Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Samsun - Terme
123 ... 141516   sonraki »

ANA SAYFA -> Diğer Şehirler
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
sayfa 1
Çetin KOŞAR

10 yıl önce - Pts 14 Oca 2008, 19:25
Samsun - Terme


Terme İlçemizi TanıyalımTerme / Samsun

TARİHİ
Termenin tarihi M.Ö. 1000 yılına kadar inmektedir. Hatta eski tarihçiler M.Ö.1200 yıllarında şimdiki Terme çayı kıyısında efsanevi kadın savaşçılar Amazonların yaşamış oldukları ileri sürmüşlerdir.

Terme adının da kıyısında Amazonların Themiskyra adlı kentin kurdukları Thermodon (bugünkü terme çayı)dan geldiği söyleniyor.

İlçenin en eski halkının Gaskalar olduğu sanılmaktadır. Gaskalar Karadeniz kıyısında yaşan yarı göçebe ve saldırgan bir topluluktur. Hititler Samsun’a kadar yayılınca Gaskaları da yönetimleri altına almışlardır.

Türklerin Anadolu’ya hakim olmaya başladıkları 11.yy’a kadar Terme’ye Hitiler, Frigler, Medler, Persler ve Romalılar hakim olmuşlardır. 395 yılından itibaren Terme Doğu Roma (Bizans) hakimiyetine girmiştir.

1204 tarihinde Bizans Latinlerin istilasına uğrayınca İstanbul’dan kaçanlar Trabzon’da Kommenler Devletini kurdular. Bu devlet zaman zaman Samsun’a kadar hakim oldu.

Türklerin Anadolu ya girişleri 1071 Malazgirt zaferinden sonra olmuştur. Önce Doğu Anadolu Bizans Hâkimiyetinden kurtarılmış daha sonra Çoruh vadisinden Karadeniz kıyılarına doğru yayılmaya başlamıştır.

I.Alaattin Keykubat zamanında (1219-1236) Terme dahil bütün Karadeniz sahili Anadolu Selçuklularının yönetimine girmiştir. Moğol istilaları nedeniyle dağılan Selçuklu imparatorluğunun topraklarında Türk beylikleri kurulmaya başlamıştır. Bu dönemde Amasya-Samsun-Tokat-Sivas-Kayseri bölgelerinde Eratna Beyliği kurulmuştur. 1381 de kadı Burhan ettin Eratna Beyliğini ele geçirince Terme’nin bölgesine bağlanmıştır. Bu arada, yörede Canik Beyliğinde kurulmuştur. 1398’de Yıldırım Beyazıt Amasya ve Karadeniz kıyılardaki bütün beylikleri Osmanlı topraklarına katmıştır.

Cumhuriyete kadar Terme Canik Mutasarrıflığının idaresinde yönetilmiştir.

I.Dünya savaşı sırasında Terme 1916’da Ruslar tarafından bombalanmıştır. Milli mücadele döneminde ise Rum ve Ermeni çeteleri tarafından yakılıp yıkılmak istenmiştir. Fakat Terme halkı bunlarla mücadelesini başarılı şekilde yapmıştır.

Terme’ de belediye teşkilatı ise Cumhuriyetten önce kurulmuştur.


COĞRAFİ KONUMU
Terme Karadeniz bölgesinin orta Karadeniz bölümünde denizden 3-5 km. içeride kurulmuş Samsun iline bağlı bir ilçedir. Samsun’a uzaklığı 58 km.dir.

İlçenin kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Ünye ve ikizce, güneyinde Ak kuş, batısında Salı pazarı ve Çarşamba ilçeleri yer almaktadır. Kuzeyinde kıyı ovası uzanmakta, güneyinde Canik dağları. En yüksek noktası 450 m. Kara ormandan doğan Terme çayı ilçeyi tam ortasından ikiye bölerek Karadeniz’e dökülür. Terme’de bir de deli dere vardır. Çarşamba dağlarından doğan bu akarsuyun yatağının bazı kısımlarında göller oluşmuştur. Deli derede Karadeniz dökülür. İlçede simenit gölüne dökülen karaboğaz ve abdal dereleri vardır.

Karadeniz ile Terme ilçesi arasında denize yakın bölgede birbirlerine doğal kanallarla bağlı olan akgöl ve simenit(simenlik) gölleri yer alır. Simenit gölü, Terme çayının yatağının değişmesi sonucu oluşmuştur. Akgöl de aynı şekilde oluşmuştur. İki gölün de balık varlığı açısından zengin oluşlarının sebebi deniz basmasıdır. Göllerin çevresi sazlık ve bataklıktır.

İKLİMİ
Terme’de Karadeniz iklimi hâkimdir. Mevsimler arası sıcaklık farkları azdır. Her mevsim bol yağış alır. Nem oranı oldukça yüksektir. Kışın yıldız ve poyraz, yazın lodos ve kıble rüzgârları eser. Yüksek kısımlarına çıkıldıkça sıcaklık azalır.


SOSYO- EKONOMİK YAPISI
Terme ekonomisi hemen hemen tamamı tarıma dayalıdır. Bu verimli ovada ünlü terme pirinçi ve fındık yetiştirilmektedir.

İlçede kültür kavakcılığı’da oldukça yaygındır. Örneğin; Dünyanın ikinci büyük kavak ormanı Termededir.

Bunların yanında, Sahil kasabası olması nedeniyle balıkçılık ve diğer deniz ürünleri avcılığı da geçim kaynakları arasında sayılabilir.

İlçede besicilik ve arıcılık gibi ekonomik faaliyetler de önemli yer tutmaktadır.

Terme'nin önemli sanayi kuruluşları, İlçede yetiştirilen çeltik ve fındığı işleyen fabrikalardır. Fındık fabrikalarında üreticiden alınan fındık haline getirilerek ihraç edilmekte veya iç piyasaya sürülmektedir. Çeltikte aynı şekilde fabrikalarda işlem görerek pirinç halinde ihraç edilir veya iç piyasaya verilir.


ULAŞIM
Samsun’a 58 km. uzaklıktadır ve Samsun’dan Termeye her gün her saat araç bulmak mümkündür. Çevre il ve ilçelerle ulaşım problemi yoktur.

TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLER
Tarihi M.Ö. 1000 yıllarına kadar uzanan ilçede efsanevi kadın savaşçılar “Amazon”ların yaşadığı birçok eski tarihçi ve coğrafyacı tarafından ileri sürülmektedir.

Amazonların; yerleşmiş olduğu alanlar kaynaklarda karadeniz kıyıları olarak tanımlanmaktadır. Özellikle Thermodon (Terme çayı) kıyısında Themmiskyra kentini kurmuş oldukları bilinmektedir. Themiskyra kentinin Terme ile Ordu arasında olduğu sanılmaktadır. Birçok efsanede adları geçen Amazonlar sadece kadınlardan oluşan bir topluluktu. Savaşmayı çok seven ve savaşça olarak ün yapmışlardır. Amazonların yaşam felsefeleri çeşitli kaynaklarda çarpıcı olarak tekrarlanmıştır. Günlük yaşamda erkekleri yanlarında işçi ve uşak olarak bulundurdukları, nesillerini devam ettirebilmek için savaşlarda esir aldıkları erkeklerle beraber oldukları ve sonradan da bunları öldürdükleri rivayet edilmektedir. Törelerinde bir erkekle beraber olabilmek için en az üç erkeği öldürmeleri kuralı vardır. Bu ilişkilerden doğan erkek çocuklar ya sakatladıkları yada öldürdükleri, kız çocuklarını ise at sütü ile ve kudret helvası ile besledikleri, onların güçlü yetiştirdikleri söylenmektedir.

Tarihin ilginç ve çekici savaşçı kadınları Amazonlar, güzel sanatlara da konu olmuşlardır.

M.Ö.5 yy.’da yapılan Amazon kadını heykelleri günümüze kadar ulaşmıştır. Berlin ve Roma Caputoline Müzelerindeki “Yaralı Amazon Heykeli”ve Vatikan’daki “Amasone Mattei Heykelleri” bunların en ünlüleridir. Rubenb’in ünlü “Amazon Savaşçısı” isimli tablosu da. Amazonların konu alan sanat eserlerindendir.

Saraköy’de hamam kalıntıları ve su kemerleri vardır. Amazonların burada yaşadığı ileri sürülmektedir.

Amazonların Hikayesi İçin Çalışmaları Süren Şu Sayfalarımızı Ziyaret Ediniz Lütfen.
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=19340


Pazar Camii: 1840’lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen cami Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşımaktadır. Caminin bitişiğinde bir de türbe vardır. Türbenin dış duvarlarında güneye bakan kısmına bir kitabe oyulmuştur. Yapı bahçe içerisinde tek katlı olup tamamen ahşaptan yapılmıştır. Çatısı kiremit örtülüdür. Geniş çaplı bir onarım gören caminin minaresi 1939’da yıkılmış; şimdiki minare ise 1961 yılında yapılan minaredir.

Cüneyd-i Bağdadi Türbesi: Terme ilçe merkezinin 10 km güneyinde dibekli köyündedir. Halk arasında, Bağdat’ta yaşamış olan Cüneyd-i Bağdadi’nine türbesi olduğu inancı yaygındır. Fakat bir başka görüşe göre de türbe de Kubatoğullarından Cüneyt Bey adlı bir komutan yatmaktadır. Bu komutan Moğol istilaları sırasında Canik (Samsun) Beyliğini Timur ordularına karşı savunmuş bir kahraman ve şehittir.

Yukarı Söğütlü(Karacalı) cami: Yukarı söğütlü köyünde, büyük bir mezarlığın içinde ahşap bir camidir. Caminin duvarına kazınmış bir yazıda 1716 yıllarında yapıldığı tahmin edilmektedir.

Aşağı Söğütlü Camii: 19 yy..da yapıldığı tahmin edilen cami iki katlı ve ahşaptandır.

GEZİ VE MESİRE YERLERİ
Cüneyd-i Bağdadi Türbesi, denilen yer ziyaretgâh ve çevresi özellikle Cumartesi günleri çevre il ve ilçelerden oraya adak kesmek ya da piknik yapmak amacıyla gelen insanlarla dolup taşar.

Termenin yalı mahallesinden Akçaya kadar uzanan Miliç Çamlığı hem mesire yeri; hem de temiz denizi ve kumsalıyla doğal bir plajdır. Burada mavi deniz, çamların yeşiliyle adeta kucaklaşır.

Akçay ve miliç gibi Çoban yatağı ve kumcağız sahilleri de Termenin doğal plajlarının oluşturmaktadır.

Karadeniz ile Terme arasındaki bölgede yer alan, doğal kanallarla birbirine bağlı Akgöl, Simenit ve silindir gölleri ile civarı yüzlerce kuşu bünyesinde barındıran sulak alanlarımızdan bir tanesidir.Milli Parklar Genel müdürlüğünce “Yaban Hayatı koruma Sahası” olarak belirlenen göller derin değildir.


BELİRLİ GÜNLER
Terme ilçe merkezinde herhangi bir şenlik yapılmıyorsa da bağlı köy ve kasabalarında geleneksel hale gelmiş şenlikler düzenlenmektedir. Kocamanda “Pirinç Festivali”,Köy bucağında “Altın Fındık Festivali” ve Sakarlıdaki “At yarışları” gelenekselleşmiş şenliklerdendir. Terme, Gölyazı Beldesinde ise Temmuz ayı içerisinde “Uluslar arası Amazon Festivali” düzenlenmektedir.

FOLKLORİK DEĞERLER
İlçede çeşitli nedenlerle düzenlenen eğlencelerde ve düğünlerde davul zurna eşliğinde Kasap havası, Çiftetelli oynanır, halay çekilir, Keşkek kazanları kaynar, Lepsiler açılır, pilav yapılır.

Yöredeki düğünlerde hazırlıklar bir hafta önceden başlar. Önce baklavalar, Börekler açılır. O gün damat pişirilen yufkalardan ikisini duvara çakar.

O yufkalar gelin doğum yapıncaya kadar yenmez. Gelin doğum yapınca kocası bu yufkaları duvardan alır, kaynana bunlardan yufka çorbası yapar, geline içirir, İnanışa göre bu, bebeğin sağlıklı olması ve karnını ağrımaması içindir.

Cumartesi akşamdan ıslanan dövmelik, düğün sabahı hareni (kazan) lara konarak yavaş yavaş pişirilir. Keşkek kıvamına gelince ateşten alınır ve hareninin başına iki delikanlı geçerek dövmeye başlar. Bu esnada hareninin içine azar azar horoz eti atılır. Özellikle horoz eti kullanılmasının nedeni, horozun erkekliği, mertliği simgelediği içindir. Askere gidenleri ziyarete horoz kesip götürmekte bu nedenledir.

Keşkek kıvamına gelince üzerine tereyağı eritilerek dökülür, kazanların ağzı kapatılarak köz üzerine oturtulur. Camide okunan düğün mevlüdü bitip hoca ile birlikte camidekiler gelince yemek yemeye başlanır. Düğün günü gelin ve damada keşkek yedirilmez, çocuklarının başı kel olur diye. Düğünde keşkekten başka etli pilav ve et yahnisi de yapılır. Tatlılar yenmeden önce damada yapılacak bağışlar, verilecek hediyeler bir bir sayılır. Damat el öper ve tatlılar yenmeye başlanır. Tatlıyı yiyen herkes durumuna göre sofraya para atar. Bu para yemekleri yapan aşçıya verilir. Daha sonra kadınların damadın boynuna havlu, basma, simli peşkir, uçkur vb. şeyleri astıkları “Askı asma Töreni” yapılır. Damat bunları silkinerek omuzdan atar böylece düğün yorgunluğu atılmış olur. Ondan sonra gelin almaya gidilir.

YEMEKLER
Yörede en ünlü yemek keşkektir. Tirit, mısır çorbası, Lepsi, hamsili Pilav vb. gibi yemeklerde sıklıkla yapılır.

KONAKLAMA VE YEME – İÇME
İlçede çok konaklama tesisi bulunmamaktadır. İlçe merkezinde yeni açılan Garaj oteli konaklama ihtiyacına cevap vermektedir. Terme pidesi ve pidecileriyle de ünlüdür. İlçede nitelikli yeme, içme mekânları mevcuttur.

KAYNAK: http://samsun01.reklam_link.com/500882/

Kişisel bloğumun reklamı olmasın diye kaynak belirtmekten imtina ediyordum. Kaynak belirtmek farz oldu.
.
En son Çetin KOŞAR tarafından Sal 15 Oca 2008, 14:39 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 kere değiştirildi


Engin Çakır
10 yıl önce - Pts 14 Oca 2008, 21:33

SOSYO-EKONOMİK YAPISI

Ekonomi tarıma dayalı olup en çok fındık, çeltik,mısır, soya fasulyesi yetiştirilmektedir.

Terme akarsu bakımından da zengindir. En Önemli akarsuyu, İlçeyi ikiye bölen Terme Çayı'dır. Diğer akarsuları Akçay Deresi, Miliç Irmağı ve Karaboğaz suyudur.

Kıyıları tamamen kumsallarla kaplı olan Terme'de deniz, sığ olup, yüzmeye ve güneşlenmeye müsaittir. Kıyı bölgesinde denizi kirletecek düzeyde tesis bulunmamaktadır. Geleceğin turizm cenneti olmaya namzet Terme yeşilin ve mavinin kucaklaştığı bir yer olarak yatırımcılar beklemektedir.

İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI

İlçe genelinin %85'i geçimini tarımla temin etmektedir. Harici il ve ilçelere mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak için göç durumu yoktur. İlçede 12 adet pirinç fabrikası, 10 adet fındık fabrikası ve Fındık Tarım Satış Kooperatifi bünyesindeki fındık fabrikaları mevcut olup, bu fabrikalar tarım sektörünün işlerliğini arttırmakta ve önemli ölçüde işçi istihdam ettirmektedirler. Ayrıca Metal Sanayi, Yonpaş Yonga Levha Sanayi, Mısır Özü ve İrmik Fabrikası ve Berk Yem Fabrikası ilçede çalışan önemli kuruluşlardır.Terme'de İcat Edilen Fındık PatozuEKONOMİK DURUMU

İlçemiz ekonomisi tarıma dayalı olup, tarla ziraatı ve genellikle fındık ve çeltik ağırlıklı olup, mısır, soya, fasulye ve kısmen aile sebzeciliği yapılmaktadır.

Hayvancılık bakımından besicilik ve aile hayvancılığı yapılmaktadır.

Sanayi çok gelişmemekle beraber tarıma dayalıdır. Fındık fabrikaları, çeltik fabrikası ve mısır irmik un fabrikası bulunmaktadır.

İlçenin toplam arazi alanı 505.000-dekar dır. Bu arazilerin 422.500-dekar üzerinde tarımsal üretim yapılmakta olup, Tarıma elverişli olmayan araziler ise 28.700- dekardır.

2004 Yılı Doğrudan Gelir Desteği:

Müracaat eden Çiftçi Sayısı : 7.867

Müracaat edilen toplam alan : 232.295 dekar

Toplam hak ediş miktarı : 3.716.732.132.000-TL

Bu Alan İçersinde Dağılım ve Üretim Aşağıdaki Gibidir.

Arazi Dağılımı : Dekar :

Fındık Arazisi 240.000

Mısır Arazisi 65.000

Çeltik Alanı 20.000

Soya Alanı 15.000

Buğday Alanı 1.000

Sebze Alanı 35.500

Kavak Alanı 46.000

Orman Alanı 50.110

Çayır Mera 3.690

Tarıma Elverişli Olmayan Arazi 28.700

Toplam 505.000

İlçemizde Yetiştirilen Başlıca Ürünler: Ekim Alanı (da) : Üretim (Ton) :

Mısır 65.000 32.500

Çeltik 20.000 12.000

Kuru Fasulye 30.000 3.000

Soya Fasulyesi 15.000 4.000

Patates 1.000 1 .500

Buğday 1.000 400

Sebze Ürünleri :

T.Bakla 50 50

T.Fasulye 7.800 12.750

T.Bezelye 200 300

Biber 5.000 11.250

Domates 4.000 20.000

Hıyar 2.500 8.750

Kabak 900 3.150

Lahana (B.Bas) 50 250

Karalahana 7.500 15.000

Patlıcan 3.500 8.750

Pırasa 500 1.500

Barbunya Fasulye 3.000 4.500

Ispanak 50 20

T O P L A M : 35.500

HAYVANCILIK :

İlçemiz hayvancılık durumu bakımından gelişmiş olup, besi sığırcılığında aile işletmeciliği şeklinde yapılmakta ve bundan başka 8 işletmede 140 baş süt sığırı , 17 besi ahırında 245 adet besi hayvanı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Her yıl düzenli olarak aşılama yapılmakta olup kültür hayvancılığını geliştirmek için her yıl suni tohumlama çalışmaları yapılmaktadır.

Cinsi : Adedi :

Sığır 23.120

Manda 933

Koyun 4.840

At 305

Katır 220

Eşek 854

İlçemizde yetiştirilen hayvan varlığından elde edilen hayvansal ürünlerin 140 tonu peynir, 67 ton beyaz et üretimi, 95 ton tere yağı, 15.390 ton süt üretimi, 38.950.000 adet yıllık yumurta üretimi, 522.500 kg bal üretimi, 50.000kg bal mumu üretimi elde edilmektedir. Toplam sağım yapılan hayvan sayısı 14.250 adettir. Elde edilen hayvansal ürünler iç piyasada tüketilmektedir.

2004 Yılı Alternatif Ürün Projesi:

Çiftçi Sayısı : 29

Fındık Sökülen Alan :415.75 dekar

Hak ediş miktarı :83.150 ABD Doları

Kümes Hayvanlarının Durumu:

İlçemizde yumurta üretim amacıyla kurulmuş 4 tavuk çiftliği mevcut olup, genelde aile tavukçuluğu yapılmaktadır.

Cinsi : Adedi :

Tavuk 194.750

Hindi 3.550

Ördek 26.650

Kaz 4.100

Yıllık yumurta üretimi 38.950.000 adet olup, beyaz et üretimi 67.000 kg.dır.

Arıcılık Durumu :

İlçemiz florası arıcılık bakımından zengin olması itibarı ile çiçeklerin kısa ömürlü olması ve fındık ve çeltikte yoğun ilaçlama olduğundan İlçemiz arıcılığı genelde yaylacılık durumundadır.

İlkel Kovan 40 Adet

Fenni Kovan 23.750 Adet

Bal üretimi 522.500 kg.

Bal Mumu üretimi 50.000 kg.

İLÇEMİZDE BULUNAN FABRİKALAR :

Çeltik Fabrikası : Yıllık Kapasite (Ton)

Aksoylar 25.000

Kahramanlar 15.000

Has 7.000

Devranlı 10.000

Terme 7.000

Durucular 10.000

Demirtürkler 6.000

Bereket 12.000

Pirsan 7.000

Koç 10.000

Anadolu 15.000

Fındık Fabrikaları : Yıllık Kapasite (Ton)

Fiskobirlik 30.000 .

Özdemirler 40.000 .

Saray Fındık 10.000 .

Bacacı 10.000 .

Özcanlar 15.000 .

Trabzon 20.000 .

Vatan 15.000 .

Elif 15.000 .

Durucu 7.200

Güneş 15.000 .

Bankacılık sektöründe, İlçemizde T.C. Ziraat bankası, İş Bankası ve Vakıflar Banaksı faaliyetlerini sürdürmektedir.

İlçemizde fuar, panayır faaliyetleri yoktur. Sergiler ise, Halk Eğitim Müdürlüğünün her yıl açmakta olduğu biçki-dikiş, nakış, el sanatları kurslarının bitiminde düzenledikleri sergiler halkın ilgi ve beğenisini kazanmaktadır.

İlçemizde Vergi denetimleri sonucu tahakkuk ve tahsilat durumu aşağıya çıkarılmıştır.

31.12.2004 tarihi itibariyle

Tahakkuk: Tahsilat : Nispet :

17.217.494,95- YTL 10.475.985,55-YTL % 61

NÜFUS DURUMU

22 Ekim 2000 Genel Nüfus Tespiti ve 06 Ocak 2003 gün ve 24985 sayılı Resmi Gazeteye göre İlçe merkezi nüfusu 25.052 Evci Kasabası nüfusu 4.906, Sakarlı Kasabası nüfusu 4.328, Baz1amaç Kasabası nüfusu 2.970, Kocaman Kasabası nüfusu 2.643, Ambartepe Kasabası nüfusu 3.075, Söğütlü Kasabası nüfusu 2.036,Gölyazı Kasabası 127, Kozluk Kasabası nüfusu 2.459, Hüseyinmescit Kasabası nüfusu 2 716, 58 Köyün toplam nüfusu 29.819 olup, toplam nüfus 82.161 dir. Bu nüfusun % 90'ı tarımla geçinmektedir. Eğitim durumunda okuma – yazma oranı ise 14-44 yas grubu % 99.2, 45 ve daha yukarı yaş oranı ise %97'dir. Ana dil Türkçe'dir.

İDARİ DURUMU

Terme ilçesi 1 merkez, 9 kasaba olmak üzere 10 belediye teşkilatı, 44 mahalle ve 58 köyden oluşmaktadır. İlçenin yerleşim durumu geniş bir alana yayılmıştır.Meydan Atatürk Heykeli

Terme Merkez; Cumhuriyet, Çay, Elmalık, Fenk, Yalı, Yeni ve Bahçelievler olmak üzere 7 mahalleden oluşmaktadır.

Evci Kasabasının Merkez, Miliç, Yahyalı, Cumhuriyet, Hürriyet, Karasu ve Gökseki isminde 7 mahallesi mevcuttur.

Sakarlı Kasabasının Merkez, Camlık, Cumhuriyet, Yeni, Çağlayan, Hürriyet ve Anaçökek olmak üzere 7 mahallesi bulunmaktadır.

Bazlamaç Kasabasının Hacıali, Orta, Aşağı, Merkez, Acıincir ve Hoylan olmak üzere 6 mahallesi bulunmaktadır.

Kocaman Kasabasının Merkez ve Mıhlıpelit olmak üzere 2 mahallesi bulunmaktadır.

Ambartepe Kasabasının ise Merkez , Orta, Tellipınar ve Cumhuriyet olmak üzere 4 mahallesi bulunmaktadır.

Söğütlü Kasabasının ise Cumhuriyet, Hürriyet ve Adalet olmak üzere 3 mahallesi bulunmaktadır.

Hüseyinmescit Kasabasının ise Fatih, Esen ve Merkez olmak üzere 3 mahallesi bulunmaktadır.

Gölyazı Kasabasının ise Balkamlı, Kabalı ve Akgöl mahallesi olmak üzere 3 mahallesi bulunmaktadır.

Kozluk Kasabasının ise Fatih ve Yavuz olmak üzere 2 mahallesi bulunmaktadır.

Yerleşim durumu ilçe merkezinde birbirine yakın, beldelerde ise merkezlerine yakın, dışa doğru açıldıkça dağınık durumdadır. Köylerde ise köyün tamamına yaygın bir yerleşim durumuna sahiptir.

EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU

İlçemiz eğitim yönünden son yıllarda önemli atılımlar yapmıştır. İlçe merkezinde; Terme Lisesi, İmam-Hatip Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi, Endüstri Meslek lisesi, Evci Lisesi, Sakarlı Lisesi ve Sağlık Meslek Lisesi olmak üzere 9 adet lise , 23 adet İlköğretim Okulu mevcuttur. Taşınan okul sayısı 127, Taşınan Öğrenci sayısı 3043’dür. Bu okullarda eğitim-öğretim gören öğrenci sayısı toplam 14361, Öğretmen sayısı ise 775’dir.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Binasında hizmet vermekte olup,9 derslik sayısı , depo- arşiv, 1 müdür odası ,1 müdür yardımcısı odası,1memur odası ,1 öğretmenler odası mevcuttur. Bahçenin alanı bina dahil 1500metredir.

İlçe genelinde okuma-yazma oranı %98'dir. Yakın bir gelecekte bunun %100 oranına ulaşması için çaba sarf edilmektedir.

İlçemizde 4 adet matbaa faaliyetini sürdürmektedir. Kitap evi, sinema ve tiyatro yoktur.

Terme Spor Türkiye 3.Ligden düşmüş olup, Amatör ligde oynamaktadır. Terme şehir stadı çimlendirilmiştir. Folklor faaliyetleri ise, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ve İlköğretim Okulları düzeyinde çalışma ve gösterilerini sürdürmektedirler.

İlçemiz Kütüphanesi 1981 tarihinde açılmış olup, Özel İdare binasının 2. katında bir oda ve bir salonda hizmet vermektedir. Kütüphane hizmeti bir memur tarafından yürütülmektedir.

Kayıtlı kitap sayısı 7038

2004 Yılı itibariyle okuyucu sayısı 13623

2004 Yılında Kültür Bakanlığınca Kütüphane adına abone olunan süreli yayın sayısı 14,

2 çeşit günlük gazete alınmaktadır.SOSYAL DURUMU

Konut :

İlçe genelinde toprak ve kerpiç konut yoktur. % 5 oranında ahşap, % 95 betonarme ve yığma tuğla konutlardan oluşmaktadır. İlçemiz genelinde son yıllarda hızlı bir konut yapımı sürdürülmektedir.Konut sıkıntısı yok denecek kadar azdır.

Sosyal Yaşantı :

İlçemiz denizden 3 km iç kısımda kurulu olduğundan deniz manzarasından yoksundur. Buna paralel olarak sosyal yönden fazla bir gelişme sağlayamamıştır. Sahil şeridinde eğlence ve dinlenme yerleri mevcut ise de, halkın geneline hitap etmemektedir. Halkın çoğunluğu giyim ve sosyal ihtiyaçlarını gidermek için Samsun İlini tercih etmektedir.

C) Belirli Günler :

Terme ilçe merkezinde herhangi bir senlik yapilmiyorsa da bazi köy ve kasabalarinda geleneksel hale gelmis senlikler düzenlenmektedir. Kocaman'da "pirinç festivali', Köybucaginda "Altin Findik Festivali" ve Sakarlidaki at yarislari ve hıdırellez geleneksellesmis senliklerdendir.Son yıllarda Gölyazı Köyü belde olunca Kültür Bakanlığından onaylı geleneksel Amazon Festivali düzenlenmektedir.

D) Folklorik Degerleri :

Terme ilçesi yaklasik 3000 yillik bir geçmise sahip olmasina karsin, kendine has yöresel bir kültür ve dolayisiyla mahalli bir folklor özelligi gelistirememistir. Terme ahalisinin çok degisik bölgelerden gelip buraya yerlesen insanlardan olusmasi burada homojen bir toplumun olusmasina imkan vermedigi gibi yöresel bir halk kültürünün olusumuna da engel olmustur.
Ilçede çesitli nedenlerle düzenlenen eglencelerde ve dügünlerde davul zurna esliginde kasap havasi, çiftetelli oynanir, halay çekilir, keskek kazanlari kaynar, lepsiler açilir, pilav yapilir.
Yöredeki dügünlerde hazirliklar bir hafta önceden baslar. Önce baklavalar, börekler açilir. 0 gün damat pisirilen yufkalardan ikisini duvara çakar.0 yufkalar gelin dogum yapincaya kadar yenmez. Gelin dogum yapinca kocasi bu yufkalari duvardan alir, kaynana bunlardan yufka çorbasi yapar, geline içirir. Inanisa göre bu, bebegin saglikli olmasi ve karninin agrimamasi içindir.
Cumartesi aksamdan islanan dövmelik, dügün sabahi hareni (kazan) lere konarak yavas yavas pisirilir. Keskek kivamina gelince atesten alinir ve hareninin basina iki delikanli geçerek dövmeye baslar. Bu esnada hareninin içine azar azar horoz eti atilir. Özellikle horoz eti kullanilmasinin nedeni, horozun erkekligi, mertligi simgeledigi içindir. Askere gidenleri ziyarete horoz kesip götürmekte bu nedenledir.
Keskek kivamina gelince üzerine tereyagi eritilerek dökülür, kazanlar agiz kapatilarak köz üzerine oturtulur. Camide okunan dügün mevlüdü bitip hoca ile birlikte camidekiler gelince yemek yemeye baslanir. Dügün günü gelin ve damada keskek yedirilmez, çocuklarinin basi kel olur diye. Dügünde keskekten baska etli pilav ve et yahniside yapilir. Tatlilar yenmeden önce damada yapilacak bagislar, verilecek hediyeler bir bir sayilir. Damat el öper ve tatlilar yenmeye baslanir. Tatliyi yiyen herkes durumuna göre sofraya para atar. Bu para yemekleri yapan asçiya verilir. Daha sonra kadinlarin damadin boynuna havlu, basma, simli peskir, uçkur vb. seyleri astiklari "Aski Asma Töreni "yapilir. Damat bunlan silkinerek omuzundan atar, böylece dügün yorgunlugu atilmis olur. Ondansonra gelin almaya gidilir.

E) Yemekler :

Yörede en ünlü yemek keskektir. Tirid, misir çorbasi, lepsi, hamsili pilav vb. gibi yemekler de siklikla yapilir


yavuzhan55

10 yıl önce - Prş 17 Oca 2008, 00:20

Amazon Şehri Terme


Bazı tarihçilere göre Terme'ye Amazonların yerleştikleri kabul edilmektedir. Hatta .Ö.562'lerde Samsun kurulurken Terme şehrinin mevcut olduğu belirtilmektediryavuzhan55

10 yıl önce - Prş 17 Oca 2008, 00:23

Simenit Gölleri

Terme tarafından denize akan bir çayın, arazinin çok düz olmasından dolayı denize dökülmeden önce geniş bir alana yayıldığı, iç içe göller oluşturduğu görülmektedir. Bir tarafından da denize bitişik olan bu geniş göl alanının büyük bir kısmı sazlıktır. Milli Parklar Genel Müdürlüğünce “Yaban Hayatı Koruma Sahası” olarak belirlenen göller derin değildir, dibi çamurludur, bazı bölümlerinde sandalla gezilmektedir.


Sefer GİRİŞEN

10 yıl önce - Pts 21 Oca 2008, 23:55(+)
sayfa 1
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
123 ... 141516   sonraki »
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler