Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Tarihi Mezar Taşları
« önceki   123 ... 567 ... 161718   sonraki »

ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
sayfa 6
yasin.yılmaz

8 yıl önce - Prş 04 Hzr 2009, 23:52

İstanbul - Fatih - Muratpaşa Camii haziresinden


(+)


yasin.yılmaz

8 yıl önce - Sal 09 Hzr 2009, 00:06

İstanbul - Üsküdar - Mihrimah Sultan Camii haziresinden mezar taşları


(+)(+)


Erol Gündüz
8 yıl önce - Sal 09 Hzr 2009, 02:57

sipahi
8 yıl önce - Sal 09 Hzr 2009, 03:12

Geçen haberleri gurcalarken Zeki Alasya ile ilgili bir habere rastladım. Akrenlerim iyi tanırlar kendilerini.. Ölürsem 'Metin ile küs değildi' yazın mezar taşıma diye vasiyet etmiş... Konu 'mezar taşları' olunca sürekli aklıma o cümle geliyor.

aakif
8 yıl önce - Prş 11 Hzr 2009, 17:54
Mezar Taşları


Mezar Taşları
Samsun'un Ladik ilçesinde Seyit Ahmet Kebir Türbesi girişinde duvara dayandırılmış bir mezar taşı. En altta sene hicri 1021 yazıyor, miladi olarak 1787 yılına denk gelmekte...
Daha önce paylaşımda bulunan dostların da yazdığı gibi, mezar taşlarını şekilleri ve tipleri ayrı sosyokültürel anlamlar ifade ediyormuş. Umarım bu anlamları derleyip paylaşabilecek arkadaşlar çıkar.
(+)


Ahmet Arşipel
8 yıl önce - Prş 11 Hzr 2009, 18:44
Bodrum Kalesi' ndenKadın mezar taşı / 18. yy.Vedat BEHAR

8 yıl önce - Prş 11 Hzr 2009, 19:03

Ecdadımız Osmanlıdan kalan mezarların mezar taşları belli başına bir sanat eseridir, her biri ayrı bir anlam ifade etmektedir. ecdadımızdan kalan mezarlıklara sahip çıkmalıyız, mezar taşlarını onarmalı ve mezarlıklarını yeniden düzenlemeli, insanı ürküten çam ağaçları ve benzerlerini sökerek yerlerini, meşe ağaçları, güzel kokulu çiçekler açan ağaçlar( akasya, mimoza,ıtır,leylak gibi) dikmeli, mezar taşlarının altına o mezar taşında neler yazdığını neyi ifade ettiğini yazan ve açıklayan,ingilizce ve Türkçe yazan küçük kitabeler yerleştirilse, bir açık hava müzesi şeklinde düzenlense Ecdadımızdan kalan mezarlar genç kuşaklara ve ülkemize gelen turistlere tanıtılsa sizcede iyi olmazmı.
======================================================================

Osmanlı mezar taşı kitâbeleri

Kişinin genç yaşta ölmüş olduğunu belirten çiçek, hacı olduğunu belirten hurma ağacı, idam edildiğini anlatan boyun kısmındaki kement, mesleklerini yansıtan tulumba, çapa, ok-yay – ki namlı bir kemankeş olduğuna işaret eder - ve okur-yazarlığına delalet eden kalem-divit gibi simgelerde de, kişinin kimliği ile ilgili daha özel bilgiler verilmeye çalışılmıştır.


Osmanlı mezarlıkları ve mezar taşları dün olduğu gibi bugün de herkesin ilgisini çekmektedir. Çünkü bu mezarlıklar, endamlı servileri, rengârenk çiçekleri ve sanat şâheseri taşlarıyla insana huzur veren mekânlardır. Eski mezarlıklarımızda ölümün, insana ürperti veren soğuk yüzü görülmez. Osmanlı Medeniyeti buraları birer ‘mânevî istirahat bahçesi’ne çevirmiştir. Mezar taşı kitabeleri yapıları itibariyle de sanat ve estetiğin konusu olmuşlardır. Çok ince taş işçiliği, çeşitlilik arz eden başlıkları, taşıdıkları edebî ifadeler ve yazı sanatının çok güzzel örneklerini taşımaları onları önemli kılmıştır. Ayrıca kişi ile ilgili en doğru bilgiler mezar taşlarından elde edilmiştir. Meselâ, Sicill-i Osmâni müellifi Mehmed Süreyyâ kitabını telif ederken büyük ölçüde mezar taşlarından faydalanmıştır.

Her zaman öğündüğümüz medeniyetimizde, mezarlık alanları şehir dışına, hayatın dışına taşınmamış, devamlı göz önünde olan yerlere yapılmıştır. Önemli kişilerin türbelerinin etrafı, câmi hazîreleri, bazen mahallenin en mevkî yeri, mezarlık alanı olarak tahsis edilmiştir. Bir manada insanlar ölüleri ile birlikte yaşamış, bundan da huzur duymuşlardır. Bu sayede, devam edip giden hayatta fâniliklerini hiçbir zaman unutmamış, devamlı iyilik ve güzellik peşinde olmuşlardır. Her gün beraber olduklları yahut önünde geçerken hayır duâ ile andıkları bu mezar sakinleri, onlara hayatın fâniliğini, geçiciliğini hatırlatarak, kalıcı güzelliklere yönelmelerini hatırlatmıştır.

Hayatın her safhasında gerçek güzelliği yakalama gayreti, mahallenin bu mezar köşesinin de estetikten nasiplenmesini sağlamıştır. Kadın mezar taşına ayrı bir güzzellik, erkek mezar taşına ayrı bir özellik verilmiştir. Mezar taşına yazılan edebî ifadeler, düşürülen tarih mısraları, hayatı şuurla yaşamanın bir ifadesi olarak görülebilir. Mezardaki kişi ile ilgili bilgiler taşa kaydedilmiş, en doğru bilgiler taşa kaydedilerek sağlam bir kaynak oluşturulmuştur.

Mezar Taşı Kitâbelerinin Yapısı

Mezar taşı kitâbelerinde üç önemli özellik ve sanat göze çarpmaktadır. Taş işçiliği, yazı sanatı ve mezar taşlarında bullunan dinî ve edebî ifadeler... Yapı olarak mezar taşları birbirlerine benzer özellikler göstermektedir. Ana farklılık erkek ve hanım mezar taşlarında görülür. Erkek mezar taşlarında ölünün statüsüne göre bir başlık bulunmasına karşın, hanım mezar taşlarında çiçek motifleri başlık olarak yer alır.

Osmanlı’da batılı anlamda bir heykel geleneği yoktur. Batıda en, boy ve derinliği olan insan ve hayvan figürleri çalışılmasına karşılık, Osmanlı’da özellikle mimarî unsurlarda çok farklı bezemelere sahip taş işçiliği kullanılmıştır. Bunun yanında mezar taşı kitâbeleri, taş işçiliği olarak çok zengin örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Genelde, kadın ve erkek mezar taşı olarak iki gurupta toplanan bu taşlar, kendi içinde de farklılıklar göstermektedir. Erkek Mezar taşlarında, sosyal statü gereği başlıkları çok çeşitlidir. Erkek mezar taşları başlık taşımalarına karşılık, kadın mezar taşlarında daha çok hanım zarâfetini yansıtan çiçek motifleri bulunmaktadır.Kadın olsun erkek olsun bir mezar taşı kitabesinin yapısı (farklı tasnifler yapılabilirse de) şu sınıflara ayrılabilir.

1-Başlık ve Sembol, 2-Serlevha, 3-Kimlik, 4- Duâ, 5- TarihŞüphesiz bu tasnif ana başlıkları itibariyle yapılmıştır. Bu isimler çoğu zaman yer değiştirebildiği gibi, birbiri içine yedirilmiş olarak da yer alabilmektedir. Yine bazı taşlarda bu bölümlerin biri yahut ikisi yer almamaktadır. Bazı mezar taşlarında manzum ifadeler yer almakta, bazı mezar taşlarında ölüm tarihi bulunmadığı gibi bazı mezar taşlarında, mevtanın ölüm günü saati ile verilmiştir.

Mezar Taşı Başlıkları

Erkek mezar taşı kitabelerinde mevtanın sosyal hayattaki statüsünü yansıtan, başlıklar ve semboller mezar taşı kitabelerine işlenmiştir. Her halde dünya üzerinde pek az toplum, mezar taşlarını usta işi bezemeler, lâleler, sümbüller ve sair nebâtât ile süsleyip mezarlıklarını Osmanlılar kadar şenlendirebilmiştir. Şüphesiz erkek mezar taşlarının en dikkat çeken kısmı başlıklardır. Başlıklar üç ana kısma ayrılabilirler:

KAVUKLAR1. Kallavi Kavuk, 2. Mücevveze Kavuk, 3. Burma Sarıklı Kavuk, 4. Kafesi Sarıklı Kavuk, 5. Kâtibî Kavuk, 6. Örfî Kavuk, 7. Yeniçeri Başlığı,

FESLER1. Mahmûdi Fes, 2. Azîzi Fes, 3. Hamidî Fes, 4. Tarikat Başlığı, 5. Mevlevî Başlığı, 6. Kadirî Başlığı, 7. Nakşî Başlığı, 8. Bektaşî Başlığı, 9. Melâmi Başlığı, 10. Sünbüliye Başlığı

Osmanlılar’da mezar taşlarının asıl amacının bir insan tasviri yapmak olmadığı, aksine, o insanın pâyesini, daha alt katmanda kimliğini ortaya çıkarmak, kısacası taşın sahibini tanıtmak olduğu görülecektir. Kişinin genç yaşta ölmüş olduğunu belirten çiçek, hacı olduğunu belirten hurma ağacı, îdam edildiğini anlatan boyun kısmındaki kement, mesleklerini yansıtan tulumba, çapa, ok-yay –ki namlı bir kemankeş olduğuna işaret eder– ve okur-yazarlığına delalet eden kalem-divit gibi simgelerde de, kişinin kimliği ile ilgili daha özel bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Bu yüzden, serpuşun ve diğer simgelerin mezar taşlarındaki anlamı, son derece büyüktür. Osmanlılarda sosyal statünün en önemli göstergesi mezar taşlarının, taş işçiliği ve edebî özelliği yanındda yazı sanatı bakımından önemi bulunmaktadır. Tarihi mezar taşı kitâbelerinde, Osmanlı’nın önemli hattatlarının yazdığı imzalı mezar taşı kitabeleri bulunmaktadır.

Mezar taşlarında genellikle celî sülüs, celî talik, kûfi yazı çeşitleri kullanılmıştır. Sanatta üslup sahibi hattatlar yazdıkları mezar taşı kitâbelerinin sonuna imzalarını atmışlardır. İmza sadece hattat ismi olduğu gibi genelde ‘bunu yazan’ anlamına gelen Arapça “ketebehû” fiiliyle birlikte de kullanılmıştır.

kaynak :http://www.fussilet.com/osmanli-mezar-tasi-kitabeleri-t3737.0.html


Ayhan ALP

8 yıl önce - Prş 11 Hzr 2009, 22:09

Alıntı:
Iğdır Mezar Taşları

Iğdır ve Yöresindeki mezarlarda karşımıza çıkan koçbaşlı mezar taşları Anadolu"da hemen her mezarlıkta görülebilen, koç-koyun heykelleriyle birlikte Akkoyunlular ve Karakoyunlulara ait oldukları kabul edilmektedir. Zira Anadolu"daki koç ve koyun heykelleri Akkoyunlular ve Karakoyunlular"ın hakim oldukları sahalarda bulunmaktadırlar. Iğdır ve Yöresindeki koçbaşlı mezar taşlarında tarih ve ölen şahıslarla ilgili bilgi içerenleri çok azdır. Bu mezar taşlarının hemen tamamı kitabesizdir. Üzerlerindeki figür ve motifler çok acemicedir.
Koç-koyun heykellerinin üzerlerinde bulunan alet ve eşya resimleri ile muhtelif figürler, ölen şahsın kişiliği ile ilgili işaretler olsa gerek. Başlangıçta genç yaşta ölen ve yiğit, kahraman insanlar için dikilen bu koçbaşlı mezarlar zamanla bu özelliğini yitirmiş, bu vasıfları taşımayan insanlar için de dikilmeye başlanmıştır.
Iğdır ve yöresinde özellikle ova köylerinde hemen her mezarlıkta karşımıza çıkan koçbaşlı mezarlara dağ köylerinde rastlanmaz. Yörede koçbaşlı mezar taşlarının yanında, az da olsa ölen insanların cinsiyetleri hakkında bilgi verecek mezar taşları da yapılmıştır. Yörede Müslüman mezar taşlarının yanında, haç motifli Hristiyani mezar taşları da sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu mezar taşlarından en ilgi çekenleri Ahura ( Yeni Doğan ) köyündeki Hiristiyan mezarlığıdır. Bu mezarlıktaki mezar taşları büyük ölçülerde yapılmış olup ortaya yerleştirilen haçların etrafında geometrik süslemeye yer verilmiş, taşların yüzeyi adeta boş alan bırakmamacasına oldukça yoğun bezenmiştir.

Koç şeklinde mezar taşlarının Tunceli ve Yöresinde de yaygın olduğu ve Akkoyunlular devrinden beri yapıla geldiği bilinmektedir. Koç-koyun ve at şeklindeki bu mezar taşları Tunceli"nin yanı sıra ahlat ve çevresinde Erzurum, Erzincan Yöreleri, Kars ve Ardahan civarındaki mezarlıklarda da sıkça rastlanmaktadır. Bu yöredeki mezar taşları hemen hemen aynı özellikleri sergilemektedirler.

KARAKOYUNLU İLÇESİ MEZARLIĞI

İlin, en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Karakoyunlu ilçesinde biri ilçe merkezinde, diğeri ise Karakoyunlu-Aralık yolu üzerinde olmak üzere iki kadim mezarlık bulunmaktadır. Bu mezarlıklar daha ziyade tarihi çok eskilere dayanan mezar taşları ile koçbaşlı mezar taşlan ile ünlüdür. Bu taşlardan birinde 841 tarihi kayıtlıdır.

Koç heykelli mezar taşları çeşitlilik arz etmektedir. Bu heykeller, genellikle tarihî kahramanlar, yiğitler ve nüfuzlu insanlar adına koyulmuşlardır. Son yıllarda bu tür yerlerde yapılan kaçak kazılar sonucu bunlardan bazıları tahribata uğramıştır.

Karakoyunlu Belediyesi aldığı bir kararla durumu Kültür Bakanlığfna İletmiş, bakanlık da adı geçen mezarlıkları sit alanı ilan etmiştir. Bu hususla ilgili raporun bir nüshası, çalışmaya eklenmiştir.

YAYCI KÖYÜ MEZARLIĞI

Iğdır il merkezinin 8 km. batısındaki Yaycı köyünün içerisinde yer almaktadır.
Bu mezarlık içerisinde de çok sayıda motifli ve koçbaşlı mezar taşı bulunmaktadır.

KÜLLÜK KÖYÜ MEZARLIĞI

Iğdır şehir merkezinin yaklaşık 14 km. batısında yer alan Küllük köyünün güneyinde bulunmaktadır.
Bu eski mezarlık içerisinde çok sayıda mezar taşı ile birlikte bir adet de
koçbaşlı mezar mevcuttur.

HAKMEHMET KÖYÜ MEZARLIĞI

Iğdır şehir merkezinin yaklaşık 13,5 km. kuzeyinde yer alan Hakmehmet köyünde bulunmaktadır.
Hakmehmet köyünde yer alan bu eski mezarlık içerisinde değişik özellikte mezar taşlarına rastlamak mümkündür. Bu orjinal mezar taşlarından biri de, yörede manevi nüfuza malik olan seyyidlerden birine aittir. Yekpare siyah taştan yapılmış olan bu mezar taşı bir lahiti andırmaktadır. Uzun dikdörtgen bir formda yapılmış olup, üzerinde üç adet su çanağı şeklinde oyuklar açılmıştır. Bu oyuklar gayet nizami ölçülerde yapılmıştır. Bu oyuklar biri birilerine ve kenarlara eşit mesafelerde yapılmıştır.


http://www.yesiligdir.com/(Hasan Buyruk)
http://www.igdirkulturturizm.gov.tr/

Erol Gündüz
8 yıl önce - Sal 16 Hzr 2009, 12:37aakif
8 yıl önce - Prş 25 Hzr 2009, 22:05

sayın çetintunç un ( http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?p=1223582#1223582 )
Alıntı:
İlgimi çeken bir konu olmamakla birlikte İyidere Kaymakamlığı Kütür Yayınlarının böyle bir araştırması var. Merak edenler için,ilginizi çeker umarım.


bu mesajını görünce hemen irtibata geçtim, sağolsunlar çok ilgilendiler kısa zaman içinde yolladılar.
çok güzel bir çalışma, buun derleyip yayınlayıp paylaşıma açan İyidere kaymakamlığına da çok teşekkür ediyoruz tabi buna vesile olduğu için sayın çetintunç 'a da...

o kitaptan, müsadeleri ile, mezar taşlarının anlamları ile birlikte kısa açıklamasını ekliyorum.

sayfa 6
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
« önceki   123 ... 567 ... 161718   sonraki »
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET