Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Samsun - Kara Tren
123 ... 464748   sonraki »

ANA SAYFA -> Diğer Şehirler
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
sayfa 1
Çetin KOŞAR

11 yıl önce - Prş 27 Arl 2007, 02:28
Samsun - Kara Tren


Tren olmayı yavaş yavaş öğretir bize dünya. Önce raylardan başlar. Rijitliğin, katılığın, değiştirilemezliğin temsilcileridir raylar. Sonsuz özgürlüğümüze karşı kendi ellerimizle ördüğümüz yüksek duvarlardır, hırslardır... Bizlere gerçek doğamızı unutturmayı başarabilen büyük sihirin ta kendisidir... Onları ustaca döşemeyi öğreniriz zamanla. Çünkü bize öğretildiği kadarıyla onlardır bu dünyaya hükmeden. Temellerinde korkular, öfkeler ve acılar vardır. İşte böyle döşemeye başlarız raylarımızı sırayla... Bir yanda hırslar, istekler ve doyumsuzluklar; diğer yanda korkular, öfkeler ve acılar. Kendi yolumuzu önceden belirleriz raylarla. Sonsuzluğa uzanan bir alanda önce sınırlarımızı çizer, ardından duvarlarımızı inşa eder; kendi ellerimizle kurduğumuz hapisanelerimizde mutlu yaşamayı dileriz. Önce özgürlüğümüzü budarız ustaca, sonra bununla gurur duyarız ağlanası bir şekilde. Çünkü bir tren olunacaksa nihayetinde, orada raylar olmalıdır... Ve bu dünya trenler dünyasıdır...
(Çağrı DÖRTER)


(+)

Samsun Tren Garı; Azot ve Bakır, Çarşamba ve Sivas hattı rayları


Çetin KOŞAR

11 yıl önce - Prş 27 Arl 2007, 02:45
Samsun 'a Refah Trenle Geldi


1194 yılına gelindiğinde Samsun sokaklarında dolaşsaydık Selçukluların nal seslerini duyardık. Sonra Trabzon Komnenos hanedanı, İlhanlı Moğolları, İsfenderiyaroğullarını, 1425'te de Osmanlı yeniçerilerinin sökün ettiğini görürdük. Kente son darbenin işte bu sırada vurulduğuna şahit olup kahrolurduk.

Çünkü Osmanlı'dan korkan Cenevizlilerin kendilerine ait yerleri ateşe verip denize açıldıklarını seyretmek bizi dehşete düşürürdü. Kentin harabeye dönüşmesi ve Osmanlı döneminin büyük bir bölümünde köhne bir görünüm sergilemesi canımızı sıkardı. Fazla uzaklara değil 1860 yılında buraya gelseydik, kıyıda, biri Türklerin diğeri de Rumların yaşadığı iki köyden oluşan, toplam nüfusu 5 bin civarında küçük bir yerleşim görürdük. İşte burası Samsun'du. Kentin kaderini İstanbul-Bağdat demiryoluna bağlanan tren yolu değiştirmişti. Tütün ihracatı başlamış, nüfus artmış, 1910'da burayı kendine yurt edinenlerin sayısı 40 bini bulmuştu.

Atatürk, 19 Mayıs 1919'da gelip, Kurtuluş Savaşı'nı örgütlemeye başladığında Samsun'da olsaydık, kentin öneminin iyice artığına şahit olurduk. Eğer bu uzun yolculuğu yapmadan kentin sokaklarını gezersek, karşımıza çıkan Samsun'un pek bir şey ifade etmediğini görürüz. Ama geçmişin içinden geçip gelirsek, başka türlü bakıp, başka şeyler görürüz. İşte gerçek Samsun o zaman karşımıza çıkıverir. Sevdiğimiz, saydığımız bir Samsun.
(Mehmet YAŞİN)


En son Çetin KOŞAR tarafından Prş 27 Arl 2007, 03:27 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


Çetin KOŞAR

11 yıl önce - Prş 27 Arl 2007, 02:56

Cumhuriyet Dönemindeki özellikle demiryolunun altın çağı olarak nitelenen Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki demiryolu politikasını daha iyi anlamak açısından Cumhuriyet dönemi öncesinin değerlendirilmesinde yarar vardır. Çünkü geçmiş bilinmeden, bugün anlaşılamaz.

Bu nedenle, ülkemiz demiryolu tarihi; Cumhuriyet öncesi, Cumhuriyet dönemi (1923-1950 Dönemi) ve 1950 sonrası dönem olarak üç başlık altında incelenmelidir. Bu dönemlerin belirgin özelliği; birincisinde demiryolu hatlarının büyük bölümünün yabancılara verilen imtiyazla yaptırılması, ikincisinde demiryolu ulaştırmasının altın çağı olması, üçüncüsünde ise demiryolu ulaştırmasının yok sayılması, ihmal edilmesidir.

Karayolu, 1950 yılına kadar uygulanan ulaşım politikalarında demiryolunu besleyecek, bütünleyecek bir sistem olarak görülmüştür. Ancak karayollarının demiryollarını bütünleyecek, destekleyecek biçimde geliştirilmesi gereken bir dönemde, Marshall yardımıyla demiryolları adeta yok sayılarak karayolu yapımına başlanmıştır. ABD'nin Marshall yardımı ile Türk ekonomisi üzerinde etkin olduğu bu dönemde, özellikle tarım ve tüketim mallarına dayalı bir sanayileşme süreci iktisadi yapıya egemen olmuştur.
(TCDD)

Çetin KOŞAR

11 yıl önce - Prş 27 Arl 2007, 03:22


M.K.ATATÜRK, Samsun - Sivas Demiryolu Çalışanlarıyla Görüşürken 1928


Samsun - Sivas Treni 1928


Samsun - Sivas İstasyon Parkı


Türk Demiryolu Tarihi, 1856 yılında başlar. İlk demiryolu hattı olan 130 km'lik İzmir - Aydın hattına ilk kazma bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla bu yılda vurulmuştu.

1893 yılında Anadolu Demiryolları Şirket-i Osmaniyesi Ankara-Kayseri-Sivas ve Eskişehir-Afyon-Konya hatlarının ruhsatını aldı. 1901 deyse askeri birliklerin yardımıyla Türk mühendislerinin gözetiminde Hicaz demiryollarına başlanır. 1908 de biten bu hattı 1911 de Samsun-Sivas hattı izler. Ancak 1. Dünya Savaşı nın çıkışı yol yapımlarının yarıda kalmasına neden olur. Savaş çıkınca önce hükümet Hicaz, Beyrut-Halep, İzmir-Kasaba, İzmir-Aydın, Bursa-Mudanya hatlarına el koyar. Sonra Hicaz hattını yönetmek ve Ankara-Sivas, Samsun-Sivas hatlarını kurmak üzere Askeri Demiryolları İdarei Umumiyesi kurulur.
(Sennur Sezer)


Samsun Gar İskelesi 1938


Samsun Gar Görevlileri 1942


Çetin KOŞAR

11 yıl önce - Prş 27 Arl 2007, 03:54

Samsun, XIX. yüzyıl öncesi Orta Karadeniz ve Anadolu ürünlerinin İstanbul'a nakledildiği, doğuya yapılan seferlerde asker ve mühimmat sevkinin gerçekleştirildiği bir iskele konumundaydı. XIX. yüzyılda Karadeniz'in uluslar arası ticarete ve Osmanlı topraklarının Batı pazarlarına açılması sonrası Anadolu'nun çıkış kapısı hâlini aldı. Özellikle Amasya, Sivas, Kayseri, Elazığ ve Diyarbakır'ın ihraç limanı konumundaydı. Ayrıca, göçmenlerin biriktiği ve Anadolu'nun içerilerine sevk edildiği bir kasaba ve iskeledir. Kısacası, Samsun ve iskelesi asker, mühimmat, göçmen sevkıyatı ile ithalat ve ihracat açısından oldukça önemli bir konumdadır.

Samsun şehri bu konumuna binaen nüfus ve alan itibarıyla sürekli büyüme eğilimindedir. 1890'larda iki üç bin haneli şehre her gün yeni inşa edilen dört beş ev dahil olmaktaydı . Samsun iskelesinin öneminin artması şehrin gerek kaza merkezleri ve gerekse çevredeki diğer şehir ve kasabalara modern yollarla bağlanmasını kaçınılmaz bir hâle getirdi. (Nedim İPEK)6 Aralık 1923 tarihinde Türk tütün piyasasının büyük ihracat firması sahiplerinden Nemlizadeler ile Nafıa Vekaleti arasında Çarşamba ve Bafra ovalarını Samsun limanına bağlayacak olan yaklaşık 150 km uzunluğunda ve 75 cm. genişliğinde dar bir demiryolu hattı döşenmesi hususunda 37 maddelik bir sözleşme imzalandı .


21 Eylül 1924 tarihinde gerçekleştirilen temel atma töreninde Mustafa Kemâl gümüş bir kazma ve kürekle ilk harcı koydu ve bir konuşma yaptı .
(Cumhurbaşkanı G.M.K.Atatürk'ün burada kullanmış olduğu kazma ve kürek şu an Ankara TCDD müzesi 5. Katta sergilenmektedir)Gazi Mustafa Kemâl yolun ülke ekonomisi için önemini vurgulayan konuşmasında "Vatandaşlarımızın millî bir sermaye ile memlekette demiryolu inşa etmek teşebbüsü, izaha muhtaç olmayan birçok nokta-i nazarlardan fevkalâde mühimdir. Böyle millî teşebbüslerin Hükûmet-i Cumhuriyemiz ve riyaset tarafından ne kadar büyük memnuniyet ve mefharetle karşılanmakta olduğu suhuletle tahmin edilebilir. Demiryolu yapmakta ilk millî teşebbüsün tatbikatına başlandığını bizzat görmek fırsatı, benim için cidden mesut bir tesadüftür. Memleketimizin asırlardan beri yolsuz bırakıldığı ve bir demiryoluna olan ihtiyacın şiddeti düşünülürse, bu hususta müteşebbis olanları ne kadar takdir etmek ve onlara ne derece müzahir olmak lâzım geleceği pek güzel anlaşılır. Nemlioğullarını bu teşebbüs ve muvaffakiyetlerinden dolayı hararetle tebrik ederim. Efendiler, merkezi Anadolu'nun iskelesi olan Samsun'u Sivas'a rabtedecek olan demiryoluna başlanırken, Nemlioğullarının hakikî programa fiilen tevessülleri ne kıymetli bir misal olmuştur. Samsun- Çarşamba demiryolunun ne kadar feyiz ve refah yolu olacağını düşünerek iftihar edebilirler.2 . diyerek Türk ekonomik sisteminde tercihinin millî sermaye ve hür teşebbüs olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur.(Nedim İPEK:Geçmişten geleceğe Samsun Sempozyumu tebliği 2006)
1924 - Hamidiye zırhlısı ile Samsun'a gelen Cumhurbaşkanının Samsun Çarşamba demiryolunun temel atma töreninde karşılanışı.


1924 Samsun - Çarşamba demiryolunun inşaatına başlama törenine gelirken
1928-Samsun İstasyonu'nda hazırlanan takın altında Başbakan İnönü'yleEn son Çetin KOŞAR tarafından Prş 27 Arl 2007, 04:33 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


sayfa 1
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
123 ... 464748   sonraki »
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler