Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 2
doktoromer
12 yıl önce - Çrş 23 Nis 2008, 02:04

İbrahim Hakkı Konyalı(Konya)
Tarihçi, yazar.Konya’da doğdu. İlk tahsilini mahallesinde Sibyan mektebinde, Rüştiye’yi de Akif Paşa mektebinde faaliyet gösteren Fuyuzat-ı Hamidiye Rüştiyesi’nde bitirdi. Çeşitli medreselerde özellikle de Islah-ı Medaris’e devam ederek tahsilini tamamladı.
İstanbul Arşiv Dairesi ile Ankara Vakıflar Müdürlüğü Arşiv Daire Müdürlüğü görevlerinde bulundu ve buradan emekli oldu. Büyük eserlerini 1940 yılından sonra vermeye başladı. İkiyüzün üzerinde eseri vardır. Alanya Tarihi, Erzurum Tarihi, Konya Tarihi, Karaman Tarihi, Akşehir Tarihi, Ereğli Tarihi, Kilis tarihi iki ciltlik Üsküdar Tarihi ve Beyşehir Tarihi eserlerinden bazılarıdır.
Hak Yolu, Tarih ve Tarih Dünyası gibi dergiler çıkartmış, Son Posta, Tan, Vatan İntibah, Meşrik-i Hakikat, Tercüman-ı Hakikat, İleri ve yeni Asya Gibi pek çok gazete ve dergilerde de yazıları çıkmıştır.
İbrahim Hakkı Konyalı, büyük ve değerli arşivini ve binlerce ciltlik kütüphanesini, Üsküdar Selimiye’deki Hünkar Kasrı’na “İbrahim Hakkı Konyalı, Kütüphane ve Arşivi” adıyla vakfetmiştir.
Başlıca yapıtları: İznik ve Bursa Tarihi (1936), İstanbul Abideleri (1940), Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi (1960), Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi (12964), Abideleri ve Kitabeleriyle Karaman tarihi, Ermenek ve Mut Abideleri (1967), Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Ereğlisi Tarihi (1970), Ankara Camileri 81978) vb.


fatih sari
12 yıl önce - Prş 24 Nis 2008, 15:06

Restorasyon illaki yapılmalı ama kesinlikle bilinçli insanlar tarafından. Çünkü şu anda yapılmakta olan bazı tarihi eserlerin hali içler acısı...Umarım burasıda aynı hatanın kurbanı olmaz

AHMET DANIŞ

12 yıl önce - Cmt 10 May 2008, 10:42

Eski Buğday pazarına çok yakın bir yerde çalışıyorum. dolayısıyla bu tarihi mekanın her gün biraz daha harabe haline geldiğini yakınen görüyorum. yukarıda fotoğraflarını gördüğümüz ve en az 100 yıllık olan yapıtlar malesef ayyaşların buluşma noktası şu an. mevcut haliyle kesinlikle bir kaç yıla kadar tamamen yıkılma tehlikesi olan bu yerler şimdilerde "amele pazarı" olarak ta kullanılmakta. Karatay Belediyesi'nin yeni binasına taşınmasından sonra bina önündeki görüntü ve güvenliğin selahiyeti açısından geçimini amelelik yaparak sağlayan vatandaşları buraya naklettiler.

Emel A
11 yıl önce - Cmt 18 Tem 2009, 00:12

Alıntı:
Tarihi iki kapı, ayakta kalan bir iki dükkan ve aşağıda gördüğünüz çeşme tarihi ögeler olarak restore edilip kolayca çekici bir yere dönüştürülür bu yer. Bilmiyorum, belki de vardır böyle bir plan.


Artık böyle bir proje üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Alanın eski kent dokusunda ve çok geniş olması şüphesiz önemini artırıyor.


hasan42

8 yıl önce - Pts 14 Oca 2013, 20:37

Maalesef buğday pazarı şu anda tarihi özelliği açısından hiç değerlendirilecekmiş gibi görünmüyor. Tarihi kıymet olarak sadece kapı ve üzerindeki kitabe ile bir iki yıkık duvar kalmış ve kapı da yıkılacakmış gibi duruyor.


  (+)

“Tacdar-ı devran Elgazi Sultan Abdülhamid han-ı Sani efendimiz hazretlerinin devr-i saltanatlarında
Vali-i vilayet devletlû Ferit Paşa hazretlerinin semere-i himmet-i umranperveraneleri olarak
Hayyız arây-ı husul olan müessesat-ı nafiadan biri de müceddeden inşa olunan işbu buğday pazarıdır.”
1317 - 1319sayfa 2
ANA SAYFA -> KONYA