Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 2
Cem Telgeren
14 yıl önce - Cmt 17 Ksm 2007, 03:08

Maalesef bazı özel halk otobüsü işletmecilerinin bayram günlerinde araçlarına bayrak takmaya üşendiklerini üzülerek görüyorum. Bunu sadece üşendikleri için yaptıklarına inanmak istiyorum. Yoksa....

Akın Kurtoğlu

14 yıl önce - Cmt 17 Ksm 2007, 03:23

Belli günlerde bayrak takılması, bu fiilin, o günün anlamına binâen olduğunu göstereceği için çok daha anlamlı olur.

Akın KURTOĞLU


Erdemli Salih

14 yıl önce - Cmt 17 Ksm 2007, 23:19

o şanlı bayrağımızın rüzgarda dalgalanışını izlemek kadar mükemmel birşey varmı enis bey işlemede iyi olur ama işleme yapılsa da yapılmasa da türk bayrağını dalgalandırmaya devam edelim.
Ama tekrar ricada bulunalım herkesten;
Temiz,ütülü,bayrağımızın şanına şerefine yakışır vaziyette lütfen...


Akın Kurtoğlu

14 yıl önce - Pzr 18 Ksm 2007, 18:20

Bayramlarda toplutaşıma araçlarına bayrak asma mecburiyeti kanun veya yönetmelikle sabit midir? Yoksa, keyfe keder bir uygulama mıdır?

Akın KURTOĞLU


abhazyalı ugur
14 yıl önce - Pts 19 Ksm 2007, 00:05

Alıntı:
Bayrağın Yarıya Çekilmesi

Madde 4 - Türk Bayrağı , yas alameti olarak 10 KASIM'da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkça ilân edilir.

Bayrağın Selâmlanması

Madde 5 - Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak, cephe alınarak selâmlanır.

Bayrağın örtülebileceği Yerler

Madde 6 - Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.
Ayrıca milli örf ve âdetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gösterilir.

Yasaklar

Madde 7 - Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.
Hiçbir siyasî parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.
Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.
Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.

Cezalar

Madde 8 - Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.
Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca cezalandırılır.

Tüzük

Madde 9 - Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir.

Yürürlükten kaldırılan kanun :

Madde 10 - 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür


Madde 7 ye ters düşmeden asılabilir:zannedersemSeyhun
14 yıl önce - Pts 26 Ksm 2007, 23:04

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çektiğim 2006-389... O gün ufak bir kaza yapmıştı bende o ara çekmiştim...(+)Saygılarımla....


abhazyalı ugur
13 yıl önce - Pzr 31 Ağu 2008, 23:15

İstasyonlarada bayrak asılıyor.


(+)
Ramazan ARICI

13 yıl önce - Sal 16 Eyl 2008, 19:18

Alıntı:
Bayramlarda toplutaşıma araçlarına bayrak asma mecburiyeti kanun veya yönetmelikle sabit midir? Yoksa, keyfe keder bir uygulama mıdır?

Akın KURTOĞLU


Toplu taşıma araçlarında bu uygulama yönetmelikle sabittir.Bu kurala uymayan ( hiç bayrak takmayan,kirli-yırtık vb şekildeki uygunsuz bayrak takan) araçlar hakkında cezai işlem uygulanır.


abhazyalı ugur
13 yıl önce - Prş 11 Arl 2008, 23:37(+)(+)


abhazyalı ugur
11 yıl önce - Prş 07 Ekm 2010, 10:56

Bayramlarda LRT araçlarına takılan bayrakların içten görünüşü(+)
sayfa 2
ANA SAYFA -> ULAŞIM