Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
İstanbul Yarımburgaz Mağaraları


ANA SAYFA -> İSTANBUL
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
Murat Yigit

9 yıl önce - Çrş 27 Şub 2008, 18:49
Yarımburgaz Mağaraları


YARIMBURGAZ MAĞARALARI
İstanbul'un 22 km. kuzeybatısında, Küçükçekmece gölünün 1,5 km kuzeyinde, Altınşehir mahallesi civarında ve Kayabaşı-Şamlar Köyü yolu üzerindedir. Denizden yüksekliği ortalama 15 m, kadardır.
1838'den günümüze dek birçok jeolog ve antropolog tarafından yapılan incelemeler sonucu, Küçükçekmece Belediye sınırları içerisinde yer alan YARIMBURGAZ MAĞARALARI'nda tarih öncesi insanların yaşadıkları ortaya çıkarılmıştır.Yakındoğu ve Avrupa'nın da en eski buluntu yerlerinden biri durumunda olan Yarımburgaz Mağarası,Türkiye'de insanla ilgili en eski buluntuları tabakalaşmış olarak vermesi bakımından büyük bir öneme sahiptir.Bugünkü veriler Yarımburgaz Mağarası'nın Ota Pleistones diye adlandırılan ve günümüz öncesi 730,000 ile 130,000 yılları arasını kapsayan dönemin ikinci yarısında,o dönem insanlarının burayı belirli bir süre barınak olarak kullandıklarını göstermektedir.Mağaranın değişik kesimlerinde yapılan kazılarda alt Paleotik Çağ'dan Bizans dönemine kadar çeşitli zamanlarda yerleşmeler olduğu buluntulardan anlaşılmıştır.Mağara duvarlarında bulunan gemi resimleri,çok eskiden burada yaşayan insanların denizcilikle uğraştığını göstermektedir.Eskiden, fırtınalı havalarda teknelerin sığınmasına elverişli olan Küçükçekmece Gölü'ne giren tekneler mağaranın yanına sokularak yüklerini buraya boşaltıyorlardı.Daha sonraları gölü denize bağlayan boğazın daralaması ve mağaraya doğru sokulan dere ağzının dolmasıyla bu su yolunun önemini yitirdiği sanılıyor Mağara, göle kuzeyden inen bir vadi yamacında iki büyük galeri olarak başladı.Bu iki galerinin altta olanı vadi tabanından 15 m yüksektedir.İki galeri,birbirine geniş ve eğimli bir koridorda bağlanır.Alttaki galeriden,kuzeydoğuya doğru uzanan mağara,ileride iki kola ayrılır.Sağdaki kol daha uzundur ve genişçe bir dehlizden sonra takip edilemeyecek şekilde daralır.Mağaranın uzunluğu yaklaşık1 km'dir.İçinde, tavanlarının yüksekliği 15 m'yi bulan odalar vardır.Salonlarının birinin duvarında kırmızı kille yapılmış üç sürekli ve dümenli kayık resimleri yer alır.

1986 YILI ÇALIŞMALARININ İLK SONUÇLARI VE BAZI GÖZLEMLER
Prof.Dr.Mehmet Özdoğan-Y.Mim.Alpaslan Koyunlu
1986 yılında Yarımburgaz Mağarasında yapılan çalışmalar,herşeyden önce,İstanbul bölgesinin dünyada insan ile ilgili bilinen en eski yerleşim alanlarından birisi olduğunu göstermesi bakımından önem taşımaktadır.Aşağıda da görülebileceği gibi,kazıda elde edilen veriler,yanlızca İstanbul'un değil,bölgenin kültür tarihi ile ilgili bir kapı açmış,tarihöncesi dönemlerde de bu bölgenin büyük bir öneminin olduğunu açıkça göstermiştir.Yarımburgaz kazılarını İstanbul'un tarihöncesi ile ilgili araştırmaların ilk başlangıç aşaması olarak sayabiliriz;ancak bölgenin hızlı bir kentleşme teknolojik gelişme sürecinde olması,neler olduğunu bile bilmediğimiz geçmişe ait izlerin hiç belgelenmeden ortadan kalkma tehtidinide güncelleştirmektedir.Nitekim istanbulun bilinen iki höyüğü,İçerenköy ve Fikirtepe, arkalarında iz bile bırakmadan yokolup gitmiştir.Sanıyorumki tarihöncesi dönemlere ait bütün izler silinip gitmeden,bunları saptayıp belgelemek ve gelecek kuşaklara aktarmak,yanlızca arkeologların değil,bu gelişim süreci içinde yaşayan herkesin görevi olmalıdır.
Mağaranın Konumu ve İlk Araştırmalar
Yarımburgaz Mağarası İstanbul kent merkezinin yanlızca 20 km. uzağındaKüçükçekmece gölünün kuzey ucunda,yeni gelişen Altınşehir mahallesinin 1,5 km. batısında,Kayabaşı ve Şamlar köylerine giden yolun üzerindedir.

Mağaranın önündeki geniş vadide,Küçük çekmece gölüne dökülen Sazlıdere(Azaplı Dere)akmakta,hemen eteğinde de,Küçük Tuna suyu olarak bilinen ve saniyede bin metreküp su veren bir kaynak yer almaktadır.Mağaranın bulunduğu kesim halen,bir kısmı parsellenerek satılmış olan Resneli Çiftliği'ne aittir.Yakın zamanlara kadar çevrenin ağaçlık olduğu ve küçük teknelerin Marmara Denizi'nden mağaranın önlerine kadar girebildiği bilinmektedir.Son yıllarda Altınşehir mahallesi genişleyerek,mağaranın üstündeki sırtı da kaplamaya başlamıştır.
Mağaranın 1 km. batısında,şu anda İstanbul belediyesi patlayıcı madde deposuna dönüştürülmüş olan Osmanlı döneminin baruthane tesislerinin bulunması nedeni ile önünden geçen yol Osmanlı İmparatorluğu sırasında da bakımlı tutulmuş,dolayısıyla oldukça eski bir tarihten itibaren araştırıcıların dikkatini çekmiştir.1845 yılından itibaren araştırıcıların dikkatini çekmiştir.1845 yılından itibaren Yarımburgaz'da inceleme yapmış olan jeolog,coğrafyacı,arkeolog,sanat tarihçisi ve mağarabilimcilerin çalışmaları zengin bir kaynakça ile birlikte Prof.S.Eyice tarafından yayınlanmıştır.Prof.Hovasse'nin 1927 yılında mağaranın çeşitli yerlerinde sondajlar yaptığını,ancak hiçbiryede anakayaya ulaşamadığını belirmekte yarar vardır.

Mağarada fotograf çekmek yarasalardan dolayı biraz zor önce yarasaları çıkartmak için çaba verdim sonrada bir kaç fotograf çekebildim


(+)

(+)

(+)

(+)

(+)(+)
Murat Yigit

6 yıl önce - Prş 30 Eyl 2010, 12:58

400 Bin yıl önce Afrikadan yola çıkan insanlar Yarımburgaz mağarasında barındığı iddia ediliyor Haber7 Sitesinde


Haberin Linki: http://www.haber7.com/haber/20100930/Ilk-Avrupali ...lda-mi.php
Alıntı:

İnsanın yeryüzündeki yolculuğu, nasıl bir rota izledi? Bundan 400 bin yıl önce Afrika'dan yola çıkan ilk insanlar, kıta Avrupa'sına nasıl geldi? Bugünün dünyasını şekillendiren bu tarihî göç, Anadolu'yu nasıl etkiledi?

Jeolojik bir mucize

Coşkun Aral İlk Avrupalı adlı belgeselinde; 100 binlerce yıl önce Avrupa'ya doğru yola çıkan 'Homo Erectus'un izlerini, Küçükçekmece Gölü'nün 1,5 kilometre kuzeyindeki Yarımburgaz Mağarası'nda sürüyor. 'İlk Avrupalı'nın, kıtaya yerleşmeden önce durakladığı öne sürülen bu mağara, insanlık tarihine dair evrensel değerde ipuçları taşıyor.

400 bin yıllık serüvenin tanığı Yarımburgaz; İstanbul'un yanı başında, geçmişi aydınlatan yeni bir halka. Paleolitik çağa dair, dünyada örneğine çok az rastlanacak kadar iyi korunmuş bulgular barındıran Yanmburgaz, bir jeolojik mucize.

Bilim dünyasının gözlerini çevirdiği Yanmburgaz Mağarası, Avrupa kültürünün temelini oluşturan buluntulardan teknolojinin temel taşlarına, en eski mağara resimlerinden yaşadığı tahribata kadar her boyutuyla ekrana geliyor. Coşkun Aral'a bu keşif turunda yerli ve yabancı uzmanlar eşlik ediyor.

Kim bu Homo Erectus?

Belgeselde izi sürülecek Homo Erectus hakkında bilgi verelim: Latince'de 'dik insan' anlamına gelen Homo Erectus, modern insanların atası olarak kabul ediliyor ve yaklaşık olarak 1,9 milyon yıl öncesinden 250 bin yıl öncesine kadar var olduğu sanılıyor. Bu süreç, Pleistosen'in başlangıcından ortalarına kadar uzanır.

Homo Erectus'un fosil kalıntılarına ilk kez 1890'larda rastlandı, ancak o tarihlerde insanın gelişimi konusunda yeterli bilgi bulunmadığından, fosiller ayrı bir tür olarak algılandı.

Homo Erectus'un yeryüzünde geniş bir alana dağıldığı, kalıntılardan anlaşılmaktadır. İlk fosil Endonezya'nın Cava Adası'nda ortaya çıkarılmıştı. Daha sonra Pekin yakınlarında, Cezayir'de, Orta Afrika'da, Avrupa'da pek çok fosil bulundu, bu fosillerin bazılarında Homo Erectus ile Homo Sapiens arasındaki ayrımın belirsiz hale geldiği görülür.


Misafir 1ad

1 yıl önce - Prş 17 Arl 2015, 12:16

Yarımburgaz mağaraları İstanbulda değil mi?Misafir 43c

2 ay önce - Cmt 29 Nis 2017, 22:12

evet istanbul başakşehirde

emrenmert

2 ay önce - Pzr 30 Nis 2017, 03:16

Trakya'nın en eski yerleşim yeridir burası. İkincisi Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki Güneşkaya Mağarası, üçüncüsü de Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki Dupnisa Mağarasıdır.cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> İSTANBUL