Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Elazığ - Fırat Üniversitesi Hastanesi
123 ... 424344   sonraki »

ANA SAYFA -> Diğer Şehirler
cevap yaz
sayfa 1
Tolga Dt
10 yıl önce - Pzr 02 Ağu 2009, 03:49
Elazığ - Fırat Üniversitesi Hastanesi
(+)


Fırat Üniversitesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı ile Üniversite Rektörlüğü arasında yapılan ve 24.12.1984 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bir protokole göre Elazığ doğumevinin üniversitemize devredilmesi ile Ocak1985 'ten itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Önceleri adı F.Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi iken 1997' de Senato kararıyla F.Ü. Fırat Tıp Merkezi olarak adlandırılmıştır. 2008 yılı içerisinde hastanenin ismi son kez “Fırat Üniversitesi Hastanesi” olarak değiştirilmiştir. Fırat Üniversitesi Hastanesi bugün üçüncü basamak sağlık hizmeti veren bölge hastanesi konumundadır.

Hastane, 1985 tarihinde devir alındıktan sonra beş akademik, 108 idarî personelle faaliyete geçirilmiştir. Devir alınan hastane 125 yataklı olarak belirtilmekle birlikte devredildiği dönemde 63 yatak mevcudu olup, 15 dolu yatakla hizmet vermekteydi. Hastanede yapılan düzenlemeler ve ek binalarla yatak kapasitesi, haziran1997 'de 220 'ye çıkarılmıştır. Bu arada üniversite yerleşkesinde devam etmekte olan ve başlangıçta 600 yatak kapasiteli olarak planlanan ancak, bu gün için 900 yatak kapasiteli olacağı düşünülen hastane inşaatının tamamlanmış olan S blokları 200 yatak kapasiteli olarak 1997'den itibaren hizmete açılmış ve böylece hastanedeki yatak sayısı 554 'e ulaşmıştır. Aynı dönemde akademik personel atamaları ve personel alımları ile akademik personel sayısı 403'e, idarî personel sayısı 329'a ulaşmıştır.

Hastanenin devrinden sonraki cihaz ve malzeme temini ile 1985 yılı içinde öncelikle Mikrobiyoloji ve Biyokimya laboratuarları kurulmuş, 1986 yılında Koroner Yoğun Bakım Ünitesi hizmete açılmıştır.

1985'ten itibaren devam eden mekân temini çalışmaları, personel istihdamı ve malzeme alımları ile birçok yeni birim açılmış ve kampüs içerisinde inşaatının büyük bir kısmı tamamlanan Fırat Üniversitesi Hastanesi, Aralık 2004 tarihinde eski hastanenin tamamen taşınması ile günümüzdeki mevcut potansiyeline ulaşmıştır.

Fırat Üniversitesi Hastanesinin 2008 yılı kasım ayı itibarîyle mevcut personel sayısı, 46 profesör, 64 doçent, 41 yardımcı doçent doktor, 1 uzman doktor ve 333 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 485 akademik ve 403 idari personelle toplam 888 dir. Kadrolu personelin yetersizliği nedeniyle 1990 yılından itibaren, temizlik işleri ihale ile hizmet alımı yoluyla yerine getirilmektedir. 2008 yılı için yapılan ihale ile hizmet alımı yoluyla çalıştırılması kararlaştırılan işçi sayısı temizlik hizmetleri için 170, diğer çeşitli hizmetler için 800 dür.

Bugün Hastanede; İç Hastalıkları (Genel Dahiliye, Romatoloji, Nefroloji, Endokrinoloji, Gastoroentoroloji, Onkoloji), Dermatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Kardiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Nöroloji, Halk Sağlığı, Aile Hekimliği, Acil Tıp, Psikiyatri, Göğüs Hastalıkları, Adli Tıp, Radyodiyagnostik, Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları, Patoloji, Kulak-Burun-Boğaz, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Nöroşirürji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Anestezi ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Algoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, İmmünoloji, Tıbbi Genetik, Parazitoloji, Nükleer Tıp Anabilim Dallarlı ve klinikleri; Yoğun Bakım Merkezi, Androloji Laboratuarı, Akupunktur Uygulama Laboratuarı, DNA Analiz Laboratuarı, Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi, Eczane, Kan Merkezi ve Örnek Alma Ünitesi gibi hizmet birimleri ve on iki adet ameliyathane bulunmaktadır.

2007 yılı içerisinde yapılan geniş fiziki mekânı ile acil servisimiz 24 saat aralıksız hizmet vermektedir. 2008 yılının ilk 9 ayı içerisinde istatistiki verilere göre ayaktan teşhis ve tedavi sunan 52 polikliniğimizde muayene edilen hasta sayısı 192156 dır. 880 yatak sayısına sahip hastanede yatarak tedavi gören hasta sayısı 28334, ameliyat edilen hasta sayısı 11301, doğum sayısı ise 1346 olmuştur

Fırat Üniversitesi Hastanesi bir bölge hastanesi ve 3.'derece üst sağlık merkezi olarak, gerek ilimizde gerekse bölgemizde sağlık hizmetleri anlamında birçok ilki gerçekleştirmiştir. Bu ilklerin bir kısmı şu şekilde sıralanabilir; 1986'da Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nin açılması ve kalp pili takılması, 1987'de RIA Laboratuarı açılması, 1991'de Hemodiyaliz Merkezinin açılması, 1992'de tomografi çekimlerine başlanması, 1993'de Anjiyo cihazının kurulması ve Kardiyoloji merkezi'nin açılması, 1996'da postoperatif Yoğun Bakım Ünitesi'nin kurulması, yine aynı yıl ilk açık kalp ameliyatının yapılması, 1997'de arşiv biriminin bilgisayar ortamına aktarılması, 1998'de İç Hastalıkları, Genel Cerrahi ve Nöroloji yoğun bakım ünitelerinin kurulması, 2002' de otomasyona geçiş ve 2002 de Nükleer Tıp Ünitesinin Kurulması, 2003' te Androloji (Kısırlık teşhis ve tedavi) Laboratuarı' nın açılması, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinin hizmete girmesi, 2004 yılında Yoğun Bakım ve Tedavi Merkezinin açılması ve 2007 yılı içerisinde, DNA Laboratuarının hizmete girmesi, Akupunktur Uygulama Tedavi Laboratuarı'nın açılması, Multislice bilgisayarlı tomografi cihazının kurulması ve Tüp Bebek Merkezi'nin alt yapısı ve tıbbi cihazlarının tamamlanması sağlanmıştır.

Hastanede hizmet birimi olarak gerçekleştirilmesi düşünülen hedefler arasında, organ nakli merkezi, radyasyon onkolojisi ve yanık merkezlerinin kurulması bulunmaktadır. Bunlardan Transplantasyon Merkezi'nin kuruluş çalışmaları için hastanedeki çeşitli birimlerden öğretim üyelerinin katılımıyla bir komisyon oluşturulmuş olup komisyon çalışmalarına devam etmektedir. Tüm bu hedeflere ulaşmak, hem maddi olanaklar hem de mekân durumuna bağlı olarak gerçekleşebilecektir.

Hastanede tedavi hizmetleri yanı sıra, Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine staj ve uygulama olanaklarının sağlanması gibi eğitim hizmetleri de verilmektedir. Bu hizmetler hastanemizdeki klinik ve laboratuar imkânlarıyla yerine getirilmektedir. Anılan hizmetlerin yerine getirilmesinde tüm akademik personel ile diğer sağlık personeli ve idari personel görev almaktadır.

“ Sağlık Sektöründeki baş döndürücü gelişmeler doğrultusunda deneyimli kadrosu ve 25 yıllık tecrübesiyle Fırat Üniversitesi Hastanesi bölgemizde gururla yöre insanına hizmet sunan bir merkez olmaya devam etmektedir .”

(http://ftm.firat.edu.tr/index.asp)En son Tolga Dt tarafından Pzr 02 Ağu 2009, 05:14 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


Tolga Dt
10 yıl önce - Pzr 02 Ağu 2009, 03:54(+)

(+)

(+)


Tolga Dt
10 yıl önce - Pzr 02 Ağu 2009, 03:57

Fotoğraflarda inşaat halinde görülen kısım şuanda tamamlanmış durumdadır.

Tolga Dt
10 yıl önce - Pzr 02 Ağu 2009, 04:15
Rakamlarla Fırat üniversitesi Hastanesi


• Hastanede aktif öğretim üyesi çalışan sayısı : 130 ( hiçbir özel hastanede bu sayıda hekim bulunmamaktadır)
• Kadrolu personel sayısı : 322,
• 4/B ile çalışan personel sayısı: 98,
• Şirkette çalışan hizmet elemanı : 696, Temizlik elemanı : 170,
• 2008 yılı Poliklinikte bakılan hasta sayısı : 252962,
• 2008 yılında yatan toplam hasta sayısı: 40131,
• 2008 yılı toplam ameliyat sayısı : 14019
(kanal e)


En son Tolga Dt tarafından Pzr 02 Ağu 2009, 05:14 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


Tolga Dt
10 yıl önce - Pzr 02 Ağu 2009, 04:31Ek binanın tamamlanmış hali fotoğraf küçük bir boyutta ama hastanenin yeni hali hakkında fikir sahibi edinmemize yardımcı olabilir..

web.firat.edu.tr/med/sayfa 1
123 ... 424344   sonraki »
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler