Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 2
Hüseyin C
10 yıl önce - Cum 24 Ekm 2008, 12:11

Gakgoşlar Diyarı Elazığ; Harput, Harput Kalesi, Arapbaba türbesi, Harputtan Elazığ manzarası, Postane meydanı ve ahizeli telefonlar, Öğretmen evi karşısındaki çayda çıra parkı, İzzetpaşa cami, Saray cami, yıkık kilise, orduevi kavşağındaki park, İzzetpaşa caminin yan ve arka sokağındaki dev ekranlı çay evleri, Gazi Caddesi, İstasyon Caddesi, Şehit İlhanlar Caddesi, köfteciler sokağı ve çiğköfteci hacı dayı, Sürsürü mahallesi, Abdullahpaşa mahallesi, Hazar gölü, Fırat nehri, Kömürhan köprüsü, orcik şekeri, "ışkın" denilen bitki, Elazığın nefis çileği, Kampüs ve onu ikiye bölen zafran mesireliği, zazalar ve elazığlıların pek haz etmediği "kofikler"

Burhanettin Akbaş

10 yıl önce - Cmt 25 Ekm 2008, 00:26

Türklüğün abide şehirlerinden Elazığımızın yetiştirdiği birçok ünlü kişi vardır. Ben zaman zaman burada hem o ünlülerden bahsedeceğim, eğer zaman bulursam ki inşallah bulacağım, Elazığ hatıralarımdan da söz etmek istiyorum.
Şimdi Elazığ'dan yetişmiş dünya çapında bir bilim adamı olan Reşat İzbırak'ın hayat hikayesini ve ölümünden sonra soyadına uygun olarak nasıl bir iz bıraktığını sizlere nakledeceğim.

PROF.DR.REŞAT İZBIRAK (1911 Harput - 1988 İstanbul)
Reşat İzbırak, 1911 yılında Harput'ta doğdu. 1934 yılında İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümünü bitirdi. 1935'te devlet sınavlarını kazanarak ihtisas yapmak üzere Berlin Üniversitesine gönderildi. Doktora çalışmalarını yaptı ve "Geomorphologische Studien im Westlichen Bayerischen Walde" adlı tezini hazırladı. Ankara Üniversitesi DTCF'de asistan (1939), doçent (1944), profesör (1953) oldu. Aynı yıl Fiziki Coğrafya ve Jeoloji Kürsüsü Başkanlığına seçildi.
Harita Genel Müdürlüğü'nde ve daha sonra kurulan Harita Yüksek Teknik Okulunda 1952 yılından itibaren, 29 yıl süreyle, jeomorfoloji dersleri okutarak Harita Mühendis-subayı yetiştirilmesinde katkısı oldu.
Reşat İzbırak, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da jeomorfoloji konusunda bilimsel araştırmalar yapmıştır. 1978 yılında yaş haddinden dolayı emekliye ayrılmıştır. 1998 yılında İstanbul'da vefat etti.

Bilimsel Çalışmaları :

· 1934, Büyük Sanayide Beyaz Kömürün Mevki. İ.Ü.Edeb.Fak.Talebe Mecmuası, S: 1, s: 24-33, İstanbul.

· 1940, Yer Sarsıntıları ve buna Karşı Alınacak Tedbirler, CHP Konferanslar Serisi, Kitap 23, s: 1-19, Ankara.

· 1940, Denizli Coğrafyasına Umumi Bir Bakış. Ülkü Halkevleri ve Halk Odaları Dergisi. S. 93, s: 254-259.

· 1943, Erciyes'de Nebatlar ve Hayvan Yetiştirme, Ülkü Milli Kültür Derg. S: 43, s: 7-10, Ankara.

· 1944, Su Kuvveti En Büyük Enerji Kaynağımızdır. DTC. Fakültesi Derg. No: 2, C: II, S: 4, s: 597-610, Ankara.

· 1944, Kayseri Vilayeti Coğrafyası, Aylık Ansiklopedisi, No: 5.

· 1944, yukarı Kızılırmak Bölgesinde Enerji Kaynakları, Ülkü Derg. Yeni Seri; S: 56.

· 1944, "Enerji Kaynakları" Ülkü Milli Kültür Dergisi, S: 56, Ankara.

· 1944, Bergama Şehri İmar Planı. Ülkü, Milli Kültür Dergisi,

· 1944, Yukarı Kızılırmak Bölgesinde Jeomorfolojik Araştırmalar, DTC.Fak.Derg. S: 2, C:2, s: 217-234, Ankara.

· 1945, Sivas İli Coğrafyası, Aylık Ansiklopedi, No: 14.

· 1945, Türkiye'de Madencilik. DTC.Fak.Derg., C III, S: 2, s:213-226, Ankara.

· 1945, Uzunyayla'da Coğrafya Araştırmaları, DTC.Fak.Derg.C.III.S: 2, s: 213-226, Ankara

· 1945, Cilo ve Nemrut Dağlarıyla Hakkari ve Van Gölü çevrelerinde Coğrafya Araştırmaları, DTCF Derg.No: 4, S:1, s: 103-112. Ankara.

· 1945, Eskişehir'le Çifteler Çevresinde Bir Coğrafya Gezisi, Ank.Üniv.DTC.Fak.Derg.C:3, S: 5, s: 507-521, Ankara.

· 1945, Coğrafya Enstitüsünün Batı Anadolu Gezisi. A.Ü.DTC.Fak.Derg., C: 3, S:5, s: 573-574.

· 1945, "Kayseri", Ülkü Milli Kültür Dergisi, C: 7, s: 82, s:7-11, Ankara.

· 1945, Uzunyayla'da Coğrafya Araştırmaları. DTC Fak.Derg. C: 3, S: 3.

· 1946, "Cilo ve Nemrut Dağlarıyla Hakkari ve Van Gölü Çevrelerinde Coğrafya Araştırmaları" Ank.Üniv.DTC.Fak.Derg. C:4, S: 1, s: 103-112, Ankara.

· 1947, Van Gölü, Ülkü Mecmuası, 3. Seri , C:1, S:6, s: 12-15, Ankara.

· 1947, Cilo Dağlarının Turizm Bakımından Değeri, Ülkü 3. Seri, Cilt: 1, S: 4, s: 18-22, Ankara.

· 1948, Akdağ ile Güney Çevresinde Jeomorfoloji Gözlemleri ve Bu Çevrenin bayındırlaşması Hakkında Bazı Düşünceler, DTC. Fak.Yay.No: 59, Enst.No: 3, Ank.

· 1948, Van Gölü Çevresi. Ülkü Mecmuası, C:2; S: 13, s: 8-11. Ankara.

· 1948, Erciyes Dağı'nın Değeri, Erciyes-Kayseri Halk Evleri Derg. Yıl: 6, S: 68, s: 6-8, Kayseri.

· 1949, Coğrafya Terimleri Üzerine Bazı Düşünceler, TDK, B II, 16, Ankara.

· 1949, Yurdumuzda Nasıl Yerleşmişiz? Maarif Vekaleti, Köy Kitaplığı Serisi, No:8, İstanbul.

· 1949, Kayseri Halkı Bağcılık Bırabilir mi? Erciyes Halkevleri Derg. S: 72, s: 33-35, Kayseri.

· 1949, Bünyan Çevresinin Jeomorfoloji Gözlemleri ve Bünyan Kasabası. A.Ü.DTC.Fak.Derg.C: 7, S:2, s: 387-413.

· 1949, Erciyes'in En Yüksek Yerlerinde Ne Var? Erciyes Halkevleri Derg.Yı: 7, s: 73, s: 7-8, Kayseri.

· 1953, Develi Ovası ve Ekonomik Gelişmesi, DTC Fak. No: 9.

· 1955, Yerşekillerini değiştiren Olaylar, Harita Umum Müdürlüğü, Harita Derg., Yıl: 21, S: 50, s: 5-28.

· 1955, Yöre Mefhumu ve Yöre Bilgisi" Harita Umum Müdürlüğü yayınlarından, Harita Derg. Yıl: 21, s: 51, Ayrı basım.

· 1955 a, Yerşekillerini Değiştiren Olaylar, Harita Umum Müd.Yay.Harita.Derg., Yıl: 21, S: 50.

· 1955 b, Muş Ovası'nda Morfolojik Müşahadeler. TCK. Yay. No: 1. S:2, s: 7-13.

· 1955, Sistematik Jeomorfoloji, Harita Genel Müdürlüğü, Yay.No: 6. Ankara

· 1956, Haritacının Arazide Çalışması Sırasında Taşlar Üzerine yapabileceği Bazı Müşahedeler, Harita Umum Müd, Harita Derg. Yıl: 22, s: 52'den ayrı basım. Ankara.

· 1958, Sytematic Geomorphology, Harita Umum Müd.Harita Derg. Yıl: 22, No: 54-55-56, Yay.No: 6

· 1958, Jeomorfoloji, Analitik ve Umumi (İlk baskı 1947,yeni baskılar 1958-69-77) DTC. Fak.Yay.No: 127, Ankara.

· 1961, Kokurdan Nedir? Harita Genel Müdürlüğü Yayınlarından, Harita Derg. Yıl: 27, S: 62'den ayrı basım. Ankara.

· 1963, Bitki Coğrafyası, A.Ü.DTC.Fak.Yayınları.No: 266.

· 1964, Coğrafya Terimleri Sözlüğü.

· 1966, Coğrafya ve Bölge Planlaması Bakımından Milli Parklar, Türkiye'nin Jeolojik ve Jeomorfolojik Değerleri, Türkiye Tabiatını Kazanma Cemiyeti, 4. Seminer, s: 1-6, Ankara.

· 1968, Türkiye Jeomorfolojik Harita, 1: 1.850.000 (Renkli Harita Genel Müdürlüğü) Ankara.

· 1968, Coğrafi Araştırma Gezileri ve Hazırlıkları, Coğr.Araş.Der.No: 2.A.Ü.DTC.Fak.Coğr.Araşt.Enst.

· 1970, Jeomorfoloji ve Jeomorfolog, Jeomorfoloji Derg. S: 2, s: 1-11.

· 1971, Erozyon Kontrolü ve Jeomorfolojisi, Jeom.Derg.S: 3, s: 5-13.

· 1972, Türkiye I, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Yayınları, İstanbul.

· 1976, Bitki Coğrafyası, DTC.Fak.Yay.No: 266. Ankara.

· 1976, Coğrafya Terimler Sözlüğü, DTC.Fak.Yay.No: 464, Ankara.

· 1976, Türkiye'de Son Yarım Yüzyıl İçinde Coğrafya Alanında Gelişmeler. Ankara Üniv. DTC Fak.Yay. No: 257'den ayrı basım, s: 30-44 Ankara.

· 1977, Sistematik Jeomorfoloji, DTC. Fak.Yay.No: 327. Ankara.

· 1978, Hidroğrafya, Akarsular ve Göller, DTC Fak.Yay. No: 123, Ankara.

· 1979, Jeomorfolojik Tatbikat Atlası ve Kılavuzu, Ankara.

· 1981, Türkiye II, DTC Fak.yay.No: 300, Ankara.

· 1984, Türkiye M.E.Basımevi, İstanbul.

· 1991, Yerbilimi Bilgileri, MEB. Yay.Öğretmen Kitapları Dizisi: 155.

· 1993, Coğrafya'da metodoloji, M.E.B.Yayınları Öğretmen Kitapları Dizisi: 187.


Burak Canpolat
10 yıl önce - Pts 27 Ekm 2008, 18:33
ELAZIĞ'ın Öküzgözü Üzümü


Öküzgözü üzümü bir Urartu mirası


(+)


Dünya'da ve ÜLKEMİZDE şarap yapımında kullanılan Öküzgözü üzümü ELAZIĞ'a ait olup çok lezzetli bir meyvedir!!!
Burak Canpolat
10 yıl önce - Çrş 29 Ekm 2008, 00:52
ELAZIĞ Türküleri


Kıymetli gönül dostları biraz ELAZIĞ türkülerinin sözlerini paylaşalım sizlerle;

AL ALMAYI DALDAN AL

Al almayı daldan al
Al almayı daldan al
Daldan alma benden al
Daldan alma benden al
Duydum gelin olisin
Duydum gelin olisin
Dur ben ölim ondan al
Dur ben ölim ondan al

Oy habip habip habip
Oy habip habip habip
Varmı derdime tabip
Yokmu derdime tabip

Al alma dört olaydı
Al alma dört olaydı
Yiyene dert olaydı
Yiyene dert olaydı
Bu elmanın sahabı
Bu elmanın sahabı
Sözüne mert olaydı
Sözüne mert olaydı

Oy habip habip habip
Oy habip habip habip
Varmı derdime tabip
Yokmu derdime tabip

Al alma kızıl alma
Al alma kızıl alma
Irafa dizil alma
Irafa dizil alma
O yar bize gelende
O yar bize gelende
Cebine süzül alma
Cebine süzül alma

Oy habip habip habip
Oy habip habip habip
Varmı derdime tabip
Yokmu derdime tabip
___________________________________
Aynı türkünün farklı sözleri:

Al elmayı daldan al
Daldan alma benden al
Duydum gelin olisin
Dur ben ölim ondan ol

Uy Henno Henno Henno
Eller kınalı Henno
Gözler sürmeli Henno

Al elma dört olaydı
Yiyene dert olaydı
Al elmayı veren yar
Sözüne mert olaydı

Uy Henno Henno Henno
Eller kınalı Henno
Gözler sürmeli Henno

Elma versem almazsın
Sen almadan kanmazsın
Hangi bağın gülüsen
Karlar yağsa solmazsın

Uy Henno Henno Henno
Eller kınalı Henno
Gözler sürmeli Henno

Elma atışan kurban
Atıp tutuşan kurban
Alem de yol gidiyor
Senin yatışan kurban

Uy Henno Henno Henno
Eller kınalı Henno
Gözler sürmeli Henno

Al elmanın dördünü
Sev yiğidin merdini
Seversen bir güzel sev
Çekme çirkin kahrını

Uy Henno Henno Henno
Eller kınalı Henno
Gözler sürmeli Henno
_______________________________
Bahçalarda Bal Erük(ERİK)/ NURE

Bahçalarda bal erük (le le Nure)
Dallarını eyerük (zalım Nure)
Bize Harputlu derler (le le Nure)
Biz güzeli severük (zalım Nure)

Dama çıkmış bir güzel (le le Nure)
Damın etrafın gezer (zalım Nure)
Elinde bir deste gül (le le Nure)
Kendi gülünden güzel (zalım Nure)

Bahçalarda çınarsın (le le Nure)
Sen bir uyuntu yarsın (zalım Nure)
Nerde bir güzel görsen (le le Nure)
Gider ona uyarsın (zalım Nure)

Bahçalarda gülüm yok (le le Nure)
Söyleyemem dilim yok (zalım Nure)
Geceler uykum gelmez (le le Nure)
Gündüzleri halim yok (zalım Nure)

Bahça barsızdır güler (le le Nure)
Ayva harsızdır güler (zalım Nure)
İçerim kara giymiş (le le Nure)
Yüzüm arsızdır güler (zalım Nure)

Bahçalarda kar var mı (le le Nure)
Gül dibinde har var mı (zalım Nure)
Bu gece misafirim (le le Nure)
_______________________________
Bu Dere Buz Bağladı

Bu dere buz bağladı
Yanı yarpuz bağladı
Beni bir gelin vurdu
Yaramı kız bağladı

Bu derenin uzunu
Kıramadım buzunu
Aldım avşar kızını
Çekemedim nazını

Bu dere derin dere
Suları serin dere
Dere al götür beni
Yarin olduğu yere

Deveyi düzde gördüm
Sürmeyi gözde gördüm
Şükür olsun Mevla'ma
Seni bu gözde gördüm
__________________________________
Değerli üyeler paylaşacak daha çok türkümüz var fakat ben burada hem mesajım kalabalık olmasın hem de sizlerin vaktini fazla almamak adına fazla uzatmayayım.
SAYGILARIMLA
Burak CANPOLAT


En son Burak Canpolat tarafından Çrş 29 Ekm 2008, 22:57 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


Burak Canpolat
10 yıl önce - Pzr 02 Ksm 2008, 11:26
Hazar Şiir Akşamları


Elazığ Kültür ve Sanat olmadan olmaz demiştik ve her sene yapılan Hazar Şiir Akşamları bu senede birçok ünlü şairimizin katılımı ile "16. ULUSLARARASI HAZAR ŞİİR AKŞAMLARI" adı altında gerçekleştirilecektir.

Alıntı:
HAZAR ŞİİR AKŞAMLARI BAŞLIYOR

16. Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları, 6-7-8 Kasım tarihlerinde Elazığ’da gerçekleştirilecek. Hazar Şiir Akşamları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 8 Kasım Cumartesi günü Elazığ’a gelecek.
6 Kasım Perşembe günü resmikabulle başlayacak olan 16. Hazar Şiir Akşamları, Elazığ gezisi ve “Hazar’dan Hazar’a Sesler” adlı açılış konseriyle devam edecek.
Program 7 Kasım Cuma günü Merkez Anadolu Lisesi’nde devam edecek. Şiir Sohbeti ve diğer etkinliklerin gerçekleştirileceği Cuma günü 21. Yüzyılda Türkiye ve Türk Dünyası adlı konferans düzenlenecek. Şiir Buluşması Cuma günü ilçelerde de devam edecek.
8 Kasım Cumartesi günü Eski Belediye önünden Öğretmenevine kadar şairlerin yürüyüşüyle sürecek program öğretmen evinde Hazar Şiir Şenliğiyle devam edecek. Buradaki açılış programına konuşmacı olarak Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da katılacak. Aynı gün Atatürk Kültür Merkezi’nde Hazar Şiir Akşamları adlı etkinlikle devam edecek program, Esat Kabaklı konseriyle sona erecek.ŞİİR AKŞAMLARI PROGRAMI
6 Kasım Perşembe
Saat 11.00-17.00 Harput , Keban ve Hazar Gölü gezisi
Saat: 19.00 Fırat Üniversitesi AKM Konser
Sekine İsmayilova, Ramin Rızayev, Oktay Şerifov ve Ramin Garayev
Saat: 14.00 Mezre İlköğretim Okulu Çocuk Edebiyatı ve Çocuksu Şiirleri
7 Kasım Cuma
lçelerde ve Okullarda panel ve konferanslar
Saat: 19.00 F.Ü AKM Bahtiyar Vahapzade Şiirleri
8 Kasım Cumartesi
Saat: 12.00 PTT Önünden, Öğretmenevi önüne yürüyüş
Saat: 14.30 Bahtiyar Vahapzade Sokağı açılışı
Saat: 19.00 F.Ü AKM Şiir akşamları ve Esat Kabaklı Konseri


ŞİİR AKŞAMLARI’NA KATILACAK ŞAİRLER

Yavuz Bülent Bakiler, Cemal Safi, Yahya Akengin, Cengiz Alioğlu, Ahmet Tevfik Ozan, Hadi Önal Günerkan Aydoğmuş, Hüseyin Peker, Muhtar Şahanov, Omor Sultanov, Cengiz Alioğlu, Dilaver Osman, Hüseyin Alemdar, İlter Yeşilay, Çulpan Zaripova Çetin, Miraziz Azam, Timur Abdulaziz Bayatlı, İbrahim Baltalı, Darhan Hıdıraliyev, , Sakine İsmayilova, Zelimhan Yakup, Taner Güçlütürk, Naim Ömer Bakoğlu, Elhan Karahanlı, Abdullah Satoğlu, Oğulabat Rustamova, Şirin Zaferyıldızı, Şemsettin Küzeci, Tanagöz İlyasova, Nizami Musayev, Sadık Gavayev, Fazılbek Mustanov.


Kaynak: Yerel Basınsayfa 2
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler