Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Ankara Hacıbayram Camii ve çevresi
« önceki   123 ... 9899100   sonraki »

ANA SAYFA -> ANKARA
cevap yaz
sayfa 2
serkancirak
15 yıl önce - Cmt 31 Arl 2005, 17:31

Hacı Bayram Camii

Ankara'nın Ulus semtinde Augustus Tapınağı'nın bitişiğindedir.

İlk yapılış tarihi 831 H. (1427/28) olan cami bugünkü haliyle 17. ve 18. asır camilerinin karakterlerini taşır.

Cami uzunlamasına dikdörtgen bir plana sahiptir. Kuzeyde ve batıdaki son cemaat yeri sonradan ilave edilmiştir.

Türbenin güneydoğu duvarında kare planlı taş kaideli, silindirik tuğla gövdeli ve iki şerefeli minare bulunmaktadır.

Caminin son cemaat yerinin güneye bakan çıkıntı duvarında sülüsle yazılmış kelime-i tevhid mevcuttur.

Tek sahınlı iç mekân ahşap tavan ile örtülüdür. Tavanın ortasındaki altıgen biçimli büyük rozet altı sıra çiçekli bordürle çevrelenmiştir. Aynı rozet daha küçük ölçüde kadınlar mahfilinin batısındaki ek mekân tavanının ortasındaki dikdörtgen panoda da yer alır.

Caminin iç mekân tavanındaki pervazlarda çiçek desenleri yer almaktadır. Kadınlar mahfilinde de aynı tip pervazlar kullanılmıştır.

Caminin alt pencereleri dikdörtgen biçimindedir ve demir parmaklıklıdır. Dışta sivri kemerli nişlerle kuşatılmıştır. Üst pencereler sivri kemerli, alçı şebekeli ve vitraylı olup etrafları kalemişi bitkisel desenlerle çevrilidir.

İç mekânın duvarlarındaki Kütahya çinileri pencere üstlerine kadar yerleştirilmiştir. Çinilerden sonra kalemişi palmetli bordürle düz duvara geçilir.

Alçı mihrap kalıplama tekniği ile yapılmıştır ve mukarnas nişlidir. Mihrap alınlığında beş sıra halinde nesih yazılı Kuran sureleri yer almaktadır.

Kelime-i tevhid yazısını süsleme olarak mihrap bordürlerinde de görebiliriz. Boyalı minber kündekârî tekniği ile yapılmıştır ve güzel bir işçilik sergilemektedir.

Camideki ahşap üzerine boyama nakışlar Nakkaş Mustafa'ya aittir. Caminin 1714 yılında Hacı Bayram Veli'nin torunlarından Mehmet Baba tarafından tamir edildiği kıble tarafındaki iki kitabede yazılıdır.

Hacı Bayram Türbesi

1429 yılına tarihlenen türbe, caminin mihrap duvarına bitişiktir.

Kare planlı, sekizgen tamburlu ve üzeri kurşun kubbe ile örtülü bir yapıdır. Ön cephe mermerdir. Portal, cephede özellikle belirtilmiştir. Dikdörtgen bir çerçeve içinde beyaz ve renkli mermerlerle süslü dilimli kemer ve içte yine renkli zikzaklı kilit taşları ile bezeli giriş kapısı kemeri bulunur. Türbenin ahşap iç ve dış giriş kapıları Ankara Etnografya Müzesi'ndedir. Portalin solundaki pencere mukarnas friz ile kuşatılmıştır ve demir parmaklıklıdır.

İç mekânda kubbe sarı, turuncu, lacivert, gri, renkli kalemişi süslemelerle bezelidir. Mihrap stalaktitli ve sadedir.

15.yy. Ankara türbelerinin en güzel örneklerindendir.

Caminin bahçesinde sekizgen planlı ve kubbeli başka bir türbe de yer alır. Osman Fazıl Paşa Türbesi olarak tanınan bu eser 18. yüzyıla aittir.


serkancirak
15 yıl önce - Cmt 15 Nis 2006, 15:07
Hacı Bayram-ı Veli'nin Evi

 galpay

14 yıl önce - Pzr 30 Nis 2006, 09:39
Ankara - Hacı Bayram-ı Veli Türbesi


Hacı Bayram-ı Veli Türbesi
Hamidüddin-i Aksarayi diye tanınan Kayserili Şeyh Hamid in halifelerinden olan ve
Bayramiye Tarikatının kurucusu Hacı Bayram-ı Veli H.833 (1429) de vefat etmiş.
Hacı Bayram Camii’nin mihrap duvarına bitişik olan kare planlı türbenin ön yüzü beyaz mermer,
diğer yüzleri ise iri ve kırmızı Ankara taşı kullanılarak yapılmış.
Dikdörtgen bir çerçeve içinde beyaz ve renkli mermerlerle süslü dilimli kemer ve içte yine renkli
zikzaklı kilit taşları ile bezeli giriş kapısı kemeri bulunur.
Portalin solundaki pencere mukarnas friz ile kuşatılmış ve demir parmaklıklı.
Türbe sekizgen tamburlu bir kurşun kubbe ile örtülü.
İç mekanda kubbe sarı, turuncu, lacivert, gri, renkli kalemişi süslemelerle bezelidir.
Mihrap stalaktitli ve sadedir.
15.yy. türbelerinin en güzel örneklerindendir.

Türbenin camii avlusundan görünüşü ve arkada Ankara Kalesi


(+)


Türbenin iç görünüşü
 

(+)


Türbe kubbesinin içerden görünüşü
 

(+)


Türbenin, ağaç işçiliğinin bir şahaseri olan oymalarla süslü orijinal ahşap kapısı
Ankara Etnografya Müzesinde koruma altına alınmış olarak sergilenmekte.
Türbe 1947 de “Türkiye Anıtlarının Korunmasına Yardım Derneği” tarafından onarılmış.En son galpay tarafından Pzr 30 Nis 2006, 16:07 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 kere değiştirildi


galpay

14 yıl önce - Pzr 30 Nis 2006, 15:57
Ankara - Hacı Bayram Camii


Hacı Bayram Camii
Bayramiyye tarikatı kurucusu Hacı Bayram-ı Veli (ö.1429)’nin ölümünden evvel bizzat kendisi tarafından, 1427 de, antik Augustus Tapınağı’na bitişik olarak, evvela Camii ve sonra Türbe olmak üzere iki bina olarak, Selçuklu mimari tarzında, tam bir dikdörtgen plan üzerine orijinal olarak tamamen kerpiçten yaptırılmış ve tarih içinde çeşitli onarımlarda ilavelerle genişletilmiş ve değiştirilmiş.
Sanat tarihi bakımından olduğu kadar Kültür tarihi bakımından da büyük önemi olan bu külliye, geçirmiş olduğu devirlerde zaman zaman yapılan tamirlerle çok büyük değişikliklere uğrayarak günümüze kadar gelmiş bulunmakta.
İlk olarak 16. yy da Mimar Sinan tarafından onarılmış ve dönemin ünlü nakkaşı Mustafa tarafından süslenmiş olan cami, Kıble duvarının sağ kanadında güneybatıdaki beden duvarları üzerinde yeşil sırlı tuğla ile mermer üzerine yazılmış 1714 (H.1126) tarihli kitabelerde belirtildiği gibi; Sultan III.Ahmet (d.31.12.1673-22.08.1703/02.10.1730-ö.01.07.1736) zamanında H.1126 (1714) da Hacı Bayram Veli torunlarından Mehmed Baba tarafından, daha sonra da Sultan III.Mustafa (d.28.01.1717-30.10.1757/ö.21.01.1774) zamanında bir defa daha yeniden yapılırcasına onarılmış ve Kütahya çinileriyle zenginleştirilmiş. Beden duvarları içerde, pencere seviyesine kadar, çinilerle kaplanmış. Beden duvarları dışarıda, aralarında yeşilleri de olan kırmızı tuğla ile yapılmış. Daha sonra da; 1940 da, Vakıflar Genel Müdürlüğü mimarı Alaeddin tarafından yeniden onarılmış.
Dikdörtgen plandaki esas ibadet mekamının, batısı ile kuzeyinde ikinci kat teşkil eden mahfeller bulunmakta. Bunlardan Batı mahfel kadınlara tahsis edilmiş. Kuzey mahfelin ise caminin ilk yapılışında bugünkü kadar büyük olmadığı, fakat tavanlardaki nakışların yekpare oluşuna göre en son XVIII. yy da yapılan onarımda genişletilerek bugünkü durumunu almış olduğu anlaşılmakta.
Dış duvarlarda yer alan dikdörtgen ve söveli pencerelerinin üzerinde sivri kenar kalınlıklar dikkati çeker. Caminin alt pencereleri dikdörtgen biçiminde ve demir parmaklıklı. Dışta sivri kemerli nişlerle kuşatılmış. Üst pencereler de sivri kemerli, alçı şebekeli ve vitraylı olup etrafları kalemişi bitkisel desenlerle çevrili.  Kıble duvarının dış cephesinde pencereler üzerinde, uzaktan görülebilecek ölçülerde “La İlahe İllallah, Muhammeden Resulülallah” yazılı.
Caminin son cemaat yerinin güneye bakan çıkıntı duvarında sülüsle yazılmış kelime-i tevhid mevcuttur.
İç mekan ahşap tavan ile örtülü. Tavanın ortasındaki altıgen biçimli büyük rozet altı sıra çiçekli bordürle çevrelenmiş. Aynı rozet daha küçük ölçüde kadınlar mahfilinin batısındaki ek mekan tavanının ortasındaki dikdörtgen panoda da yer alır. Caminin tavanındaki pervazlarda çiçek desenleri yer almakta. Kadınlar mahfilinde de aynı tip pervazlar kullanılmış.
Gerek kuzeydeki mahfili ve gerekse esas ibadet mekanı tavanı ile mahfili tavanı ortasındaki göbek ve kenar pervazları 18. yüzyılda yapıldığı anlaşılan aşı boyalı nakışlarla süslü. Ayrıca kuzeydeki mahfil pervazları ve pencere kenarlarındaki pervazların üzerinde aynı şekil nakışlar var. Koyu sarı, kırmızı, koyu yeşil ve kahverengi olarak, gelincik çiçeği, hatayi, karanfil, ve kıvrık dalların teşkil ettiği nakışlar tam bir armoni içinde bulunmakta. Tavanın diğer yüzeyleri ince çıtalarla kare bölümlere ayrılmış. Mahfel tavanını esas ibadet mekanı tavanından ayıran kirişin kenarlarında küçük kartuşlar içinde kuran kitabeleri yazılı.
Mihrap alçı kalıplama tekniği ile yapılmış, süslerle bezenmiş. Alınlığında beş sıra halinde nesih yazılı Kuran sureleri yer almakta. Kıble duvarının 1/3’ini tavana kadar kaplar. 3 kenarını iç içe 4 bordür çevirmekte. Kelime-i tevhid yazısı süsleme olarak mihrap bordürlerinde de mevcut. Mihrap nişi dikdörtgen olup üst kısmı zengin mukarnaslarla süslenmiş.
Mihrapın solundaki; kündekari tekniği ile yapılmış, boyalı, ahşap minber ayrı bir güzelliğe sahip ve mükemmel bir işçilik sergilemekte. Ajurlu olarak işlenmiş merdiven korkulukları ile merdiven altındaki büyük üçgen panodaki yıldız, üçgen, beşgen ve altıgenler teşkil eden geçme parçaların yüzeyleri aşı boyalı nakışlarla süslü.
İç mekanın duvarlarındaki Kütahya çinileri pencere üstlerine kadar yerleştirilmiş. Çinilerden sonra kalemişi palmetli bordürle düz duvara geçilir.
Müezzin mahfeli altında Mehmed adında bir hattatın yazısı var.
Camideki ahşap üzerine boyama süsleme ve işlemeler ünlü Nakkaş Mustafa'ya ait.


galpay

14 yıl önce - Pts 01 May 2006, 23:45
Hacı Bayram-ı Veli
(+)
sayfa 2
« önceki   123 ... 9899100   sonraki »
ANA SAYFA -> ANKARA