Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
altan-turan
9 yıl önce - Prş 19 Tem 2007, 13:00
Rönesans devrinde Osmanlı ve Anadolu'nun durumu
Erkan_T
9 yıl önce - Prş 19 Tem 2007, 13:28hürdoğan
9 yıl önce - Prş 19 Tem 2007, 13:39Emir ERTEN

9 yıl önce - Prş 19 Tem 2007, 13:52burakerkıral

9 yıl önce - Prş 19 Tem 2007, 14:22m_emin
9 yıl önce - Prş 19 Tem 2007, 14:42

Alıntı:
İslam'da ehli sünnet olarak kabul edilen mezhep mensuplarının itikatta dayandığı iki temel düşünce vardır; biri Maturidilik, diğeri ise Eşarilik.

İmam Eşari, “hayır da, şer de Allah’tandır” der. İmam Maturidi ise, “her şey Allah’tandır” görüşünü benimsemekle birlikte “kötülük, Allah’ın kaza ve kaderidir” biçimindeki görüşü Allah’a karşı saygısızlık olarak kabul etmiştir. Yani, kötülüğü tercih eden insandır.

Maturidiye göre insan, delillere dayanarak ve ikna olarak iman eder. İnsan, Allah’ın verdiği akıl yeteneği ile, eylemlerin değerini, hayır mı şer mi olduklarını kavrayabilir.

İşte, Türkler ve Türk bilim adamları dolayısıyla medreseler Maturidi’nin yolunda, tahkiki iman yolunu tercih etmişler ve bu şekilde araştırarak iman etmenin, taklidi imandan üstün olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla, bütün dini bilimlerin yanında, medreselerde nakile dayalı bilgiler ile birlikte akla dayalı bilgilere de yer verilmiş, astronomi, cebir, geometri, mühendislik, tıp gibi bilimler ağırlıkla okutulmuştur.
Bu bilimler sayesinde Selçuklular ve Osmanlılar çağın en büyük bilim ve teknolojisini üretmişler, bu sayede süper güç olmuşlardır.

***
Yavuz döneminin sonuna kadar Osmanlı’daki ilim ve teknoloji üretimi artarak sürmüş, Kanuni döneminden sonra bu üretim yavaşlamış ve nihayet durmuştur. Bunun sebebi Yavuz’un Tebriz ve Kahire’den İstanbul’a getirdiği Eşari ve Şii okullarına mensup, yaklaşık 2 bin bilim adamının Osmanlı medresesine hakim olmasıdır.

İstanbul’u dünyanın ebedî bilim merkezi haline getirmek gibi yüksek bir düşünceden kaynaklanan bu bilim adamı sevkiyatı, maalesef İstanbul’da akıl ile nakil arasında kurulan sağlıklı dengeyi tamamen bozacak, araştırma-geliştirmeye dayalı ilim ve teknoloji üretimi tamamen duracak, nakil bilimleri, bir nevi ruhban sınıfı meydana getirecek ve Osmanlı gerilemeye böyle başlayacaktı. O zamana kadar “hayatta en hakiki mürşit ilimdir” görüşü ile bilgi ve teknoloji üreten Maturidi görüşe sahip bilim adamları azınlıkta kalacak, çalışmaları engellenecekti.

Ancak, Batı’da bilim ve teknolojinin gelişmesi askerliğe yansıdıkça, bu gelişme savaşlarda Osmanlı’nın karşısına çıktıkça, eksiklikler yenilgilerle hissedilir oldu.
Alev06

9 yıl önce - Prş 19 Tem 2007, 16:29görkem 07
9 yıl önce - Prş 19 Tem 2007, 16:52

Alıntı:
Rönesans Fatih'in İstanbul'u fethettikten sonra Bizans'ta bulunan yani elindeki esir olan bilim adamlarını Roma'ya göndermesiyle başlamıştır yani Fatih bilim adamlarını Roma'ya göndermeseydi rönensans diye birşey olmayacaktı.

  açıkcası ben bu kadar neden sonuca bağlı bir şey olduğunu düşünmüyorum.istanbulun, dönemin en önemli ticaret yolları olan ipek ve baharat yolu,akdeniz limanlarının osmanlıya geçişi avrupayı yeni yerler ticari yollar keşfetmeye zorladı.nihayetinde amerikanın keşfi kolonizasyonu hızlandırdı.Muazzam bir ucuz hammadde elde edilmiş oldu.sömürgeleştirmeden sonra avrupa 1750 lerdeki sanayi devrimiyle  birlikte emek yoğun üretimden makineleşmiş,seri daha ucuz maliyetli üretime geçti.
  Tabii başka şeyler de olmadı değil dinin toplum hayatındaki abartılı dominant rolü ilk kez  bu devirde sorgulanmaya başladı martin luther önderliğinde reform hareketleri başladı.Kilisesin sosyal ve siyasal gücü önemli ölçüde kırıldı.Okuma yazma bilmeyen halk kitleler halinde okur yazarlığa kavuştu. Feodal derebeyler ortadan kalktı ve avrupada yavaş yavaş en son almanya ve italya olmak üzere güçlü merkezi devletler kuruldu.
  Osmanlı ne yazıkki o günkü konumunun verdiği rehavetlede hiçbir harekette bulunmadı.Değişime ayak uyduramayan her devlet gibi o da yıkılmaya mahkumdu.


K.Oktar ARKIN
9 yıl önce - Cum 20 Tem 2007, 08:16
//
hekimkubilay
9 yıl önce - Cum 20 Tem 2007, 09:49cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
Ana Sayfa -> HABERLER ve SOHBET