Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
Yusuf Esengül
11 yıl önce - Çrş 29 Tem 2009, 16:13
Ana Üniversiteler-Yavru Üniversiteler


Ülkemizde üniversite sayısı azdı çoktu derken 81 ilimizin hepsi üniversiteli oldu. Hayırlı olsun.

Ancak yeni kurulan üniversiteler sıfırdan kurulmadı. daha önce başka bir üniversiteye bağlı fakülteler etrafında oluşturuldu. Bu durumda yeni kurulan üniversiteler yavru konumda oluyor. Eh zamanla büyüyeceklerdir.

Burada hangi üniversiteler hangilerini doğurdu bunları konuşalım isterseniz.

İşte başlıyorum:

Selçuk Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
Mersin Üniversitesi (Bazı Bölümleri )

Atatürk Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Ağrı Üniversitesi
...


Ayhan
11 yıl önce - Çrş 29 Tem 2009, 16:35

Ege Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi (1982)
Celal Bayar Üniversitesi (1992)

Gaziantep Üniversitesi (1987'ye kadar ODTÜ'ye bağlıydı)
Adıyaman Üniversitesi (2006)
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2007)doguscc

11 yıl önce - Çrş 29 Tem 2009, 16:40

kafkas üniv. ve erzincan üniv. yıllardır var olan üniversitelerdir. son düzenlemeyle kurulmadılar. yanlış olmuş.

Yusuf Esengül
11 yıl önce - Çrş 29 Tem 2009, 16:43

Alıntı:
kafkas üniv. ve erzincan üniv. yıllardır var olan üniversitelerdir. som düzenlemeyle kurulmadılar. yanlış olmuşYok yok yanlış değil. Sadece son düzenleme ile kurulanları değil bildiğimiz bütün ana-yavru ilişkisini konuşalım.


Sadettin Odabaşı
11 yıl önce - Çrş 29 Tem 2009, 16:48

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Rize Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Ordu Üniversitesi (Samsun Ondokuz Mayıs ile birlikte)
Artvin Çoruh Üniversitesi
Gümüşhane ÜniversitesiBehçet Uluvar

11 yıl önce - Çrş 29 Tem 2009, 16:48

Anadolu Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (1993)
Afyon Kocatepe Üniversitesi (1992)
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (1992)
Bilecik Üniversitesi (2007) (Dumlupınar Ü.den doğmuştur) Yavrunun yavrusu - Torun


En son Behçet Uluvar tarafından Çrş 29 Tem 2009, 17:03 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


Yusuf Esengül
11 yıl önce - Çrş 29 Tem 2009, 16:55

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Üniversitesi

KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Uşak Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi


Enes A.
11 yıl önce - Çrş 29 Tem 2009, 16:59

Yıldız Üniversitesi 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi adını almış ve bu üniversitenin Kocaeli ve a bulunan fakülteleri Kocaeli üniversitesi, İTÜ' nün de Sakarya' da yer alan fakülteleri Sakarya Üniversite olarak yollarına devam etmişlerdir.

Devredilen bu fakültelerde hatırı sayılır bir ekipman mevcuttu

Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihçesi

Alıntı:
Kondüktör Mekteb-i Alisi Dönemi (1911-1922):

Vilayet nafia idarelerinin "fen memuru" (eski adıyla kondüktör, yeni adıyla tekniker) gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1911'de Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla, Paris'teki "Ecol de Conducteur"ün müfredat programı esas alınarak Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı bir okul kurulmuş ve okula öğrenci kaydına 22 Ağustos 1911'de başlanmıştır.

Nafia Fen Mektebi Dönemi (1922-1937):

1922 'de okulun adı Nafia Fen Mektebi'ne dönüştürülmüş, öğrenim süresi 1926'da 2.5 yıla ve 1931'de 3 yıla çıkarılmıştır.

İstanbul Teknik Okulu Dönemi (1937-1969):

Türkiye'de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle Fen memurları ile yüksek mühendisler arasında oluşan Türkiye'de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle oluşan boşluğu doldurmak amacıyla 19 Aralık 1936 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe giren 3074 sayılı Yasa ile Nafia Fen Mektebi lağvedilerek yerine Teknik Okul kurulmuştur. 2 yıllık Fen memuru ve 4 yıllık mühendislik bölümleri olan okula Yıldız Sarayı müştemilatından, bugün de kullanılmakta olan binalar tahsis edilmiş ve buraya taşınılmıştır.

İlk kuruluşta fen memuru ve mühendislik dalında öğrenci yetiştiren inşaat ve makina bölümleri varken 1942 ve 1943 ders yılından itibaren mühendislik kısmında elektrik ve mimarlık bölümleri açılmıştır. Okul, 26 Eylül 1941 tarihinde yayımlanan İstanbul Yüksek Mühendis Okulu ve Teknik Okulu'nun Maarif Vekaleti'ne devri Hakkında Kanun uyarınca Nafia Vekaleti'nden alınarak Maarif Vekaletine bağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 07 Haziran 1949 tarihli kararıyla Harita ve Kadostro Mühendisliği kurulmuş ve Türkiye'de bu dalda mühendis yetiştiren ilk kuruluş olarak 1949-1950 ders yılında öğretime başlamıştır. 1951-1952 ders yılından itibaren Teknikerlik kısmı kapatılmıştır.

1959-1960 ders yılında İstanbul Teknik Okulu içinde bir ihtisas bölümü açılarak bir yıllık öğrenim sonunda yüksek mühendis ve yüksek mimar ünvanları verilmeye başlanmıştır.


İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Dönemi (1969-1982):
03 Haziran 1969 tarihinde yayımlanan 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Yasası ile, özerkliği olan yüksek dereceli bir öğretim ve araştırma kurumu olarak kurulmuştur. 1971'de özel yüksekokullar 1472 sayılı yasa ile kapatılmış, bunlardan mühendislikle ilgili olanları İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'ne bağlanmıştır.


Yıldız Üniversitesi Dönemi (1982-1992):
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile buna bağlanmış olan mühendislik yüksekokulları, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve Kocaeli Meslek Yüksekokulu'nun ilgili fakülte ve bölümleri, 20 Temmuz 1982 tarihli 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 30 Mart 1983 tarihli 2809 sayılı Yasa ile Yıldız Üniversitesi adı ile kurulmuştur. Yeni kurulan üniversite Fen-Edebiyat, Mühendislik, Kocaeli'nde bulunan Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller, Atatürk İlkeleri ve İnkilap tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar bölümlerinden oluşmuştur.

Yıldız Teknik Üniversitesi Dönemi (1992- ):

03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Yasa ile üniversitenin adı Yıldız Teknik Üniversitesi olarak değiştirilmiş; Mühendislik, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makina ve Kimya-Metalurji Fakülteleri olarak dört fakülteye ayrılmış, ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuş; Kocaeli Mühendislik Fakültesi ile Kocaeli Meslek Yüksekokulu ayrılarak Kocaeli Üniversitesi adı altında örgütlenmiştir. Günümüzde Üniversitemiz 9 Fakülte, 2 Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve 17000'i aşan öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.


Kocaeli Üniversitesi Tarihçesi

Alıntı:
1976 yılında Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi adı altında Elektrik ve Makine Fakülteleri, Temel Bilimler Fakültesi ve Yabancı Diller Enstitüsü kurulmuştur. Kurulan bu kurumlar, 1982 yılında Yıldız Üniversitesi'ne Kocaeli Mühendislik Fakültesi olarak bağlanmış 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile Kocaeli Üniversitesi adını almıştır.
Temmuz 2008 tarihi itibariyle; 170 profesör, 104 doçent, 453 yardımcı doçent, 294 öğretim görevlisi, 169 okutman, 668 araştırma görevlisi, 47 uzman olmak üzere toplam 1905 akademik, 989 idari personeli olan Kocaeli Üniversitesi'nin 11 fakülte, 7 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı, 19 meslek yüksekokul ve 3 enstitüsü bulunmaktadır. Temmuz 2008 itibariyle 43.183 öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.


Sakarya Üniversitesi Tarihçesi

Alıntı:
Kendisine çağdaş uygarlığın gerektirdiği her türlü donanıma sahip bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş olan Sakarya Üniversitesi'nin çekirdeğini 1970 yılında açılan Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu oluşturmuştur. Bu okul 1971 yılında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'ne dönüşmüş, 1982-1992 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlı bir Fakülte olarak öğretim vermiştir.

3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile Sakarya Üniversitesi kurulmuştur.
90 sonrasında kurulan üniversiteler arasında akademik ve teknik altyapısını hızla tamamlayan üniversitemiz idari birimleri ile ISO-2002 Kalite Belgesi ile "EFQM Mükemmellik Yetkinlik Seviyesi Kalite Belgesi"ne sahip ilk ve tek devlet üniversitesi olup lâboratuar, eğitim ve sosyal hizmetler, Internet alt yapısı ve bilişim sektöründeki atılımlarıyla bir çok üniversite için örnek oluşturmaktadır.


En son Enes A. tarafından Çrş 29 Tem 2009, 17:03 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


erkan
11 yıl önce - Çrş 29 Tem 2009, 17:02

Sakarya Üniversitesi İTÜ'den koptu diye biliyorum.

ibrahim alıcı
11 yıl önce - Çrş 29 Tem 2009, 17:04

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(1978)


Yozgat Bozok Üniversitesi(2006)
Nevşehir Üniversitesi(2007)sayfa 1
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET