Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
nijat

12 yıl önce - Pzr 06 Nis 2008, 17:56
Kırklareli Müzesi
(+)

Kırklareli Müzesinin bulunduğu yapı Mutasarrıf Neşet Paşa ve o dönemin belediye başkanı Hacı Mestan Efendi tarafından 1894 yılında Belediye Binası olarak yaptırılmıştır. Bodrum dışında iki katlı betonarme olarak yapılan yapının girişinde dört sütun üzerine oturmuş bir cumba bulunmaktadır. Atatürk 20 Aralık 1930 da Kırklarelini ziyaret ettiği zaman bu yapıyı da incelemiştir. Bu yapı 1962 yılına kadar Belediye olarak kullanılmış, 1970 yılında da terk edilmiştir. Bundan sonra 1983 yılında başlayan ve çeşitli aralıklarla devam eden restorasyon çalışmaları 1993 yılında tamamlanmıştır. Müze olarak düzenlenen yapı, 14 Ocak 1994 tarihinde de Kırklareli Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.
Müze binası bodrum katı dışında iki katlı betonarme olarak yenilenmiş, dört cephesine kemerli pencereler orijinaline uygun olarak konulmuştur. Binanın girişinde dört sütunun taşıdığı bir cumba bulunmaktadır.


(+)(+)

Kırklareli Müzesi arkeoloji, etnoğrafya, kültür ve tabiat salonları olmak üzere üç ayrı bölümden meydana gelmiştir. Müzenin giriş katında Kültür ve Tabiat Varlıkları Sergi Salonu, üst katında da arkeoloji ve etnoğrafya bölümleri bulunmaktadır. Kültür ve Tabiat Varlıkları salonunda 76 türden 102 adet çeşitli canlı örneği tahnit edilmiş olarak sergilenmiştir.


(+)(+)

Müzenin arkeoloji bölümünde Kırklareli ve yakın çevresinden elde edilen eserler bulunmaktadır. Buzul Çağından başlayarak çeşitli kara, deniz ve ağaç fosilleri kronolojik olarak sergilenmiş, bu düzenleme Roma dönemi sonlarına kadar devam etmiştir. Vitrinler içerisinde Buzul Çağı sonrası dönemlere ait ağaç ve bitki fosilleri, Aşağıpınar, Kanlıgeçit, Tilkiburnu yerleşim alanlarından gelen eserler bir araya getirilmiştir. Ayrıca Pınarhisar, İslambey, Alpulu, Höyüktepe, Dolhan ve Yündola tümülüslerinde yapılan kazılarda çıkan eserler de onları tamamlamıştır.
Vize Antik Tiyatrosunda Kırklareli Müzesi Müdürü Zülküf Yılmaz ile Trakya Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Özkan Ertuğrul’un ortaklaşa yaptığı kazılarda elde edilen 4 adet alçak kabartma rölyef, 1 adet sütun kaidesi ve 1 adet heykel (yunus balığı) parçası ile salon girişinde büyük boy bir kadın heykeli bulunmaktadır.

Müzede Prehistorik çağlardan başlayarak Cumhuriyet dönemine kadar uzanan zaman dilimi içerisinde çeşitli dönemlere ait eserlerden örnekler de bulunmaktadır. Müzedeki önemli eserler arasında Vize antik tiyatrosunda ortaya çıkan ve Roma dönemine tarihlendirilen heykeller ve kabartma röliyefler bulunmaktadır.
Müzenin üst katındaki Etnoğrafya Bölümü iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 19. yy. - 20. yy. başları köy yaşantısı tasvir edilmiştir. İkinci bölümde ise yine aynı dönemleri yansıtan “Kırklareli Şehir Odası” ünitesi yanında, çeşitli dönemlere ait giysi, takı ve çeşitli günlük malzemenin yer aldığı vitrinler bulunmaktadır.


(+)(+)(+)(+)(+)

Müzenin sikke koleksiyonunda Grek, Roma, Bizans, İslam ve Osmanlı dönemlerine tarihlenen altın, gümüş, bronz sikke bulunmaktadır.


(+)(+)

[b]NOT: Seyahati ve Fotograf çekmeyi sever ve her gittiğim yerde önce müzeleri gezerim. Bu sebeple Dünyanın bir çok büyük müzesini gördüm. Fakat, Küçük bir konakta konumlanmış Kırklareli müzesinde gördüğüm bir uygulama beni hem şaşırttı hem de meraklıları müzeye çekebilmek adına olağanüstü bir buluş gibi geldi. Evet bu ilginç uygulama
(+) Fotografımda da gördüğünüz gibi bir sergi vitrininin içine elinizi sokabilmek adına iki delik açılmış ve bu deliklerden tarihi eserlere uzanıyor, dokunuyorsunuz. Dokunma duyumuzu böylesine tatmin eden bir uygulamaya dünyanın hiç bir Müzesinde rastlayamayacağınıza eminim. Tarihe dokunmanın hazzını yaşıyorsunuz. Bu uygulamayı akıl edip uygulayanları kendi adıma kutlarım.


En son nijat tarafından Pzr 06 Nis 2008, 18:34 tarihinde değiştirildi, toplamda 5 kere değiştirildi


Ahmet Arşipel
9 yıl önce - Prş 24 Ksm 2011, 00:56(+)


ibrahim eraybat

6 yıl önce - Pzr 04 May 2014, 18:05
Kırklareli Müzesi


Alıntı:
KIRKLARELİ MÜZESİ
20 Aralık 1930 yılında Büyük Önder Atatürk tarafından ziyaret edilen bina 1894 yılında Mutasarrıf Neşet Paşa ve o dönem belediye başkanı olan Hacı Mestan Efendi zamanında yaptırılmıştır. 1962 yılına kadar fiilen belediye binası olarak kullanılmış, 1970 yıllarında ise tamamen boşaltılarak yıkıma terk edilmiştir.
1983 yılından itibaren başlayan ve çeşitli aralıklarla devam eden restorasyon, teşhir-tanzim çalışmaları 1993 yılında tamamlanmıştır.
Bodrum hariç iki katlı betonarme olan yapının dörtcephesinde yayılan kemerli pencereler yer almakta olup, girişte dört sütuna oturan cumba vardır. Arkeoloji ve etnografya seksiyonları üst katta yer almakta, ayrıca giriş katında Kültür ve Tabiat sergi salonu bulunmaktadır.
Esas amacı çevresinde geç kalmış olan tarihi araştırmalara merkez olmak, çeşitli bilimsel kuruluşlara yardım ve öncülük etmek olan Kırklareli Müzesi'nde halen 515 etnografik, 1110 arkeolojik ve 1882 adet de sikke olmak üzere toplam 3507 adet kayıtlı eser mevcuttur. Müzeye eser akışı ayrıca devam etmektedir. Bu eserler tarihi seyir itibariyle Prehistorik Dönemden Cumhuriyet Dönemine kadar oluşan bir zaman dilimini içermektedir.
Yine müze müdürlüğünün asli görevi olarak yerine getirilen doğal ve kültürel gayrimenkul tescilleri de dikkat çekici çokluktadır. Bu amaçla ilimizde 98 arkeolojik, 3 kentsel, 13 doğal sit ve 155 adet de tek yapı olmak üzere toplam 269 adet tescilli gayrimenkul yapı ve sit alanı bulunmaktadır.
Müze müdürlüğünce ilmi kazı çalışmaları yapılmakta, İstanbul Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi ile de müşterek çalışmalar yürütülmektedir.
Müze Seksiyonlarını Tanıtıcı ve İstatistiki Bilgiler
Müze seksiyonları okullara yönelik eğitim amaçlı planlanmıştır.
1- Kültür ve Tabiat Salonu: Müze girişinde zemin katta yer almaktadır. Bu bölümde 76 türden 102 adet çeşitli canlı örneği tahnit edilmiş olarak sergilenmektedir. Bu hayvan türlerinden bir kısmının nesli tükenmiş ya da tükenme tehdidi altındadır. Müzenin en yoğun ilgi gören bu bölümünün ziyaretçileri, çoğunlukla orta öğretim öğrencileri, üniversitelerin biyoloji bölümü öğrenci ve öğretim elemanları ile çeşitli araştırmacılardır.
Müze binasının son derece yetersiz olması nedeniyle 1996 kazı sezonunda ele geçirilen antik tiyatro rölyefleri de bu bölümde sergiye konulmuştur.
2- Etnografya Seksiyonu: Üst katta, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 19.yüzyıl-20.yüzyıl başları köy yaşantısı tasvir edilmiştir. İkinci bölümde ise yine aynı dönemleri yansıtan "Kırklareli Şehir Odası" ünitesi yanında, çeşitli dönemlere ait giysi, takı ve çeşitli günlük malzemenin yer aldığı vitrinler bulunmaktadır.
3- Arkeoloji Seksiyonu: Tamamen Kırklareli ve yakın çevresinde, çeşitli şekillerde elde edilen eserlerden oluşmaktadır. Sergi Buzul Çağı sonrası döneme ait çeşitli deniz, kara canlı türleri ve ağaç fosilleri ile başlamakta, daha sonra kronolojik sıra itibari ile Roma Dönemi sonlarına kadar bir seyir takip etmektedir. Vitrinlerde ağırlıklı olarak Kırklareli Aşağıpınar, Kanlıgeçit ve Tilkiburnu yerleşim birimleri ile Pınarhisar İslâmbey A, Alpullu Höyüktepe ve Dolhan tümülüslerinde yapılan kazılar sonucu elde edilen eserler yer almaktadır. Bu bölümde ayrıca klasik Dönemlerden, Osmanlı dönemine kadar süregelen ve kronolojik seyir takip eden bir sikke vitrini bulunmaktadır. Eser sayısının günden güne artması ve müze binasının yetersizliği nedeniyle özellikle her Müzeler Haftası öncesinde arkeoloji vitrinlerinde eser değişimi yapılmakta, ancak arzu edilen seviyede geniş kapsamlı bir teşhir yapılamamaktadır.
Müze Seksiyonlarında;
1- Kültür ve Tabiat Salonunda; 76 türden 102 adet tahnit canlı örneği, Vize antik tiyatro kazılarından 4 adet alçak kabartma rölyef, 1 adet sütun kaidesi ve 1 adet heykel (yunus balığı) parçası ile salon girişinde büyük boy bir kadın heykeli bulunmaktadır.
2- Etnografya seksiyonunda toplam 188 adet giysi, takı ve çeşitli ev eşyası;
3- Arkeoloji seksiyonunda ise 72 adet sikke, 236 adet de çeşitli arkeolojik buluntu yer almaktadır.
Eski Belediye Binası
Tel : (0288) 214 21 39
Pazartesi dışında her gün 08.30-12.30/13.30-17.30 saatlerinde ziyarete açıktır.


Alıntı: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel MüdürlüğüKırklareli Müzesi


(+)
(2010 yılında çektiğim fotoğraf)


(+)
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler