Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
CEMALİ
12 yıl önce - Pts 07 Nis 2008, 00:07
İZM » İzmir - Aydın Otoyolu 75. Yıl Selatin TüneliÜlkemisin en güzel otoyollarından olan 75. yıl Selattin Tüneli gerçekten çok modern bir görünüme sahip ve ülke ekonomisine çok büyük bir katkıdada bulunmakta. İzmir'i Muğla'ya bağlayan hatta bulunan 75. yıl Selattin Tüneli işçilik harikası görünümüyle ve çok modern komuta kontrol sistemleriyle donatılmış en modern otoyol tünellerimizden biridir. Bu tünel hakkında yapmış olduğum araştırmaları sizlerle paylaşmak istiyorum saygılarıma.

Aydın-İzmir otoyolunda bulunan 75. ci yıl Selattin Tünelinin kesiti.

ÖZET BİLGİ:

75. YIL TÜNELİ TRAFİK KONTROL SİSTEMİ: Tünel dışında tüp girişlerinde önce üç ayrı noktada (1200 - 950 - 700 m) trafiği yönlendirmek için baş üstü panolarına her bir şerit için matris tipi şerit kontrol işaretleri ve hız limit işaret levhaları konmuştur. bu işaretlerin verdiği ışık miktarının sürücülerin gözlerini rahatsız etmemesi ve gündüz zamanında bile fark edilmesi için dışarıdaki aydınlık fotosel ile algılanmakta ve ledlerin gündüz parlak, gece daha sönük yanması sağlanmaktadır.

Tünel içinde yedi ayrı noktada her şerit için matris tipi şerit kontrol işaretleri bulunmaktadır. bunlar tüp giriş ağzında ve ondan sonraki her 500 m de bir acil geçiş kapılarının olduğu bölgelerdedir. Tünel içinde trafik ışığı olan bölgelerde sadece orta şeritte hız limit işareti bulunmaktadır.

Tünel içinde kullanılan matris tipi şerit kontrol işaretleri ve hız limit işaretleri Tünel dışında kullanılanlar ile aynı fonksiyonlara sahip olmasına rağmen mekanik büyüklükleri ve led sayıları farklıdır. Tünel içinde kullanılan işaretler 73x73 cm boyutundadır, tünel dışında kullanılan işaretler 120x120 cm boyutundadır.

Tünel trafik düzenini sağlamak için tünel içinde ve dışında konan matris tipi şerit kontrol işaretleri ve hız limit işaretlerine ilaveten tüp giriş ağızlarına trafik ışıkları, tünel dışındaki trafik işaretlerinin altına flaşörler, Tünel öncesi kavşaklara değişken ve sabit mesaj işaretleri ile tüp girişleri öncesi değişken mesaj işaretleri panoları konmuştur. bu cihazların hepsi LED ile çalışmaktadır, Led lerin çalışma süreleri yaklaşık 100000 saattir. tünel girişinde gerektiğinde tüpü kapatmak üzere otomatik bariyer konmuştur. tünel trafik sistemine ait bütün cihazlar kontrol merkezinden operatör tarafından izlenmektedir ve gerektiğinde trafik bilgisayarından çalışma modları teker teker, gruplar halinde veya topluca değiştirilebilmektedir.MATRİS TİPİ ŞERİT KONTROL İŞARETLERİ: Tünel içinde her tüpte yedi ayrı noktada ve tünel dışında tüp girişlerinden önce üç ayrı noktada her şerit için o şeridin durumunu göstermesi için konan matris tipi şerit kontrol işaretlerinin beş değişik çalışma konumları mevcuttur, bunlar yeşil ok, flaş yapan sarı sağ ok, flaş yapan sarı sol ok, kırmızı çarpı (X) şeklinde ve karanlık yani ışıksız çalışma modlarıdır. yeşil ok o şeridin trafiğe açık olduğunu gösterir, flaş yapan sarı sağ ok o şeritte giden araçları sağ taraftaki şeride geçmesi için uyarır, flaş yapan sarı sol ok o şeritte giden araçları sol taraftaki şeride geçmesi için uyarır, kırmızı çarpı (X) işareti o şeridin trafiğe kapalı olduğunu göstermektedir.

ışıkların hangi konumda çalışmakta oldukları trafik bilgisayarından ve scada bilgisayarından izlenebilmektedir. bütün işaretler veya belirli bir bölgedeki işaretlerin çalışma konumları trafik bilgisayarından topluca değiştirilebildiği gibi gerektiğinde teker teker de konum değişikliği yapılabilmektedir.

TRAFİK LAMBALARI: Tünel tüplerinin girişinde her şerit için kırmızı, sarı ve yeşil trafik lambası mevcuttur. şeridin durumuna göre bu lambalardan bir tanesi devrededir. ayrıca tünel yaklaşımındaki üç ayrı notada her şerit için sarı flaş yapan trafik lambası vardır. normal şartlarda bu lambalar sönük durumdadır ancak tünelde sürücülerin dikkat etmesi gereken bir durum var ise bu lambalar çalıştırılır. bütün lambaların konumu trafik bilgisayarından değiştirilir ve hangi konumda oldukları trafik ve scada bilgisayarından izlenebilir.HIZ LİMİT İŞARETLERİ: Tünel içinde her tüpte yedi ayrı noktada orta şerit üzeride ve tünel dışında tüp girişlerinden önce üç ayrı noktada her şerit için o şeritteki hız sınırını gösteren ledli trafik ışıkları vardır. bu ışıklar ile hız sınırı 80 ,60 veya 40 km/saat olarak belirlenmekte gerektiğinde uyarı (dikkat) işareti konumuna alınabilmektedir. bütün hız ikaz levhalarının konumu trafik bilgisayarından değiştirilir ve hangi konumda oldukları trafik ve scada bilgisayarından izlenebilir.


DEĞİŞKEN MESAJ İŞARETLERİ (UYARI PANOLARI): Tünel öncesi Belevi kavşağında (otoyol İzmir yönünden gelişte) 2 adet, Germencik kavşağında (otoyol aydın yönünden gelişte ) 2 adet ve tünel giriş ağızlarının İzmir ve aydın tarafında 1 er adet olmak üzere toplam altı adet değişken mesajlı uyarı panosu vardır. Bu panolara her bir satırı 18 karakter olmak üzere 3 satırda toplam 54 karakter yazı yazdırılabilmektedir.

panolar trafik bilgisayarı ile sürekli bağlı haldedir trafik bilgisayarında her pano için 8 adet mesaj deposu vardır depodaki yazılar istenildiğinde trafik bilgisayarından değiştirilebilmektedir. depodaki mesajlardan biri seçilip gönderilerek panonun yazısı değiştirilir. Tünel giriş ağzından 1700m önceki konan gabari algılayıcı cihazın çalışması durumunda tünelin o tüpe ait girişindeki panoya depodaki 8 numaralı mesaj otomatik olarak gitmektedir bu sebeple 8 numaralı mesajın içeriği araç yüksekliği ile ilgili olması gerekmektedir. bu mesaj araç sürücüsü tarafından görülerek aracın tünele girişi engellenerek ve araç servis yolundan geri dönmektedir. operatör yüksek araç sinyalini onayladıktan sonra pano otomatik olarak önceki mesajına dönmektedir.

Tünel yangın sisteminden sinyal gelmesi veya tünel ağzındaki trafik lambalarının her üç şeridinin kırmızı olası durumunda depodaki 7 numaralı mesaj tünelin o tüpüne ait tünel ağzındaki ve kavşaktaki panolara otomatik olarak gitmektedir.

bütün bütün panolarda yazılan mesaj trafik bilgisayarından değiştirilir ve hangi konumda oldukları trafik ve scada bilgisayarından izlenebilir.


SABİT MESAJLI UYARI PANOLARI: Tünelin İzmir tarafında Belevi ve Aydın tarafında Germencik kavşağında devlet yolundan otoyola girişte tek satırlı 12 karakterli sabit mesajı uyarı panoları vardır.

normal şartlarda bu panolarda mesaj yoktur. sabit mesaj uyarı panolarının otomatik ve manuel çalışma modları vardır manuel moda alınan cihaza trafik bilgisayarından tünel kapalı yazısı yazdırılabilir veya bu mesaj silinebilir, otomatik modda Tünel yangın sisteminden sinyal gelmesi veya tünel ağzındaki trafik lambalarının her üç şeridinin kırmızı olması durumunda tünelin o tüpüne gelecek sürücüleri uyarmak için sabit mesaj levhasına tünel kapalı yazısı otomatik olarak gitmektedir. mesajın yazılmasına neden olan olay ortadan kalkınca yazı otomatik olarak silinir. Bu panolara ait bir mesaj deposu yoktur ve sadece tünel kapalı mesajı yazabilir. panoların hangi konumda oldukları trafik ve scada bilgisayarından izlenebilir.

OTOMATİK BARİYERLER: Tünel tüplerinin giriş ağızlarından 200m öncesine gerektiğinde araç geçişini engellemek üzere her biri yolun yarısını kapatacak şekilde iki adet bariyer yapılmıştır. Elektrik motoru ile çalışan bariyerin kolları üzerinde ve beriyer üzeride bariyer kolu kapandığında çalışan ledli flaşörler vardır. Bariyerin kapatılıp açılması trafik bilgisayarından yapılabildiği gibi gerektiğinde cihaz üzerindeki mekanik bir kol ile kapatıp açmak mümkündür. Trafik bilgisayarı ile bariyerlere ayrı ayrı müdahale edilemez, her iki bariyer aynı anda hareket ederek tüpü trafiğe açar veya kapatır. mekanik kol ile açıp kapamada her bariyer diğerinden bağımsız çalışır.

PARK ALANLARI: Tehlikeli madde taşıyan araçların tünelden geçişlerinin kontrol altında tutulması için, tünel giriş ağızlarından önce park alanları yapılmıştır. Tehlikeli madde taşıyan araçlar burada toplanıp karayollarının eskordu eşliğinde tünelden geçiş yapabilecektir.


TRAFİK BİLGİSAYARI İLE SİSTEMİNİN KONTROLU: Trafik bilgisayarı scada bilgisayarların ekrandan gösterdiği bütün fonksiyonları gösterir fakat operatörün müdahalesine izin vermez. aynı şekil de scada bilgisayarlarından da trafik ışıklarının durumları ve değişken mesajlı panoların durumları izlenebilir fakat operatör işlem yapamaz. Trafik bilgisayarı ile trafik işaretleri, hız limit işaretleri, flaşörler, değişken mesaj panoları, sabit mesaj panoları, Gabari sistemi ve otomatik bariyerin çalışması izlenir ve çalışma konumlarına müdahale edilir.

Tünelde 20 değişik bölgede toplam 60 adet trafik işareti vardır her bir tüpün trafik işaretlerinin çalışma konumları teker teker belirlenebildiği gibi trafik bilgisayarına yüklü hazır senaryo ile belirli bir bölgenin trafik işaretlerinin çalışma konumları topluca yeşil, kırmızı, sağa ok, sola ok olarak değiştirilebilir.

Tünelde 20 değişik bölgede toplam 32 adet hız Limit işareti vardır, her bir tüpün bu işaretleri teker teker 40, 60, 80 ,!(uyarı) veya kapalı konuma alınabildiği gibi topluca !(uyarı) moduna alınabilir.

Tünelde 6 değişik bölgede toplam 18 adet flaşör lambalar vardır her bir tüpteki flaşörler teker teker devreye alınıp çıkarılabildiği gibi bilgisayara yüklü uyarı senaryosu ile topluca devreye alınabilir.

Tünel tüp girişlerinden 1700 m öncesine 4,80 m den yüksek araçları tespit eden cihazlar konmuştur. Gabarisi yüksek araç geldiğinde Trafik bilgisayarında sesli ve ışıklı uyarı mesajı oluşur. ve tüp ağzındaki VMS e uyarı mesajı (8 numaralı mesaj) otomatik olarak gider. istenirse trafik bilgisayarındaki bir parametre ile gabari sinyali geldiğinde tünel dışındaki trafik işaretleri ve tünel ağzındaki trafik lambalarının otomatik olarak uyarı konumuna geçmesi sağlanabilir.

Tüp girişlerinden 200 m öncesine otomatik bariyer konmuştur. istenildiğinde operatör bu trafik bilgisayardan tünel girişindeki bariyerleri kapatıp açabilir.

Tüneldeki trafik işaretleri ve ışıklarının çalışma modu operatör tarafından birer birer değiştirilmiş ise bu cihazların ekrandaki sembollerinin çevresinde pembe bir çerçeve oluşur cihazlar arızalı ise sembollerin çevresinde sarı bir çerçeve oluşur.

Belevi kavşağında 2 adet, Germencik kavşağında 2 adet, İzmir tarafında tüp girişinden 450 m önünde 1 adet ve Aydın tarafında tüp girişinden 450 m önünde 1 adet olmak üzere toplam 6 adet değişken mesaj panosu (VMS) vardır. Trafik bilgisayarı ile Değişken mesajlı panolara (VMS) istenen yazının yazılması sağlanır. Her VMS için istenildiğinde gönderilmek üzere 8 adet mesaj deposu vardır. Trafik bilgisayarından VMS in deposundaki bir mesaj numarası seçilip gönderilir gönderme işlemi başarılı ise geri dönüş bilgisi oluşur ve herhangi bir zamanda hangi VMS ne yazdığı trafik menusünden görülebilir. mesaj depolarındaki 8 numaralı mesaj gabari sisteminden sinyal geldiğinde tünel ağzındaki VMS e otomatik olarak gider, operatörün gabari alarmını almasıyla VMS bir önceki alarma döner. Mesaj deposundaki 7 numaralı mesaj tünelin kapanması durumunda kavşaktaki VMS lere ve tünel ağzındaki VMS e otomatik olarak yüklenir.

Trafik bilgisayarı VMS ile data haberleşmesinin varlığını her saat başında otomatik olarak kontrol eder ve haberleşme sorunu var ise sesli ve ışıklı bir alarm ile operatörü uyarır.

Tünelin kapanması trafik bilgisayarındaki senaryonun çalıştırılması ile olduğu gibi tünel içinden yangın ihbarı gelmesi veya tüp girişlerindeki üç şeridin trafik lambalarının hepsinin kırmızı konuma alınmasıyla tünelin trafiğe kapanması ve bütün VMS lere 7 numaralı mesajın gitmesi sağlanır

Belevi ve Germencik deki devlet yolundan otoyola giriş kolu üzerinde sabit VMS ler vardır. Tünelin kapalı konumuna geçmesiyle bu VMS lere Tünel kapalı yazısı otomatik olarak yüklenir. sabit VMS lerin mesaj depoları yoktur ve sadece tünel kapalı yazısı yazabilir. Sabit VMS in otomatik ve manuel çalışma modları vardır istenildiğinde trafik bilgisayarından manuel moda alınan VMS tünel kapalı yazısı gönderilip kaldırılabilir.75. YIL TÜNELİ GABARİ KONTROLU: Tünel tavanına yerleştirilmiş trafik ışıkları aydınlatma lambaları ve jetfanların yere olan mesafeleri 505cm dir dolayısıyla yüksekliği bu mesafeden daha fazla olan araçların sorun yaratmaması için araçların tünele girmemesi gerekmektedir.

Tünel tüplerinin giriş ağızlarından 1700 m öncesine 4,80m den yüksek araçları tespit eden cihazlar kurulmuştur.

Cihaz yüksek aracı algılayınca kontrol merkezine sesli ve görsel sinyal gönderir ve trafik bilgisayarı otomatik olarak tünel ağzındaki degişken mesajlı uyarı panosuna mesaj deposundaki 8 numaralı mesajı yazar bu mesajda yüksek aracın tünele girmemesi için uyarı vardır, yüksek araç servis yolundan geri gönderilir.

istenildiğinde yüksek araç sinyali geldiğinde trafik ışıklarının otomatik olarak tünel kapalı moduna geçmesi trafik bilgisayarından seçilebilmektedir. operatörün gelen gabari sinyalini onaylaması ile değişken mesajlı uyarı panosu önceki mesajı görüntüler, trafik ışıkları tünel kapalı moduna geçmiş ise operatörün müdahalesi ile normal moda dönülür.

Gabari algılayıcı sistemde yolun iki tarafında 4,80m yüksekliğinde direklere bağlanmış ve birbirine karşılıklı gören optik gözler vardır bulardan birisi diğerine sürekli sinyal gönderir, sinyalin kesintiye uğraması durumunda cihaz kontrol merkezine sinyal gönderir.

kuş vb. ucan hayvanların sinyali kesecek yükseklikten uçarak cihazın yüksek araç sinyali göndermemesi için yolun her iki tarafına konan optik gözler 37 cm aralıkla iki şer tane kullanılmıştır. kontrol merkezine sinyal gitmesi için her iki optik sinyalin aynı zamanda kesintiye uğraması gerekir.

Kaynakça: http://tunel75.com/tunel75/tunel_sistemleri/trafik_t.htm

CEM HOŞGÖR...arif solak

11 yıl önce - Çrş 15 Nis 2009, 00:48
AYDIN - 75. YIL SELATİN TÜNELİ
(+)


75. YIL SELATİN TÜNELİ

Türkiye’nin karayolu taşımacılığında ilklerin yaşandığı tünel 75.yıl tünelidir. Türkiye de hizmete giren ilk en uzun tünel olmasının yanında, tünelden güvenli geçişi sağlayacak Elektrik, Elektronik ve mekanik sistemlerin kullanıldığı ilk tünel 75.yıl tünelidir
75.yıl (selatin) tüneli İzmir Aydın Otoyolu üzerinde Belevi mevkisindedir. Tünelin ismi bundan böyle 75.yıl tüneli olarak anılacaktır. (Çünkü selatin adı, tünelin eski yani işletmeye açılmadan önceki adıydı ve bu adı bulunduğu yerdeki köyden almıştı. Cumhuriyetin 75.yılında (1998) tünelin yapımı büyük ölçüde tamamlanmıştı ve tünelin ismi 75.yıl tüneli olarak değiştirilmiştir.)

Tünel 2 tüpten oluşmaktadır bunlar İzmir yönünden gelip Aydına gidiş tüpü (güney tüp) bu tüpün çıkışına en yakın kavşak Germencik kavşağıdır. Diğer tüp Aydın yönünden gelip İzmir’e gidiş tüpüdür (kuzey tüp) bu tüpün çıkışına en yakın kavşak Belevi - Selçuk kavşağıdır.

Tünelin İzmir’e (konak merkez) olan uzaklığı 80 km; Aydına olan uzaklığı 35 km olup yeri tam olarak İzmir Aydın il sınırındadır.

Tünelde Aydın yönüne doğru +%2,6 lık bir eğim olup İzmir tarafının rakımı 164 m, Aydın tarafının rakımı ise 243 m dir.

Tünelin üzerinde 370m yüksekliğinde dağ vardır.

Tünel içinde viraj vardır bu sebeple tüp uzunlukları eşit değildir. Kuzey tüp 3018 m, Güney tüp 3043 m dir.

Her tüp üç şerittir ve tüp 12 m genişliğindedir.

Tünelde araç maksimum hızı 80km/saat minimum hızı 30 km/saat olup tünelin araç kapasitesi 30692 araç/gün - çift yön dür.

Tünel gabarisi 4,80 m dir.


Erol Gündüz

10 yıl önce - Cmt 12 Eyl 2009, 02:1475. Yıl Selatin Tüneli'nin İzmir istikametine doğru çıkışı
realtuncakin
10 yıl önce - Pzr 29 Ksm 2009, 01:43

İzmir - Aydın Otoyolu 75. Yıl Selatin Tüneli, 25 Temmuz 2006, Aydın yönü:

Bu da filmi:tamrock
10 yıl önce - Cum 19 Mar 2010, 16:39

Bu tünelin yapımaına katkıda bulunduğum için çok gururluyum. Gerçekten tüneli delme sırasında çok değişik teknikler uygulandı. Çok uzun zamanda bitirilebildiği için eleştiriler olsa da aslında bu zorluk derecesindeki tünelin parasızlık nedeniyle durduğu bölümler çıkarılısa çok başarılı bir çalışma olduğu görülecektir.

Hala tünelden geçerken tüylerim ürperiyor.sayfa 1
123 ... 101112   sonraki »
ANA SAYFA -> İZMİR