Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 697
mertgil
2 ay önce - Sal 15 Eyl 2020, 10:40

Alıntı:
Selam arkadaşlar. Bu öçk sınırlarını ayrıntılı olarak nereden öğrenebiliriz bilgi verebilecek olan var mı? Arsa sanırım tam sınırda kalıyor öçk içi mi dışı mı netleştiremedik. (Hacılar imar)


Gölbaşı Belediyesinin imar sorgu sayfasındaki "kırmızı çizgiler" ÖÇK sinirlarını gösteriyor olması lazım.
Oradan bir bakın.


reyhan celebi
2 ay önce - Sal 15 Eyl 2020, 10:52

Mertgil teşekkür ederim dostum saygılar. ✋sysonal
2 ay önce - Çrş 16 Eyl 2020, 09:57

Merhaba,
Rant vergisi ile ilgili düşüncelerinizi paylaşır mısınız?

Gayrimenkule rant vergisi başladı
İmar planı değişikliği sayesinde değeri artan gayrimenkuller için artık rant vergisi ödenecek. Vergi, taşınmazın artan değerinin tamamı üzerinden alınacak.

Erdoğan SÜZER
06:00 - 16 Eylül 2020
Haberler
Emlak
Gayrimenkule rant vergisi başladı
Türkiye'de yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen rant vergisi nihayet uygulanmaya başladı. İmar planı değişikliği değer artışı için uygulanan pay hakkındaki yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, imar planı değişikliği ile meydana gelecek değer artış payı üzerinden vatandaş artık devlete vergi ödeyecek. Rant vergisi ödenmediği sürece taşınmazın satışı yapılamayacak.

BÜTÜNLÜĞÜ BOZAMAZ

Yeni düzenlemeye göre, kişi ya da şirketler sahibi oldukları taşınmazın imar planının değiştirilmesini, örneğin kat izninin artırılmasını ya da konut iken sağlık ya da eğitim kurumu, otel ve benzeri gibi fonksiyonunun değiştirilmesini isterse ve bu yolla taşınmazın değeri artarsa, artan değer üzerinden rant vergisi ödeyecekler. Ancak plan değişikliğinin kabul edilebilmesi için ana planın sürekliliğini, bütünlüğünü, bölgedeki sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmaması gerekecek ve yeni planın yerleşmenin özelliğine uygun olması şartı aranacak. Çok ortaklı arsalarda ise plan değişikliğini arsa sahiplerinin tamamının talep etmiş olması gerekecek.

En az bin metrekare ve üzeri büyüklüğe sahip imar adalarında plan değişikliği yapılmak istenirse, ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini artıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapının ada merkezine en fazla 500 metre mesafede karşılanması şartı aranacak.

DEĞER FARKI ÖNEMLİ

Değer artış payı, taşınmazın meri plan koşullarında tespit edilen değeri ile plan değişikliği sonrası tespit edilen yeni değer arasındaki farktan oluşacak. Plan değişiklikleri sonucunda değerinde artış olan taşınmazın artan değerinin tamamı değer artış payına dahil edilecek. 20 Şubat'tan önce başvuru yapanlardan rant vergisi alınmayacak. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapılarda 1.5 katına kadar çıkan plan artışlarına rant vergisi uygulanmayacak.


ARTAN VERGİLER BÜTÇEYE FAZLA VERDİRDİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere göre ülke bütçesi, ağustos ayında artan vergiler sayesinde 28 milyar 220 milyon lira fazla verdi. Ancak geçen yıl aynı dönemde 68.1 milyar lira olan bütçe açığı 110 milyar 926 milyon liraya fırladı. Ağustosta bütçeden 80.3 milyar lira harcama yapılırken bütçe gelirleri vergi tahsilatları sayesinde 108.5 milyar lira oldu. Ağustosta devlet 11.9 milyar lira faiz öderken hem cari hem yatırım harcamalarını önemli ölçüde kıstı. 8 ayda bütçe gelirleri 650.5 milyar lirada kalırken, bütçe harcamaları 761.4 milyar liraya çıktı. Ödenen faiz 69 milyar liradan 91.6 milyara çıkarken, örtülü harcama ise 1 milyar 304 milyon 108 bin liraya ulaştı.


Yusuf ymn
2 ay önce - Çrş 16 Eyl 2020, 14:19

Yani benim arsam 2 dönüm emsal 1 ben 1.5 emsal istesem 0.5 artan emsal değeri rayiç parası ödücem

mertgil
2 ay önce - Çrş 16 Eyl 2020, 18:31

Yeni yönetmelik bazı sıkıntılara sebebiyet verebilir. Örneğin arsada bir değer artışı olursa bu farkı arsa sahibi kamuya nasıl ödeyecek.Mal sahibinin bu payı odeyebilecek durumu olmayabilir.
2. problem ise; malum olduğu üzere tapuda satışlar genellikle belediye rayiç değerlerı üzerinden yapılır.
Değer artış payı, değer tespit komisyonlarınca cari fiyatlar üzerinden belirlenirse bundan sonra belediye rayiç değer üzerinden satış göstermek problem olabilir.Bu ise daha yüksek vergi demek.sysonal
2 ay önce - Çrş 16 Eyl 2020, 20:32

Aşağıdaki maddelere göre rant vergisi özel imar taleplerinde olacak gibi anladım. Yanlış mı düşünüyorum?


Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ilgili idarelerce yapılan plan değişikliği sonucunda meydana gelecek değer artışının kamuya kazandırılması işlemleri, plan değişikliğine ilişkin başvuru esasları, kıymet takdir komisyonunun teşekkülü, çalışma şekli ve karar alması, yetkili kuruluşlarca hazırlanan rapor esas alınarak kıymet takdir komisyonunca hazırlanacak raporu, payın kesinleşmesi, ödenmesi ile bu paya ilişkin diğer iş ve işlemlere yönelik usul ve esasları kapsar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Değer Artış Payının Tespiti, Kesinleşmesi, Ödenmesi ve
İdareler Arası Dağılım İşlemleri
Başvuru
MADDE 10 – (1) İmar planı değişikliği teklifi, plan değişikliğine konu alan sınırları içinde yer alan taşınmaz sahiplerinin tamamının veya vekillerinin noter onaylı vekâlet bilgilerini içeren bir dilekçeyle idareye verilerek başvuru yapılır.


mertgil
2 ay önce - Çrş 16 Eyl 2020, 20:52

Evet aslında tüm mal sahiplerinin onayı halinde bu geçerli deniyor.
Peki onaydan sonra mal sahibi ekonomik darlığa düşerse yine problem yaşanmaz mı?Yani işin ucunda mal sahibinin para vermesi sözkonusu ise problem olabilir diye düşünmüştüm.

Bu yönetmelik aslında daha organize birlikte hareket edebilen tek vücut yapılar için olumlu olabilir.Örneğin emsal düşüklüğü sebebi ile yapılaşmanın başlayamadigi yerlerde yapılaşmayı tetikleyebilir.Burada düz mantıkla arsa sahibinin bir avantajı yok gibi.Ama bu yönetmelike bu takaslasma sayesinde arsa sahibi arsadan olmasa bile şu halde yapı yapılabilmesi imkanından dolayı daireden kazanç sağlayabilir.


sysonal
2 ay önce - Prş 17 Eyl 2020, 10:31

Yani belediye ve bakanlık kendisi imar değişikliği yaptığında bu kanunun bir hükmü olmayacak, sadece kişi ve/veya kişiler imar değişikliği isterse rant vergisi oluşacak diye anlıyorum.

mertgil
2 ay önce - Prş 17 Eyl 2020, 11:11

Evet Sn sysonal; bu ifadelerden ben de sizin düşündüğünüz gibi düşünüyorum.

sysonal
2 ay önce - Prş 17 Eyl 2020, 13:12

Teşekkürler sn mertgil.sayfa 697
ANA SAYFA -> ANKARA - Haberler ve Sohbet