Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 2
Çetin KOŞAR

13 yıl önce - Cum 30 Oca 2009, 23:20(+)


KILIÇDEDE CAMİİ (19 Mayıs Camii)
Evden Bozma olan ilk cami 1930 ‘lu yıllarda Kılıçdede Mahallesinden Rıza Efendi tarafından yaptırılmıştır. 1939 ve 1944 depremlerinde minaresi ve gövdesi yıkılan Cami Samsun Halkının yardımlarıyla 1955 yılında yeniden yaptırılmış ve Caminin bahçesinde bulunan Kılıçdede ve biri oğluna diğeri de damadına ait olan mezarlar da koruma altına alınmıştır.
(+)

KILIÇDEDE MEZARLIĞI
Samsun’un Müslüman Mezarlıklarından birisi de Kılıçdede Mezarlığı idi. Kılıçdede Mezarlığı, Mert ırmağı kıyısında ve o günkü Mezbanenin yanı başında, buraya göç eden Çerkezler tarafından 1894 yılında yapılmıştı.

1932 Yılında Samsun Hıfzı Sıhha Meclisi’nin aldığı bir kararla bu mezarlığa gömülmesi yasaklanmıştı. Ardından bir yıl sonra Samsun Belediye Encümeni, 19 Birinci Teşrin (Ekim) 1933 tarihinde aldığı bir kararla Kılıçdede Mezarlığı tamamen kaldırılarak yerine Tekel Yaprak Tütün Bakım ve İşletme Atölyeleri Merkez Müdürlüğü binası yaptırılmıştır. (KAYNAK: Baki SARISAKAL)


Çetin KOŞAR

13 yıl önce - Pzr 08 Şub 2009, 03:27

Kılıçdede Hazretleri

Türbelerin ve yatırların halkın gözünde önemini artıran hikâyelerin bir benzeri Kılıçdede Türbesi için de dilden dile anlatılıyor:

Söylentiye göre; “yaklaşık 20 yıl önce Kılıçdede Türbesi 'nin yanında bulunan 19 Mayıs İlkokulu'nun (şu an bu okul taşınmış ve binası da yıkılmıştır.) bahçesinin genişletilmesi çalışmalarına başlanır. Belediyeye ait kepçeler, kazı yaparken camiye yakın bir bölümde kepçe ilerleyemez duruma gelir ve kepçenin dişleri kırılır. Kepçenin operatörü ve etraftakiler, kepçenin sert bir kayaya denk gelip gelmediğini kontrol ederler. Ancak yumuşak toprak olduğu görülünce paniğe kapılan işçiler kazmaktan vazgeçerler. Çalışılan bölgenin Kılıçdede'ye ait bir alan olduğu düşünülerek terk edilir ve okulun duvarı biraz daha iç kısma alınır. Kılıçdede mahallesi'nin 40 yıllık muhtarı Cevat Bilgici, türbenin özellikle Ramazan aylarında ve cuma günlerinde ziyaretçi akınına uğradığını söylüyor.”(Basın)
Önemine Binaen Küçük Bir Açıklama:
Bu başlığı açmaktaki maksadım, Samsunumuzun manevi mimarlarını tanıtmaktır. Bu kutsal mekanlar ve mevtalar hakkında söylenceleri bir kültür ürünü olarak aktarmaktayım. Yoksa burada yatanların bu "anlatılanlara" ihtiyacı yoktur.

Bu mekanları fotoğraflamak için buralara gidip, bu mekanları ziyaret ettiğimde gördüm ki insanlarımız gayet olgun ve medeni bir tavırla bu din ulularının ruhlarına bir fatiha okuyup ayrılmaktalar. Türbelere, "bez-çaput" bağlamak, dilek dilemek, ölüden medet ummak gibi akla ziyan manzaralarla karşılaşmadım. Zaten doğru olan da budur.


Bu konuda Samsun Müftülüğümüzün şu açıklaması da manidardır;
"Bazı insanlar Allah' tan isteyecekleri şeyleri kabirden istiyorlar. Kabirlere dua etmenin tek bir faydası vardır. O da ölümü hatırlamak içindir. Bunun dışında ölüden istenilen şeyler dinen günahtır.

Bu türbe inanışları iki şeyden kaynaklanıyor. Bir tanesi eğitim eksikliği diğeri ise geçmiş geçmişten kalan Şaman kültürü ve televizyon kültürüdür.

Kabirde yatan kişiler ölüdür ve kendilerine bile faydası olmaz. Yaratıcılarını bırakıp da ölülerden medet umanların sonu çok kötü."(
KAYNAK: Samsun İl Müftüsü Osman Şahin)


Çetin KOŞAR

13 yıl önce - Cum 13 Şub 2009, 00:37

İsa Baba (Samsun Camileri - Samsun )İsa Baba Külliyesi Giriş Kapısı


Eskiden Hıristiyan denizcileri uğrak yerlere, kıyılara küçük kiliseler yapmışlardır. Toraman Tepenin güney doğusunda St. Theodara için yapılmış bir kilise kalıntısı vardır. Adı geçen bu yapı daha sonra Müslüman denizciler tarafından Mescid olarak kullanılmıştır.İsa Baba Camii


Günümüzde Cedit Mahallesi sınırları içinde bulunan bu yapı İsa Baba Mescidi olmalıdır. Mescidin arka tarafında bir aile mezarlığı vardır. Burada İsa Baba’nın da mezar taşı ve kitabesi kavuğu ile birlikte durmaktadır. Diğer mezarlar mescide nazaran yenidir. Bunlardaki kitabe bir aile olduklarını göstermektedir. Birisi kantarcı Mehmet Ağa’ya diğeri de eşi Refika Dudu Hatuna aittir.İsa Baba Camii İç Mekan


İsa Baba mescidi özgün biçimiyle günümüze ulaşamamıştır. Kare planlı ve basık küçük bir mescid ve türbeden yapının döşemesi 6 köşeli tuğlalardan yapılmıştır. 1895 yılında Haznedarzade Süleyman Paşanın torunu Memduh Bey tarafından onarılmıştır.

Bu eser Samsun Belediyesi tarafından 1975-1976 yılları arasında yeniden onarılmıştır. Türbe tamamen bahçeye çıkarılmış ve Mescid de Cami haline getirilmiştir. İçi Kütahya çinileriyle tezyin edilmiş, dışı mermerle kaplanmış, Minare (BTB) kaplanmış ilave mescid üzerine bir kubbe eklenmiş, Türbe ve mezarlar mermerle kaplanmıştır.(Kaynak:Baki SARISAKAL)
İsa Baba'nın Kabri


Hangi devirde yaşadığı bilinmeyen İsa Baba'nın kabri Samsun Cedit Mahallesi'nde, İsa Baba geçidinde ufak bir tepe üzerinde, kendi adıyla anılan caminin yanındadır. 1975-76 yıllarında Samsun Belediyesi tarafından yaptırılan caminin yerinde daha önce İsa Baba'nın tekkesi bulunuyordu. Anadolu'nun fethi sırasında şehit olan İsa Baba ve diğer Türk mücahitlerin mezarlarının bulunduğu yer küçük bir mescidi ihtiva eden kare şeklinde bir türbedir. 1815 yılında Haznedarzade Süleyman Paşa'nın torunu Memduh Bey tarafından onarılmıştır.

Rivayete göre; İsa Baba, 39 arkadaşı ile birlikte Samsun'da savaşırken denizden top mermileri atılırmış. Ama İsa Baba, ellerini havaya kaldırıp dua edince top mermileri havada yön değiştirerek fırlatıldıkları gemilere isabet edip batırırmış. Ancak beklenmeyen bir top mermisi, İsa Baba ve yanındaki 39 arkadaşının bulunduğu yere isabet etmiş ve hepsi ölmüş. Türbenin de içinde bulunduğu caminin hemen arka tarafında İsa Baba'nın arkadaşlarına ait olduğu söylenen 39 mezar var. Bu nedenle türbeye Kırklar Türbesi de deniyor.Çetin KOŞAR

13 yıl önce - Cmt 14 Şub 2009, 01:04(+)İsa Baba'nın mezar taşındaki Kitabenin Türkçesi:

Ölüm bir şerbettir, her insan onu içecektir.
Kefen bir elbisedir, her insan onu giyecektir.
Tabut bir binektir, her insan ona binecektir.
Kabir bir kapıdır, her insan o kapıdan girecektir.

Cennetlikler, Cennette Allah(cc)’ın Cemalinin bakıcılarıdır;
Cehennemlikler bundan mahrumdurlar.
Muhakkak ki bu beyitlerde, akıl sahibi olanlar için delil – ibret vardır.(+)


Çetin KOŞAR

13 yıl önce - Pts 23 Şub 2009, 01:46(+)

Anadolu’nun yeniden Türkleşmesi ve Müslüman olması doğrultusunda, ülkenin maddi ve manevi fethi uğrunda mücadele etmiş ve bu uğurda can vermiş “Alp-Erenler”den biri de İsa Baba’dır.

Liman Mahallesi sırtlarından, “Samsun Serbest Bölgesi”ne kuşbakışı bakan İsa Baba Külliyesi şehrin “Manevi Burçları”ndan biri ve “Tapu Senedi” sayılmaktadır. (KAYNAK: Ali kayıkçı, Samsun’un Manevi mimarları)

İsa Baba Hakkında Söylenenler;

“İsa Baba’yla koyun koyuna,
Şahbaz Mücahidler, boylu boyuna.
Diyorlar ki; Ey Türk Milleti, asla
Gelmeyin bir daha böyle bir oyuna!..”
(M. Halistin KUKUL)

“Onlar Mürşîd-i Kâmil, hem cihangirdiler;
Bir aşk ordusuydular, hem daima birdiler.
Anadolu’yu ışıklandırmak için, oraya,
Bir kapı araladılar da, Samsun’dan girdiler!...”
(M.Halistin KUKUL – “İsa Baba, Seyyid Kutbiddin ve Kılıçdede” adlı şiirinden.)sayfa 2
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler