Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Adana Çukurova Üniversitesi
« önceki   123 ... 7374757677   sonraki »

ANA SAYFA -> ADANA
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
sayfa 74
serkanen

1 yıl önce - Pzr 15 Ekm 2017, 14:37

Mithat Özsan Amfisi


(+)
önens

11 ay önce - Prş 02 Ksm 2017, 22:38
ÇÜ, dünyanın en iyi Türk üniversitelerinden biri


ABD merkezli bilgi ve haber yayıncısı US. News'in açıkladığı 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması 2018'de üniversiteler global/bölgesel araştırmalarda saygınlık, yayın, kitap, konferans sayıları, yayınlara yapılan atıflar, uluslararası işbirliği gibi 13 kritere göre sıralandı. 2018 sıralamasında yer verdiği yükseköğretim kurumunu 1000'den 1.250'ye, ülke sayısını ise 65'ten 74'e çıkardı. Bu sayede listedeki Türk üniversiteleri 20'den 30'a yükseldi. Çukurova Üniversitesi de Türkiye'nin en iyi 10. üniversitesinden biri ilan edildi.
US. News'in açıkladığı 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması 2018'i değerlendiren Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, "Akademisyen, öğrenci ve çalışanlarından aldığı güçle Çukurova Üniversitemizin 'Dünyanın En İyi Üniversitesi' listesine giren Türk Üniversitesinden biri olmasından gurur duyuyorum. Daha da iyisini yapabileceğimize olan inançla bu başarıda emeği geçen bütün personelimize en içten dileklerimle teşekkür ediyorum" dedi.
Çukurova Üniversitesi'nin daha kaliteli, daha modern, öğrenci merkezli eğitim verme ve dünya üniversitesi olma hedefine kararlılıkla ilerlediğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Kibar, "Çukurova Üniversitesi daha nice başarılarla varlığını sürdürmeye devam edecektir" diye konuştu.http://www.hurriyet.com.tr/cu-dunyanin-en-iyi-tur ...r-40630009


önens

11 ay önce - Pts 06 Ksm 2017, 10:58

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipliğinde Adana’da gerçekleşen 23. Ulusal Ergonomi Kongresi’nde geniş bir katılımla temsil edildi. 

Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde Adana'da gerçekleşen 23. Ulusal Ergonomi Kongresi'nde geniş bir katılımla temsil edildi.Kongreye ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları Prof. Dr. Emin Kahya ve Arş. Gör. Büşra Şahin'in yanı sıra, bitirme projesi hazırlayan 11 öğrenci ve 2 mezun da katılarak toplam 10 bildiri sundu. Kongrede sunulan ve ambulans ergonomisini kapsayan bir çalışma için ayrıca ESOGÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları Nurcan Anık ileHarun Özkan da kongreye katıldı.Kongre ile ilgili bir açıklama yapan Prof. Dr. Emin Kahya, bu kongreye ilk kez böyle yüksek bir öğrenci katılımının sağlandığını belirtirken, burada sunulan 10 bildirinin makale haline getirilip muhtelif dergilerde yayınlanması konusunda çalışmalara başlandığını ifade etti. Prof. Dr. Emin Kahya katılan tüm öğrencileri ve onları hazırlayan öğretim elemanlarını kutladı 

https://m.sondakika.com/haber/haber-23-ulusal-erg ...-10203080/önens

11 ay önce - Çrş 08 Ksm 2017, 20:38Çukurova Üniversitesi'nde 'Nobel ödülleri ve bilime yolculuk'

TÜRKİYE Bilimler Akademisi (TÜBA) Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) 'Nobel Ödülleri ve Bilime Yolculuk' konulu konferans verdi.

TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde Çukurova Üniversitesi'nin daveti ve ev sahipliğinde düzenlenen konferans Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirildi. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyhan Tükel ile Prof. Dr. Şeref Erdoğan, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı konferans, Prof. Dr. Şeref Erdoğan'ın konuşması ve Prof. Dr. Emin Kansu'nun biyografisini takdimiyle başladı. TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu 'Nobel Ödülleri ve Bilime Yolculuk' adlı sunumu yaptı. Konuşmasına Alfred Nobel'in kim olduğunu, neden bu ödülleri koyduğunu ve ödüllerin özellikleri hakkında bilgi vererek başlayan Prof. Dr. Kansu, Nobel'in arkasında yatan temel bilim felsefesini anlattı. Ödül alanlar incelendiğinde, kişilerin Nobel almak için özel bir çaba sarf etmediğinin görüleceğini bildiren Prof. Dr. Kansu, "1972 yılından itibaren düzenli olarak takip ettiğim Nobel Ödülleri'ni alan kişiler arasında Albert Einstein dışındaki tüm kişiler sadece meraklarını ispatlamak için deneysel ya da gözlemsel çalışmalarını yapmışlar ve Nobel'le ödüllendirilmişler. O bakımdan ödüllerin arkasında yatanı özellikle genç öğrencilerimiz iyi kavrar ve derslerini de bu merak ve motivasyonla çalışırlarsa üzerinden gelemeyecekleri bir şey olamayacağını görürler"dedi. Prof. Dr. Kansu, Nobel alanların ortak özelliklerini ise, "Sorgulama, bilimsel merak, biyolojiyi ve süreci anlama, bir konuya odaklanmak, azimli olma, kararlılık, tutkulu olmaları, takım kurma ve işbirliği yapmaları" olarak değerlendirdi.

922 NOBEL'DEN SADECE 48'İ KADINLARIN
Fizik, kimya, fizyoloji veya tıp, edebiyat, barış ve ekonomi dallarında Nobel Ödülü alanların çalışma alanları, yaşam öyküleri ve ödül yolunda ilerlerken gelişmeler hakkında bilgiler de veren Prof. Dr. Emin Kansu, özellikle kadınlara Nobel Ödülü'nün çok az verildiğine dikkati çekerek "Bugüne kadar verilen 922 Nobel'den sadece 48'i kadınlara verilmesi şaşırtıcı"diye konuştu.


http://www.hurriyet.com.tr/cukurova-universitesin ...i-40637880


önens

11 ay önce - Sal 14 Ksm 2017, 22:57TMMOB ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ – 2017Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen ve sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) tarafından yürütülen, “TMMOB Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2017” ve beraberinde gerçekleştirilecek olan Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı, 2007 yılında başlayan CBS kongreleri dizisinin 5. si olarak, 15-18 Kasım 2017 tarihlerinde ve ilk defa uluslararası bir formatta, Çukurova Üniversitesi/Adana`da gerçekleştirilecektir.

“Özgür veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya” sloganı ile gerçekleştirilecek olan Kongrenin amacı Ülkemizde bir türlü arzu edilen niteliğe ulaşamayan CBS iklimine olumlu katkılar sunabilmektir. Bu amaçla, önceki kongrelerde olduğu gibi, bilim insanlarını, kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek araştırma, deneyim ve birikimlerin paylaşılması hedeflenmektedir. Kongrede, Ülkemizin CBS ve bağlantılı teknolojileri ile çözümlenebilecek sorunlarına mevcut durum ve yasal mevzuat temelinde çözümler aranacak, CBS ve ilgili alanlarının Harita Mühendisliği ve diğer meslek disiplinleri için açabileceği yeni ufuklar ortaya konacaktır.

Gelinen noktada veri paylaşımı ve özellikle kamu kurumlarının birlikte çalışabilmesine olanak tanıyacak Ulusal Konumsal Veri Altyapısı (UKVA-TUCBS) halen oluşturulabilmiş değildir. Dünya`da ise son yıllarda “Açık Veri”, “Büyük Veri” gibi yeni eğilimler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu kongrede yeniden, bir türlü başaramadığımız veri paylaşımına ve daha yeni bir kavram olarak verinin açık hale getirilmesine dikkat çekmek istedik. Verinin “açık” ya da “özgür” bırakılması, çok farklı kullanıcıların özgün bilgi ve ürünler üretebilmesine, bu yolla da yeni ufukların ve yeni iş alanlarının açılmasına olanak tanıyacak bir vizyondur. Nihayet kongremizin sosyal boyutu ve Ülkemizin belli alanlara sıkıştırılan gündemi ve insanımızı adeta daraltan iklimi itibariyle de “Özgür Dünya” dedik…

CBS kongreleri ile yaratılan etki ve sağlanan katkının süregelen kongreler dizisinde sürekli artırılması hedefi ile bu yıl beşincisi düzenlenecek olan CBS Kongresi`nin bu yıl ve bundan sonraki yıllarda “uluslararası” bir formatta gerçekleştirilmesi görüşü, Kongre Düzenleme Kurulu`nun önerisi ve TMMOB`nin onayı ile kabul görmüştür.


BİLDİRİ VE PANEL KONULARI

Kongre`de aşağıda belirtilen panel konuları ele alınacaktır. Teknik oturumlarda sunulacak bildiriler, bu konularda olabileceği gibi Açık veri, Web CBS, Semantik Web, Bağlantılı veri (Linked Data), Sensör Web, büyük konumsal veri, Konumsal analiz, zamansal CBS, 3B CBS, Görselleştirme, konumsal görsel analitik, konumsal iyileştirilmiş sanal gerçeklik, veri madenciliği, konumsal veri kalitesi, konum temelli hizmetler, gönüllü coğrafi bilgi ve sistem tasarımı konularında da olabilir.

PANELLER

Özgür Veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya
Ülkemizde özgürlükler, anayasal dayanaklar, yaşamda, bilimde ve üretimde özgürlük.
Ülke ve Kent Yönetımınde CBS
Ulusal Konumsal veri altyapısı, Kent ve ülke ölçeğinde doğal kaynakların yönetimi, Bütünleşik kent yönetimi, ilgili projeler, yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.
Belediyelerde CBS
Belediye ve tapu-kadastro ilişkisi, Mevcut işleyişte yaşanan sorunlar için CBS; İmar planı değişiklikleri ve plan uygulamada CBS, HM özel sektörü işlerinde CBS olanakları, Yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.
Enerji, Ulaşım, Telekominikasyon Ve Altyapıda CBS
Kentsel Altyapı ve CBS, Akıllı kentler, Yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.
Tarımda CBS
Çiftçi kayıt sistemi, Toplulaştırma projeleri, Toprak reformu, Doğrudan gelir destekleri, Tarımda sigortalama, İklim değişikliği ve yeni stratejiler, gıda güvenliği, hayvancılık, Yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.
Ülkemizde CBS Eğitimi
CBS Uzmanlığı ve CBS Operatörlüğü, Kamu ve Özel sektörün eğitimden beklentileri, Yurt dışında durum

ÖNEMLI TARIHLERi

• Genişletilmiş Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 15 Ağustos 2017
• Özet Değerlendirme Sonuçları: 30 Ağustos 2017
• Bildiri Tam Metni Son Gönderim Tarihi: 30 Ekim 2017
CBS ve ilgili alanlarında araştırmalar yürüten bilim insanlarının, bu alanda faaliyet gösteren kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör çalışan ve temsilcilerinin ve ilgili diğer paydaşların, bu yıl uluslararası bir formatta Adana`da düzenlenecek kongreye katılımlarını diliyor ve bekliyoruz.
Daha fazla detay için: http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/cbs/
Online bildiri göndermek için: http://konferans.hkmo.org.tr/ocs/index.php/hkmo/cbs2017
Saygılarımızla,
Ertuğrul CANDAŞ (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı)
Prof. Dr. Çetin CÖMERT (Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı)sayfa 74
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
« önceki   123 ... 7374757677   sonraki »
ANA SAYFA -> ADANA