Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Uşak - Eşme
123 ... 151617   sonraki »

ANA SAYFA -> Diğer Şehirler
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
sayfa 1
Remzi BÜLBÜL
10 yıl önce - Pzr 14 Ekm 2007, 11:18
Uşak - Eşme


EŞME yörüklere vatan olmuş, dillere destan olmuş, kilimlere nakış olmuş bir TÜRK diyarı...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


EŞME

Eşme yörüklere vatan olmuş,dillere destan olmuş,kilimlere nakış olmuş bir TÜRK diyarıdır.

Buldan Kaymakamı iken Eşme Kaymakamlığını ziyaret eden şair EŞREF şu hicri ile çok güzel ifade etmiştir:

Kazara kaza olmuş Eşme kazası
Koyun gütmekten gelir encümen azası
Koyuna gazap ederse eğer Hûda'sı
Ona mesken olsun Eşme kazası
Eşme dedikleri iki dükkan, bir fırın
Peynir ekmek yiye yiye ne ağız kaldı ne burun

Eşme'nin Tarihçesi
Eşme sınırları içerisinde tarihi eserlere ve kalıntılara tesadüf edilmesine rağmen, yer yer toprak altından çıkarılan bazı eserlerden bu toprakların tarihinin her çağır da az çok medeniyete sahne olduğunu göstermiştir. 1935 yılında öğretmen Ahmet BAYSAL tarafından bulunup halen Manisa müzesinde teshir edilen çok kıymetli cilalı taştan yapılmış kazma ve Inay'ın adını aldığı mağara, tarihin eski çağlarında da Eşme ve havalesinde medeni insanların yaşadığını gösterir. Köseler Köyü ve civarında "Kızılören" mevkiinde kazılan bazı mezarlardan çıkan, içinde kumdan, dolu küpler, Sirge - Köseler köyü üzerindeki kurganlar, Kıranköy civarında - Tekirtepe - de toprak altından çıkarılan gümüş ibrik, şamdan ve tabaklar, burada yaşayanların Eti Medeniyetinden uzak kalmadıklarını göstermektedirç Sirge ve Hisar köyleri civarında Gediz nehrinin oyduğu yataklardan çıkan büyük küpler. Güre bucağındaki hamam yıkığı ve suyolları, Inay köyündeki kervansaray, cami ve çeşme, Inay civarındaki Sülümenli kalesi yıkığı, Kemer köyündeki Kemer ve bazı yerlerdeki yazılı eserler hep Roma ve Selçuk medeniyetinin kalıntılarıdır. Görülüyorki, her çağdan az çok eser saklayan Eşme ve havalisinin medeniyette en çok sahne yerleri Gediz boyları, vadileri dere kenarları ki, bunun sebebi de buraların çiftçiliğe ve yaşamaya daha elverişli olmalarındandır.

Eşme köylerinin "Uluyol" dedikleri doğudan batıya uzanan Güre - Yenişehir, Sirye yolu ile Uşak - İnay - Eşme yolu eski çağlarda sarkı garba (doğuyu - batıya) bağlayan ve İranlıların Lidyalılara taarruz ettikleri yollardır. İnay'daki Kervansaray, Güre ve Yenişehir yolu üzerindeki Han yıkığı denen harabe halindeki Kervansaray, bu yolların yakın zamana kadar kullanıldığını göstermektedir. Eskiden beri Eşme ve civarşndaki hayat aşiret hayatı olmuş, bu yaşayış halen devam eder durumundadır. Eşme'deki aşiretlerin en meşhuru Horasan'dan batıya göç eden Türklerden olduğu söylenen (Kaçar) aşiretidir. Bunlar Kargılı, Küseli, Çikilli gibi isimler obalara yayılmıştır Kaçar aşiretinden başka bu havalide Harmandalı (Harmandeli), Ibrahim Gökçe, Saruhanda yörtik ve Türkmenler, Kızılkeçili, Karatekeli, Kozan, Sarıkeçili, Sarıtekeli, Karakeçili aşiretlerin yaşadığı ve halen bu aşiretlerin soylarının Eşme köylerinde bulunduğu görülür. Eşme'nin köy adlarını incelersek, Arap ve Fars dilleri ile karışık olduğunu görürüz. Bunlardan çıkan netice Eşme köylerinin çok eski olmayışıdır. Buraya oymak gelen aşiretler, tabiatin yerlerinden faydalanarak kuytulara ve subaşlarına yerleşmişler, buralara kendi adlarını vermişlerdir.
Eşme'nin Kaza Oluşuna Ait Tarihi Bilgiler

19. Yüzyılının ikinci yarısına kadar Eşme (Beş Kaza) adı ile anılan nahiyelerden birisidir. Bu nahiyeler Selendi, Sirge, İnay, Güre ve Takmak'tır. Bu nahiyelerin beşine birden kaza deniliyor, hepside Denizli iline bağlı bulunuyordu. Bu nahiyeler de o zamanın Hükümet teşkilatına göre müdür (Müdür ağa), tapu memuru ile Askerlik şubesi bulunuyordu. Denizli mutasarrıflık olduğu zaman Takmak'ta kaza merkezi olmus, Güre, İnay, Sirge nahiyeleri yeni kazaya bağlanarak Eşme adını almıştır. 1965 yılında Elvanlar'dan tren geçmeye başlayınca Elvanlar Takmak yolu yapılmaya başlanmış ve 1990 yılının sonlarına doğru tamamlanmıştır. Tren yolunun Elvanlar'dan geçmesi ile kaza merkezinin buraya nakli düşünülmüş, hatta bir iki ay kadar hükümet memurlarının Elvanlar'da oturmak zorunda kaldıkları söylenmiştir. Fakat Takmaklılar buna muhalefet etmişler, kaza merkezini yetmiş yıl Takmak'ta tutmaya muvaffak olmuşlardır. Bu müddet içinde Takmak ne sanat, ne de ticaret bakımından bir ilerleme göstermiştir. Komşu kaza olan Uşak, Kula ve Alaşehir alabildiğine her bakımdan yükselirken Eşme hep eski halini muhafaza etmiştir. Kazanın kalkınması için ufak tefek teşebbüslerde bulunulmuş ise de yol ve ulaşım merkezi olmadığından müsbet bir sonuç alınamamıştır.

Takmak'ın kaza merkez oluşundan köy haline gelişine kadar hiç değişmeyen vaziyetini Buldan Kaymakamı iken Eşme Kaymakamlığını ziyaret eden şair EŞREF şu hicri ile çok güzel ifade etmiştir:

Kazara kaza olmuş Eşme kazası
Koyun gütmekten gelir encümen azası
Koyuna gazap ederse eğer Hûda'sı
Ona mesken olsun Eşme kazası
Eşme dedikleri iki dükkan, bir fırın
Peynir ekmek yiye yiye ne ağız kaldı ne burun

İstiklal Savaşında Eşme
Birinci Dünya Savaşında müttefikleri yenildiği için Osmanlı Devletininde yenilmiş sayıldığı bilinmektedir. Mondros mütarekesinin bazı maddelerinden istifade ederek 15 Mayıs 1918'te itilaf devletlerinin desteği ile Yunanlılar İzmir'e asker çıkardılar. İç Anadolu'ya doğru işgali genişlettiler. Bu sırada 1920 yılında Yunan işgaline uğrayan Eşme, istiklal Savaşının zaferle sona ermesi üzerine Yunanlılar tarafından yakılıp kül haline getirilmiştir. 3 Eylül 1922 yılında kahraman Türk Ordusunun Takmak'a girmesiyle Eşme düşman işgalinden kurtarılmıştır. Her yıl bu büyük gün mahalli kurtuluş günü olarak 3 Eylülde kutlanmaktadır.

Cumhuriyet Devrinde Değişikliklerİstiklal Savaşında tamamen kül olan Takmak kendisine az çok kasaba süsü veren askeri kışlalar ve Hükümet Konağı gibi büyük binalarıda kaybedince büsbütün sönükleşti. Yeni yapılan derme çatma resmi binalar Takmak'ı köy manzarasından kurtaramadı. Kaymakam Vakkas Ferit Savaş, Eşme'nin yıllar süren bu derdini gelir gelmez teşhis etmiı, geriliği yenmenin çaresini aramaya başlamıştır. Nihayet tek çareyi kaza merkezinin Elvanlar istasyonuna naklinde buldu. Bu düşüncesini önce Takmaklılara açtı. Fakat kimse taraftar olmadı. Elvanlılara teklif ettiği zaman her türlü yardımı yapacaklarını ve her türlü fedakarlığa katlanacaklarına söz verdiler. Kaymakam bunun üzerine Hükümet Konağı diye Elvanlalara büyük bir okul binası yaptırdı. Kendiside istasyondaki tek bina olan Makasçı Hüseyin Ağa'nın evinde oturmaya başladı. Nihayet kaza merkezinin Elvanlara nakli Manisa İl Genel Meclisinden çıktı ve Içişleri Bakanlığınca tasdik edildi. 26 Mart 1934 Pazar günü Hükümet Konağı arabalarla Elvanlara taşındı. Kaymakam, Belediye Başkanlığını da üzerine alarak kısa zamanda kasabayı kurdu. Şimdiki istasyon mahallesine yeniden kurulan kasaba kısa zamanda gelişmiş ve bugünki imar edilmiş duruma gelmiştir. Eşme kazası 1953 yılına kadar Manisa iline bağlı iken aynı yıl il merkezi olan Uşak'a bağlanmıştır. Eşme şuan Uşak'ın en büyük ve en ileri planlı ilçesidir.

Eşme'nin Coğrafi YapısıIlçemiz, doğusu Uşak ve Ulubey, batısı Sarıgöl ve Alaşehir, kuzeyi Kula ve Selendi güneyi Güney Ilçesi ile çevrili, 823 rakımli bir yerleşim merkezidir. Eşme il merkezi olan Uşak'a kara yolu ile 64 km, demiryolu ile 69 km dir. Alaşehir'e demiryolu ile 49 km Güney ilçesine karayolu ile 39 km uzaklıkta olup, Iç Anadolu'yu Ege Bölgesine bağlayan geçit yolu üzerinde Omurbaba, Kabas-Macar, Güney, Ören, Ağabey, Emirli ve Kemer Dağları eteklerinde kurulmuş bulunmaktadır. Kuzeye düşen köylerin bir kısmı Gediz vadisindedir.

Gediz çayından başka yaz ve kış devamlı akan akarsuyu yoktur. Kışın yağmur suları ile beslenen Güllü ve Eşme dereleri mevcuttur.

Eşme'nin iklimi ve Bitki örtüsü
Ilçemizde kışlar çok soğuk, yazlar sıcak ve kurak geçer. Kışın fazla kar yağmaz. Ilkbahar ve Sonbahar mevsimleri uzun sürer. Ilçe merkezi ve engebeli arazi üzerine kurulmuş olduğundan, kışın yağan şiddetli yağmurlar erozyona sebep olmaktadır. Arazi genel olarak çıplaktır. Dağlarda fundalık halinde meşelik varsada çok yer çıplaktır. Güllü, Karacaömerli ve Akçaköy dolaylarında çam ormanları mevcut olup diğer yerler Meşe, Palamut, Pıynar ve Ardıç ile kaplıdır.

Ilçemizdeki yıllık ortalama yağış 543 mm'dir. Yağışların aylara ve mevsimlere göre dağılımı düzensizdir.

Arazi Özellikleri
Ilçemiz doğal yapısı itibarıyla tipik bir Iç Batı Anadolu yerleşim birimidir. Genelde çok engebeli bir arazi üzerinde kuruludur. Özellikle kuzey ve doğu yörelerindeki dağlık araziler tarım için elverişli değildir.

Ilçenin bu yönlerinde bulunan yerleşim yerlerinde hayvancılık ve buğday tarımı, güney ve batı yönlerinde ise tütün kuzey ve doğu yönlerinde bulunan yerleşim yerlerinde hayvancılık ve buğday tarımı geçim kaynağıdır. Iç Anadolu ile Ege bölgesi arasında geçis ikliminin bütün özelliklerini taşıyan Ilçe'de yıllık yağış oranı düşük seviyededir. Bu sebeple genelde seyrekce meşe ağaçları ve bodur ağaçları görülür. Güllü ve Akçaköy civarında azda olsa çam ormanları görülür. Akarsuyu olmayan ilçede göletlerle sulama yapılmakta olup, bitki örtüsü hayvancılık yapmaya müsait olduğundan hayvancılıkta önemli bir geçim kaynağıdır. Özellikle küçük baş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Eşme'nin Nüfusu
Eşme İlçesinin 22. Ekim 2000 yılı Genel Nüfus Sayımına göre:

İlçe Merkezinin Nüfusu 11.615
Yeleğen Kasabasının Nüfusu 2.661
Ahmetler Kasabasının Nüfusu 2.018
Güllü Kasabasının Nüfusu 1.993
Köylerin Nüfus Toplamı 20.584

Genel Toplam 38.869


İlçenin 2000 Yılı Sayımına Göre Nüfusu (Detaylı Tablo)
Ilçemiz nüfusunun çeşitli mesleklere göre dağılımı ise 40 % çiftci, 20 % Küçük esnaf, 5 % yurt dışında işci, 5 % sanatkar ve 30 % serbest meslek sahibidir. Ilçemiz merkezinde okur yazarlık 96 % oranındadır. Ilçemiz nüfusunun ana dili 100 % Türkçe'dir.

Eşme'nin idari Durumu
Ilçe merkezinde 5, Ahmetler Kasabasında 2, Yeleğen Kasabasında 3, Güllü Kasabasında 2 mahalle muhtarlığı mevcut olup, merkez Belediyesi ile 3 Kasaba belediyesi ile 57 Köyümüz vardır. Köylerimiz genellikle birden fazla mahalleden müteşekkil olup, dağınık bir yerleşim görülmektedir. Ilçemize bağlı 57 Köye bağlı olarak 117 yerleşim birimi bulunmaktadır

Eşme'nin Sosyal Durumu
a) Konut

Engebeli bir arazi üzerine yerleşmiş olan Ilçe Merkezindeki konutların tamamına yakın bir kısmı ile Köylerdeki yeni yapılan binaların önemli bir bölümü genellikle betonarmedir. Karkas yapılarında bulunduğu gözlenmektedir. Yapılar genellikle yeni ve planlıdır. Bunda yurtdışında çalışanların büyük rolü vardır.
Ilçe merkezinde 5020 adet mesken bulunmaktadır. Ilçede sosyal yaşantı genellikle gelişmiştir. Ilçe Merkez ve bağlı 3 Kasaba ile birlikte 57 Köy bulunmaktadır. Merkez ve Köylerin tamamına yakınında elektrik sorunu bulunmamaktadır.

b) Sosyal Yaşantı

Ilçe, belde ve köylerdeki yaşayan halkın tamamı homojen bir yapı arzeder. Türk kültüründe yaşatılan gelenek ve göreneklerin hepsi mevcuttur. Kıyafet olarak ilçemizde kadınların günlük kıyafetleri: Göynek, entari, yelek, sırta giyilen kiyafetlerdendir. Kadınların ayağa giydikleri kıyafetler ise çorap ve naylon ayakkabıdır. Kadınların başa bağladıkları tülbent (bunu genç kızlar başa bağlar). Yaşlılar ise önce tülbent daha sonra üzerine yazma bağlarlar. Yazma kare şeklinde desenli ince bir örtüdür. Kenarları mekik firkete, tığ veya iğne oyalarıyla süslenerek kullanılır.

Ilçemizde yemek çeşitleri olarak Börek, Hamur işleri büyük ölcüde tüketilmektedir. Hamur işlerinden Börek, bükme, yufka ünlü yiyeceklerdendir. Yemek çeşitlerinden, çorbalar, et yemekleri güncelliğini devam ettirmektedir. Bilhassa çorbalardan tarhana çorbası meşhurdur. Et yemeklerinden: Keşkek, Bulgur, etli nohut önemli yer tutmaktadır.

c) Sosyal Tesisler

Ilçemizde sosyal tesis olarak spor sahası (Toprak Zemin), halı saha, Belediye çok amaçli düğün salonu, Dumlupınar ilköğretim okulu bünyesinde kapalı spor salonu, ögretmenevi mevcuttur. Ayrıca belediyenin yaylak mevkiinde yapımı devam eden doğa parkında, anfi tiyatro, müze, yüzme havuzu, cirit sahası ve piknik alanları mevcuttur.

d) İş ve Çalısma Hayatı

Ilçemizde çalışma hayatı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Tarım ürünleri olarak buğday, arpa, yulaf, mısır, nohut, kuru fasülye, fiy, burçak, tütün, haşhaş, susam, ayçiçeği, soğan, sarımsak, kornison salatalık, salçalık biber, kavun, karpuz üretilmektedir.

Halkımızın büyük bir bölümü yurt dışında bilhassa Almanyada işci olarak çalışmaktadır. Bu durum Eşme halkının gelişmesinde önemli bir etken olmuştur. Ilçemizde hayvancılık olarak büyük ve küçük baş hayvancılık yaygın bir şekilde yapılmakta, bunlardan tavuk, koyunculuk ve sığır besiciliği büyük bir miktarda halkımızın geçimini sağladığı bilinmektedir.

Yörede hayvancılık, tarımın ayrılmaz bir parçası olup, çiftcinin önemli bir gelir kaynaklarındandır. Ilçede tarım ve hayvancılık birbirini destekler özelliktedir. Son yıllarda hayvancılık faaliyetlerinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Özellikle büyük baş hayvancılıkta ahır hayvancılığına doğru geçiş dikkati çekmektedir. Aynı durum kümes hayvancılığındada görülmektedir. Modern kümeslerde, kafes sistemi ile ticari amaçlı, yumurta ve et tavukculuğu giderek yaygınlaşmaktadır.

Ilçe merkezi ve köylerinde yoğun olarak özellikle kış aylarında kilim dokumacılığı yapılmaktadır. Aile şirketi işletmeciliği şeklinde yürütülen bu faaliyet sayesinde halk önemli bir gelir sağlamaktadır. Ilçe esnafı tarafından dokutturulan bu kilimler Istanbul piyasasına satılmakta ve oradan da büyük ölcüde yurtdışına ihraç edilmektedir. Bu işle Iştigal eden yaklaşık ilçe merkezinde ve köylerde 5000 ila 6000 civarında kilim dokunmaktadır. Ticari amaçla dokunan kilimlerin büyük desenli, pastel, donuk renkler halindedir. Ayrıca geleneksel Takmak kilimleri aranan kilimlerdendir.

1994 yılından beri ilçemizde uluslararası kilim festivali yapılmakta ve böylece esme kilimleri büyük ölçüde tanıtılması sağlanmış bulunmaktadır. Ilçede iş imkanı bakımından devlet daireleri ve serbest ticarethaneler dışında tarım işciliği bulunmaktadır.

Eşme'nin Sağlık Durumu
Ilçemizde sağlık hizmetleri 50 yataklı bir devlet hastanesi, 9 sağlık ocağı ve 19 sağlık evi tarafından verilmektedir.

Eşme Sağlık Kurumları Hakkında Genel Bilgiler

Devlet Hastanesi: 50 Yataklı
Sağlık Ocağı: 9 Adet (2 Adet Merkezde)
Sağlık Evi: 19 Adet

Sağlık Ocakları Personel Durumu

Doktor 11 Adet Pratisyen Doktor Sağlık ocaklarında görevlidir. Üç Sağlık Ocağımızda Doktor yoktur
Diş Tabibi 1 Adet (Kadrosu Uşak Devlet Hastanesinde 3 aylık geçici görev ile çalıştırılmaktadır)
Sağlık Memuru 12 Adet
Hemşire 9 Adet (Kadrosu Uşak Devlet Hastanesinde olan 1 Hemşire, Güllü Sağlık Ocağında geçici olarak çalıştırılmaktadır)
Ebe 26 Adet (1 Ebe Kadrosu Uşak Devlet Hastanesinde, Gedikler Sağlık Evinde geçici olarak çalıştırılmaktadır)
Çev. Sağ. Tek. 2 Adet (1 Ç.S.T Laboratuvarda çalışmaktadır)
Şöför 1 Adet
Hizmetli 4 Adet

Devlet Hastanesi Personel Durumu

Ilçemiz Devlet Hastanesinde 1 Başhekim, 2 Uzman Hekim (Kadın Doğum ve Aile Hekimi), 6 Pratisyen Hekim, 1 Diş Hekimi, 29 Ebe Hemşire, 11 Sağlık Memuru, 7 Röntgen Teknisyeni, 3 Laboratuvar teknisyeni, 1 Anestezi Teknisyeni, 2 Teknisyen, 3 Memur, 2 Söför, 1 Aşcı ve 8 Hizmetli bulunmaktadır.

112 Acil yardım ve kurtarma Istasyonu hizmetleri Devlet Hastanesi tarafından yürütülmektedir. Sağlık hizmetlerinde 2 Ambulans ve 1 Adet Binek Otomobil kullanılmaktadır. Sağlık Hizmetleri etkin bir biçimde yürütülmesi için Devlet Hastanemizin uzman Hekim ihtiyacının karşılanması ve yetersiz olan tıbbi araç ve gereçlerin tamamlanması, sağlık ocağı ve sağlık evlerimizdeki boş kadroların doldurulması gerekmektedir

Eşme'nin Eğitim ve Kültür Durumu
Eşme sınırları içerisinde tarihi eserlerin veya kalıntılarına tesadüf edilmesi ve yer yer toprak altından çıkarılan bazı eserlerin mevcudiyeti Eşmenin her çağda medeniyete sahne olduğunu göstermektedir. 1953 yılında bulunup halen Manisa Müzesinde teshir edilen çok kıymetlı cilalı taştan yapılmış kazma, bazı mezarlardan çıkarılan küpe, Sirge ve Köseler Köyü yolu üzerinde Kurganlar, Kıran Köy civarındada (Tekirtepe) toprak altından çıkarılan gümüş ibrik, şamdan ve tabaklar Hitit medeniyetinin, Ilçe Merkezindeki Kemer Mahallesindeki Kemer ve yazılı eserlerle toprak içinde bulunan paralar Roma ve Selçuklu medeniyetinin kalıntılarıdır. Eskiden beri Eşme ve civarındaki hayat, aşiret hayatı olmuş ve bazı yerlerde halen devam etmektedir. Eşmedeki aşiretlerin en meşhuru Batıya göç eden Kültürlerden olan Kaçar aşiretidir. Kaçar aşiretinden başka bu havalide Harmandalı, Kızılkeçili, Sarıtekeli, Karakeçeli aşiretlerinin yaşadığı ve halen bu aşiretlerin soylarının Eşme Köylerinde olduşu görülür. Eşme Ilçesindeki Ilkokul 1908 yılında Elvanlar Mahallesinde açılmıştır. Daha önceleri Ilçe Merkezi Takmak'ta iken burada bulunan yatılı Bölge Okulu 1942 yılında kapanıp Ilkokul olarak devam etmiştir.

1948 yılında Ortaokul, 1967 yılında bugünkü Endüstri Meslek Lisesi, 1968 yılında ise lise 1973 yılında Kız Meslek Lisesi, 1976 yılında Imam-Hatip Lisesi 1990 yilinda Saglik Meslek Lisesi ögretime açilmistir. Kiz meslek lisesi ve lise 1990 yilinda birlestirilerek çok programli lise haline dönüstürülmüstür. 1994 yilinda Anadolu lisesi ve 1997 yılındada Anadolu öğretmen lisesi eğitime baılamıştır. Ayrıca Ilçemizde Ahmet Avcı Anadolu Öğretmen Lisesi, Şehit Cemalettin Anadolu Lisesi, Şehit Adem Çiftci ÇPL, Endüstri Meslek Lisesi, Meslek Eğitim Lisesi, Imam-Hatip Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Dumlupınar Ilköğretim Okulu, Galip Çetin Ilköğretim Okulu, Kemer Ilköğretim Okulu, Üçeylül Ilköğretim Okulu, YIBO, Şehit Alibey Ilköğretim Okulu ve Köylerde 20 Ilköğretim Okulu bulunmaktadır. Ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek Okulu 1993 yılından beri faaliyet göstermekte olup Muhasebe, Işletme, Halı-Kilim Bölümlerinde toplam 357 öğrenci eğitim öğretim görmektedir.

Ilçe Merkez ve köylerinde okumaya karşı ilgi bir hayli fazladır. Ilçemizde okuma yazma orani 96 % düzeyindedir. Ilçemizde 1953 yılından beri hizmet veren bir Kütüphane bulunmakta olup, Kütüphane Kültür hizmetleri vermek üzere Kültür Merkezi yapımı inşaatı devam etmektedir. Yeterli ödenek ayrıldığında inşaat tamamlanıp, ilçemiz yeni modern bir kültür merkezine sahip olacaktır.

Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Orta Öğretim ve Ilköğretim Okullarında Görev Alan Idareci, Öğretmen ve Öğrenci Durumu

Ilçe merkezinde 1 çok Programlı Lise, 1 Imam-Hatip Lisesi, 1 Anadolu Öğretmen Lisesi, 1 Anadolu Lisesi, 1 Endüstri Meslek Lisesi olmak üzere 5 adet Lise ve muadili Okul bulunmaktadır, ayrıca Ilçe merkezinde 6 Ilköğretim Okulu ile Köylerde 14 Ilköğretim okulu olmak üzere toplam 20 ilköğretim Okulu ile 6 adet birleştirilmiş Ilköğretim Okulu bulunmaktadır.

Ayrıca ilçe merkezinde 1 adet Mesleki Eğitim Merkezi bulunmaktadır. Ilçemizde toplam 31 Lise ve Ilköğretim Okulunda 344 Öğretmen ve 615 öğrenci bulunmaktadır. Ilçe merkez ve köylerinde 11 taşıma merkezine 50 yerleşim biriminden öğrenci taşınmaktadır.

Ilçemizde Devlet Vatandaş işbirliği ile yapılmış bir kapalı spor salonu ve futbol sahası ile Halı saha bulunmaktadır. Ilçe Merkez ve Köylerinde futbola karşı büyük bir ilgi vardır ve bu sebeple futbol turnuvaları tertip edilmekte olup, amatör kümede bulunan spor kulüpleri bulunmaktadır

Eşme'nin Ekonomik Durumu
Ilçemizde ekonomik hayatın tarihini incelediğimizde, önceleri tarım ve hayvancılığa dayalı iken, daha sonra yurtdışında çalışan işcilerimizin geri dönmeleri veya oradan gönderdikleri yardımlarla bir takım imalathaneler, sanayi işyerleri, tavuk çiftlikleri kurulduğu görülmektedir. Son zamanlarda Ilçe merkezi ve Köylerinde kilim dokumacılığı büyük boyutlara ulaşmış ve halkın büyük çoğunluğu için geçim kaynağı olması ile birlikte dokumacılık sektörü ekonomiye büyük katkıda bulunmaktadır. Ilçemiz halkının büyük bir kesiminin geçim kaynağı olan Tütüncülüğe uygulanan kota sebebiyle verimde azalma olması halkın geçim sıkıntısına sebep olmuştur. Tütün üretimine alternatif olarak 2002 yılı içinde başlanan salatalık üretimi sayesinde sıcak para akışı sayesinde halk biraz olsun rahatlamıştır. 2003 yılında yapılan sözleşmelerle Ilçemiz Köylerinde 4000 (Da) alanda salatalık yetiştirilmesi düşünülmektedir.

Ayrıca Ilçemizin Kolankaya Köyünde ÇOBANOĞLU Kaşar Imalathanesi ve GEDiK TAVUKCULUK işletmesi bulunmaktadır. Çobanoğlu kaşar imalathanesinde 70 personel çalışmakta olup günlük kapasitesi 150 tondur. Kış aylarında 45 ton/gün, yaz aylarında ise 70 ton/gün. 1995 yılında faaliyete geçen gedik tavukculuk işletmesinde 180 kişi günlük 60 ton piliç üretimi kapasitesi ile çalışmaktadır. Aylık üretim 1200 - 1500 ton civarında olup, Türkiyedeki piliç ihtiyacının 4 % bu tesisden karşılanmaktadır. Ilçemizde bulunan 69 adet tavuk çiftliğinde bir dönemde 540000 civciv beslenmektedir. Yurtdışında bulunan işcilerin büyük yardımı ve Orköy desteği ile Ilçemizin Karacaömerli Köyünde Yem Fabrikası kurulmuştur.

Ilçemiz merkez ve köylerinde 57000 dekar tütün, 93500 dekar buğday, 60100 dekar fiğ, 110000 dekar arpa, 20521 dekar haşhaş, 24250 dekar karpuz, 23000 dekar nohut, 3799 bağ, 35190 dekar sebzelik, 10890 dekar börülce, 800 dekar kavun, 663 dekar meyvelik, 5800 dekar susam ekimi yapılmaktadır. Ilçe merkez ve Köylerinde 110116 küçükbaş hayvan, 12648 keçi, 9833 büyükbaş, 1349 tek tirnakli, 6315000 kanatlı, 1578 adet (Fenni) arı kovanı bulunmaktadır. Ilçemiz Takmak Köyünde iki adet, Güllübağ, Ahmetler, Güneyköy, Poslu, Kolankaya, Yeleğen, Karaahmetli, Alahabalı ve Yeşilkavak köylerinde birer adet olmak üzere toplam 11 gölet bulunmaktadır. Tarımsal amaçlı Yeleğen ve Yeşilkavak, Alahabalı, Güllübağ, Karaahmetli kooperatifi ile Güneyköy, Yeleğen, Eşme merkez Kayapınar, Güllü, Takmak, Saraycık Köylerinde 8 adet Tarım Kredi Kooperatifi bulunmaktadır. Ilçemizde Ziraat Bankası, Halkbank, Türkiye Iş Bankası olmak üzere üç banka bulunmaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı desteğı ile kurulan "Eşme Kilimciliği Geliştirme" Kooperatifi çalışmalarını sürdürmektedir. Eşme Kilimciliğinin Turizm ekonomisine katkısını artırmak üzere Kastolos Kilim Kooperatifi faaliyet göstermektedir. Eşme Kilimlerinin Uluslararası boyutta tanıtılması ve pazarlanması amacıyla 1994 yılında ilki yapılan Uluslararası Eşme Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali her yıl olduğu gibi bu yılda yapılacaktır.

Altın Projesi

Lokasyon:
Uşak ilinin 45 km güneyinde Eşme Ilçesinin ise yaklaşık 20 km Kuzey-Doğusunda Katrancılar ve Gümüşkol Köylerinin yakınında GÖKGÖZ TEPE mevkiindedir.

Yapılan Çalışmalar

Örnekleme:
Dere kumu, Toprak ve kaya numunesi olmak kaydıyla yaklaşık 1500 adet numune alınması ve analiz edilmesi. Kaya numunesi için 2800 m hendek açılması.

Jeofizik:
13 hat üzerinde 20 km jeofizik yapılması.

Sondaj:
18000 m darbeli sondaj yapılması, 11000 m karotlu sondaj yapılması.

Haritalama:
1/25000 ile 1/250 arasında değişik ölçeklerde yapısal ve jeolofik haritalama.Veri Tabanı Oluşturmak üzere "Çevre Fen Çalışması" nın tamamlanması. ÇED Yönetmenliği gereğince alınması gereken "Yer Seçim Izni" alınması.

Cevher Miktarı:
Yaklaşık 210 Ton

Ortalama Tenör:
1,10 gr/Ton

Yaklaşık Altın Miktarı:
250 Ton

Tahmini Toplam Altın Değeri:
Yaklaşık 2.4 Milyar ABD Doları

Tüm Üretim Kapasitesi:
10 Milyon Ton/Yıl

Yaklaşık Toplam Yatırım Tutarı:
150.000.000 ABD Doları

Başlangıç Üretim Kapesitesi:
3.3 Milyon Ton/Yıl

Başlangıç Yatırım Tutarı:
40.000.000 ABD Doları

Halen Yapılmamış olan Yaklaşık Toplam Harcama:
7.000.000 ABD Doları

Istihdam Edilecek Işci Sayısı:
Yaklaşık 350 - 400 kişi

Işletme Metodu ve Ömrü:
Açık işletme ve muhtemelen 15 yıl

Proses:
Açık ocak madenciliği, kırma, eleme, siyanürleme

Çevresel Önlemler ve Rehabilitasyon:
• Işletme sırasında derelere herhangi bir desarj yapılmayacaktır
• Altını alınmış malzeme ve para kaya düzenli biçimde depolanacaktır
• Işletme tamamlandığında, tesis ve binalar sökülecek ve bu alanlar diğer toplama sahaları ile birlikte tamamen yeşillendirilecektir
• Tüm bu önlemler ÇED aşamasında taahhüt altına alınacaktır

Proje Statüsü ve Ileriye Dönük Planlama:

• 2002 yılında ÇED prosedürünün ilk aşamasının tamamlanması
• 2003 yılında izinlerin alınması, inşaat ve hazırlık tamamlanması
• 2004 yılı başında üretim

Eşme'nin Ulaşım Durumu
Ilçe merkezi Il merkezine 63 km uzaklıktadır. Kula ilçesine 43 km, Güney ilçesine 42 km, Alaşehir ilçesine 50 km mesafede asfalt yolla bağlıdır. Ilçemizin yeni Mastır projesine göre Köy Yollarının tamamı 382 km olup bundan 168 km'si asfalt, 214 km'si stabilize olup, malzemeli bakıma ihtiyacı vardır.

Ilçemizden Kolankaya, Aydınlı, Karacaömerli Köyü bağlantılı Uşak Iline, Eşme, Takmak, Bozlar'dan Uşak Izmir asfaltına, Eşme, Kıran, Dervişli, Kula'dan Izmir Ankara asfaltına Eşme Yeleğen Kasabası, Cevizli, Eşmetaş ciheti Alaşehir'e Eşme Yeşilkavak, Kayapınar, Yeniköy ve Güllü Kasabası bağlantılı olarak Denizli'ye asfalt yolla bağlantısı vardır.

Ilçemizde TRT 1, 2, 3, 4 ve Gap kanalları, ayrıca Star, Show, TGRT, Kanal D, Kanal 7, Samanyolu TV, NTV, Kral, KanalTürk, televizyon kanalları Kemer dağına yerleştirilen yansıtıcı marifeti ile rahat bir şekilde izlenmektedir. Ilçemizde ayrıca TRT FM her yerden rahatlıkla dinlenmekte, ayrıca Eşme Kent Radyo, Özlem FM, Polis Radyosu radyoları dinlenmektedir. Ilçe merkez ve köylerine PTT hizmetleri büyük ölçüde götürülmüş olup, Merkeze bağlı 15 santrale bağlı 9425 çalışan abone bulunmakta, 15 santralin 12 adedinin transmisyon hattı Fiber Optik kablo ile sağlanmaktadır. Müşteri arızaları yeni kurulan ADIS arıza ihbar servisine bildirilip, günlük hizmetler 2 kiralık araç ile verilmektedir. Ilçemize bağlı 10 Köyde Kablosuz Telefon Sistemi (KTS) ile haberleşme sağlanmaktadır. Yapılacak olan yatırımlar Uşak Il Telekom Müdürlüğünce yapılmaktadır.

Eşme'nin Mahalli İdareleri
Ilçemiz merkez dahil 4 Belediye yerleşim yeri olup, Merkez Ilçe, Güllü Kasabası, Ahmetler Kasabası, Yeleğen Kasabası Belediye teşkilatı kurulmuştur.

a) Eşme Belediyesi
Merkez Belediyesi 1934 yılında kurulmuş ve 5 Mahallesi bulunan Belediyenin 2003 yılı bütçesi 2 Trilyon 370 Milyar olduğu, 55 memur kadrosundan 20 dolu 35 boş, 40 işci kadrosunun 7 dolu 33 adedi boş, 43 geçici işci ile hizmet vermektedir. Ilçemizin Yaylak Mevkiinde 726 Dekar arazi üzerine Doğa ve Kültür Parkı yapılmıştır. Belediye olarak 2000 Yılında 115 Milyar, 2001 yılında 206 Milyar, 2002 yılında 285 Milyar yatırım yapılmıştır. Belediyenin 1 Makam otosu, 1 pikap, 3 iş makinesi (1 adedi Komprasör, 2 adedi Kepçe), 2 itfaiye aracı, 1 cenaze aracı, 5 adet şöp arabası, 4 adet traktör, 1 minibüs, 2 adet damperli kamyonu ve 1 adet Mitsubishi marka araç ile hizmet vermektedir.

b) Yeleğen Belediyesi:
Yeleğen Belediyesi 1965 yılında kurulmuş, 3 mahalleden teşekkül etmiştir. 2003 yılı bütçesi 477 Milyar 115 Milyon TL olup, mevcut 19 kadrodan 11 adedi dolu, 5 adedi boş, 2 işci kadrosundan 1 adedi dolu 1 adedi boş, 8 geçici işci ile hizmet vermektedir. 2000, 2001, 2002 yıllarında Belediye olarak 27 Milyar 930 Milyon TL yatırım yapılmıştır. Belediye 1 makam otosu, 1 damperli kamyon, 2 traktör, 1 otobüs ve 1 adet iş makinesi ile hizmet vermektedir.

c) Ahmetler Belediyesi
Ahmetler Belediyesi 1972 yılında kurulmuş olup iki mahalleden tesekkül ettirilmiştir. 2003 yılı bütçesi 341 Milyar 418 Milyon TL'dır. Belediyenin 7 Memur kadrosundan 2 adedinin dolu 5 adedinin boş olup, 9 işci kadrosundan 3 adedi daimi ve 6 adedi geçicidir. 2000, 2001, 2002 yıllarında Belediye olarak 21 Milyar 405 Milyon TL yatırım yapılmıştır. Belediye 1 makam otosu, 2 traktör, 1 kepçe ve kamyon ile hizmet vermektedir.

d) Güllü Belediyesi:
Güllü Kasabası 1992 yılında kurulmuş ve iki mahalleden teşekkül etmiştir. Belediyenin 2003 yılı bütçesi 886 Milyar 950 Milyon TL'dır. 2000, 2001, 2002 yıllarında Belediye olarak 21 Milyar 200 Milyon TL yatırım yapılmıştır. 15 Memur kadrosunun 11 dolu 4 adedi boştur, 7 daimi işci kadrosunun 3 dolu, 4 adedi boş olup, 4 geçici işci personelle hizmet vermektedir. Belediyeye ait 1 makam otosu, 1 fatih kamyon, 1 traktör, 1 itfaiye aracı, 1 vidanjör, 1 baga ve 1 otobüs, 1 adet kazıcı yükleyici ve 1 adet Ekskavatör ile hizmet vermektedir.

Eşme, Uşak ilinin batısında yer alan, nüfus ve yüzölçümü bakımından ilin en büyük ilçesidir.
Manisa iline bağlı bir ilçe iken 1953 yıllında Uşak il olunca Uşak’a bağlanmıştır. İl merkezine 74 km mesafedir. Rakımı 823 m dir. 1990 sayımına göre ilçe merkezi 13 700 nüfusa, köyleri ile birlikte 40 956 nüfusa sahiptir. İzmir-Ankara demiryolu üzerindedir. Uşak-Alaşehir karayolu buradan geçmektedir.
27 Auğustos 1920’de Yunan işgaline uğramış, 3 Eylül 1922 de düşman işgalinden kurtulmuştur. Kıyı Ege ile İç Ege arasında iklim bakımından bir geçit bölgesidir
İlçenin ekonomisi tütüncülük, hayvancılık ve kilim dokumancılığına dayanır. Eşme kilimleri kendine has desen, renk bakımından Anadolu’nun diğer kilimlerinden ayrı bir özelliğe sahiptir. Eşme Takmak kilimleri, kök boya ve aktısı, çözgüsü yün olan pastel donuk reklerden oluşmaktadır. Aranan kilimlerden olup, yurt dışına ihraç edilmektedir. Tütün Eşme’nin tarımında öneml, bir yer işgal eder. İlçede, kaliteli tütün üretilmektedir. Geçiminde önemli bir yeri vardır.
Ekonomik şartların zorluğu halkı okuyarak meslek kazanmaya, ya da yurt dışına isçi olarak gitmeye zorlamıştır. Bu durum ilçenin kültür hayatında belirgin bir durum yaratmıştır.
Uşak ilinin batısında yer alan Eşme ilçesi gerek nüfusu ,gerek yüzölçümü bakımından îlimizin ikinci büyük ilçesidir. Tarihin ilk çağlarından beri değişik milletlere merkez olan Eşme'nin ilk sakinlerinin Eşmeli Aşiretinden olduğu rivayet edilmektedir.
Eşmeli aşiretinin bu adı nereden aldığı bilinmemekle beraber,Eşme pınarların başına yerleşen aşiret oymaklarına veya göç kafilelerine verilen isim olarak düşünülmektedir.İlçemiz Türk aşiretlerinde Esmeli, Kacar, Harmandalı,Kızılkeçeli, Karatekeli, Sankeçili, Santekeli.Sankeçeli, gibi aşiretlere yurt ve oba olmuştur. Bu aşiretlerin bazılarının varlığını halen devam ettirmekte olup. Karakeçili aşiretinin Urfa ve Bilecik te ,Eşmeli aşiretinin de Kocaeli'ndeki aşiretlerle kan ve akrabalık bağlarının bulunduğu bilinmektedir.
Osmanlı döneminde Denizli ilinin Mutasarrıflık olması ile birlikte Güreinay, Sirge Nahiyeleri ile birleştirilerek Eşme Kazası adı ile bu il' e bağlanmıştır. (1865)daha sonra Manisa iline bağlanmış.ilçe merkezi 1934 yılında ulaşım durumu göz önünde bulundurularak Takmak tan Eşmeye taşınmıştır. 1953 yılında Uşak Kazasının İl olması ile birlikte Uşak'a bağlanmıştır.
Batı Anadolu'da Uşak İli'ne bağlı bir ilçe olan Eşme’nin. 62 köyü vardır. Bu ilçenin yazın kuruyan, kışın gürleşen dereleri. kuzeyde Gediz, Büyük- Menderes ırmaklarına karışır. Manisa'nın Selendi, Kula, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerine komşudur. Denizden yüksekliği 823 m. olup, il merkezi Uşak'a yeni asfalt şose ile 61 km. ve demiryolu ile 69 km. mesafededir.
Eşme ilçe merkezi, daha önce şimdiki kasabanın 5 km. kuzeydoğusundaki Takmak köyünde idi. 1920 yılında Yunan işgaline uğramış. İstiklal Savaş’ımızın zaferle sona ermesi üzerine, işgalci Yunanlılar tarafından; kışlaları, hükümet konağı ve çarşısı yakılmış olan bu eski ilçe merkezi, bir harabeye dönmüştü. 3 Eylül 1922'de Kahraman Ordumuzun Takmak'a girmesi ile, Eşme de düşman işgalinden kurtulmuştur. Yunanlıların yakıp yıkması ile harabeye dönen Takmak'ın imarının güçlüğü yüzünden, Manisa İl Genel Meclisi Kararı ile ilçe merkezinin, Afyon-İzmir demiryolu üzerinde Elvanlar İstasyonu yanındaki araziye kurulması gerçekleştirilmiştir. 26 Mart 1934'de Kaymakamlık. Elvanlara taşınmıştır. Bu yeni ilçe merkezi kısa sürede gelişmiş, bugün Uşak'ın en büyük ve mamur bir ilçesi haline gelmiştir.
Eşme ilçesi, 1953 yılına kadar Manisa İli'ne bağlı iken, aynı yıl il olan Uşak'a (Uşak Kütahya'nın ilçesi idi) verilmiştir.
Eşme adının, çok uzun bir geçmişi vardır. Büyük Osmanlı Tarihçisi Müneccimbaşı Ahmed - Dede'nin Cami-üd-Düvel'inin kaynağına göre, Germiyanoğulları Beyliği'ni kuran ve Kütahya'yı merkez edinen Alişir oğlu l. Yakup Bey'in 1302 yılında sahip olduğu Banaz, Kula ve Denizli bölgeleri ile birlikte Eşme de, onun mülkiyetinde idi. Sultan Yıldırım Bayezid 1390'da Germiyanoğulları Beyliği'ni II. Yakup Bey'in elinden alarak. Osmanlı idaresine bağlamıştı. Bu bilgilerden, Eşme bölge adının, Germiyanoğulları zamanından ve en azından günümüzden 692 yıl öncesinden kalma olduğu, anlaşılmaktadır.
Eşme İlçesi köylüleri'nin atalarından kalma hatıralarına göre. Eşme adı, bu addaki Yörük oymağı'ndan kalmadır. Bugün. Eşme'deki en büyük aşiret Horasan'dan gelme olduklarım bilen Kargılı, Küşeli ve Çıkılı adlı uç oymağı bulunan Kaçarlar'dır.
Eşme Yerlilerinden öğretmen Elif Hale hanımın dedelerinden aldığı bilgilere göre, ilçe merkezi Elvanlar'a, Antalya'nın Almalı yöresinden gelme Sarıkeçili de denilen Sarıtekeli Yörükleri; Banaz 'da Kızıltekeli Yörükleri, Kıranköy' de Matan Yörükleri, Eşme-Alaşehir arasındaki Ziyanlar köyünde Horasan Yörükleri, Hardallı ve Kayalı köylerinde Hardallı Yörükleri yerleşmişlerdir.
Eşme'de öteki Yörük obalarından bilinenler: Acem Yörükleri. Bekişli, Güllü, Kıllılar, Kirliler ve Tülüler'dir.
Bugün Eşme köy adlarından bir kısmının Yörük veya Türkmen oba ya da oymaklarına göre anıldığı görülüyor: Aydınlı, Bekişli, Bozlar, Caberler, Davutlar, Delibaşlı, Dervişli, Elvanlar (ilçe merkezi). Emirli, Eşmeli, Fakılı, Güllü, Harmandalı, İsalar, Kandemirler, KaraAhmetli, Karabacaklı, Karacaömerli. Kazaklar, Köseler, Manavlı, ve Takmak köyleri gibi İlçe ekonomisi tarıma ve dışa dönüktür. Tarımın yanı sıra, hayvancılık da gelişmiştir. Kasaba balkının geçim kaynaklarından biri kilimciliktir. Yılda orta boyda, 5-7 bin kilim dokunur, Eşme'nin Takmak, Kolankaya, Bozlar, Karacaömer,Akçaköy. Emirler ve Fakılı köylerindeki el tezgahlarında dokunan kilimler, piyasada çok tutuna gelmiştir.
Eşme'nin Kaza Oluşuna Ait Tarihi Bilgiler
19. Yüzyılının ikinci yarısına kadar Eşme (Beş Kaza) adı ile anılan nahiyelerden birisidir. Bu nahiyeler Selendi, Sirge, İnay, Güre ve Takmak 'tır. Bu nahiyelerin beşine birden kaza deniliyor, hepside Denizli iline bağlı bulunuyordu. Bu nahiyeler de o zamanın Hükümet teşkilatına göre müdür (Müdür ağa), tapu memuru ile Askerlik şubesi bulunuyordu. Denizli mutasarrıflık olduğu zaman Takmak 'ta kaza merkezi olmuş, Güre, İnay, Sirge nahiyeleri yeni kazaya bağlanarak Eşme adını almıştır. 1965 yılında Elvanlar 'dan tren geçmeye başlayınca Elvanlar Takmak yolu yapılmaya başlanmış ve 1990 yılının sonlarına doğru tamamlanmıştır. Tren yolunun Elvanlar 'dan geçmesi ile kaza merkezinin buraya nakli düşünülmüş, hatta bir iki ay kadar hükümet memurlarının Elvanlar 'da oturmak zorunda kaldıkları söylenmiştir. Fakat Takmak 'lılar buna muhalefet etmişler, kaza merkezini yetmiş yıl Takmak 'ta tutmaya muvaffak olmuşlardır. Bu müddet içinde Takmak ne sanat, ne de ticaret bakımından bir ilerleme göstermiştir. Komşu kaza olan Uşak, Kula ve Alaşehir alabildiğine her bakımdan yükselirken Eşme hep eski halini muhafaza etmiştir. Kazanın kalkınması için ufak tefek teşebbüslerde bulunulmuş ise de yol ve ulaşım merkezi olmadığından müspet bir sonuç alınamamıştır.
Takmak'ın kaza merkez oluşundan köy haline gelişine kadar hiç değişmeyen vaziyetini Buldan Kaymakamı iken Eşme Kaymakamlığını ziyaret eden şair EŞREF şu hicri ile çok güzel ifade etmiştir:

Kazara kaza olmuş Eşme kazası
Koyun gütmekten gelir encümen azası
Koyuna gazap ederse eğer Hûda'sı
Ona mesken olsun Eşme kazası
Eşme dedikleri iki dükkan, bir fırın
Peynir ekmek yiye yiye ne ağız kaldı ne burun

EKONOMİ


a)Dokumacılık' Eşme kilimleri evlerde “Istar” denilen dik tezgahlarda dokunur.Yöremizde tezgaha kilim ağacı da denir.Kız çocukları 7-8 yaşlarında annelerinin yanında tezgaha oturur ve kilim dokumaya başlar.Dokuduğu kilime duygularını,umutlarını,hayallerini katar.Yani kilimi hayatının bir parça sı haline getirir.Yöremizde incelenen kilimlerde en yaygın olarak kullanılan renkler;kırmızı,lacivert,yeşil,kahverengi,siyah,beyaz ve mavi olarak belirlenmiştir.Yöremizde üretilen kilimlerde renk özelliği bakımından köyler arasında bir farklılığa rastlanmamaktadır. Eşme kilimlerinde motif zenginliği dikkat çekici bir özelliktir.Örneğin;tavşan topuğu motifi,elibenlide motifi veya bazı köylerde söylendiği gibi koçboynuzu motifi,tazı kuyruğu motifi ayak motifi gibi motifler bu zenginliğin bir göstergesidir.Kilimlerdeki motiflerin Yörük kökenli olduğu görülmektedir. Motiflerin Yörük kökenli olmasına karşılık motiflerin yörede bazı köylerde kendi benliklerini bulduğunu ve yöreye özgü kilimlerin oluştuğunu görmekteyiz. Örneğin Altınbaş kiliminin yörenin özellikle Takmak köyünde üretilen Yörük kökenli bir kilim olduğunu ve geçmişteki renk ve motif özelliğini günümüzde de koruması bakımından büyük önem taşıdığı bilinmektedir.Yöremizde eskiden kendi ihtiyaçlarını karşılamak için dokumacılıkla uğraşılırken,günümüzde yöre halkı dokumacılığı aile bütçesine katkıda bulunmak,yöre ekonomisini canlandırmak amacıyla yapar duruma gelmiştir.Ticari amaçla yapılan kilim dokumacılığı geleneksel Eşme kilimlerinin renk kalitesini eski gelenekselliğinden uzaklaştırsa da motif gelenekselliğini korumuştur.Ticari amaçla yapılan kilim dokumacılığı Eşme kilimlerini Dünya dokumacılık literatüründe önemli bir yere sahip olmasını sağlamıştır.Geleneksel Türk dokumacılığının Dünyaya açılan kapısı olmuştur.

b)Sanayi
Eşme İlçesinde imalat ve tamirat sanayi ile uğraşan küçük esnafın işyeri sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla 1984 yılında bir kooperatif kurulmuştur. İlçenin kuzey doğusundaki 72.000 m2 lik alan site için uygun görülmüştür.Belediye imar planında sanayi sitesi olarak işaretlenen bu alan üzerinde kooperatif inşaatı başlamıştır. Kooperatif bünyesinde 139 işyeri bulunmakta olup fiziki gerçekleşme oranı % 95 dir. Üye sayısı 115 dir.

Eşme'nin Yerel Etkinlikleri
Uluslararası Eşme Turistik Kilim Kültür Ve Sanat Festivali (Kuruluş 1992)
YERİ VE TARİHİ : Eşme / Her Yıl Haziran Ayının Son Haftası (Cuma-Cumartesi-Pazar)
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Eşme Kaymakamlığı - Belediye Başkanlığı - T.C. Kültür Bakanlığı
TEL : 0.276.4141013 FAX : 0.276.4141191

Tarihi ve Coğrafi yapısıEşme’nin ilk sakinlerinin Eşmeli Aşiretinden olduğu rivayet edilmektedir.
Eşmeli aşiretinin bu adı nereden aldığı bilinmemektedir. Eşme pınarların başına yerleşen aşiret oymaklarına veya göç kafilelerine verilen isim olarak düşünülmektedir. İlçe Türk aşiretlerinden Eşmeli,Kacar, Harmandalı, Kızılkeçeli, Karate-keli, Sarıkeçili, Sarıtekeli, Sarıkeçeli gibi aşiretlere yurt ve oba olmuştur. Bu aşiretlerin bazılarının varlığını halen devam ettirmekte olup, Karakeçili aşiretinin Urfa ve Bilecikte Eşmeli aşiretinin de Kocaeli'ndeki aşiretlerle kan ve akrabalık bağlarının bulunduğu bilinmektedir.
Osmanlı döneminde Güre-inay, Sirge Nahiyeleri ile birleştirilerek Eşme Kazası adı ile Denizli İline bağlanmıştır. Daha sonra Manisa İline (l865) bağlanmış, Cumhuriyetten sonra l953 yılında Uşak Kazasının İl olması ile birlikte Uşak’a bağlanmıştır.
Eşme İlçesi; Batısı Sarıgöl ve Alaşehir, doğusu Uşak ve Ulubey, Güneyi Güney Kuzeyi Kula, Selendi ilçeleriyle çevrili 823 rakımlı l338 Km² yüzölçümlü bir yerleşim merkezidir. Genelde çok engebeli bir arazisi bulunmaktadır.
İç Anadolu ile Ege Bölgesi arasında geçiş ikliminin bütün özelliklerini taşıyan ilçede yıllık yağış oranı düşük seviyededir. Bu sebeple genelde seyrekçe meşe ağaçları ve bodur ağaçlar görülür. Güllü ve Akçaköy civarında az da olsa çam ormanı görülür.
Akarsu olmayan ilçede göletlerle sulama yapılmaktadır ve bitki örtüsü hayvancılık yapmaya müsait olduğundan, hayvancılık önemli bir geçim kaynağıdır.

Nüfus
Eşme İlçesinin 2000 yılı Genel Nüfus Sayımına göre ;
• İlçe Merkezinin Nüfusu 13 700
• Yeleğen Kasabasının Nüfusu 2 661
• Ahmetler Kasabasının Nüfusu 2 018
• Güllü Kasabasının Nüfusu 1 993
• Köylerin Nüfus Toplanı 20 584
• TOPLAM NÜFUS 40 956
İlçe nüfusunun çeşitli mesleklere göre dağılımı ise % 40 çiftçi, %20 Küçük esnaf, % 5 yurt dışında işçi, % 5 sanatkar ve %30 serbest meslek sahibidir. İlçe merkezinde okur yazarlık oranı % 94 , köylerde ise % 88 oranındadır. İlçe nüfusunun ana dili % l00 Türkçe’dir.

İdari Durum
Eşme ilçe merkezinde 5, Ahmetler Kasabasında 2, Yeleğen Kasabasından 3, Güllü Kasabasından 2 mahalle muhtarlığı mevcut olup, Merkez Belediyesi ile 3 Kasaba Belediyesi ile 57 Köyümüz vardır.
Köyleri genellikle birden fazla mahalleden müteşekkil olup, dağınık bir yerleşim görülmektedir. İlçemize bağlı 57 Köye bağlı olarak 117 yerleşim birimi bulunmaktadır.

Köyler------------------------Nüfus 2000------İlçeye Uzaklığı (km)----İle Uzaklığı (km)
1-Ağabey köyü------------1.304------------------------19---------------------------83
2-Akçaköy----------------------86------------------------28---------------------------92
3-Alahabalı köyü------------329------------------------20---------------------------84
4-Araplar köyü---------------263------------------------17---------------------------81
5-Armutlu köyü-----------1.088--------------------------8---------------------------72
6-Aydıncık köyü------------112-------------------------18---------------------------82
7-Balabancı köyü-----------394------------------------16---------------------------70
8-Bekişli köyü---------------247------------------------22---------------------------86
9-Bozlar köyü---------------422-------------------------16---------------------------80
10-Caberler köyü-----------105--------------------------8---------------------------72
11-Camili köyü----------------92------------------------34---------------------------98
12-Cemalçavuş köyü------163------------------------26---------------------------90
13-Cevizli köyü--------------175------------------------20---------------------------84
14-Çalikhasan köyü---------73------------------------30---------------------------94
15-Çaykışla köyü-----------410------------------------30---------------------------94
16-Davutlar köyü------------264------------------------17---------------------------81
17-Delibaşlı köyü------------284------------------------30---------------------------94
18-Dereköy köyü------------561------------------------12---------------------------74
19-Dereli köyü----------------287------------------------26---------------------------90
20-Dervişli köyü--------------693------------------------21---------------------------85
21-Emirli köyü----------------138------------------------21---------------------------85
22-Eşmeli köyü---------------375-----------------------15---------------------------79
23-Eşmetaş köyü------------345-----------------------21---------------------------85
24-Gökçukur köyü------------33------------------------15---------------------------79
25-Güllübağ köyü------------710-------------------------8---------------------------72
26-Güney köyü---------------165------------------------10---------------------------74
27-Günyaka köyü------------384------------------------28---------------------------92
28-Hamamdere köyü-------247------------------------28---------------------------92
29-Hardallı köyü----------------56------------------------26---------------------------90
30-İsalar köyü-----------------149------------------------16---------------------------80
31-Kandemirler köyü--------226------------------------16---------------------------80
32-Karaahmetli köyü-----1.378------------------------18---------------------------82
33-Karabacaklı köyü-----258------------------------20---------------------------84
34-Karacaömerli köyü-------204------------------------26---------------------------90
35-Katrancılar köyü----------146------------------------28---------------------------92
36-Kayalı köyü----------------830--------------------------8---------------------------72
37-Kayapınar köyü-----------699------------------------17---------------------------81
38-Kazaklar köyü-------------212------------------------25---------------------------89
39-Keklikli köyü---------------581------------------------24---------------------------88
40-Kıranköy---------------------851-------------------------8---------------------------72
41-Kocabey köyü-------------171------------------------28---------------------------92
42-Kolankaya köyü-----------261--------------------------8---------------------------72
43-Konak köyü-----------------299------------------------16---------------------------80
44-Köseler köyü---------------206------------------------26---------------------------90
45-Köylüoğlu köyü------------396------------------------25---------------------------89
46-Manavlı köyü---------------165------------------------24---------------------------88
47-Narıncalı köyü--------------112------------------------29---------------------------93
48-Narlı köyü--------------------279------------------------22---------------------------86
49-Oymalı köyü-----------------297------------------------18---------------------------82
50-Puslu köyü-------------------487------------------------13---------------------------77
51-Saraycık köyü-------------1.105----------------------15---------------------------79
52-Şehitli köyü------------------259------------------------16---------------------------80
53-Takmak köyü----------------696-------------------------6---------------------------70
54-Uluyayla köyü---------------541------------------------21---------------------------85
55-Yaylaköy-----------------------97--------------------------9---------------------------73
56-Yeniköy-----------------------192------------------------22---------------------------86
57-Yeşilkavak köyü------------879-------------------------9---------------------------73

İŞLETMEDEKİ GÖLETLER
Sıra No Göletin Adı

1 Eşme - Takmak Göleti

2 Eşme - Üçpınar Göleti

3 Eşme - Karaahmetli Göleti

4 Eşme - İsalar Göleti

5 Eşme - Güneyköy Göleti

6 Eşme - Güllübağ Göleti

7 Eşme - Ahmetler Göleti

8 Eşme - Kıranköy Göleti

İgili Linkler
EŞME KAYMAKAMLIĞI http://www.esme.gov.tr/
KENT HABER EŞME SAYFASI http://www.kenthaber.com/ilceler.aspx?IlceKodu=6402
EŞME BELEDİYESİ http://www.esme.bel.tr/
METİN CENTER MAĞAZALARI http://www.metincenter.com.tr.tc/


(+)


En son Remzi BÜLBÜL tarafından Pzr 14 Ekm 2007, 12:21 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 kere değiştirildi


Remzi BÜLBÜL
10 yıl önce - Pzr 14 Ekm 2007, 11:19
Çevredeki Festivaller


Çevredeki Festivaller...

ULUBEY/KANYON KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Ulubey - 26-27 Mayıs
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Ulubey Belediye Başkanlığı

SARAYKÖY/MİLLİ MÜCADELEYE KATILIŞ TARIM VE KÜLTÜR FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Sarayköy - 25-27 Mayıs
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Sarayköy Belediye Başkanlığı

SİVASLI/ÇİLEK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Sivaslı - 3-4 Haziran
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Sivaslı Belediye Başkanlığı

BULDAN/DOKUMA, KÜLTÜR VE EL SANATLARI FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Buldan - 1-3 Haziran
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Buldan Belediye Başkanlığı

--------------------------------------------------------------------------------

EŞME/ULUSLARARASI TURİSTİK KİLİM, KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Eşme - 23-25 Haziran
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Eşme Belediye Başkanlığı-T.C. Kültür Bakanlığı


--------------------------------------------------------------------------------

KARAHAYIT/ULUSLARARASI KIRMIZISU KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Karayahıt – 6-8 Temmuz
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Karayahıt Belediye Başkanlığı-T.C. Kültür Bakanlığı

BULDAN/TRİPOLİS KÜLTÜR VE TURFANDA SULTANİYE ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Buldan - 28-29 Temmuz
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Yenicekent Belediye Başkanlığı

KİRAZ/TARIM VE SÜT ÜRÜNLERİ FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Kiraz - 1-2 Eylül
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Kiraz Belediye Başkanlığı

SARIGÖL/SULTANİYE ÜZÜM FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Sarıgöl - 31 Ağustos-1-2 Eylül
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Sarıgöl Belediye Başkanlığı

SELENDİ/GELENEKSEL KÜLTÜR VE CİRİT FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Selendi - 1-2-3 Eylül
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Selendi Belediye Başkanlığı

BEKİLLİ/ÜZÜM-ŞARAP-PEKMEZ-SİRKEKÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Bekilli – 7-9 Eylül
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Bekilli Belediye Başkanlığı

ÇAL/SANAT VE BAĞBOZUMU FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Çal – 8-9 Eylül
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Çal Belediye Başkanlığı

ÇİVRİL/ELMA KÜLTÜR VE TARIM FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Çivril - 14-16 Eylül
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Çivril Belediye Başkanlığı

GÜNEY/BAĞBOZUMU FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Güney - 15-16 Eylül
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Güney Belediye Başkanlığı

ALAŞEHİR/BAĞBOZUMU FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Alaşehir - 21-25 Eylül
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Alaşehir Belediye Başkanlığı


Remzi BÜLBÜL
10 yıl önce - Pzr 14 Ekm 2007, 12:07
Kemer Dağında EŞME
(+)


Kemer Dağından Eşme genel görünümü...Remzi BÜLBÜL
10 yıl önce - Pzr 14 Ekm 2007, 12:47
Dünyaca Ünlü Meşhur Eşme Kilimleri


Dünyaca Ünlü Meşhur Eşme Kilimleri

Tarihçesi:
Anadolu kilimleri, kendini yenileyerek günümüze kadar yöresel
desen ve renk özellikleriyle gelmiştir. Halı ve kilim alanında belirli bir üne
sahip olan dokumalarımız duygu, düşünce, özlemi ve inancı ifade etmiş, atının
eyeri, hububatının ve eşyalarının taşınmasında kullandığı çuval, yiyeceğini
taşıdığı heybesi olmuştur. Özellikle kilim Anadolu insanının doğumunda beşiği,
ölümünde tabutunun örtüsüdür.

Günümüzde, milli kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan
kilimler, kolay taşınabilir ve az zamanda dokunabilmesi nedeniyle yaygın
kullanılır.

Günümüzde Eşme Kilimleri, genelde tacirlerin siparişleri ile,
ticari amaçla dokunmaktadır. Bunların yanı sıra, Eşme halkının kendi evleri için
dokudukları kilimler varsada sayıları azdır.

Eşme yöresinde kilimlerin sayıları azdır. Zili, sumak, sarma
motifli cicim, hopan ve tülü gibi dokumalar da yapılmıştır.

Eşme kilimlerini, halkın kendi ihtiyaçları için dokudukları
ve tüccarın siparişi vererek, ticari amaçla dokutturdukları kilimler olmak üzere
iki ana kolda incelemek yerinde olur.

Eşme’de geçmiş günlerde; “Altınbaş”, “Toplu”, “Takmak”,
“Ablaş” adları ile tanınan birbirinden farklı özellikler taşıyan kilimler
dokunmuşlar.

Öteden beri halkın kendi ihtiyacı için dokuduğu eski
kilimlerde iplikler, dokuyucu tarafından evde eğrilip bükülmüş; ve yine evlerde
kök boya ile boyanarak hazırlanmıştır. Bu kilimler rengi, yangısı (motifi) ve
kompozisyonu ile bölgeye has özellik göstermiştir. Bugün halkın kendi ihtiyacı
için dokuduğu kilimler iplik, kalite, renk, yangıç ve desen düzenlemesi
bakımından, bölgeye has özelliğini tamamen kaybetmiştir ve yozlaşmıştır.

Kilimlerdeki bu değişme ve yozlaşmalar, dönem dönem devam
etmiştir. Takriben 1934'den önceki kilimler “İlk Dönem”, 1935-1960 yılları
arasında dokunmuş olanlar “Orta Dönem”, 1981'den sonra dokunmuş olanlar ise “Son
Dönem” ki­limleri olarak sınıflandırılmıştır.

Yapılan incelemelerde, İlk Dönem Kilimleri'nde çözgü ve atkı
(renkli yanış ipi) tamamen yündür. İplikler, dokuyucu tarafından evlerde
hazırlanmış ve kökboya ile boyanmıştır. Bu kilimlerde hakim renk olarak
kullanılan mavi, kır­mızı ve yeşilin yan ıs ıra, diğer renklere de yer
verilmiştir. Mavi, tatlı indigo mavisi; kırmızı, tatlı pastel kırmızı; yeşil
ise, orta renkte bir yeşildir. Kilimlerdeki yeşil ve kırmızı gibi renkler,
karşıt renklerden olmalarına rağmen, pastel renklerde kul­lanıldıklarından ve
renk tonları uygun seçildiklerinden, birbirleri ile uyum sağ­lamıştır. Ayrıca,
bu dönem kilimleri iki şak/parça halinde dokunup, birbirine di­kilerek
kullanılmıştır. Motifler, “Tilifli”, diğer bir deyimle “Gıcıklı”dır.

Orta Dönem Kilimleri'nde, çözgü ve yanış-ipi, yündendir.
Motifler de­ğişmeye başlamıştır. Kök boya kullanılmakla beraber, sentetik boyaya
da yer verilmiştir. Bu dönemde iki şak halinde yapılan kilimler, ortadan
kalkmaya baş­lamış; tek parça olarak dokunmuştur. Motifler, yine tiliflidir. Yün
İplikleri yine dokuyucu tarafından hazırlanmıştır. Fakat, sentetik boya
kullanılmıştır. Birinci dö­nemde kullanılan indigo mavisi, bu dönemde çivit
mavisine dönüşmüştür. Pastel kırmızı ve yeşil tonları, biraz daha canlı
renklerde kullanılmış; renk uyumu, eski özelliğini kaybederek, bozulmaya
başlamıştır.

Son Dönem Kilimleri'nde ise; mavi renk, mavi-mor bir renk
almış; kırmızı, ya daha canlı renklerde kullanılmış ve zaman zaman al renge
bürünmüş, ya da çok koyu karanlık renkler tercih edilmiştir. Yeşil ise; koyu
çimen yeşili ile neftî yeşile dönüşmüştür. Kilimlerde, ya göz atıcı renkler
kullanılarak, gözü yoran bir durum yaratılmış, ya da çok koyu renklerle kilim,
iç karartıcı bir hale gelmiştir. İplikler, boyacılara boyattırılmaktadır. Boyacı
hangi tonda boyarsa, onunla do­kumak zorundadırlar. Renk tonları, eskilere göre,
tamamen değişmiştir. Boya kalitesi, düşmüştür. Bu dönemde, renk çeşitliliği
artmış, kilimlerde, çok koyu renkler yanısıra, çingene pembesi ile yer yer
parlak renklerde orlon iplikleri kullanılmıştır. Çözgüler, pamuk ipliğinden
yapılmıştır. Motiflerde de, dönem dönem değişiklikler görülmektedir.

Eşme'de kilimler, evlerde "Istar" denilen dik tezgâhlarda,
kadınlar ta­rafından dokunmaktadır. Tezgâha Kilim Ağacı da denir. Erkekler,
kilim do­kumazlar. Kız çocukları, küçük yaşta (7-8), annesinin yanında tezgâha
oturur, birlikte kilim dokumaya başlar. Kendi başına kilim dokuyacak duruma
gelince, dokumasını, ayrı bir tezgâhta sürdürür. Ticarî amaçla dokunan kilimler
de, yine ıstar denilen dik tezgâhlarda, kadınlar tarafından dokunmaktadır.
Eskiden ki­limlerin yünleri, evlerde, kirmanla eğrilirdi. Bölgede kirmanla yün
eğrilirken "Öreke"den de yararlanılırdı. Bugün dokunan kilimlerde, fabrika yünü
kul­lanılmaktadır.

Ticarî amaçla dokunan kilimlerin bir kısmında desenler, Eski
Eşme ki­limlerinin bordürlerinde veya zeminlerinde yer alan küçük motiflerin,
birkaç misli büyütülmüş örneklerinin, çok sade bir şekilde zeminde sıralanması
ile elde edil­mektedir. Diğer bir kısmında ise, bazı ihracat firmalarının
isteklerine ve çizip si­pariş verdikleri modellere bağlı kalarak yapılmaktadır
ki, bu ikinci grup desenler, çoğunluğu teşkil etmektedir. Bu kilimler, eski Eşme
Kilimleri ile pek ilgisi olmayan kilimlerdir. Renkler de, sipariş veren
firmaların isteğine bağlı olarak se­çilmektedir.

Bazı Kilim Motifleri:
· Altınbaş Kilimleri
· Toplu Kilimler
· Seccadeler
· Motiflerin İkonografisi
· Albaş Kilimi
· Takmak Kilimleri

Kilim Resimlerinden Bazıları:


Remzi BÜLBÜL
10 yıl önce - Pzr 14 Ekm 2007, 12:54
Dünyanın En Uzun Kilimi EŞME KİLİMİ


Dünyanın en uzun kilimi Eşme Kilimi

Uşak'ın kilimleriyle ünlü ilçesi Eşme'de, 45 günde 60 cm eni, 21 metre 40 cm boyu ile "dünyanın en uzunu" olmaya aday kilimin yanında, 13 kişinin 57 günde yaptığı 6.5 metre eni, 8 metre botu 52 metrekare alana sahip kilim "dünyanın en büyüğü" iddasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için çalışma başlatıldı.
Eşme kiliminin özenli dokumasıyla dünyada çok ayrı bir yere sahip olduğu ve bu ünü ilçenin tanıtımında daha etkin kullanmanın yollarının arandığı belirtiliyor.

sayfa 1
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
123 ... 151617   sonraki »
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler