Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Mert Varol

10 yıl önce - Prş 17 Nis 2008, 19:22
Doğu Cephesi Komutanı General Kazım Karabekir ve İnsan ve Asker Kazım Karabekir Sergisi


Doğu Cephesi Orduları Komutanı Korgeneral Musa Kazım KARABEKİRAlıntı:
Korgeneral M. Kazım KARABEKİR, 1882 yılında İstanbul'da doğdu. 1902 yılında sınıf birinciliği ile Harp Okulu'ndan 1905 yılında ise Kurmay Yüzbaşı Harp Akademisi'nden mezun oldu. Çeşitli kıtalarda kurmay başkanlığı ve komutanlıkta bulunduktan sonra Hareket Ordusu'na katılarak 2nci Tümenin Kurmay Başkanlığına getirildi. 1910 yılında Arnavutluk İsyanının bastırılmasında görev aldı. 1911 yılında ailesinin ismi olan Karabekir ünvanını kullanmaya başladı. 1912-1913 Balkan Harbi sırasında 10ncu Tümen Kurmay Başkanlığı yaptı, görevi sırasında Edirne Kalesi'nde esir düştü. 1914 yılında Genelkurmay İstihbarat Şube Müdürlüğüne atandı. Bu sırada yeni başlayan Birinci Dünya Harbi'ne o da diğer subaylar gibi katılma taraftarı değildi. Fakat harbe katılınca İran Cephesine oradan Çanakkale ve Kafkas Cephelerine gönderildi. Buralarda gösterdiği üstün başarılardan dolayı Altın Muhabere ve Liyakat Madalyası ve Kılıçlı İkinci Mecidi Nişanı ile birlikte Tümgeneral rütbesine yükseldi.

Mondros Mütarekesi'nden sonra kuvvetlerini dağıtmayan tek komutan Kazım Karabekir Paşa idi. Mustafa Kemal Paşa'nın Temmuz 1919 yılında askerlikten istifası üzerine hiç tereddüt etmeden Kolordusu ile kendisine bağlandığını ve emrinde olduğunu belirtmiştir. Eylül 1920 tarihinde Doğu Cephesi Komutanı sıfatı ile Ermeniler üzerine taarruza başladı; Sarıkamış, Kars, Ardahan, Artvin ve Batum'u aldıktan sonra Gümrü'ye doğru harekata geçersen ateşkes teklifi aldı. 3 Aralık 1920'de Ermeniler ile Gümrü, 13 Ekim 1921'de de Sovyetlerle Kars Antlaşmalarını imzaladı ve Türkiye'nin Doğu sınırlarının kesinleşmesini sağladı. Büyük Zafer'den sonra Birinci Ordu Komutanlığına atandı. Bu görevdeyken Korgeneral rütbesine yükseldi. 1924 yılında bu görevinden istifa etti.

1924 yılının sonlarına doğru Ali Fuat, Refet Paşalar ile Rauf ve Adnan Beyler ile Cumhuriyetin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu. Fırka 1925 yılında çıkan Şeyh Sait İsyanından sonra kapatıldı. 1926 İzmir Suikasti'nden yargılandıysa da beraat etti. 1927 yılında Meclis tatile girince milletvekilliği de sona erdi. Bir daha aday olmayan Karabekir Paşa Erenköy'deki evine inzivaya çekildi. Burada İstiklal Harbimiz adlı eseri yazdı. Atatürk'ün vefatının ardından 1939 yılında tekrar Meclis'e girdi. 1946 yılında 8. Dönem B.M.Meclisi'nde Başkan seçildi. Bu görevdeyken 26 Ocak 1948 tarihinde kalp krizinden vefat etti.

Hem mebus hem de komutan olduğu için yeşil-kırmızı şeritli İstiklal Madalyası sahibi olan Karabekir Paşa Almanca, Fransızca, Bulgarca ve Rusça dillerini biliyordu.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arkadaşlar İstanbul Galatasaray Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezinde 28 Mart tarihinden beri bir sergi var; İnsan ve Asker Kazım Karabekir. Karabekir Paşa'nın askerlik, aile ve çocuk sevgisi çeşitli obje ve fotoğraflarla sergilenmiş. Bu objeler Erenköy'de bulunan Kazım Karabekir Müzesi'den gelmiş. Bu sergiden çektiğim bazı fotoğrafları sizlerle paylaşmak istiyorum (Flaşsız çekim yapıldığı için fotoğraf kalitesi biraz düşüktür, şimdiden özür dilerim.)(+)

(Doğu Harekatı Sırasındaki Karargahın Durumu)(+)

(Karabekir Paşa'nın Dürbünü ve Ölçüm Takımı)(+)

(Karabekir Paşa'ya Hediye Edilmiş Sancak ve Kuran-ı Kerim)(+)

(Karabekir Paşa'nın Kemanı ve Beste Kitabı)(+)

(Karabekir Paşa'nın Bestelediği Türk Yılmaz Marşının Sözleri)(+)

(Rauf Orbay'ın kendisine Hediye Ettiği Çay Takımı)(+)

(Karabekir Paşa'nın Frak'ı ve Silah Koleksiyonu)(+)

(Okuttuğu Çocukların Karabekir Paşa'ya yaptıkları Hediye Şamdan)(+)

(Okuttuğu Çocuklardan Bazıları)

Alıntı:
Bu objelerin daha fazlası Kadköy / Erenköy Kazım Karabekir Müzesinde Sergilenmektedir. Salı ve Perşembe günleri Saat 9:30-16:30 arasında ücretsiz ziyaret edilebilmekte. Adres: Kazım Karabekir Sokak No:6 Erenköy
Turgay34
9 yıl önce - Pts 26 Oca 2009, 13:40
61.Ölüm yıldönümünde Kazım Karabekir Paşa'yı rahmetle anıyoruz.


61.Ölüm yıldönümünde Kazım Karabekir Paşa'yı rahmetle anıyoruz..


Kazım Karabekir ( 1882)- (26.01.1948)


--------------------------------------------------------------------------------
Kazım KARABEKİR, 1882 yılında İstanbul'da doğdu. Mehmet Emin Paşa'nın oğludur. İlköğrenimini İstanbul, Van, Harput ve Mekke'de tamamladıktan sonra, 1896'da İstanbul Fatih Askeri Rüştiyesi'ni, 1899'da Kuleli Askeri İdadisi'ni, 1902'de Harbiye Mektebi'ni ve 1905'te de Erkân-ı Harbiye Mektebi'ni bitirerek yüzbaşı rütbesiyle orduya katıldı. İki yıllık kıta stajını Manastır'da yaptı. İttihat ve Terakki'nin Manastır örgütünün kurulmasına katıldı. 1907'de kolağası (önyüzbaşı) rütbesi alarak İstanbul Harbiye Mektebi, tabiye öğretmen vekilliğine atandı. İttihat ve Terakki İstanbul örgütünün kurulmasında görev aldı. 2.Meşrutiyet' ten sonra Edirne'de 2.Ordu 3.Fırka (tümen) erkân-ı harfliğine (kurmaylığına) atandı.

31 Mart 1909 ayaklanmasında Hareket Ordusu'nda görev aldı. 1910 Arnavutluk ayaklanmasının bastırılması harekâtında çalıştı. 14 Nisan 1912'de binbaşılığa yükseldi. Balkan Savaşı'nda Trakya sınır komiseri olarak görev yaptı. 1914'te kaymakam (yarbay) rütbesiyle Birinci Kuvve-i Seferiye komutanlığıyla İran ve ötesi harekâtıyla görevlendirildi. Bir süre sonra İstanbul Kartal'da 14. Fırka komutanlığına atandı ve Çanakkale'ye gönderildi. Kerevizdere' de Fransızlar' a karşı üç ay savaştıktan sonra miralaylığa (albay) yükseldi. Buradan, İstanbul'da I. Ordu erkân-ı harbiye başkanlığına, sonra Galiçya' ya gidecek ordunun ve ardından Mareşal Von der Goltz' un erkân-ı harbiye başkanlığına atanarak Irak'a gitti.

1916'da Kutü'l-Amare'yi kuşatan 18. Kolordu komutanlığına getirildi ve burayı aldıktan sonra Irak'ta İngilizler' le çarpıştı. 1917'de Diyarbakır'daki 2. Kolordu komutanlığına getirildi ve Van, Bitlis, Elaziz (Elazığ) cephelerindeki 2. Ordu komutanlığına vekâlet etti. 1918'de Erzincan ve Erzurum'u Ermeniler' den ve Ruslar' dan geri aldı. Ardından Sarıkamış, Kars ve Gümrü Kalelerini ve Karaköse’ yi kurtardı. Aynı yıl Mirliva (Tümgeneral) oldu. Mondros Mütarekesi sırasında sadrazam olan Ahmet İzzet Paşa'nın erkân-ı harbiye-i umumiye reisliği (genelkurmay başkanlığı) önerisini kabul etmeyerek Anadolu'da görev almak istedi. Önce Tekirdağ'daki 14. Kolordu Komutanlığı'na, ardından da Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanlığı'na atanmasını sağlayarak Nisan 1919'da göreve başladı.

Hazırlıkları yapılan Erzurum Kongresi'nin toplanmasında önemli rol oynadı. Kurtuluş Savaşı'nda Edirne milletvekilliği ve Doğu cephesi komutanlığı yaptı. Ermeniler' in eline geçen Sarıkamış, Kars ve Gümrü Kalelerini geri alarak 15 Kasım 1920'de Ermeni ordusunu kesin olarak yendi. Ermeni hükümetiyle Ankara hükümeti adına Gümrü Antlaşması'nı imzaladı. Kars'ın alınmasıyla ferikliğe (korgeneral) yükseldi. Rus Sovyet Sosyalist Federe Cumhuriyeti ve Kafkasya hükümetleriyle Kars Antlaşması görüşmelerini yürüttü. Halk Partisi’nden Ayrıldı Kurtuluş Savaşı'nın bitiminden sonra I. Ordu müfettişliğine atandı, 1923'te İstanbul milletvekili oldu. 1924'te, TBMM'deki Dörtler Grubu'nu destekledi. Ardından askerlikten ayrılarak Halk Fırkası'ndan istifa etti. 17 Kasım 1924'te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın başkanlığına seçildi. Parti 3 Haziran 1925'te Şeyh Sait ayaklanması nedeniyle kapatıldı. Karabekir Mustafa Kemal Paşa'ya karşı yapılan İzmir suikasti ile ilgili görülerek bazı partililerle birlikte yargılandıysa da beraat etti. Siyasi hayatına on iki yıllık aradan sonra, 6 Ocak 1939'da İstanbul milletvekili olarak devam etti. 1946'da TBMM başkanlığına seçildi ve bu görevde iken 26 Ocak 1948'de Ankara'da öldü.
Emre Yayınları'nda Çıkan Eserleri :

Kazım Karabekir paşanın eserleri 1991 yılından itibaren Emre Yayınları tarafından seri olarak yayınlanmaya başlamıştır.Daha önce paşanın bilinen İSTİKLAL HARBİMİZ (1960 yılındaki ilk baskısı yasaklanmış ve 5 sene süren mahkemeden sonra beraat etmiştir.)ve İSTİKLAL HARBİMİZİN ESASLARI (1933 yılında Paşa Sinan Matbaası'na eserini bastırmak isterken matbaa basılmış ve 3000 adet forma kireç ocaklarında yakılarak imha edilmiştir)eserlerini EMRE YAYINLARI tekrar basmış ve bunun yanında paşanın 30 eserini daha gün ışığına çıkararak yakın tarihimize büyük katkı sağlamıştır.

Bu eserler şunlardır.

1- Hayatım (Karabekir Paşa bu eserinde gençlik yıllarını anlatmaktadır.)

2- İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896-1909 (Bu eserde Paşa İttihat ve Terakkinin kuruluş dönemini ve ilk çalışmalarını anlatmaktadır.)

3- Birinci Cihan Harbine Neden Girdik ? (Birinci Cilt) (Bu eserde Paşa'nın istihbarat subayı olduğu dönemleri kapsadığından Osmanlının 1.Dünya Savaşı'na neden girdiğini çarpıcı belgelerde ortaya koymaktadır.)

4- Birinci Cihan Harbine Nasıl Girdik? (İkinci Cilt) (Cihan harbine Osmanlı İmparatorluğu'nun nasıl girdiğini anlatmaktadır.)

5- Birinci Cihan Harbini Nasıl İdare Ettik? (Üçüncü Cilt) - Erzincan ve Erzurum'un Kurtuluşu (Karabekir Paşa bu eserinde ise Erzurum ve Erzincan'ın nasıl kurtarıldığını anlatmaktadır)

6- Birinci Cihan Harbini Nasıl İdare Ettik? (Dördüncü Cilt) - Sarıkamış, Kars ve Ötesi - (Bu eserde ise Sarıkamış, Kars bölgelerinin nasıl kurtarıldığını anlatmaktadır)

7-Ermeni Dosyası (Paşa savaşacağı Ermenilerin tarihçesini araştırmış ve kaleme almıştır.)

8- Ermeni Mezalimi (Paşa Ermenilerin görev yaptığı doğu illerindeki katliamlarını belgelerle ve resimlerle ortaya koyarak, günümüzde koparılan kızılca kıyamete hayalle değil belgelerle cevap vermiştir.)

9-Paşaların Hesaplaşması ? İstiklal harbine neden girdik,niçin girdik ve nasıl idare ettik ? (Paşa, İstiklal Harbi öncesi İstiklal Harbi'ne kimlerin ve nasıl karar verdiğini, kimlerin karşı çıktığını ve inanmadığını bu eseriyle anlatmakta ve resmi tarihimizi kökten değiştirecek belgeleri koyup doğrularıyla bir dönemi aydınlatmaktadır.)

10- İstiklal Harbimiz (5 CİLT TAKIM) (Karabekir Paşa'nın en çok konuşulan ve tartışılan eseri. 1960 yılında ailesinin Türkiye Yayınevi tarafından yayınlattığı ve hemen yasaklanıp toplatılan eseri. Eseri baskıya hazırlayan Paşa'nın rahmetli damadı Prof.Faruk ÖZERENGİN beyefendinin deyimiyle "trenle Ankara'ya ailece toplanıp giderken kanun kaçakları gibi korka korka ürkek gözlerle baka baka gittiğimiz" diye anlattığı olay 5 yıl sürmüş ve sonunda beraat edip yayınına devam edilmiştir.

11- İstiklal Harbimizin Esasları (Karabekir paşanın 1933 yılında bastırmak istediği ancak matbaanın basılarak kireç ocaklarında imha edilen eseridir. İstiklal Harbi'mizi esas hatlarıyla ortaya koyan ve 1933 yılında bir Ankaralı adıyla bir gazetede yalan ve yakın tarihimizdeki olayları farklı, Karabekir Paşa'nın ismini aşağılayıcı yayınlar başladığında Paşa belgeler göndermeye başlar, ilk iki belge yayınlanır ama gerisi yayınlanmaz. Paşa bunun üzerine bu eseri hazırlar ve matbaada 3000 adet forma halindeki eser matbaa basılarak imha edilir. Bu eserin eksiksiz ve tam metin baskısı.)

12- İstiklal Harbimizde İttihat Terakki ve Enver Paşa (2 cilt takım) (Paşa bu eserinde de İstiklal Harbi döneminde İttihat Terakki Erkanının ve özellikle Enver Paşa'nın çalışmalarını belge ağırlıklı olarak anlatmaktadır. Kurtuluş Savaşımızın başlıca kahramanlarından biri olan rahmetli General Kazım Karabekir' in (1882-1948) bu eseri, 1. Dünya Savaşında Osmanlı ordularının başkomutanı olarak yenilgiye düşüp Avrupa'ya kaçmış olan Enver Paşa ile Cemal ve Talat Paşalar gibi İttihat ve Terakki Cemiyeti (Fırkası) kurucuları ve erkanının özellikle Ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarında yaptıklarını -belgelere dayanarak- anlatır.


http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=41


En son Turgay34 tarafından Sal 27 Oca 2009, 13:09 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


Oguzhan34
9 yıl önce - Sal 27 Oca 2009, 00:37

Kâzım Karabekir aslen Karaman’ın Gafariyat (diğer adı Kasaba. Şimdi Kazımkarabekir ilçesi) kasabasındandır.Babası Kırım Harbine 16 yaşında gönüllü olarak yazılmış, Silistre ve Sıvastopol Muharebelerinde savaşıp yaralanmış, sonraları nizamiyeden jandarmaya geçmiş ve Osmanlı Ordusu'nda paşalığa kadar yükselmiş olan Karamanlı Mehmet Emin Paşa, annesi ise Hacı Havva Hanım'dır.

Kazım Karabekir Paşa'nın Kızı Timsal Karabekir memleketi Karaman'ın Kazımkarabekir ilcesinde babasının anıtı önünde .
Kazım Karabekir Paşa'nın Karaman merkezindeki anıtı

Kâzım Karabekir Paşayı 61.vefat yıldönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıyorum.Cemoli D18
4 yıl önce - Sal 22 Nis 2014, 15:14

Alıntı:

Mondros Mütarekesi'nden sonra kuvvetlerini dağıtmayan tek komutan Kazım Karabekir Paşa idi. Mustafa Kemal Paşa'nın Temmuz 1919 yılında askerlikten istifası üzerine hiç tereddüt etmeden Kolordusu ile kendisine bağlandığını ve emrinde olduğunu belirtmiştir. Eylül 1920 tarihinde Doğu Cephesi Komutanı sıfatı ile Ermeniler üzerine taarruza başladı; Sarıkamış, Kars, Ardahan, Artvin ve Batum'u aldıktan sonra Gümrü'ye doğru harekata geçersen ateşkes teklifi aldı. 3 Aralık 1920'de Ermeniler ile Gümrü, 13 Ekim 1921'de de Sovyetlerle Kars Antlaşmalarını imzaladı ve Türkiye'nin Doğu sınırlarının kesinleşmesini sağladı. Büyük Zafer'den sonra Birinci Ordu Komutanlığına atandı. Bu görevdeyken Korgeneral rütbesine yükseldi. 1924 yılında bu görevinden istifa etti.


Şu bilgileri dışarıda gençlere sorsak ve bunu yapan paşa kimdir desek emin olun cevap veremezler.
Karabekir Paşa'yı o derece itibarsızlaştırdılar.
Site olarakta ilgisiz davranıyoruz bu konuda.
Kurtuluş Savaşı'ndaki şüphesiz önemini hepimiz biliyoruz.
Lakin neden bu kadar mesafe var Kazım Paşa ile aramızda?


murad_1299
2 yıl önce - Cum 20 Ksm 2015, 20:51

Alıntı:
1924 yılında bu görevinden istifa etti.


sebebi ne acaba bilen var mı?


Misafir dc2

6 ay önce - Sal 19 Arl 2017, 18:57

Kazım Karabekircevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET