Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Rafet Alatlı
10 yıl önce - Sal 03 Hzr 2008, 00:42
İzmir'den A1 Grand Prix Atağı


Merhaba,
Arkadaşlar ben bu haberi pas geçmememiz gerektiğine inanıyorum.Formulayı İstanbula kaptırdık,bari A1 i alabilsek.Diğer aday şehir Antalya.Ancak antalyada zaten uluslararası bir organizasyon olan World Rally Champions ( WRC) düzenleniyor.İzmirin motorsporlarında söz sahibi olduğunu düşünüyorum.Birde A1 için güzel bir pist yapılırsa, belki Formula 1 bile düzenlenebilir.Yanlış hatırlamıyorsam (biri beni düzeltebilir) Almanyada 1 sezonda 2 defa Formula 1 organizasyonu yapılmıştı.Bu konu üzerinde seçim yapılmadan bir baskı kurabilirmiyiz.?...İzmir’e A1 şansı

Bir hafta süren A1 yarışları, düzenlendiği kenti dünyanın vitrinine çıkarıyor. İzmir Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Erol Hülagü, “İzmir, bu yarış için uygundur. Destekliyoruz ve her türlü yardıma hazırız” dedi.


Habere yorum yaz
Arkadaşına gönder
Sitene ekle
Sayfayı yazdır
Formula 1’den sonra yeni fırsat
DÜNYANIN en büyük spor organizasyonlarından Formula 1’i İstanbul’a kaptıran İzmir için yeni fırsat doğdu. Motorsporlarının Dünya Kupası, A1 GP World Cup of Motorsport’un 2009 veya 2010 yılında Türkiye’de yapılması kararlaştırıldı. Ev sahipliği için İzmir ve Antalya talip oldu.

30-40 milyon dolar kazandırıyor
A1 Türkiye Başkanı Mert Güçlüer, “Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası’yla uzun süredir görüşmelerimiz devam ediyor. Bu yarış, gittiği kente 35-40 milyon dolar para kazandırıyor, televizyondan 120 milyon kişi izliyor” dedi.

Başımıza talih kuşu konacak!

Formula’dan sonra en çok ilgi gören otomobil yarışı A1 GP World Cup of Motorsport 2009 veya 2010’da Türkiye’de yapılacak. İki aday kent var: İzmir ve Antalya...
Dün­ya­nın en bü­yük spor or­ga­ni­zas­yon­la­rın­dan For­mu­la 1’i İs­tan­bul’a kap­tı­ran İz­mir için ye­ni şans doğ­du. For­mu­la’dan son­ra en çok il­gi gö­ren oto­mo­bil ya­rı­şı A1 GP World Cup of Mo­tors­port’un 2009 ve­ya 2010’da Tür­ki­ye’de ya­pıl­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı. Dü­zen­len­me­si plan­la­nan yer ola­rak İz­mir ve An­tal­ya öne çık­tı. A1 Te­am Tür­ki­ye Baş­ka­nı Mert Güç­lü­er, 60 mil­yon do­lar­lık büt­çe­ye sa­hip A1 GP World Cup of Mo­tors­port’tan bir he­ye­tin önü­müz­de­ki gün­ler­de Tür­ki­ye’ye ge­le­ce­ği­ni, İz­mir ve An­tal­ya’da in­ce­le­me­ler­de bu­lu­na­ca­ğı­nı söy­le­di.
Gön­lü­nün İz­mir’den ya­na ol­du­ğu­nu be­lir­ten Güç­lü­er, “Baş­ta Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ol­mak üze­re İz­mir Ti­ca­ret Oda­sı ve Ege Böl­ge­si Sa­na­yi Oda­sı baş­kan­la­rı da bu­na sı­cak ba­kı­yor Önü­müz­de­ki bir yıl­dan faz­la za­man var. Bu sü­re­yi iyi kul­la­na­rak İz­mir için olum­lu so­nuç al­mak is­ti­yo­ruz. Böy­le bir or­ga­ni­zas­yo­nun İz­mir için ta­lih ku­şu ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz” de­di. Güç­lü­er, bu ya­rı­şın, ya­pıl­dı­ğı ken­te (ge­len ko­nuk­lar ve spon­sor ge­lir­le­ri ha­riç) 3540 mil­yon do­lar ka­zan­dır­dı­ğı­nı da vur­gu­la­dı, “120 mil­yon ki­şi de TV’den iz­li­yor” dedi.
İz­mir Oto­mo­bil Spor­la­rı Ku­lü­bü Baş­ka­nı Erol Hü­la­gü de Tür­ki­ye’de mo­tor spor­la­rı­nın mer­ke­zi­nin İz­mir ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Kent­te yı­lın 32 haf­ta­sı 60’ın üze­rin­de or­ga­ni­zas­yon dü­zen­len­di­ği­ni ifa­de eden Hü­la­gü, “Tür­ki­ye’de böy­le bi­re et­kin­lik ya­pı­la­cak­sa, gö­rev­li­sin­den se­yir­ci­si­ne ha­zır olan tek şe­hir İz­mir’dir” de­di.


kaynak:

http://www.milliyet.com.tr/default.aspx?aType=Hab ...01.06.2008


mesut_tr
10 yıl önce - Sal 03 Hzr 2008, 01:00

izmiri destekliyorum, zaten sanssiz bir sekilde expoyu kaybettik, bence izmir antalyaya göre daha sansli, insallah düzenlenir, zaten suan corluyada moto gp pisti yapiliyor, Türkiyede bu tip organizasyonlarin artacak olmasi gercektende cok sevindirici...
insallah izmir alir...


burak_gultekin
10 yıl önce - Sal 03 Hzr 2008, 01:11

Umarım İzmir olarak kazanırız bu organizasyonu Formula 1'i kaçırdığımızda gerçekten üzülmüştüm Expo da cabası tabi... Umarım bunu Antalya'ya kaptırmayız.Bülent
10 yıl önce - Cum 18 Tem 2008, 15:10
İzmir'den A1 Grand Prix Atağı


Formula 1'i İzmir'e alamadık zamanında, ama onun yerine A1 Grand Prix getirilmeye çalışılıyormus. İşin ilginç yanı yarışın şehrin içinde caddelerde olması. Yazılanlara göre yetkililer arasında görüşmeler olumlu geçiyormuş, inşallah İzmir'de bu tür yarışlar yapılır.

Alıntı:
Büyükşehir Belediyesi, kente 80 milyon dolarlık gelir sağlayacak A1 Grand Prix’nin önümüzdeki yıldan itibaren İzmir'de yapılması için harekete geçti. Büyükşehir yetkililerinin kenti gezdirdiği D3 Motorsport Başkanı Ron Dixon, “İzmir bu iş için çok uygun ve benzersiz güzelliğe sahip, kendine has bir karakteristiği olan, dünyayla paylaşılması gereken bir kent” dedi.

Dünya kenti olma yolunda ilerleyen İzmir, Büyükşehir Belediyesi önderliğinde, kenti dünya vitrinine çıkaracak A1 Grand Prix World Cup of Motorsports organizasyonunun evsahipliğini üstlenmek için harekete geçti.

Formula’dan sonra dünyada en çok ilgi gören otomobil yarışı A1 Grand Prix’in 2009 veya 2010’dan itibaren Türkiye’de yapılacak ayaklarına Antalya ile birlikte iki aday olan İzmir, organizasyonun yarış pistlerinin yer tespiti ve çiziminden sorumlu D3 Motorsport Başkanı Ron Dixon’ı ağırladı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile birlikte kenti gezen ve yarışların yapılabileceği caddeleri inceleyen Dixon, daha sonra Genel Sekreter Ersu Hızır ve Genel Sekreter Yardımcısı Tufan Eker ile bir araya gelerek, organizasyonla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

DİXON: “İZMİR ORGANİZASYON İÇİN UYGUN BİR KENT”
Temas ve incelemelerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’ni gezen Ron Dixon, İzmir’in bu yarışların yapıldığı Monaco’dan veya Avustralya’daki Surfers Paradies’dan hiçbir eksiğinin olmadığını belirterek şunları kaydetti:
“İzmir benzersiz güzelliğe sahip, kendine has bir karakteristiği olan, dünyayla paylaşılması gereken bir kent. 2009 yılından itibaren İzmir’in A1 Grand Prix’e evsahibi olması hayal değil. Gerçekten bu mümkün. Az önce İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile bir arada bulunduk. Çok zeki insanlar, gayet güzel bir fikir alışverişinde bulunduk.”A1 GP gibi dünya çapında bir organizasyona yöneticilik yapan şirketlerin, önümüzdeki yılın takvimini oluşturmaya başladıklarını belirten Dixon, “Şu anda 2009-2010 sezonu yavaş yavaş şekilleniyor. Burada esas mesele şu. İzmir kenti dünya çapında bir otomobil yarışına şehir içindeki caddeleriyle evsahibi olmaya uygun bir kent midir? Cevap: Evet. İzmir uygun bir kenttir. Böyle bir organizasyona evsahipliği yapabilir” dedi.

İZMİR’E YILLIK 80 MİLYON DOLAR


A1 Türk Takımı’nın Başkanı Mert Güçlüer ise her sezon 10-11 ülkede gerçekleştirilen organizasyonun İzmir için büyük bir şans olduğunu belirterek, “İtalya, Portekiz, İtalya, Çek Cumhuriyeti, G. Afrika, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Malezya, Endonezya gibi ülkelerin arasına Türkiye’yi de dahil etmek iddiasındayız. Yarışlar 150 ülkeye TV yayınları sayesinde ulaştırılıyor ve her yarış ortalama 50 bin biletli izleyici ile gerçekleşiyor. Bu konuyu sadece bir otomobil yarışı olarak ele almak çok yetersiz olur.
Bir hafta süren A1 GP yarışları, düzenlendiği kenti dünyanın vitrinine çıkarıyor. Burada evsahibi ve katılımcı ülkelerin çok önemli turizm ve tanıtım avantajları var. Her yıl 80 milyon dolara ulaşan bir ekonomik değeri İzmir’e kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

A1 GRAND PRİX NEDİR?

FIA onaylı olarak 2004 yılında başlayan organizasyonda, her biri bir ülkeyi temsil eden yarış takımları tamamen eşit teknik ve maddi koşullara sahip ve aynı özelliklerdeki Formula tipinde otomobilleri kullanıyor. Yarışlar özel pistler yerine kent içinde belirlenen parkurlarda yapılıyor.2008 yılı itibariyle Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, İngiltere, Hindistan, Endonezya, İrlanda, İtalya, Lübnan, Malezya, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Pakistan, Portekiz, Güney Afrika, İsviçre, ABD ile birlikte toplam 22 takım tamamen eşit şartlarda yarışıyor.
2008 yılı başında tamamlanan görüşmeler sonucunda varılan mutabakat ile ülkelerin temsil edildiği A1 GP organizasyonunda Güney Kore’den sonra yer alacak 24. ülke Türkiye olacak.Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 80’inin ülkeler bazında temsil edildiği A1 GP yarışları her yıl yaklaşık 150 ülkede 1,5 milyar TV izleyicisine, yüzlerce saat yayın ile ulaşıyor. 2009 yılından itibaren Türk takımı A1 GP organizasyonunun bir parçası olacak.

http://www.izmir.bel.tr/Details.asp?textID=2686


Misafir e0b

1 yıl önce - Cum 13 Ekm 2017, 09:48

Belediye işe el atana kadar güzel gitmiş sonrasında balon projeler listesinde yerini aldıMisafir bcc

1 yıl önce - Cum 13 Ekm 2017, 13:29

projede son durum nedir? varsa resimleri yollayınız

AnL_95
1 yıl önce - Cum 13 Ekm 2017, 15:58

Boşverin şu salağı. Daha görüşlerini kendi üyeliğiyle açıklayamayacak kadar korkak biri.cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> İZMİR - Haberler ve Sohbet