Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
Mert Varol

9 yıl önce - Pzr 09 Mar 2008, 14:11
Özel Okullardaki Birtakım Değişiklikler !


Alıntı:
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle, “Atatürk Köşesi”nin özel öğretim kurumlarının yönetim bölümünde bulunması zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Özel okulların hangi mekânlarında kılık - kıyafet kurallarına uyulmasının zorunlu olduğuyla ilgili cümle yeni yönetmelikten çıkarılarak, “Özel öğretim kurumlarındaki eğitim personeli, diğer personel, öğrenci ve kursiyerlerin kılık-kıyafetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır” denildi.


Alıntı:
Resmi Gazete’de dün yayımlanan özel okullarla ilgili yeni yönetmelikte, eski yönetmelikte yer verilen, “özel öğretim kurumlarının yönetim bölümlerinde bulunması gereken Atatürk köşesi, kurucu veya kurucu temsilcisi odası, genel müdür odası, genel müdür yardımcısı odası, müdür odası, öğretmenler odası, rehberlik servisi odası, psikolog odası, büro hizmetleri odası, arşiv, dosya odası, depo, ambar ve misafir odası zorunluluğu” yer almadı.


Alıntı:
Eski yönetmelikte “Lozan Antlaşması’na göre açılan okullar” olarak ifade edilen okullara, yeni yönetmelikte “Azınlık Okulları” denildi.
Eski yönetmelikte, “Özel öğretim kurumlarının yönetici odaları, kurucu odası, derslik, laboratuvar, yemekhane, kantin ve spor salonu gibi, kurumun her türlü bina, tesis ve kampusunda; kurucu, kurucu temsilcisi, yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticiler, diğer personel ile öğrenciler hakkında MEB ile diğer bakanlıklara bağlı okullardaki görevlilerle öğrencilerin kılık-kıyafetlerine ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanır” denilirken, yeni yönetmelikte mekân sınırlaması kaldırıldı.


Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/default.aspx?aType=Hab ...p;ver=5125


kibarfeyzo
9 yıl önce - Pzr 09 Mar 2008, 14:32Mert Varol

9 yıl önce - Pzr 09 Mar 2008, 15:04

Alıntı:

8 Mart 2008 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 26810

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış ve işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
...

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday eğitim personeli: Kurumda ilk defa göreve başlayan eğitim personelini,
b) Azınlık okulları: Rum, Ermeni ve Musevî azınlıklar tarafından kurulmuş, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınmış ve kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin devam ettiği okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim özel okullarını,
...

Kılık-kıyafet
MADDE 58 – (1) Özel öğretim kurumlarındaki eğitim personeli, diğer personel, öğrenci ve kursiyerlerin kılık-kıyafetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak, dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerindeki öğrencilerin forma ve benzeri tek tip kıyafet giymeleri zorunlu değildir.
...

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 65 – (1) 23/6/1985 tarihli ve 18790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Kaynak: http://rega.basbakanlik.gov.tr/

Alıntı:
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 65 – (1) 23/6/1985 tarihli ve 18790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

"Kaldırılan Madde"

İdari bölümler

Madde 78-Özel öğretim kurumu binalarının yönetim bölümlerinde kurumun özelliğine ve görevli yönetici personele göre aşağıdaki kısımlar bulunur:

a)Atatürk köşesi,
b)Kurucu veya kurucu temsilcisi odası,
c)Genel müdür odası,
d)Genel müdür yardımcısı odası,
e)Müdür odası,
f)Müdür yardımcıları odası,
g)Öğretmenler odası,
h)Rehberlik servisi odası,
ı)Sosyal hizmet uzmanı, psikolog odası,
i)Büro hizmetleri odası,
j)Arşiv, dosya odası ve depo,
k)Ambar,
l)Misafir odası,
m)Yardımcı hizmetliler odası,
n)Teksir-fotokopi ve diğer eğitim araçları odası. (9.9.1999/23811 S.R.G.)


Kaynak: http://ookgm.meb.gov.tr/Mevzuat_htm/OOKYon.htmEn son Mert Varol tarafından Pzr 09 Mar 2008, 15:10 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


selçuk042

9 yıl önce - Pzr 09 Mar 2008, 15:07

Alıntı:
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle, “Atatürk Köşesi”nin özel öğretim kurumlarının yönetim bölümünde bulunması zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

Bu atatürk köşesinim kalkması gercek mi ? eger gerçekse çok yazık


osmancık
9 yıl önce - Pzr 09 Mar 2008, 15:12Mert Varol

9 yıl önce - Pzr 09 Mar 2008, 15:15

Alıntı:
azınlık okullarında Atatürk köşesi nasıl bir işlev görür onu bilemem.


Azınlıklara Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Okuma Hakkını veren Kişinin kim olduğunu bilmeleri gereksiz ise tabi ki kaldırsınlar Atatürk Köşesini.
Bu kişi istese yeni Türk Devletiyle Azınlıkları önemsemez, derhal Türk sınırları dışına çıkartırdı...Mehmet Tülüce
9 yıl önce - Pzr 09 Mar 2008, 15:23

Alıntı:
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday eğitim personeli: Kurumda ilk defa göreve başlayan eğitim personelini,
b) Azınlık okulları: Rum, Ermeni ve Musevî azınlıklar tarafından kurulmuş, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınmış ve kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin devam ettiği okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim özel okullarını,
...

Kılık-kıyafet
MADDE 58 – (1) Özel öğretim kurumlarındaki eğitim personeli, diğer personel, öğrenci ve kursiyerlerin kılık-kıyafetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak, dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerindeki öğrencilerin forma ve benzeri tek tip kıyafet giymeleri zorunlu değildir

Burdaki yanlış nerede anlamış değilim. Belli ki kıyafete ve azınlık okuluna takılmışsınız, siyah tonda yazdığınıza göre.

Niye bu Museviler ve Hristiyanlar sizi bu kadar korkutuyor. Kendi dünya görüşünüze, inancınıza özgüveniniz yok mu?

Aslında kaygılarınızda haklısınız. Türk gencine kendi inancını öğretmediğimiz için kafasının içini boşalttığımız için ''doğa boşluk kabul etmez'' gereğince,birilerinin genç beyinleri etkilemesinden korkuyoruz.

Ben yapmıyorum sende yapma demenin hiç bir haklı gerekçesi yoktur.

O halde adam gibi gençlermizin kendi dinlerini öğrenmesine olanak tanıyalım. İsteyen bu bilgileri egitim kurumlarımızdan alsın. Ben kendi adıma; Bir Hristiyanın, bir Musevinin varlığından da kendi inanç dünyasına göre yetişmesinden de rahatsız değilim. Adam ol sende öğret çocuklarına dinini dinayetini. Sızlanmaya kimsenin hakkı yok.


serifayhan
9 yıl önce - Pzr 09 Mar 2008, 15:45

Alıntı:
Burdaki yanlış nerede anlamış değilim. Belli ki kıyafete ve azınlık okuluna takılmışsınız, siyah tonda yazdığınıza göre.


Kimsenin bir şey taktığı yok . Konu Türkiye Cumhuriyetinde açılmış ve TC kimliği taşıyan ancak azınlık diye tabir edilen çocuklara eğitim veren okullarda Türk Bayraklı Atatürk köşelerinin kaldırılması.

Bir ulusun olmazsa olamazı vardır. O ülkenin bayrağı ve kurucusu her yerde temsil edilir.

Ne yani azınlık diye tabir edilen bu ülkenin çocuklarına Türkiye Cumhuriyetini , Türk bayrağını ve Ülkenin Kurucusu olan Atatürk’ü öğretmiş olmak sizce suç mu ?


osmancık
9 yıl önce - Pzr 09 Mar 2008, 16:08

Alıntı:
Azınlıklara Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Okuma Hakkını veren Kişinin kim olduğunu bilmeleri gereksiz ise tabi ki kaldırsınlar Atatürk Köşesini.
Bu kişi istese yeni Türk Devletiyle Azınlıkları önemsemez, derhal Türk sınırları dışına çıkartırdı...bunu öğrenmeleri için köşeleri mi olması gerekiyor.
acaba kaç öğrenci oraya uğrar?

kaçının "bize eğitim hakkı verdiği için orada büstü var" diye aklında geçiyor?


Alıntı:
Bir ulusun olmazsa olamazı vardır. O ülkenin bayrağı ve kurucusu her yerde temsil edilir.


ingiltere'nin kurucusu kimdir?
fransa'nın kurucusu kimdir?
amerika'nın kurucusu kimdir?

"kurucusu" fetişizmini sonuna kadar yaşayan nadir ülkelerdeniz.


En son osmancık tarafından Pzr 09 Mar 2008, 16:12 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


Mehmet Tülüce
9 yıl önce - Pzr 09 Mar 2008, 16:10sayfa 1
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET