Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
delirizeli
12 yıl önce - Pts 17 Mar 2008, 02:19
İstanbul Üniversitesi "İtfaiyecilik Bölümü"


Avcılar Kampüsü(+)


Eğitim fotoları


Akın Kurtoğlu

12 yıl önce - Pts 17 Mar 2008, 02:59

Bu bölümün içeriği ismiyle müsemmâ, ancak kaç senelik ve ne tür bir eğitim verilmektedir, mezun olanların titre'ı ne olmaktadır? Biraz daha detay alınabilirse iyi olacak...

Akın KURTOĞLU


delirizeli
12 yıl önce - Pts 17 Mar 2008, 18:31

2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında açılan programımız Temel Bilimler,Yabancı dil,Atatürk ilkeleri ve Türk dili dersleri yanında Yanma kimyası,Genel itfaiye bilgileri,itfaiyecilik donanımları,Yangın söndürme teknikleri,itfaiye araç ve gereçleri,ilk yardım ,kurtarma teknikleri,itfaiye sevk ve organizasyonu,orman,deniz,şehir yangınlarına karşı koruma ve önlemler yanında yangınlarla ilgili yasa ve yönetmelikler başta olmak üzere eğitim programı gerçekleştirmektedir.

Ayrıca yetiştirilen elemanlar itfaiye kuruluşlarının ilgili bölümlerinde uygulamalı eğitim yaparak aynı kurumlarda teknik eleman olarak görev alacak şekilde yetiştirilmektedir.

“Yangın Güvenliği” denildiğinde, yangından korunma ve önleme ile
yangın söndürme olmak üzere iki farklı konuda yapılan çalışmaların tümü anlaşılmaktadır. Bu çalışmaların yapılabilmesi için gereken altyapı organizasyonu ve eğitim-öğrenim kurumlarının varlığı olmadan istenen amaca ulaşmanın mümkün olamayacağı açıktır.
Bu amaca dönük toplumsal yapılanma, gelişmiş ülkelerde geçen yüzyılın başından itibaren hayata geçirilmiştir.Buna duyulan ihtiyaç, sanayi devrimi ve kentleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni şartların yol açtığı büyük yangınlar nedeniyle olmuştur. Bilimsel ve mesleki öğrenim veren kurumlar çeşitli ülkelerde kurulmuşken , Türkiye’de ancak son yıllarda benzeri öğretim birimlerine üniversitelerimiz bünyelerinde rastlıyoruz.

Çok hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı, yeni ürünlerin değişik makine ve araçların günlük yaşantımıza girdiği günümüzde yangın risk ve kaynakları da artmakta, gerçekleşmesi halinde insana ve çevresine çok büyük boyutlarda kayıp vermektedir. Bu kayıpların önlenmesi ve azaltılması için uygulanmakta olan yangın güvenlik kuralları her olaydan sonra yeniden gözden geçirilerek gerekiyorsa güncelleştirilmekte; Araştırma, eğitim, öğrenim çalışmaları için yoğun çalışmalar yapılmaktadır.

Son yıllara gelinceye kadar itfaiyecilik ve yangın güvenliği konusunda öğrenim veren bir kuruluş, M.E.B. veya Üniversiteler bünyesinde yoktu.İstanbul İtfaiyesi ve Deniz Kuvvetleri Gölcük tesislerindeki
yangın okulları kendi personellerinin eğitimleri amacıyla kurulmuştur. Diğer kamu kurumlarının bu konudaki ihtiyaçları ise Ankara’da Sivil Savunma Okulunda ders programları ile karşılanmaya çalışılmıştır.

Üniversitelerde ön lisans öğrenimine destek verilip Meslek Yüksek Okullarının açılmalarıyla, 1996 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde daha sonra sırasıyla Antalya ve İstanbul Üniversitelerindeki Meslek Yüksek Okullarında iki yıllık “ İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği” programları öğrenime başlamıştır. Bu okulların kurulmasında ve faaliyetlerinin devam etmesinde her üç şehrin İtfaiye Teşkilatlarının, dolayısıyla yerel yönetimlerin çok yakın ilgi ve katkısı olmuştur.

Meslek Yüksek Okulları (M.Y.O.) nın işlevlerinin daha iyi anlaşılması amacıyla kuruluşundaki ana prensipleri, şu şekilde sıralayabiliriz:

· M.Y.O. büyük yerleşim yerlerinde kurulmalıdır,

· M.Y.O.’nın kuruluşunda yöre halkı, yerel yönetim ve bölgedeki özel ve kamu kuruluşlarının yardım ve destekleri mutlaka gereklidir,

· M.Y.O. sanayi bölgelerinde veya ona çok yakın yerlerde kurulmalıdır

· Öğrencilerin pratik eğitim yapabilme olanakları dikkate alınmalıdır,

· Yeterli sayıda ve konusunda deneyimli kaliteli öğretim elemanları temin edilmelidir,

· M.Y.O. eğitimlerinin bir üniversite eğitimi olduğu daima dikkate alınmalıdır.


Yukarıdaki kriterler dikkate alındığında İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programları’nın bu kriterlere uygun başlatıldığı görülmektedir. Öğretim elemanları üniversiteden, itfaiyeden ve resmi, özel kuruluşların deneyimli uzmanları arasından temin edilmektedir.


delirizeli
12 yıl önce - Pts 17 Mar 2008, 18:32

İTFAİYE VE YANGIN GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ
TANIM
İtifaiye teşkilatında itfaiyeci ve kurtarma elemanı olarak görev almalarının yanında, multi-disipliner olan yangın güvenliği sektöründe yangın güvenlik ekip ve ekipmanları piyasasında, kurum ve kuruluşların iştigal ettikleri iş kolları çerçevesinde yapılan risk analizleri doğrultusunda bünyelerine en uygun yangın güvenliği sistemini tasarlamak ve yangına afetine karşı donatmak, sigorta şirketlerinin bünyesinde yangın eksperliği yapmak ve proje geliştirme yeteneğine sahip olan teknik elemandır.

A-GÖREVLER

- İtfaiye teşkilatında görev alırlar,
- AKUT felsefesini bilirler,
- Yangın güvenliği sektöründe görev alırlar,
- Sigorta şirketleri bünyesinde yangın eksperi olarak görev alabilirler,
- Sektörel bazda işletmelerin yangın riskini belirleyip yangın güvenliği sistemini oluştururlar,
- İş yerinde yangın güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili kanuna dayalı yönetmelikleri bilir ve uygular.

KULLANILAN ALET VE
MALZEMELER
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü ile ortak eğitim faaliyetleri, sektörde uygulamalı eğitim ve seminerler, su tankı, hortum, kurtarma ipi, miğfer, el feneri, sspiratör, merdivenli araç, ısıya dayanıklı giysiler, oksijen tüpü, acil müdahale kitleri
PROGRAMIN İHTİYAÇ DUYDUĞU
PROGRAMA YÖNELİK ÖZEL
LABARATUVARLAR
- Bilgisayar Labaratuvarı
- Yangın Laboratuarı

B-MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknikeri olmak isteyenlerin;
-Araştırmaya meraklı, sorumluluk sahibi,
- Analitik düşünme becerisine sahip,
- Hayal gücü yüksek,
- Ayrıntılara önem veren,
- Mekanik yeteneğe sahip
- El ve parmak becerisi gelişmiş,
- Yabancı dile ilgi duyan,
- Ekip çalışmasına yatkın,
- İnsanlara yardım etmeyi seven,
- Yükseklik korkusu bulunmayan,
- Normalin üstünde cesarete,
- Çevik ve atletik bir beden yapısına,
- Hareketliliği ve stresi kaldırabilecek bir yapıya sahip,
kimseler olmaları gerekir.
C-ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İtfaiyeciler, yangın söndürme çalışmaları sırasında yangın yerinin dışarısında veya içerisinde, kurtarma çalışmaları sırasında ise yangın alanı içerisinde çalışırlar. Genellikle açık havada ve tehlikeli koşullarda (yanma tehlikesi, patlama tehlikesi, enkaz altında kalma tehlikesi, boğulma tehlikesi vb.) görev yaparlar. Çalışma saatleri değişkendir. İtfaiyeciler, çalışma esnasında amirleriyle ve meslektaşlarıyla iletişim ve yüksek düzeyde işbirliği içerisindedirler. Ayrıca olay yerine gelen polis, jandarma ve diğer görevli ve kişilerle iletişimde bulunabilirler. Diğer yandan, sektörde çalışan meslek elemanları; çalışırken mühendisler, teknisyenler, operatörler, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.
D-MESLEĞİN EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi
1. İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği” Programında,
2. Kocaeli İzmit Meslek Yüksek Okulu, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği” Programında,
3. Akdeniz Ünivesitesi, T.B.M.Y.O. İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği” Programında,
Verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI
GEREKEN DERSLER
-
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ
KOŞULLARI
-Meslek liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği programlarından mezun olanlar “İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
-Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puanı almaları gerekir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince öğrencilere;
1.Sınıf-1.Yarıyıl:
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Bilgisayar 1, Matematik, Yabancı Dil 1, Türk Dili 1, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1, Güzel Sanatlar 1, Beden Eğitimi 1, İtfaiyecili ve Yangın Güvenliğine Giriş, İtfaiye Araçları ve Malzeme Bilgisi 1, Genel Kimya, Teknik Resim
1.Sınıf-2.Yarıyıl
Yanma ve Yangın Bilgisi, Yapı Bilgisi, Tehlikeli Maddeler, Hidrolik 1, İtfaiye Araçları ve Malzeme Bilgisi 2, Kurtarma Tekniği 1, Bilgisayar 2, Yabancı Dil 2, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2, Güzel Sanatlar 2, Beden Eğitimi 2.
2.Sınıf-1.Yarıyıl
Yangına Müdahale Teknikleri, Kurtarma Teknikleri 2, Yangın Güvenliği 1, Kalite Güvence ve Standartları, İlk Yardım, Elektrik Bilgisi, İş Güvenliği, Yangın Sigortası, Yangın Tesisat Bilgisi, İtfaiyecilik Spor Eğitimi, Bilgisayar Destekli Tasarım 1, Genel ve Teknik İletişim.
2.Sınıf-2.Yarıyıl
Yangın Güvenliği 2, Yangına Müdahale Teknikleri 2, Orman Yangınları, İtfaiye Mevzuatı ve Standartlar, Yangın İncelemesi, Acil Durum Yönetimi, Deniz Yangınları, Elektronik Haberleşme Bilgisi, Bitirme Projesi, İtfaiyecilik Spor Eğitimi, Bilgisayar Destekli Tasarım 2.
Ayrıca her eğitim döneminin sonunda 40 işgünü olmak üzere toplam 80 işgünü olmak üzere İşyeri Uygulamalı Eğitimi ( Staj ) yapma zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVANI
Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması ve “İtfaiye ve Yangın Güvenliği” Teknikeri unvanı verilir.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mezunlar, belediyelere bağlı itfaiye müdürlüklerinde veya kendi itfaiye teşkilatını kurmuş olan kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Günümüzde oldukça yaygın hale gelen trafik kazaları, orman yangınları, sel, deprem, fırtına gibi olaylarda iyi eğitim almış, olaylara yerinde ve seri müdahaleler yapabilen bir itfaiye teşkilatına her zaman gereksinim duyulmaktadır. Bu şekilde iyi bir eğitim almış itfaiyecinin iş bulma olanağı yüksektir.
Bunun yanında yangın güvenliği sektöründe, sigorta şirketlerinde çalışabilirler.
F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE
Eğitim süresince öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI
Eğitim sonrası KPSS sınavı ile seçilerek İtfaiye Teşkilatlarında, veya yine kamuda taşeron firma aracılığı ile hizmet verebilirler. Yangın güvenliği sektöründe, özel firmaların yangın güvenliği departmanlarında, sigorta şirketlerinde çalışabilirler. Kamuya ait Kurum ve Kuruluşlarda görev alan mezunlarımız 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun Teknik Hizmetler Sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar. Özel sektörde çalışan meslek elemanlarının ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir.

G-MESLEKTE İLERLEME

İtfaiye ve Yangın Güvenliği ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde; Sağlık Eğitimi ve Sosyal Hizmetler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
İtfaiyeciler, çalıştığı kurumlarda Çavuş, Başçavuş, Grup Amiri, Müdür Muavini, Müdür olarak daha yüksek yetki ve sorumluluk sahibi olabilirler.

BENZER MESLEKLER
İlk Yardım Teknisyenliği
H- EK BİLGİLER


I-YARARLANILAN KAYNAKLAR

-http://www.meslekrehberi.org/meslek-tanimlari/itfaiyecilik-ve-yangin-guvenligi-teknikeri.html
-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı-2006 Klavuzu.
-ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu- 2006.

İ-DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu.
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye iş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri


delirizeli
12 yıl önce - Sal 18 Mar 2008, 02:06

İstanbul ünüiversitesi itfaiye ve yangın güvenliği bölümü uygulamalı dersleri kocasinan itfaiye okulunda devam etmektedir

delirizeli
12 yıl önce - Çrş 19 Mar 2008, 20:40


YANGIN UZMANI

İşin Tanımı :
Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği bölümüne bağlı olarak çalışmak üzere "Yangın Uzmanı" aranmaktadır. Pozisyonun gerektirdiği sorumluluklar aşağıdaki gibidir:

Fabrika Mülkiyet Koruma Programı gereği yapılması gereken kontrol ve denetimlerin gerçekleştirilmesi
Mülkiyet koruma ile ilgili yeni yatırım projelerinin oluşturulması ve kooordinasyonu
Yangın önleme ekibine gerekli eğitimlerin verilmesi
Fabrika acil durum planının gereklerinin yerine getirilmesi

Aranan Nitelikler :
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği MYO mezunu
Yangın ve Güvenlikle ilgili meri mevzuata hakim
Kocaelinde ikamet eden
Tercihen İngilizce bilen
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

İlgilenen adayların Secretcv.com adresindeki ilana müracaat etmeleri yeterlidir
Sevgiler


ceren aydın
8 yıl önce - Pzr 17 Hzr 2012, 19:33

Tek kelimeyle bayıldım! Tebrik ederim, bu gerçekten İstanbul Üniversitesi'nde açılması gereken bir bölümdü.ANA SAYFA -> İSTANBUL - Haberler ve Sohbet