Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Denizli - Sarayköy
« önceki   123456789   sonraki »

ANA SAYFA -> Diğer Şehirler
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
sayfa 5
Açıkgöz

6 yıl önce - Pzr 06 May 2012, 23:13

Dikkatlisiniz gerçekten, böyle bir farklılığın olduğunu daha önce hiç fark etmemiştim Bunun düzeltilmesi için ne yapılması gerek?

enisserkan

6 yıl önce - Sal 13 Ksm 2012, 14:53
İlgilenmek istedim umarım düzeltilir...


Sarayköy’ün nüfusu kaç?

Denizlihaber.com’un okurlarından dikkatli vatandaş Serkan Sobay, Sarayköy’ün Aydın girişindeki ilçe tabelasıyla, denizli girişindeki ilçe tabelasındaki nüfus rakamlarının aynı olmadığını fark etti. Hangisinin doğru olduğunu öğrenmek için girdiği TÜİK resmi internet sitesinde ise üçüncü bir rakam yazıyordu.
Denizlihaber.​com’un dik­kat­li oku­yu­cu­la­rın­dan Ser­kan Sobay, yet­ki­li­le­rin Sa­ray­köy’deki il­gi­siz­li­ği­ni gös­te­ren il­ginç bir olayı bel­ge­le­di. Denizlihaber.​com’a ula­şan oku­ru­muz, “Bu nasıl olu­yor?” so­ru­su­nu yö­nel­tin­ce, kendi ha­be­ri­nin kah­ra­ma­nı oldu.
De­niz­li’nin Sa­ray­köy İlçesi’nin nü­fu­su Aydın gi­ri­şin­de­ki ta­be­la­sın­da fark­lı, De­niz­li gi­ri­şin­de­ki ta­be­la­sın­da fark­lı gös­ter­di­ği­ni tes­pit eden dik­kat­li va­tan­daş Sobay, iki ta­be­la­yı da cep te­le­fo­nuy­la fo­toğ­raf­la­dı. Ta­be­la­nın biri ilçe nü­fu­su­nu 18 bin gös­te­rir­ken, bir diğer ta­be­la 18 bin 400 gös­te­ri­yor­du.
Ta­be­la­la­rın han­gi­si­nin ger­çek nü­fu­su gös­ter­di­ği­ni an­la­mak için ça­lış­tı­ğı ma­ğa­za­nın bil­gi­sa­ya­rın­dan TÜİK’in si­te­si­ne giren Sobay, bu­ra­da yeni bir du­mur­la kar­şı­laş­tı. TÜİK’in 2011 ve­ri­le­ri­ne göre Sa­ray­köy’ün nü­fu­su, 18 bin 612’ydi.

Bunun bir il­gi­siz­lik ol­du­ğu­nu dü­şü­nen Ser­kan Sobay, yet­ki­li­le­rin dik­kat­siz­lik ile il­gi­siz­lik ara­sın­da­ki bu ya­nıl­gı­nın dü­zel­til­me­si­ni is­te­di.
http://www.denizlihaber.com/kent/saraykoy/denizli ...yri/#devam
 


hilmis2000
6 yıl önce - Sal 13 Ksm 2012, 16:31

hiçbir haber değerinin olmadığını düşünüyorum... haberi yayınlayan ve bunun düzeltilmesini isteyen şahsın daha farklı konulara eğilmesini öneririm.enisserkan

6 yıl önce - Çrş 14 Ksm 2012, 03:50

hilmis2000 bey haberi bizzat kendim yayınlattım bilginize...Size de diğer konulara değinmek düşüyor... :thumbsup

gencmustafa
6 yıl önce - Çrş 14 Ksm 2012, 14:29

Bu haberin üstüne bakalım düzeltilecek mi tabela ?
Hilmis2000 neden haber değeri yok çok merak ettim ?sayfa 5
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler