Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Eşler arasındaki mal rejimi


ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
Elif

13 yıl önce - Prş 19 Ağu 2004, 14:58
Eşler arasındaki mal rejimi


Mal rejimi Medeni Kanunumuzun Aile Hukuku’ yla ilgili bir hukuksal kurumdur. Evlenme halinde gündeme gelebilir. Bu nedenle evli olmayan kişiler için mal rejimi bir anlam ifade etmez. Eşlerin evlendikleri sırada ve evlilikleri süresince edindikleri mallardaki hak ve yükümlülüklerini tayin eden, evlilik son bulduğunda bunlar üzerinde diğer eşin hak ve yükümlülük sahibi olup olmayacağını belirleyen kuralların tamamına mal rejimi adı verilir.

Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebilirler.

Edinilmiş mallar özellikle şunlardır:

1.Çalışmanın karşılığı olan edinimler,
2.Sosyal güvenlik ve yardım kurumlarının, personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
3.Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
4.Kişisel mallarının gelirleri,
5.Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

Kişisel mal olarak tanımlanan mallar paylaşıma girmeyecektir. Bunlar;

1. Yalnız kişisel kullanıma yarayan eşya,
2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,
3. Manev” tazminat alacakları kişisel mallar yerine geçen değerlerdir.

Eşler bir sözleşme ile mesleğin veya işletmenin faaliyeti ile ilgili olup da edinilmiş mallara dahil edilmesi gereken mal varlığını kişisel mal olarak kabul edebilirler. Eşler gene bir sözleşme ile kişisel mallarının gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını kararlaştırabilirler. (Örneğin miras yoluyla kalan bir dairenin kira geliri)

Zina veya cana kast durumu varsa hakim, kusurlu eşin pay oranının azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir.

Peki seçilebilecek mal rejimleri nelerdir? Bunlarada değinelim..

Mal Ayrılığı: Evlilik süresince kim ne kazanırsa kendisine ait olacak, boşanma halinde mal paylaşılmayacaktır.

Mal Ortaklığı: Boşanma halinde kişisel mallar ile miras yoluyla edinilen mallar paylaşılacaktır.

Paylaşmalı Mal Ayrılığı: Eğer bu rejim seçilirse boşanma durumunda mülkiyet devri yapılıyor. Kişiler üzerlerindeki malları birbirine tapu vererek paylaşacaktır.

Edinilmiş Mallara Katılım: Eğer çiftler evliliğin başında bir seçim yaptıklarını belirtmezlerse, otomatik olarak Edinilmiş Mallara Katılım Rejimi uygulanacak. Boşanma durumunda mahkeme tarafından tayin edilecek bilirkişi, tarafların hisselerine düşecek malların miktarını tespit edecektir.

Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler.
Mal rejimi sözleşmesi, evliliği devam eden eşler için, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılıyor. Yeni evlenecekler ise, isterlerse evlenme başvurusu sırasında isterlerse mal rejimi sözleşmesi yaparak hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı bildirebiliyorlar.http://www.belgenet.com/yasa/medenikanun/202-281.html
http://www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2003/06/10/ya ...dizi1.html
http://www.ucansupurge.org/newhtml/kazan/malpaylasimi.php
http://www.kssgm.gov.tr/hukuk1.html


cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET