Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 2
Bülent
17 yıl önce - Cum 19 Arl 2003, 22:22

Serhan demiş ki:
Andromeda'nin post'unu okurken aklima geldi;

Matrix filmlerinde, gercek insanlarin yasadigi son sehrin ismi de Zion'du.

Gerci Zion kelimesi eski Ibranice'de, siginilan yer anlamina geliyormus.


Cok iyi dikkat etmissin Serhan, son Matrix filminde baya cok dini motifler kullanildi.

Zion dagi 1000 m.ö. kral David tarafindan feth edilir, sonra orasi David devleti'nin merkezi ve ayrica dini merkez olur. Tevrat'a göre Zion bir "kutsal dag".

Tevrat'da yazilanlara göre David dev Goliath ile mücadele etmek zorunda kalir ve onu sürpriz sekilde yenmeyi bilir.

Dedigin gibi filmdede insanlar Zion'da yasiyorlar ve makinlar cok güclü.


not:
1897 senesinde Basel'de (Isvicre) ilk defa Siyonist Kongresi gerceklesti. Hedef olarakta Filistin'de yahudi devleti kurulmasi belirlendi.

1903 senesinde Ingiltere Ziyonist Kongreye bugünkü Kenia topraklarin bir bölümünü teklif etti ("Uganda Projesi").

kaynak:
Microsoft® Encarta® Professional 2002. © 1993-2001 Microsoft Corporation.


Eylem
17 yıl önce - Cmt 20 Arl 2003, 01:16

Doğu Karadeniz'de Laz milliyetçiliğini tartışmıyoruz, çünkü böyle bir şey yok! Son zamanlarda Doğu Karadeniz'deki eski Pontus Devleti'nden ve Pontus kimliğinden bahseden kitaplar çıktı, o kadar. Doğu Karadeniz'deki insanlar bir Laz milliyetçiliğinin peşinde değildirler. Hatta Türkiye'de anadilin öğretilmesi konusundaki yasal engeller kalktıktan sonra çeşitli dernekler Kürtçe, Çerkezce vs. eğitimi verebileceklerini açıkladılar. Bu, tabii ki onların hakkıdır ve farklı dillerin öğretilmesi bence güzeldir. Ama Karadeniz'deki kültür dernekleri Lazca'yı hiçbir zaman öğretmeyeceklerini açıkladılar. Zaten Lazca'ya talep de yok! Lazlar Türkiye'ye çok iyi entegre olmuş bir topuluktur. Laz miliyetçiliği diye bir şeyden söz etmek mümkün değildir.

sipahi
17 yıl önce - Pzr 21 Arl 2003, 06:39

"Tarih boyunca Türk Toprakları üzerinde, etki dönemlerine göre, hem siyonizm, hem komünizm ve hem de kapitalizm, aralıksız olarak yıkıcı ve bölücü girişimlerde bulunmuş ve bu konuda zaman zaman da kendi aralarında işbirliği bile yapmışlardır."

Siyonizmin öncülerinden olan ve zamanın ileri gelen devlet adamlarından birisi “Arz-ı Mev’ud = Vadedilen topraklar” felsefesine göre yayılma siyasetini şu sözleri ile bütün dünyaya duyurmuştur:

“Bizim esas hudutlarımız bugünkü hudutlar değildir. Bizim hudutlarımız, Nil nehrinden Fırat’ın doğusuna kadar uzanmaktadır. Bu hedefi gelecekte genç nesillerimiz gerçekleştirecektir.”

Yazan : Em. Tümg. Aptullah KULOĞLU

http://www.tgsh.de/turkce/gorusler/bolucu_davrani ...vleti.html


Eylem
17 yıl önce - Pzr 21 Arl 2003, 13:24

Lordultra, Laz milliyetçiliği Türkiye'de de dünyanın başka bir ülkesinde de yok. Olmayan bir şeyi tartışamayız. Ama dünyada siyonizm diye bir akım var. Siyonizm tartışılabilir. Siyonizmi tartışmamız için Türkiye'de bunu destekleyenlerin bulunması şart değil ki! Ayrıca siyonizm en azından Ortadoğu ülkeleriyle ilişkiler bağlamında Türkiye'yi de etkiliyor.

Sen siyonizm tartışılırken çoğunlukla Yahudi düşmanlığı yapıldığını, siyonizmin neden tartışılacağını anlamadığını yazmışsın. Yeniden soruyorum: Bazıları Yahudi düşmanlığı yapacak diye bu konu tartışılamaz hale mi gelecek? Siyonizmi sırf bilgi edinmek için, Ortadoğu'yu daha iyi anlamak için tartışamaz mıyız?


Yasin
17 yıl önce - Pzr 21 Arl 2003, 15:31

Sipahi demiş ki:
"Tarih boyunca Türk Toprakları üzerinde, etki dönemlerine göre, hem siyonizm, hem komünizm ve hem de kapitalizm, aralıksız olarak yıkıcı ve bölücü girişimlerde bulunmuş ve bu konuda zaman zaman da kendi aralarında işbirliği bile yapmışlardır."Sabuklamanın bu kadarına da pes doğrusu. Komünistlerle kapitalistler sırf Türkiye'yi bölmek için işbirliği yapmışlar

Not : Sipahi, lafım sana değil.Burç

17 yıl önce - Pzr 21 Arl 2003, 22:43

Komünist Rusya ile kapitalist Amerika'nın daha 50 yıl önce Almanya'ya
karşı birlikte savaştıklarını unutmamak lazım...


ersiiiin
15 yıl önce - Cmt 22 Tem 2006, 13:28
yahudilik ve siyonizmi birbirinden ayırmak yani burda yahudilik veya siyonizmi savunmuyorum


Yahudiler MS 70 yılında Kudüs'ten sürüldükten sonra, dünyanın farklı bölgelerine yayılmaya başladılar. 19. yüzyıla kadar süren bu "diaspora" döneminde Yahudilerin ezici çoğunluğu kendilerini dini bir grup olarak görüyorlardı. Çoğu Yahudi zamanla içinde yaşadığı ülkenin dilini benimsedi. Örneğin Almanya'daki Yahudiler Almanca, İngiltere'deki Yahudiler İngilizce konuşmaya başladılar. İbranice sadece dualarda ve dini metinlerde kullanılan kutsal bir dil olarak kaldı. 19. yüzyılda Avrupa ülkelerinde bulunan Yahudilerin üzerlerindeki bazı sosyal kısıtlamalar da kaldırılınca, Yahudiler içinde yaşadıkları toplumlarla kaynaşmaya başladılar. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, Yahudilerin çoğunluğu kendilerini bir "ırk" veya "millet" olarak değil, "dini cemaat" olarak görüyorlardı. Kendilerini "Musevi Almanlar", "Musevi İngilizler" veya "Musevi Amerikalılar" olarak tanımlıyorlardı.
Ancak 19. yüzyıl ırkçılığın büyük ilgi gördüğü bir dönemdi. Özellikle Darwin'in evrim teorisinin etkisiyle ırkçı fikirler çığ gibi büyüdü ve Batı toplumlarında çok sayıda taraftar buldu. İşte bu ırkçı furyanın Yahudiler arasındaki etkisi ise, "Siyonizm" oldu.
Siyonizmin temeli Musevilik değildir
Siyonizmin fikri öncülüğünü yapan Yahudiler, dini inançları çok zayıf kimselerdi. Hatta çoğu ateistti. Yahudiliği bir inanç birliği olarak değil, bir ırkın ismi olarak kabul ediyorlardı. Yahudilerin Avrupalı milletlerden ayrı bir ırk olduğu, onlarla birlikte yaşamalarının mümkün olmadığı, mutlaka kendilerine has ayrı bir yurt edinmelerinin şart olduğu iddiasıyla ortaya çıktılar. Bu yurdun neresi olması gerektiğine karar verirken de, dini düşüncelerle hareket etmediler. Siyonizmin kurucusu olan Theodor Herzl, bir ara Uganda'yı düşünmüş ve bu düşüncesi "Uganda Planı" olarak ünlenmişti. Siyonistler daha sonra Filistin'de karar kıldılar. Bunun nedeni ise, Filistin'in Yahudiler için taşıdığı dini manadan çok, "Yahudi ırkının tarihsel vatanı" olarak görülmesiydi.
Siyonistler, bu din dışı ideolojiyi diğer Yahudilere kabul ettirebilmek için büyük bir çaba harcadılar. Nitekim bu amaçla kurulan Dünya Siyonist Örgütü, Yahudilerin yaşadığı her ülkede yoğun bir propaganda çalışmasına girişti. Örgüt, Yahudilerin diğer milletlerle huzur içinde yaşaması mümkün olmayan ayrı bir "ırk" olduklarını, bu nedenle mutlaka Filistin'e giderek oraya yerleşmeleri gerektiğini telkin ediyordu. Yahudi kitlelerinin çoğu bu çağrıları yanıtsız bıraktı.
Böylece Siyonizm, Yahudilerin diğer milletlerle birarada yaşamaması gerektiğini savunan ırkçı bir ideoloji olarak dünya siyasetine girdi. Bu yanlış düşünce, önce diasporada yaşayan Yahudilere sıkıntı ve baskılar yaşattı. Sonra da İsrail'in işgal ve ilhak politikası Ortadoğu'daki milyonlarca Müslümana kan, ölüm sefalet ve korku getirdi.
Bugün pek çok Yahudi, bu Siyonist ideolojiyi eleştirmektedir. Dindar Yahudilerin önde gelen isimlerinden biri olan Haham Hirsch, "Siyonizm, Yahudi halkını milli bir antite (varlık) olarak tanımlamak ister... Bu, dinen bir sapmadır" demiştir. (Washington Post, October 3, 1978)
Ünlü Müslüman Fransız düşünür Roger Garaudy de bu konuda şunları yazmıştır:
"Peygamberlerden miras olan Yahudi inancının en büyük düşmanı, Siyonizm'in ırkçı ve sömürgeci mantığıdır ki, 19. yüzyıl Avrupası'nın ırkçılığından ve sömürgeciliğinden doğmuştur. Bu mantık, Batı'nın tüm sömürgeciliklerine ve farklı milliyetçilikler arasındaki savaşlara ilham kaynağı olmuştur. İsrail, Siyonizm'den uzaklaşmadıkça ve Hz. İbrahim'in inancına geri dönmedikçe, İsrail için bir güvenlik ve gelecek yoktur ve Ortadoğu'da da barış olmayacaktır. Hz. İbrahim'in o inancı ki, vahyedilmiş her üç din arasında ruhsal bir kardeşlik bağı ve ortak bir mirastır." (Roger Garaudy, "Right to Reply: Reply to the Media Lynching of Abbe Pierre and Roger Garaudy", Samizdat, June1996)
İşte bu nedenle, Yahudilik ile Siyonizmi birbirinden ayırmak gerekmektedir. Dünya üzerindeki her Yahudi Siyonist değildir. Gerçekte Siyonistler, dünya üzerindeki Yahudilerin azınlığını oluşturmaktadırlar. Dahası, Siyonizmin insanlık suçlarına karşı çıkan, bunları kıyasıya eleştiren, İsrail'in tüm işgal ettiği topraklardan derhal çekilmesini savunan, İsrail'in ırkçı bir "Yahudi devleti" değil, her türlü milletin ve kimliğin birarada ve eşit olarak yaşayabileceği özgür bir devlet olmasını savunan pek çok Yahudi vardır.
Müslümanların İsrail'e ve Siyonizme haklı olarak karşı çıkarken, bu gerçekleri de göz önünde bulundurmaları, sorunun Yahudiler değil, Siyonizm olduğunu çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla da bir Müslümanın eleştirmesi gereken kavramlar Yahudi dini veya Yahudi milleti değil, Siyonizmdir. Nasıl bir insan Nazilere karşı olduğu için Alman milletine karşı bir husumet besleyemezse, aynı şekilde Siyonizme karşı olduğu için de Yahudi milletine bir husumet besleyemez.
Kuran'da kitap ehli
Yahudiler ve Hıristiyanlar kitap ehlidirler, yani Allah'ın indirmiş olduğu bir kitaba tabi olmuşlardır. Doğru-yanlış, haram-helal kavramlarına sahiptirler. Allah'a hesap vereceklerini bilmekte, O'nun peygamberlerini sevip-saymaktadırlar. Bunun için Kuran'da, kitap ehlinden kimselerin pişirdiği bir yemek, Müslümanlar için helal kılınmıştır. Aynı şekilde Müslüman erkeklere kitap ehlinden kadınlarla evlenme izni verilmiştir. Bunlar Müslümanların ehl-i kitap ile kolaylıkla birarada yaşayabileceklerini gösterir.

Bir Müslümanın dünyaya bakışında temel kıstas imandır, güzel ahlaktır. Müslüman güzel ahlakın gereklerinden biri olan adalete bu nedenle sıkı sıkıya bağlıdır. Her kime karşı olursa olsun adaletten ayrılmamak, duygularla değil, akıl ve vicdanla düşünmek, fanatizmden, bağnazlıktan uzak ve temiz bir muhakeme ile karar vermek gerekir


Gökhan Gök

14 yıl önce - Pzr 04 Şub 2007, 18:21

SİYONİZM FELSEFESİ

Yıllardır durmak bilmeyen kavga ve savaşın, akan gözyaşının ve kanın en önemli sorumlusu Siyonist ideolojidir. İşgalci, sömürgeci ve ırkçı bir ideoloji olan Siyonizm elli yılı aşkın bir süredir Ortadoğu'da kan dökmektedir. Ne var ki özellikle Batı dünyasında Siyonizm gerçek anlamı ile tanınmamakta, Siyonist ideolojinin gerçek planı bilinmemektedir. Batı'da çoğu insan –yanlış bilgilendirmenin etkisiyle- Siyonizmin, Yahudilere bağımsız bir yurt sağlamayı hedefleyen masum bir ideoloji olduğunu düşünür, hatta bu nedenle kimi insanlar söz konusu ideolojiye sempati ile yaklaşırlar. Oysa gerçek hiç de öyle değildir.
Bu belgeselde bir yandan Siyonizmin çarpıtılmış propagandalarının ve telkinlerinin dünya barışı için nasıl büyük tehlikeler içerdiğini, bir yandan da bu ideolojinin neden olduğu katliamları, yıkımı ve tahribatı seyredecek ve düşüneceksiniz.


Altaki Belgeselin izlenmesini tavsie ederim

http://www.harunyahya.org/download/download.php?id=19403


Alperen_dt
14 yıl önce - Pzr 04 Şub 2007, 19:01

Yahudi milliyetcilikdir, nasil her Turk Turk milliyetcisi degil her Yahudi herhalde Siyoniste degil.

Ne diyim, adamlar cok calisiyor, iki bin sene ulkesi olmayan bir toplum ama dilini, kimligini, dinini hic unutmadilar, her gitigi ulkede baya basarili oldular. Milliyetciler, hep kendilerine yardim ederler ve destekler.

Donme hikayelerini guldurucu buluyorum, kimi sevmiyorsa o Donme oluyor, basimizda herkes Donme, her kotu is Donme yuzunden, her basari Donmelere bir darbe oluyor v.s v.s bu Avrupa'dan cikan bir paranoya'dir bence.

Bugun Turkiye disinda milyonlarca Turk var, Yahudinin ornegin'den birseyler ogrenebilirirz, Turkiye disinda Turkler Lobbi kurup, egitime cok onem veren, ust kademelere yukselip, ticarete-siyasete-devlet yonetime gecsek, hep Turkiye'ye yardim etsek milletimiz ve devletimiz faydasini gorecektir.

Onun icin ben artik Yahudiden kiskanmiyorum, eskiden onlarin basari yuzunden komplolara inanirdim hele Avrupa'da halk Yahudiden nefret ediyor. Ama onlarin yaptiklarini gorunce, biz Turklerde boyle davransak cok basarili olacagini gordum. Herkes cocuklarini Turkce ogretse, kimligini sag saglam ogretse, dinini, kulturunu, medeniyetini ve birlik'in onemini ogretse, Turk'e yardim edeceksin- Turk'e ise alacaksin bolgede Turklere yardim edeceksin, firstain olunca Turkiye'yi ve Turklugu hep fayda vermeye calisacaksin cok basarili olacaz.


Avrupalilar'in baslarinda hep Yahudi oldugu icin bundan kiskanirlar, her ara'da bir onlara Soykirim ederler, bu bir Avrupa gelenegi zaten, iste medeniyetin yuzune bir bakiniz  


ugursurmeli
14 yıl önce - Pzr 04 Şub 2007, 19:10

Ben bunun uygulandığına inanan biriyim. Hatta Amerika'nın bile bu işe ortak olduğunu  ve BOP işini bunun için tezgahladığını... Bunları uzun zamandır tartışmamızdan bile korkuyorum... Her geçen gün geri dönülmez hatalar yapıyor müslümanlar...

aşağıdaki link Amerikan dolarının üzerindeki işaretlerle ilgili... Çok ilginç gerçekler. İnceleyin...

http://www.okanbayulgen.net/forum/viewtopic.php?t ...bf521f3a77

Bu da Siyonizmle ilgili...

http://www.masonluk.net/siyonizm_felsefesi_02.htmlsayfa 2
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET