Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
bendeniz emre
14 yıl önce - Pts 24 Eyl 2007, 12:48
[İST-A1.250] - İETT'nin İlk 5 Yıllık Strateji Planı HazırİETT'nin ilk beş yıllık stratejik planı hazırPlan 2008-2012 yıllarını kapsıyor

İSTANBUL- İmparatorluktan Cumhuriyet’e 137 yıllık kurumsal tarihe sahip olan İETT’nin 2008-2012 yıllarını kapsayan ilk beş yıllık stratejik planı hazırlandı. İETT APK daire başkanlığı tarafından yürütülen çalışma, bir yıl sürdü.

İETT Genel Müdürlüğü’nün 2008-2012 yıllarını kapsayan ilk beş yıllık stratejik plan çalışması 2006 yılında başlatıldı. Kurumun mevcut durumu, hedefleri, hedefe ulaşma yolları ve yöntemlerinin tespitine yönelik ‘İETT 1.Stratejik Planı’ ilgili yasa, yönetmelik ve kararlar uyarınca ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan Çalışması’ paralelinde ve DPT’nin çizdiği modele bağlı kalınarak hazırlandı.

İETT’nin fotoğrafı çekildi

Stratejik plan çalışmaları başından sonuna kadar İETT personeli tarafından yürütüldü. Yönetimi üç kişilik çekirdek kadro tarafından yürütülen çalışma, birimleri temsilen oluşturulan teknik kurul ve anket çalışmalarını yürüten grupla desteklenerek tabana yayıldı. Genel müdür, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarından oluşan İETT Encümen üyeleriyle her biri yarım gün süren on günlük atölye çalışmasının ardından orta kademe yöneticileriyle bir günlük çalıştay yapıldı. Son olarak çalışanların tamamını kapsayan form destekli saha anket çalışmaları yapılarak kurumun fotoğrafı çekildi.

İlk uygulama yılı 2008
İETT’nin kurumsal kimliğinden imar ve kent politikalarına, İstanbul’da ulaşımın tarihinden dünyadaki gelişmelere, yolculuk davranışlarından personel anketlerine, yasal düzenlemelerden vizyon ve misyon değerlendirmelerine kadar pek çok başlığın yer aldığı `İETT 1.Stratejik Planı` rapor halinde http://www.iett.gov.tr/metin.php?no=176 adresinde yayınlanacak. Rapor ayrıca kitap haline getirilerek ilgili paydaşlara dağıtılacak. İlk uygulama yılı 2008 olarak belirlenen plan, İETT’nin beş yıllık bütçesine de kaynaklık edecek.

İstanbul ulaşımında lider İETT’nin stratejik amaçları şöyle sıralandı:

· Kurumsal yapının güçlendirilmesini sağlamak

· Gelir gider dengesini kurmak

· Hat ağını iyileştirmek

· Raylı sistemleri geliştirmek

· Ulaşımda tam entegrasyonu sağlamak

· Toplu ulaşımı cazip hale getirmek

· Hizmette yeni teknolojileri uygulamak

· Hizmet içi eğitimi sürekli kılmak

· Özel taşımacılığı kurumsallaştırmak

· Çevreye duyarlı işletme anlayışı geliştirmek

· Tanıtım ve imaj geliştirici faaliyetleri artırmak

· Kurum içi/dışı ilişkileri ve sosyal dayanışmayı geliştirmek

(Haber Tarihi:20 Eylül 2007)


En son bendeniz emre tarafından Pts 24 Eyl 2007, 15:45 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


bendeniz emre
14 yıl önce - Pts 24 Eyl 2007, 15:22

Raylı sistemler stratejisinde,iett'nin projesi olan kadıköy kartal metrosu,kadıköy kartal kısmı en erken 2015'de seferlerine başlar,diye konuşuluyor,kozyatağı kısmıysa 2011 deniyor.Açılışta başbakan erdoğan,20 ay sonra seferlerine açma sözü almıştı,dinlenmedi,2006 temmuz ayında güya kadıköy kartal metrosu ticari seferleri başlatılcaktı,araya 10 sene gibi bir fark girdi Başta,ulaşıma gönül veren birileri olsa,şuan istanbul tamamen metropol olmuştu,metro inşaatlarını bitiremeyen iett'nin genel müdürü kurulduğumuz yıl olan 1871 yılından bu yana her ay bir kilometre metro ağını genişletseydik,şuan seneler öncesinden,istanbul metropol bir şehir haline gelecekti,açıklamasında bulunmuştu

bendeniz emre
14 yıl önce - Pts 24 Eyl 2007, 15:48

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. STRATEJİK PLANI (2008-2012):

ÖZETSENARYO

İETT’nin İstanbul toplu ulaşım yönetimindeki etkinliği artacak, buna bağlı olarak yönetim ve kaynak dağınıklığı ortadan kalkacak, ulaşımda bilimsel yaklaşımların etkisi artacak ve yeni finansman kaynakları bulunacaktır. Hatağı optimize edilerek ulaşım sistemleri arasında bütünleşme (entegrasyon) tamamlanacak, aktarma ve ana hat+besleme hat sistemleri geliştirilecektir. Kentin yoğun yolcu arterlerinde yüksek kapasiteli raylı sistemler ve alternatif sistemler (metrobüs) işletilecek, raylı ve deniz taşımacılığı payı artacaktır.

Toplu taşımacılıkta özel taşımacılık payı yükselecek, özel toplu taşıma işletmeciliği kurumsallaşacaktır. İstanbul tarihi yarımadası içindeki işyerleri (imalat + sanayi) sur dışına çıkarılacak ve merkezi yerlere araç girişi engellenecek, toplu taşım için alt yapının önemi ve ihtiyacı artacaktır. Ulaşım yönetimi kalitesi ve yolcu odaklı hizmet anlayışı gelişecek, akıllı ulaşım teknolojileri kullanılacaktır.

GZFT ANALİZİ

ÜSTÜNLÜKLER
ZAYIFLIKLAR

Yasal dayanak
Kurum dışı ilişkiler

Tarihsel kimlik
Kurum içi ilişkiler

Kentiçi toplu ulaşımda denetim
Kalifiye personel sayısı

Özkaynakları
Katılım

Toplu taşımın öncelenmesi
Mevcut teknolojilerin kullanımı

Kamu toplu taşımacılığında güçlülük
Aidiyet duygusu

Güvenilirlik
AR-GE politikaları

Ulusal ölçekte kamu toplu taşımacılığında önderlik
Hizmet içi eğitim

Kamu ulaşımında gelirlerin İETT`de toplanması
Performans değerlendirme standardı

İETT içinde STÖ`lerin gücü
İmaj

İETT`nin marka oluşturması
Personel ve istihdam planlaması


Finans kaynağı süreksizliği


Filonun yaşlılığı


Taşınmazların sürekli azalması


Teknoloji ve bilgi sistemlerinde kullanıcı direnci


Yapılan projelerin hayata geçirilmemesi

FIRSATLAR
TEHDİTLER

Toplu taşımacılığın devletçe teşviği
Dış müdahelelere açık oluş

Kaynak sağlanması için özelleştirilmesi
Kurumun varlığını etkileyecek özelleştirme

Deniz ve raylı sistemin gelişmesi
İstanbul il sınırlarının belirlenmesiyle ilgili nüfus, imar, ulaşım planlarının eşzamanlı oluturulamaması

AB üyelik süreci
Özel araç artışına önlem alınamaması

Trafikte toplu ulaşım araçlarına öncelik sağlanması
Özel araç yolüstü parklanmalarının İETT`nin sefer kaybına yol açması

Kent kültüründe önemli bir yer tutma
Kentiçi trafik uygulama ve denetiminin yerel yönetimde olmaması

Düzenli ve sürekli halkla ilişkiler
Toplu ulaşım planının olmaması


Gelirin yolculuğa bağlı değişken olması


Filonun çevre politika ve kararlarına uygun yenilenip dönüştürülememesi


Alternatif enerji kaynaklarına sahip olamamak

VİZYON

İSTANBUL’DA, ULUSLARARASI STANDARTLARDA, İNSAN MERKEZLİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM HİZMETLERİ SUNAN LİDER İŞLETME: İETT


MİSYON

İSTANBUL’DA, ULAŞIM HİZMETLERİNİ ZAMANINDA, KONFORLU, EKONOMİK, ENTEGRE, İNSANA SAYGILI, ÇEVREYE DUYARLI, YENİLİKÇİ BİR İŞLETMECİLİK ANLAYIŞI İLE SÜRDÜRECEĞİZ. GÜCÜMÜZÜ KÖKLÜ GEÇMİŞİMİZDEN VE İLKELERİMİZDEN ALIYORUZ.

İLKELER

GÜVEN

ADALET

LİDERLİK

VERİMLİLİK

ŞEFFAFLIK

ÇEVRECİLİK

GELİŞİM

KATILIM

STRATEJİK AMAÇLAR

KOD
AMAÇ

SA.1.
Kurumsal yapının güçlendirilmesini sağlamak

SA.2.
Gelir gider dengesini kurmak

SA.3.
Hat ağını iyileştirmek

SA.4.
Raylı sistemleri geliştirmek

SA.5.
Ulaşımda tam entegrasyonu sağlamak

SA.6.
Toplu ulaşımı cazip hale getirmek

SA.7.
Hizmette yeni teknolojileri uygulamak

SA.8.
Hizmet içi eğitimi sürekli kılmak

SA.9.
Özel taşımacılığı kurumsallaştırmak

SA.10.
Çevreye duyarlı işletme anlayışı geliştirmek

SA.11.
Tanıtım ve imaj geliştirici faaliyetleri arttırmak

SA.12.
Kurum içi/dışı ilişkileri ve sosyal dayanışmayı geliştirmek

STRATEJİK HEDEFLER

SA
SH
HEDEF

SA.1.
SH1.1.
Kurumsal yapının güçlendirilmesini sağlayacak faaliyetler

SA.2.
SH2.1.
Kurumsal performansı arttırmak

SH2.2.
Zayi km` yi % 0,5 azaltmak

SH2.3.
Güvenlik bilet sistemi kullanımına geçmek

SH2.4.
Ölü km. oranını dönem sonuna kadar % 5 azaltmak

SA.3.
SH3.1.
Hatağı iyileştirme çalışmalarını yürütmek

SA.4.
SH4.1.
21,3 km. raylı sistem yapmak

SA.5.
SH5.1.
Ücrette tam bütünleşmeyi (entegrasyon) sağlamak

SA .6.
SH6.1.
Alternatif ulaşım modelleri geliştirmek

SA.7.
SH7.1.
Mevcut altyapı ve hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

SH7.2.
Dönem içinde akıllı ulaşım yönetim sistemini kurmak

SH7.3.
Yeni denetim teknolojileri uygulamak

SA.8.
SH8.1.
İşçi personele hizmetiçi eğitim vermek

SH8.2.
İdari personele hizmet içi eğitim vermek

SA.9.
SH9.1.
Kurumsallaşmayı sağlayıcı yeni yöntemler belirlemek

SA.10.
SH10.1.
Çevreye duyarlı yeni otobüsler almak

SH10.2.
İETT’nin 5 garajında atıksu tesisi yapmak

SA.11.
SH11.1.
İç ve Dış paydaşların memnuniyetini izlemek ve geliştirmek

SH11.2.
Fuar ve tanıtım etkinliklerine katılmak

SA.12.
SH12.1.
Çalışanların koşullarını iyileştirerek kurumla bütünleşmelerini sağlamak

FAALİYET VE PROJELER

SA KOD
SH KOD
F/P KOD
FAALİYET/PROJE

SA.1.
SH.1.1.
F1.1.1.
Kentiçi Ulaşım şurası

F1.1.2.
Ulaşım paneli

F1.1.3.
Ulaşım sempozyumu

SA.2.
SH.2.1.
P.2.1.1.
Süreç yönetimi ve performans programı

P.2.1.2.
Stratejik plan ve performans programı

P.2.1.3.
Yatırım proje ve faaliyetleri programı

P.2.1.4.
İstatistik programı

SH.2.2.
F.2.2.1.
Araç tahsislerini azaltmak

F.2.2.2.
Araçların hatlar arasında değiştirilmesini azaltmak

SH.2.3.
F.2.3.1.
Kağıt bilet kullanımı yerine smart kart kullanımına geçmek

SH.2.4.
P.2.4.1.
300 otobüs kapasiteli 3 adet garaj yapımı

P.2.4.2.
200 otobüs kapasiteli 3 adet garaj yapımı

SA.3.
SH.3.1.
F.3.1.1.
Sürdürülebilir hatağı analiz modülünün yapılması

SA.4.
SH.4.1.
P.4.1.1.
Otogar-Kirazlı-İkitelli hattı metro yapımı

SA.5.
SH.5.1.
F.5.1.1.
ÖHO’lerin ortak ücretlendirme sistemine % 100 katılması

SA.6.
SH.6.1.
P.6.1.1.
100 adet lastik tekerlekli tramvay alımı

SA.7.
SH.7.1.
P.7.1.1.
Kurumsal yazılım ihtiyacını % 100 karşılamak

P.7.1.2.
Yazılımları WEB tabanlı hale getirmek

P.7.1.3.
Mevcut sunucuları yenilemek

P.7.1.4.
Veri iletişimağı altyapısını iyileştirmek

P.7.1.5.
Veri iletişimağı fiber altyapısını gerçekleştirmek

P.7.1.6.
Veri ve sistem güvenliği altyapısını sağlamak

P.7.1.7.
Garaj ve aktarma noktalarına kablosuz ağ kurmak

P.7.1.8.
Doküman Yönetim Sisteminin tüm birimlerde kullanımı

SH.7.2.
P.7.2.1.
Duraklarda yolcu bilgilendirme sistemi kurmak

P.7.2.2.
Otobüs filosunu elektronik ortamda izlemek

P.7.2.3.
Otobüs filosunu elektronik ortamda gerçek zamanlı yönetmek

SH.7.3.
P.7.3.1.
Tüm garajlarda elektronik tesellüm sistemi

SA.8.
SH.8.1.
F.8.1.1
İşçi personel eğitimi

SH.8.2.
F8.2.1.
İdari personele Kamu İhale Kanunu eğitimi

F.8.2.2.
İdari personel eğitimi

SA.9.


SH.9.1.
F.9.1.1.
Özel toplu taşıma personeli eğitimi

F.9.2.1.
Şirketleşmeyi teşvik edici kararlar almak ve uygulamak

SA.10.
SH.10.1.
P.10.1.1.
500 adet doğal gazlı otobüs alımı

P.10.1.2.
50 adet hidrojen yakıtlı otobas alımı

SH.10.2.


P.10.2.1.
Anadolu garajına atıksu tesisi yapımı

P.10.2.2.
İkitelli garajına atıksu tesisi yapımı

P.10.2.3.
Sarıgazi garajına atıksu tesisi yapımı

P.10.2.4.
Şahinkaya garajına atıksu tesisi yapımı

P.10.2.5.
Edirnekapı garajına atıksu tesisi yapımı

SA.11.


SH.11.1.
P.11.1.1.
Ulaşımla ilgili araştırmalar yapmak

P.11.1.2.
Tarihi genel müdürlük binası Metrohan’ın onarımı

F.11.1.3.
Reklam panolarını yenilemek

F.11.1.4.
Halkla ilişkiler büroları açmak

F.11.1.5.
Basının elektronik ortamda izlenmesi

F.11.1.6.
Tanıtım amaçlı promosyon alımı

SH.11.2
F.11.2.1.
Fuarlara, temsil ve tanıtım etkinliklerine katılmak

SA.12.
SH.12.1.
F.12.1.1.
Personelin ödüllendirilmesi

F.12.1.2.
İETT lojmanlarının deprem riski nedeniyle yenilenmesi

F.12.1.3.
Hizmet binalarının bakım onarım yenileme işleri ve ek tesisler

İETT 2008 - 2012 Stratejik Planlama metninin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İETT 2008 - 2012 Stratejik Planlama Halka Diyagramına buradan ulaşabilirsiniz.


abdullah37

14 yıl önce - Pts 24 Eyl 2007, 21:38

İETT Genel Müdürü ve Başkan Kadir TOPBAŞ 2007 yılının başında televizyonlarda ve gazetelerde bu yıl içinde 500 yeni otobüs alıp 500 otobüsede klima takıcaklarını söylemişlerdi.

Ne klimalar takıldı ne de yeni otobüs alımı ihalesi yapıldı.Ardından bir haber okuyorum İETT metrobüs alımı için 500 yeni otobüs alımından vazgeçti.

Yorumu sizlere bırakıyorum....


Ahmet Bengüer
14 yıl önce - Sal 25 Eyl 2007, 01:52

Alıntı:
SA.10.
SH.10.1.
P.10.1.1.
500 adet doğal gazlı otobüs alımı


5 yıllık plan içerisinde 500 adet doğalgazlı otobüs alımı hedefi de var.


Semih Yaşar

14 yıl önce - Sal 25 Eyl 2007, 11:48
500 otobüs


Alıntı:
Ne klimalar takıldı ne de yeni otobüs alımı ihalesi yapıldı.Ardından bir haber okuyorum İETT metrobüs alımı için 500 yeni otobüs alımından vazgeçti.


500 otobüs fiyatına 50 tane Phileas alıyorlar, hemde klimalı, fena mı?

Not: Bu mesajı Metrobüs projesini eleştirmek için yazmıyorum, sadece araç seçimine karşıyım.ANA SAYFA -> ULAŞIM