Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
tunati34

11 yıl önce - Çrş 24 Arl 2008, 12:47
II. Abdülhamit'in Projeleri


Evet başlıktaki gibi elimize geçen Ona ait proje ve hizmetleri bir çatı altında değerlendirsek iyi olur düşüncesindeyim.
Katkı sağlayacak herkese şimdiden teşekkürler...TÜRKİYE PETROL CENNETİ Mİ
Habire tartışır dururuz ya?Türkiye petrol denizi üzerinde mi?Güneydoğu fokur fokur petrol kaynıyor mu? Türkiye petrol dolu ama yabancılar çıkarmamıza izin vermiyor mu?!

100 YIL ÖNCE VERİLEN YANIT
Bütün bu soruların yanıtını biri vermiş zaten... Hem de tam 100 yıl önce. Sultan II. Abdülhamid! Özelllikle 19. yüzyılın son çeyreğinde, tüm dünyada gündeme gelen ve ne denli önemli olduğu herkesçe kabul edilen petrol araştırmaları için, Abdülhamid Han, olağanüstü çaba harcamış

ANADOLU'NUN TAMAMINDA PETROL REZERVİ
Hazırlattığı, ‘tespit haritasında’, Anadolu’nun neredeyse tamamında, yüksek ölçekte petrol rezervi olduğu saptanmış!

Hazine-i Hassa’dan, yani kendi cebinden, parasını ödeyerek yabancı ve yerli mühendislere Musul ve Bağdat havalisiyle, Dicle ve Fırat nehirleri havzasında petrol taraması yaptırdı.

Alman Maden Mühendisi Paul Groskoph ve Habib Necip Efendi’nin başkanlığındaki araştırma birimi, 22 Ekim 1901’de çalışmalarını Abdülhamid Han’a sundu.

HARİTA BİR TÜRLÜ YAYINLANMADI
Bugüne değin her nedense bir türlü yayınlanmayan bu harita, salt Güneydoğu’nun bilinen noktalarında değil, Hakkari ve Bitlis gibi illerde de petrol bulunabileceğini gösteriyor. Haritayı hazırlayan heyet, Bitlis Suyu denilen çayın kıyısı boyunca, önemli petrol rezervleri saptamış.

Heyet Başkanı Paul Groskoph, petrol noktalarını tek tek tespit ettiklerini aktarırken, izledikleri güzergahı da, ayrıntılı bir biçimde anlatıyor. Petrol havzasını karış karış dolaşan Groskoph, Siirt tarafında ve Dicle Nehri kıyısında zengin petrol rezervleri bulunduğunu vurguluyor.

GÜNEYDOĞU'NUN TAMAMINDA PETROL VAR
Güneydoğu Anadolu’nun neredeyse tamamı ve Doğu Anadolu’nun bir bölümünü kapsayan petrol haritası, Diyarbakır, Mardin, Bismil, Hazro Çayı çevresi, Sinan, Batman Çayı çevresi, Dicle Bölgesi, Midyat, Bedran, Tulan, Siirt, Botan Çayı çevresi, Habur, Fındık, Cizre, Bitlis Çayı kıyısı ve Hakkari’de (Çölemerik) çok önemli petrol yatakları bulunduğunu kaydediyor!!

VE HARİTA GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
Bu harita sonunda gün yüzüne çıkacak! Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, ‘Osmanlı Döneminde Irak’ adlı kitapta haritayı kamuoyuna sunacak.

Şimdi bu kitap yayınlandığında, göreceğiniz 18 Kasım 1902 tarihli bir belge var! Bu belgeye göre; Musul vilayetindeki petrol madenlerinin imtiyazı Hazine-i Hassa’ya veriliyor, hemen sonrasında da Abdulhamid Han bu imtiyazları maliye hazinesine aktarıyor.

MAHKEME KARARLARI UYGULANMIYOR
Abdulhamid Han’ın tahttan indirilmesi ve İttihatçıların devlete el koyması sonucu, ne harita kalıyor ortalıkta ne de Musul’daki devlet hakları. Ancak 12 Ocak, 1920’de, maliye hazinesine devredilen padişaha ait mallar, tekrar Hazine-i Hassa’ya geri veriliyor. Hanedan üyelerinin uluslararası mahkemelerde sürdürdükleri, Musul’daki mallarını geri alıp Türkiye’ye devretmeleriyle ilgili davalar hala sürüyor. Bu davaların kimini kazandı hanedan üyeleri... Ama türlü çeşitli, tezgahlar yüzünden mahkeme kararları uygulanmıyor bir türlü!

İNGİLİZLERİN MUSUL ÇABASI
Size son bir not. Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizler Bağdat’ı almak için harcadıkları paranın tam tamına 7 katını Musul’a sahip olmak için harcadılar!

GÜNEYDOĞU NEDEN KAYNAR?
Şimdi, biraz düşünün hele, neden kimileri Güneydoğu’yu cadı kazanı gibi kaynatır da kaynatır... Neden rahat bi soluk aldırmaz Türkiye insanına ki en azından Abdülhamid Han’ın yaptırdığı harita doğru mudur yanlış mı, saptanabilsin!


En son tunati34 tarafından Çrş 24 Arl 2008, 23:04 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


selmankahya

11 yıl önce - Çrş 24 Arl 2008, 14:55

İlk Boğaz Köprüsü Projesi 2. Abdülhamit zamanında yapılmıştır.
(+)


Alıntı:
"Sultan İkinci Abdülhamid'in, İstanbul Boğazı'nın, Sarayburnu-Üsküdar ve Rumeli Hisarı-Kandilli arasını birbirine bağlayacak iki köprü projesinin resimleri ortaya çıktı.

Sultan İkinci Abdülhamid Han zamanında, İstanbul Boğazı'nın, Sarayburnu-Üsküdar ve Rumeli Hisarı-Kandilli arasında olmak üzere iki köprü ile bağlanması projesi yapılmıştı. Fransız inşaat mühendisi F. Arnodin'e 1900 yılında çizdirilen projede köprülerin, Eyfel Kulesi'nin yapıldığı çelik teknolojisiyle yapılması hedefleniyordu.

Sarayburnu-Üsküdar arasındaki aktarma köprünün iki kara tarafından ayakları arasındaki mesâfe 1700 metre idi. Projede beş ayak üzerine kurulması planlanan köprünün orta ayağının 32 metre derinlikteki deniz tabanına oturtulması planlanmıştı. Denizden yüksekliği 50 metre olan köprünün altından asılacak teleferiklerle vagonların taşınması hedefleniyordu. Rumeli Hisarı-Kandilli arasında yapılması planlanan köprü ise ilgili vesîkasında “Cisr-i Hamîdî” (Hamîdiye Köprüsü) olarak isimlendirilmiş sâbit bir köprüydü. Projede istasyonların Bakırköy ve Bostancı'ya kurulması, böylece demiryolunun şehrin dışından geçmesi planlanıyordu.

Boğaziçi'nde yapılacak olan bu köprü aynı zamanda Bağdad demiryolu hattına da bağlanacaktı. Cisr-i Hamîdi projesi büyük bir bina üzerine, minarelerle ve Kuzey Afrika mimârî tarzında kubbelerle süslü, som kârgîr destekler arasına kurulu, çelik halatlarla havada asılı demirden bir bina manzarasında idi. Bu kubbelerden her biri granitten yapılmış bir sütun üzerinde olup bunların üzerine toplar kurulmuş idi. Döner kulelerle askerî savunmaya da faydalı olacak olan köprü, aynı zamanda boğaz geçişini de kontrol altında tutacaktı. Köprünün geceleri çok güzel bir şekilde ışıklandırılması da, projenin mühim bir tarafını oluşturuyordu.

Bu köprüde yani Cisr-i Hamîdî'de tren, araba ve yayaların geçmesine mahsûs yollar ve basamaklar bulunmaktaydı. Köprü bu şekilde Anadolu ve Rumeli yakalarını birbirine bağlıyordu.

Minareleri ve kuleleri "Halîfe-i Müslimîn olan pâdişâh-ı âlî-câhın bütün kudret-i dîniye ve siyâsiyesini pîş-i enzârda tecellî etdirerek Osmanlıların şân ve azametini irâe" ediyordu.

Bu köprü ile de îcâbında Medîne’den trene binildiğinde Viyana’da trenden inmek mümkün olacaktı."
ömer..
11 yıl önce - Çrş 24 Arl 2008, 15:36

Abdülhamid Han dönemindeki askeri, eğitim, sanayi, ulaştırma, belediyecilik ve sağlık alanındaki bazı uygulamalar ve uygulanması düşünülen projeler

Sultan 2. Abdülhamid döneminde denizaltılarAbdülhamid Han döneminde tersanelerErtuğrul AlaylarıAbdülhamid Han döneminde eğitimSelanik Ziraat Okulu2. Abdülhamid döneminde fabrikalar

Yıldız Çini FabrikasıTren yolu yapımıŞam Meydanı Tren GarıHaydar Paşa LimanıHamidiye Suları Pompa TesisiSultan 2. Abdülhamid döneminde itfaiye teşkilatıSultan 2. Abdülhamid döneminde hastaneler - sağlık hizmetleriŞişli Etfal HastanesiSultan 2. Abdülhamid döneminde tıp öğrencileriSultan 2.Abdülhamid döneminde tüp geçit projeleri

Haliç Köprüsü Taslağı

Bayezid-Şişli metrosu taslağıHamidiye Boğaz Köprüsümursel1
11 yıl önce - Prş 25 Arl 2008, 12:53

Cumhuriyet ile yaptığımız birtakım atılımlar aslında Abdülhamid devrinde başlatılmıştır.Özellikle eğitim hamleleri çok can alıcıdır.Çünkü Abdülhamidin açtığı okullarda yetişen neslin (ki Atatürk te bu nesildendir) Çanakkale savaşları ve kurtuluş savaşlarında yok olması engellenmiş olsaydı ve Atatürk masonların arasında yalnız bırakılmasaydı şu anda Türkiyenin konumu tasavvur edemeyeceğimiz konumda olurdu.Ama ne yazıkki Rizorta locası ve ittihat ve terakki kullanılarak Abdülhamid ekarte edilmiş , Osmanlı bir çok komplolalar vasıtası ile bir çok cephede savaşmak zorunda bırakılarak yetişen eğitimli kadro cephelerde şehit olmak zorunda bırakılmış , böylece bu nesle erken doğum yaptırılmış ve bu nesil ancak kurtuluş savaşını verebilmiştir.Bununlada bırakılmamış yeni kurulan Türkiyede de bu altın neslin yerine fransa da büyük şark locası tarafından yetiştirilmiş sabetaycı mason bir nesil yeni kurulan cumhuriyetin kademelerine yerleştirilmiştir.Mecburen böyle bir kadro kullanılmak zorunda bırakılmıştır.Nitekim Atatürkte Türkiye için yapmak istediklerini yapamadan sabetaycı masonlar tarafından ortadan kaldırılmıştır.

cagdas44
11 yıl önce - Cmt 27 Arl 2008, 21:39

gerçekten Şah Abdülhamit Han'ın gerçekten güzel projleri var öncelikle resimleri biraz daha büyük görme imkanımız yokmu ikinci olarak ta bunları sadece biz bilmeyip duyura bilmeliyiz özelliklede odtü ve tsk ya konu hakkında biraz çalışma maili atılsa odtü özellikle köprü ve denzaltı projesini tsk da ertuğrul alaylarını yemiden kurabilirömer..
11 yıl önce - Cmt 27 Arl 2008, 22:12

Hicaz Demiryolu Projesi

Ulkemizde de bir asır önce demiryoluna ne kadar ehemmiyet verildiği ve bugün mevcut olan hatların yaklaşık yarısının inşa edildiği göz önüne alınırsa, bu hatların inşasında çok büyük katkısı olan Sultan 2. Abdülhamid’in nasıl bir hizmet şuuruna sahip bir devlet adamı olduğu ortaya çıkar.

Sultan 2. Abdülhamid Han tahta çıkar çıkmaz, büyük eğitim hamleleri yapmış, birçok okullar açmış ve o gün için dünyanın en iyi haberleşme sistemi olan telgraf hatlarıyla, 1800’lü yılların son çeyreğinde ülkeyi baştan sona donatmıştı. Demiryolları onun en büyük rüyalarından biriydi. Rumeli, Hicaz ve Anadolu-Bağdat demiryollarının inşası da en büyük projeleri arasındaydı. Dünyada, demiryolu ilk defa, 27 Eylül 1825’te İngiltere’de, işadamı Edward Pease’in Stocton-Darlington Railway Company adlı şirketinin mali katkılarıyla, George Stephenson tarafından Stocton ve Darlington arasında yapılmışken, bu tarihten yaklaşık otuz yıl sonra, Osmanlı Devletinde de demiryolu çalışmalarına başlanmıştır.

Sultan 2. Abdülhamid Han, 1876’da padişah olduğunda, demiryollarının ekonomik ve siyasi önemini çok iyi kavramış ve Osmanlı topraklarında demiryollarını yaygınlaştırmak için demiryolu yapımını teşvik etmiştir.

Osmanlı Devleti’nde demiryolunun yaygınlaştığı ve demiryolu yatırımının en çok yapıldığı dönem,
2. Abdülhamid devridir. 1889-1898 döneminde, 5350 km.lik demiryolu inşası için izin verilmiştir.
Bu rakamın, günümüzde mevcut olan demiryolu uzunluğunun yarısından fazla olduğu düşünülürse,
o günkü şartlarda ve teknolojik imkanlarla yapılan bu yatırımın ne kadar büyük ve önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Aynı zamanda, 2. Abdülhamid Han, İslam’ın şartlarından olan ‘Hac’ farizasını yerine getirmek için her yıl Hicaz'a giden binlerce hacının, develeriyle 60 °C’ye varan sıcaklık altında, çöl yollarında; susuzluk, bulaşıcı hastalıklar gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu, bu yolların emniyet ve asayişini sağlamak için ise, devletin büyük mali ve askeri fedakarlıklarda bulunduğunu biliyordu. Hicaz için bütün bu problemleri halledecek ve buradaki müslümanlarla Anadolu arasında bir köprü vazifesi görecek, ayrıca devletin saygınlığını İslam dünyasında artıracak, bölgedeki denetimi güçlendirecek ve Süveyş Kanalı’nın yerini tutabilecek stratejik bir demiryolu projesini uygulamaya koymayı düşünüyordu.

Sultan 2. Abdülhamid’in hatıratında da; “Çok eskiden beri hayal ettiğim Hicaz demiryolu nihayet hakikat oluyor. Bu yol Osmanlı Devleti için sadece iktisadi bakımdan büyük fayda getirmekle kalmayacak, aynı zamanda oradaki kuvvetimizi sağlamlaştırmaya da yarayacağından, askeri bakımdan da çok ehemmiyetli olacaktır..” diye bahsettiği ve bugün milli sınırlarımız dışında bulunan Hicaz demiryolu projesinin gerçekleştirilmesi, 2. Abdülhamid’e yakışan bir yatırımdı.

1 Mayıs 1900’de iradesi çıkarılan proje için başta Abdülhamid Han'ın kendisi 2.5 milyon altın olmak üzere, devletin sivil ve askeri memurları, aylıklarının %10’unu (harik ianesi) vermişlerdir. Bu iş için halktan kurban derisi toplanmış, posta pulları, damga kağıtları, ilmühaberler ve madalyalar bastırılmıştır. Müslümanlar arasında örnek bir dayanışma örneği olarak; Mısır Hidivi, İran Şahı, Haydarabat Nizamı, Okyanus adalarındaki Müslümanlar, özellikle bugünkü Pakistanı oluşturan Hint müslümanları, Afganistan, Fas, Muskat, Kırım olmak üzere bütün dünya Müslümanları büyük maddi bağışlarda bulunmuşlardır. Sadece İslam dünyasınca yapılan bu yardımlar, “Hicaz Şimendifer Hattı İanesi”nde toplanmıştır.

Bu kadar büyük bir bağış kampanyasını başarıyla yürüten 2. Abdülhamid Han'ın yakından ilgilendiği bu demiryolu inşaatına, 1903 yılı Ekim’inde başlandı. İnşaatın güvenliği için aynı yıl İstanbul’da ilk kez iki taburluk demiryolu askerliği sınıfı açıldı. 1050 mm genişliğindeki demiryolu hattı beş yılda tamamlandı. Toplam uzunluğu 1464 km olan bu yolun 1300 km.lik Şam-Medine arasına öncelik tanındı. Hicaz demiryolu inşaatında çalışan işçilerle teknik elemanlar yalnızca Müslümanlardan seçilmişti. Ayrıca ray ve benzeri malzemeler İstanbul tersanelerinde üretilmiş, traversler ise Toros ve Amanos dağlarındaki ağaç kütüklerinden sağlanmıştı.

Issız, çorak, susuz ve kumlu çöllerde, hat boyundaki er ve subaylarımız, demiryolu yapılmasına karşı çıkan ve engellemeye çalışan eşkıya ile mücadele uğruna pek çok şehit vermişlerdi; kilometrelerce uzayıp giden demiryolu güzergahı onlara adeta meçhul birer mezar olmuştu. Demiryolu inşaatında çalışan nezih Anadolu çocukları, çöllerde alev gibi yakan güneş altında kızgın rayları elleriyle tutamaz, başlarındaki kabalakları (serpuş) eldiven gibi kullanırlardı. Başı açık olanlardan güneş çarpmasından dolayı oracıkta ölenler de olurdu. Su bulunan yerler azdı. Şam’dan özel olarak sarnıç vagonlarıyla su getirilir, haftada bir kez dağıtılırdı. Bu sular Der’a, Afule, Medan-ı Salih gibi yerlerde, depo ve mahzenlerde saklanırdı. Bütün bu yoksulluğa, acılara, meşakkate ve perişanlığa karşı mücadele eden erlerimizi, subaylarımızı, demiryolcu memur ve işçilerimizi ayakta diri tutan güç, böyle kutsal ve manevi yönü büyük olan bir işte görev almanın verdiği moral ve Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) sevgisi idi.

Hicaz projelerinde; 1904’de Hvyran, 1905’de Beyrut ve Hayfa, 1908’de Medine Garajına ulaşıldı.
2. Abdülhamid Han, demiryolu hattı mukaddes belde Medine’ye ulaşınca, Resulullah’ın ruhaniyetini rahatsız etmemek için rayların altına keçe döşenmesini istemiş, hatta 5-6 km.lik bir güzergahta sessiz lokomotifler çalıştırılmasını emretmiştir. Hicaz hattı 27 Ağustos 1908 tarihinde ilk trenin Şam'dan hareketiyle açıldı. Özel olarak hazırlanan bu trende devlet erkanı, davetliler, yerli-yabancı gazeteciler bulunuyordu. Trenin hızı o döneme göre mükemmel sayılan 40-60 km/s arasında idi.

Açılışından 8 yıl sonra, 1916’da bu hatlar İngiliz casusu Thomas Edward Lawrancein örgütlediği Araplar tarafından, Maan-Medine arasındaki 680 km.lik kısmı bombalanarak tahrip edilmiştir. Ayrıca
1. Dünya Savaşı’nda da tahribata uğramıştır. Bu yollardan kalan ray ve traversleri getirenlere İngilizler para ikramiyeleri vermişlerdir.

Alıntı:
öncelikle resimleri biraz daha büyük görme imkânımız yokmu

resimler ancak bu kadar yüklenebiliyor.


Mehmet Kasım
11 yıl önce - Pzr 28 Arl 2008, 01:56

Büyük projelerin adamıydı Hamid Sultan.

tolgatekin01
11 yıl önce - Pzr 28 Arl 2008, 13:58
Bİ FOTOĞRAFTA BENDEN OLSUN ABDÜLHAMİT HAN
(+)


Osman Doğan
11 yıl önce - Pzr 28 Arl 2008, 14:06

O na Kızıl sultan dediler ama o ulu hakandır O nu anlamak için ulu hakanı tahtan indiren enver paşa ve ekibine bakmak lazım çünkü onlar Osmanlıyı birinci dünya savaşına sokarak ülkenin yıkımıne neden olmuştur 2.Abdulhamit bu yüzden bunların nasıl biri olduğunu bildiği için onları sevmezdi.

ahmet_güllü

10 yıl önce - Cum 06 Ksm 2009, 11:30
İşte Cennetmekan Abdülahmit Han'ın yaptığı hayırlı hizmetlerden bazıları:


İşte Cennetmekan Abdülahmit Han'ın yaptığı hayırlı hizmetlerden bazıları:

1. Hindistan Cava Afganistan Çin Malezya Endonezya Açe Zengibar Orta Asya ve Japonya'ya elçiler ve din adamları gönderdi.

2. Dünyanın ilk dişçilik okulunu kurdu.

3. Paris'te İslam Külliyesi kurdu.

4. Çinlilere karşı Doğu Türkistan'a gönderdiği askeri yardım ile Orta Asya Müslümanlarını örgütledi.

5. Kudüs-Yafa Ankara-İstanbul ve Hicaz demiryollarını yaptırdı.

6. Cami yaptırdığı her köye bir de okul açtı.

7. Modern matbaa makinelerini Türkiye'ye getirtti ücretsiz kitap dağıttırdı 6 bin kitabın çevrilmesini sağladı.

8. Beyazıt kütüphanesini kurup 10 bini el yazması olmak üzere tam 30 bin kitap bağışladı.

9. İlk defa elektriği ve gazı getirdi.

10. Ziraat Bankası'nı kurdu.

11. Dünyanın ilk torpido atan denizaltısını tamamen kendi parası ile yaptırdı.

12. Israrla yerli kumaş giydi Hereke bez fabrikası ve Feshane'yi kurdu.

13. Mezuniyet törenlerinde öğrencilere hediye kitap gönderdi. Yoksul halkına kendi cebinden ödeyerek kömür dağıttı.

14. Yalova Termal kaplıcalarını kurdurdu.

15. Terkos'un sularını İstanbul'a taşıttı.

16. İlk modern eczanemizi açtırdı.

17. İlk otomobili getirdi ve 5 bin km karayolunu yaptırdı.

18. Dünyanın ilk metrolarından birini Karaköy-Taksim arasına yaptırdı atlı ve elektrikli tramvaylar kurdu.

19. Arkeoloji müzeciliğini başlattı.

20. İlk kuduz hastanesini (İstanbul Darü'l-Kelb Tedavihanesi) açtırdı.

21. Teselya savaşı sürerken saraylı hanımlara askerler için çamaşır diktirdi yaralı askerler için bizzat kendi eli ile koltuk değneği yaptı.

22. Midilli adasını eşi Fatma Pesend Hanım'ın şahsi mülkünden ısrarla verdiği para ile Fransızlardan geri aldı.

23. Yıldız Çini fabrikasını Beykoz ve Kağıthane kağıt fabrikalarını kurdu.

24. Pekin'de Üniversite kurdurdu. (Dar'ul Ulum'il Hamidiye = Hamidiye Üniversitesi)

25. Toplu sünnet merasimleri yaptırıp her bir çocuğa çeyrek altın gönderdi ve bu yüzden yaz aylarında toplu sünnetlerin yaygınlaşmasını sağladı.

26. Kendi el emeği ile kazandığı ve biriktirdiği parasından bir kısmını her sene borç yüzünden hapse düşenleri kurtarmaya tahsis etti.

27. Her yıl 30 bin saksı satın alıp çiçek ektirdi.

28. İzmir limanına izinsiz giremeye kalkan ABD savaş gemisini top ateşine tutturdu.

29. Kendi elleri ile yaptığı marangozluk eşyalarını özellikle gazilere hediye ederdi.

30. Kendisine yapılan bombalı suikasti düzenlemesine rağmen Ermeni katili affedip Avrupa'da hafiyelik yapmaya gönderdi.

31. Daha sonra Çanakkale Savaşı'nda kurtarıcımız olacak topları yaptırdı.

32. Sadece Anadolu'da 14 bin ilkokul açtı.

33. Telefonu Avrupa ile birlikte ülkemize getirtti.

34. Peygamberimize dinimize veya Osmanlı'ya hakaret içeren oyunları Fransa İngiltere Roma ve ABD'den kaldırttı.

35. Onun dönemimde osmanlı donanması dünyada 2.donanma idi.sayfa 1
123 ... 111213   sonraki »
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET