Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Kerbela Savaşı


ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
Necdet Cevahir
8 yıl önce - Cum 18 Arl 2009, 02:30
Kerbela Savaşı


KERBELA SAVAŞI

Emevi Devletinin kurucusu Muaviye'nin oğlu I. Yezid'in halifeliğini ilan etmesi üzerine, Kufe şehri halkı buna karşı gelmiş ve Hz. Ali'nin oğlu Hüseyin'i halife yapmak üzere Kufe'ye çağırmışlardı.

Yezid'in halifeliğine karşı çıkan Hüseyin, akraba ve adamlarıyla birlikte Kufe'ye gitmek için Medine'den hareket etti. Yezid, Kufe ve Basra valisi Ubeydullah'ı, Hüseyin'le onu izleyenleri cezalandırmakla görevlendirdi. Ubeydullah da, Irak'a doğru ilerleyen Hüseyin'le beraberindekilerin üzerine Rey valisi atadığı Ömer bin Sad'ı gönderdi.

Güçlerin denk olmadığını kestiren Hüseyin, beraberindekilere Medine'ye dönmeyi önerdi. Fakat onu izleyenler kararlıydılar.Dönmektense ölmeyi seçtiklerini, bildirdiler. Gene de ayrılanlar oldu ve Hüseyin yanında kalanlarla yola devam etti. Fırat kıyısında, Ninova yöresindeki Kerbela'ya ulaştılar.

Hüseyin ve beraberindekiler, burada Ömer bin Sa'd'in 4000 - 4500 kişilik ordusuyla karşılaştılar. Hz. Ali'nin oğlu Hüseyin, Ömer bin Sa'd'a Küfe’lilerin çağırışı üzerine geldiğini açıkladı. Ancak Küfe’liler istemezse geri dönecekti. Ömer, Hüseyin'in açıklamasını Ubeydullah'a bildirdi. Ondan akıl danıştı.

Yezid'in yakın adamı Ubeydullah kararlıydı. Ömer'e, Hüseyin ve beraberindekilerin susuz kalmaları için ne yapmak gerekiyorsa yapılmasını buyurdu. Böylelikle, Hüseyin'in kayıtsız şartsız teslim olmasını sağlamak amacındaydı. Ubeydullah'ın buyruğu, Ömer bin Sa'd'a 9 Muharrem günü ulaşmıştı.

Ertesi gün yani 10 Muharrem 680 tarihinde, Hüseyin konakladıkları çadırların arasına çukurlar kazdırdı. Beraberindekileri savaş düzenine soktu. Kadınlar ve çocuklarla helalleşti. Sonra atına binip Ömer bin Sa'd'in saflarına doğru ilerledi. Hüseyin'in adamlarıda düşman ordusunun ön saflarını yanaşıp teker teker düşman ordusundaki akrabaları ve arkadaşları ile konuştular. Savaşmamalarını istediler. Hüseyin düşman askerlerine uzun bir nutuk çekti. Bu konuşma öylesine etkili oldu ki, Yezid'in generallerinden Hur, devasa düşman ordusunu terkedip, Hüseyin'in bir avuç ordusuna katıldı. Böylece, teke tek çarpışma başladı.Teke tek çarpışmada Ömer'in adamları çok kayıp verdiler. Durumu gören Ömer Bin Sa'd toplu saldırı emrini verdi. Sayıca azınlık olan Hüseyin tarafı yiğitçe dayandıysa da, çok geçmeden birkaç kişi kaldı.

Hüseyin'in tarafında 72, Ömer'in ordusundan 88 kişi ölmüştü. Ömer bin Sa'd'ın adamları çadırlara saldırdılar. Yağmaya giriştiler. Kadınları tutsak aldılar. Ertesi gün kadınlar ve çocuklar develerle yargılanmak üzere Kufe üzerinden Şam'a götürüldüler. Çok kötü muamelelere tabi tutuldular. Açlık ve susuzluğun üzerine Hüseyin ve askerlerinin kaybının acısı da eklenmişti. Yezid'in bu kötülükleri yapmaktaki amacının Hüseyin'in destekçilerinin ne hallere düştüğünü gösterip, halkın desteğini kaybetmesini sağlamak olduğu söylenir.
Bununla birlikte Kerbela'dan Kufe'ye ve Kufe'den Şam'a yapılan yolculuklarda Hüseyin'in kız kardeşi Zeynep bin Ali ve oğlu Zeynelabidin her fırsatta Yezid'in neler yaptığını ve Kerbela'da işlenen suçları Müslümanlara anlattılar. Yezid'in mahkemesine çıkarıldığında Zeynep büyük bir cesaret örneği sergileyerek Yezid'in Halifeliğinin geçersiz olduğunu ilen etti ve Hüseyin'in Yezid'e başkaldırısını övdü.
Tutuklular bir sene Şam'da tutuldular. Hüseyin'in 4 yaşındaki kızı Sakine bin Hüseyin acıya dayanamayarak vefat etti. Yerel halk tutukluları hapiste yalnız bırakmadı ve Zeynep bin Ali ile Ali bin Hüseyin her gelen ziyaretçiye Hüseyin'in haklı davasını anlattılar. Günümüz Suriye ve Irak'ına denk gelen topraklarda Yezid aleyhtarı oluşumlar başgöstermeye başladı. Durumdan endişelenen Yezid tutukluları serbest bırakarak Medine'ye gönderdi. Yaşananlar kulaktan kulağa yayıldı ve Kerbela Olayı günümüze kadar Aşurâ Günü'nde yad edildi. Her yıl Muharrem aynın 10. günü evlerimizde yapılan Aşura'larla, tüm İslam alemi için çok acı bir olay olan bu gününü anmaya devam ediyoruz.

Savaşın Sonuçları :

Ali bin Ebu Talib ile Muaviye arasında gerçekleşen Sıffin Savaşı sonrasında İslam Devleti ikiye bölünmüştür. Ali yönetiminde başkenti Kufe olan ve Muaviye yönetiminde başkenti Şam olan iki devlet kurulmuştur. Ali'nin bir Harici tarafından öldürülmesi, sonrasında da Hüseyin bin Ali ve Yezid arasında gerçekleşen Kerbela Savaşı ile bu ayrım derinleşmiş ve İslam'da mezhep ayrılığının temel nedenlerinden biri olmuştur.


Kerbela Şehitlerinin isimleri :

1. Abdullah oğlu Avf,
2. Abdullah-i Muhyi oğlu Ömer,
3. Abdullah oğlu Sa’d,
4. Abdullah-i Yezmi oğlu Abdurrahman,
5. Akîl oğlu Câfer,
6. Akîl oğlu Müslim, (Küfe’de)
7. Akil oğlu Abdurrahman,
8. Amr Kelbi oğlu Abdullah,
9. Avf oğlu Avn,
10. Avsece-i Azerbaycanî oğlu Müslim,
11. Cebâve oğlu Ömer,
12. Câfer oğlu Abdullah’ın oğlu Muhammed,
13. Câfer (İslam ordusunun müezzini),
14. Deccâne oğlu Abdullah,
15. Deccâne oğlu Sa’d,
16. Enes oğlu Mâlik,
17. Enes oğlu Muhammed,
18. Farrat oğlu Ömer,
19. Firûzan (İmâm Hüseyin’in kölesi),
20. Fâris oğlu Gulam (İmâm Zeynel Abidin’in hizmetçisi),
21. Gûlam Selman (Basra’da şehit oldu),
22. Gulam oğlu Urve (Hûr’un kölesi),
23. Hâni Baba (Urve ve Hz. Ali’nin kızkardeşi Ümmehâni’nin oğludur),
24. Hasan-i Hemedanî oğlu Berir,
25. Hûr oğlu Ali,
26. Hanzala oğlu Said,
27. Hassen oğlu Zehir,
28. Hz. Ali oğlu Hz. Hüseyin
29. Hz. Ali oğlu Avn,
30. Hz. Ali oğlu Abdullah,
31. Hz. Ali oğlul Celal Abbas
32. Hz. Ali oğlu Ebubekir,
33. Hz. Ali oğlu Fazl,
34. Hz. Ali oğlu Osman,
35. Hz. Hasan oğlu Abdullah,
36. Hz. Hasan oğlu Kâsım,
37. Hz. Hüseyin oğlu Ali Ekber
38. Hz. Hüseyin oğlu (Mâsum) Ali Asgar (Abdullah Ekber),
39. Hz. Hüseyin oğlu (Masum) Kâsım
40. Halit oğlu Ömer,
41. Harir oğlu Hamza,
42. Hâris oğlu Cebâve,
43. Hâris oğlu Yusuf,
44. Kays bin A’rabî, (Küfe’de)
45. Kelbi oğlu Veheb,
46. Ma’kel oğlu Enes,
47. Malik oğlu Vekkas,
48. Meşkûr (Hz. Müslim’in çocuklarının zindancısı), (Küfe’de)
49. Mezahir oğlu Habib,
50. Mikdâd oğlu Muuhammed,
51. Muhacir-i Câfî oğlu Zeyd,
52. Muhammed-i Kesiyr, (Küfe’de)
53. Muhammed Kesiyr oğlu Mahdum, (Küfe’de)
54. Muta oğlu Ömer,
55. Müslim-i Azerbaycanî’nin oğlu (ismi bilinmiyor),
56. Müslim Akîl oğlu Abdullah,
57. Müslim Akil oğlu İbrahim (Küfe’de)
58. Müslim Akil oğlu Muhammed, (Küfe’de)
59. Müslim Hammad,
60. Müslim Mazenî oğlu Yahya
61. Ömer oğlu Halit, (veya Halil)
62. Raf’i oğlu Hilâl,
63. Rebîa oğlu Kays,
64. Riyah oğlu Hûr,
65. Riyah oğlu Mıs’ab (Hûr’un kardeşi),
66. Saad (Ebu Tâlip’in kölesi),
67. Sad oğlu Hanzala,
68. Seviyd oğlu Şit,
69. Ubeyd oğlu Şerih,
70. Urve oğlu Abdurrahman,
71. Utbe-i Vekkas oğlu Haşim,
72. Utbe oğlu Mâlik,
73. Ziyad Şaabi oğlu Zeyd,

Kaynak : Çeşitli internet sitelerinden derlenmiştir.


İSMAİL ÇELİK

8 yıl önce - Cum 18 Arl 2009, 11:46

Birde yukarıdaki linkten Dursun Ali Erzincanlı'nın hoş sesinden bu hadiseyi şiiri olarak dinleyin.


Hüseyin ATAR
7 yıl önce - Pts 13 Arl 2010, 13:45

DİLLERİ ALİ SÖYLER, GÖZLERİ MUAVİYE BAKAR
Radikal yazarı Sırrı Süreyya Önder yazdı...

"Bugün Alevilerin matem oruçlarının 7. günü…
Güneş takvimine göre Kerbela katliamının 1330. yıldönümü.
Orucun 10. günü Hz. Hüseyin’in atından düşüp, mazlumlar ve masumlar uğruna başını verdiği gün…
Hz. Hüseyin, ‘Dünyanın en büyük yalnızı’ Hz. Ali’nin oğlu.
Dedesi Hz. Muhammed’in reyhanı…
Kerbela İslam’ın yoksul elinden alınıp, zenginin olmayan insafına rehin edilmesi için kurban edilen 72 canın adıdır ..

İslam, Emevi ipoteğine o gün geçti, halen kurtulamadı.
Emevi nedir, neyi simgeler?
İslam hariç her şeydir. Saltanat, hanedan, zulüm, soygun, işkence, kibir ve daha aklınıza ne gelirse…
Peygamber’in ehl-i beytini öldüren, babasının sevmeye kıyamadığı Zeyneb’ini çıplak bırakarak boynuna ip bağlayan, diyar diyar gezdirip zebun eden elin de adıdır. "

Yazının devamı:
http://haber.gazetevatan.com

İslamiyet içinde bugün bile devam eden bölünmüşlüğün ve düşmanlıkların temeli o zamanlar atıldı.
Allah, müslüman görünüp de araya nifak sokanları kahretsin !MeteHan!
7 yıl önce - Pts 13 Arl 2010, 14:04


/>
type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300">

KERBELA'>
VAKASI
from cubbeliahmethoca.reklam_link.com'>
on Vimeo.ALİ HUSYN ASKERİ
5 yıl önce - Çrş 11 Tem 2012, 12:29
RE


BU SAVAŞ SONUCUNDA KUFE HALKI GERÇEKLERİ GÖRMÜS VE YEZİDİN HİLAFETİNE İNANMAMIŞTIR.

VE Şİİ İNANCIDA GÜNÜMÜZE KADAR HİÇ BOZULMADAN GELMİŞTİR.


Toylan
5 yıl önce - Çrş 11 Tem 2012, 13:39

Bu aslinda kureys icinde, islam oncesi guclu olan,zengin olan umeyyenin( o toplumun aristokrasisi), islamla hasimilere kaptırdıgı gucu geri almak icin yapılan darbenin son halkasidir. Bu mucadelede umeyyeler Hz. muhammed mekke ye girdigi andan itibaren, sinsi ve gizli (sahsi inanisim, donme olarak)sekilde devam etmistir
Hz Muhammed oldugu gun degil o dakka, o saniye baslamistır darbe calismalari.
Hz fatma dunyadan gocmus gitmis ama o halifelere biat etmemistir, cunku o biliyordu.Cemoli D18
3 yıl önce - Cum 25 Tem 2014, 00:58

Her zaman dediğim bir durum var.
Kerbela olayı.
Kerbela olayından sonra Irak, Suriye, Filistin vs yani Ortadoğu bölgelerinde kan durmayacak denmiş. Bunu Hz. Ömer'e sahabilerden birisi söylemiş.
Sinan Yağmurlu'nun Hz. Hüseyin adlı kitabında da yazar, Kerbela olayından sonra bu bölgede kan her zaman akacak...
Hz. Hüseyin'i yanına çağırdı bu bölgedeki halk ve Hz. Hüseyin buradaki halka inandı ve güvendi. O bölgedeki halk Hz. Hüseyin'le refaha ulaşırız diye düşündü ama aynı halk Hz. Hüseyin'i yarı yolda bırakarak şehid etmişlerdir.
Bu coğrafyada kan durmayacak


cengiz zignec

7 ay önce - Cmt 30 Eyl 2017, 09:51
10 Muharrem 1439


Kerbela katliamının yıl dönümünde Hz. Hüseyin’i Kerbela şehitlerini ve gelmiş geçmiş tüm şehitlerimize rahmet ve saygıyla

Misafir b59

7 ay önce - Cmt 30 Eyl 2017, 22:30

O mübarek dudakları öptü cenettin gençleri hz Hüseyin'i
Yarın ahirette nasıl bakacaklar merak ediyorum
Yarın peygamberimizden şefaat isteriz diyecekler elbet! Nafile huzuru mahşerde bu gaflet ve delalet son bulacaktır! Az kaldıcevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET