Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
ayhanyon
13 yıl önce - Çrş 27 Hzr 2007, 10:16
Doğukent (Güneydoğu Ankara Çevre Geliştirme Projesi)


DOĞUKENT
GÜNEYDOĞU ANKARA TOPLU KONUT ALANIKONUM:

Güneydoğu Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Başkent Ankara’nın güneydoğusunda yer alan, şehir merkezine 11 km mesafede,Çankaya’ya 4,5 km mesafededir. Kuzeyinde Kıbrıs Kanyonu, güneyinde Elmadağ Kayak Merkezi  doğusunda ise Yakupabdal ve Karataş Kentsel Dönüşüm Projeleri ile çevrili alan içerisinde kalan 2300 Ha. bir alanda konumlanmış olup, EGO Genel Müdürlüğü tarafından Ankaray Toplu Taşıma hattının bu bölgeye hizmet verecek şekilde yapılması hedeflenmektedir.

Hazırlanan imar planları doğrultusunda Proje genelinde yaklaşık 38000 adet konut inşa edilmesi ve yaklaşık 120000 nüfusun yaşaması hedeflenerek bölgenin imar planları hazırlanarak onaylanmış, ana arterler ve ara yollar açılmış, kanalizasyon bağlantıları yapılmış, iki adet doğalgaz santrali kurulmuştur. Ayrıca ana arterlerde elektrik,su,doğalgaz geçişleri için tünel sistemi uygulanmıştır.

       Doğa kent’te 100 dairelik,50 dairelik,48 dairelik,60 dairelik olmak üzere,  arsa parselleri  alt yapısı yapılmış olup(su,elektrik,doğalgaz,tünel sistemli,yolları yapılı) konut başı 22.000 YTL arsa bedelidir.
İMAR DURUMU:

Projede üç tip yapılaşma öngörülmüştür;
         
A tipi konut alanları: 309 adet ada’dan oluşmakta ve 932.050 m2 lik bir alanı kapsamaktadır. A tipi konutların tamamının mülkiyeti ANKARA Büyükşehir belediyesi’ne aittir. Yapılaşma şekli dubleks alan olarak ayrılmıştır. Ancak yapılacak plan değişikliği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bu alanın çokkatlı yapılaşmaya uygun hale getirilmesi düşünülmektedir.

B tipi konut alanları: 293 adet ada’dan oluşmakta ve 2.680.312m2 lik bir alanı kapsamaktadır. Parsel büyüklükleri min. 1000 m2 olarak düzenlenmiştir. 4 katlı konutların yapılması öngörülmüş olup, yeşil alanların artırılması ve site halinde inşaat yapımının özendirilmesi açısında büyüklüğü 4000 m2 ve üzerinde olan parseller için %10 inşaat alanında artırım yapılmıştır.

C tipi konut alanları: 17 adet ada’dan oluşmakta ve 101.428m2 lik bir alanı kapsamaktadır. Parsel büyüklükleri min. 2000 m2 olarak düzenlenerek 8 katlı konutların yapılması öngörülmüştür.
     
Konut adaları haricinde ticaret alanları, kentsel servis alanları, hastane, kamu alanları, park alanları ve bölgenin jeolojik yapısından kaynaklanan doğal park alanları bulunmaktadır.


erkanaslan
13 yıl önce - Çrş 27 Hzr 2007, 14:26

yakup abdal köyünde bağ tapulu bi arsam var ama sanırım bu proje oralardan geçmiyo..orçuncem
13 yıl önce - Prş 28 Hzr 2007, 01:31

şu doğukent  projesiyle alakalı   bir fotoğraf  yokmu allah rızası için.Varmış silinmiş anlaşılan.Fotoğraf  olan arkadaşlardan  rica  ediyoruz  yüklemeleri konusunda.Bu proje gerçekten  hayata geçerse  çok iyi olacak.Ankara  kuzey,güney,batı  yönlerinde çok yol kat aldı fakat doğu   tarafı   çok çarpık kötü durumda .İnsallah  bu  tarafıda halledip  güzel şehrimizde sorunlu bölge   bırakmazlar  ve şehir  daha  düzenli bir genişleme  gösterir

ayhanyon
13 yıl önce - Prş 28 Hzr 2007, 11:46

çankaya'dan doğukent'e giden bulvar üzerindeki viyadük ..(DOĞUKENT BULVARI)
 


 


 

)


ayhanyon
13 yıl önce - Çrş 04 Tem 2007, 15:12

Ankara büyükşehir belediyesinin 1/25000 lik planlarında doğukent'in yeri
 

(+)
ayhanyon
13 yıl önce - Çrş 04 Tem 2007, 15:15

PLAN NOTLARI:
      GENEL
1-Parseller yoldan kotlandırılacaktır.Ancak,ada bazında yapılacak etüde göre tabi zeminden de kot verilebilir.Bu suretle getirilecek önerilere kabule ilgili belediyesi yetkilidir.
2-Sosyal donatı alanlarında Hmax=serbest olacaktır.Yapılarda +- 0,00 kotu tabi zeminden veya zorunluluk halinde tabi zemine aşırı müdahale getirmeyecek şekilde yapılacak tesviyelerle oluşturulacak zeminlerde verilebilir.
3-Parselin otopark ihtiyacı kendi bünyesinde karşılanacaktır.
4-Orta yoğun konut alanlarında,merkez alt merkez ve kentsel servis alanlarında topografyanın %15 eğimi geçen parsellerinde jeoteknik zemin etütleri yapılmadan mimari proje onayı yapılamaz.
5-Parsel içerisinde bina alanı dışında herhangi bir müştemilat yapılamaz.
6-Parsellerin çevre düzenlemesinde çevredeki kamuya açık yeşil alanlarla bütünleştirilmesi sağlanacaktır.Parsel çevresine istinat duvarı hariç bahçe duvarı yapılamaz.
7-Parsellerin tevhidi halinde inşaat alanında artış yapılamaz.(4000 m2 nin altında kalanlar)
8-Parselasyon planında parseller düzenlenirken parsel ayırma çizgisi ada orta çizgisine dik olacak şekilde ayrılmasına özen gösterilecektir.
9-Konut bölgelerinde yönetmeliğin bina derinliği ile ilgili maddesi hükümleri uygulanmayacaktır.
10-Parsellerde konut sayılarının  hesabına “buçuk”a kadar  olan kesirler atılır,buçuktan sonrakiler (1)’e tamamlanır.

KONUT ALANLARI
(B)İŞARETLİ KONUT ALANLARI
1-Minimum parsel büyüklüğü 1000 m2 dir.
Max.TAKS=0.35,max.KAKS =1.40,Hmax=12.50 m,en fazla kat adedi  4;konut sayısı 12’dir.
2-Çekme mesafeleri en az ön:5 m,yan:3 m,arka:10m olacaktır.

(C) İŞARETLİ  KONUT ALANLARI
1-Minimumparsel büyüklüğü 2000m2’dir.
Max.TAKS=0.35, max.KAKS=1.40, Hmax=24.50 m, en fazla kat adedi 8,konut sayısı 24’tür.
2-Çekme mesafeleri en az ön:5m,yan=3m olacaktır.

(A)İŞARETLİ KONUT ALANLARI
1-Parselasyon planlarının düzenlenmesinde parsel büyüklüklerinin 210-240 m2 arasında, köşe başı parsellerinin  ise 210 m2 olmasına özen gösterilecektir.
2-Saçak seviyeleri,çıkma altları,inşaat derinliği  ve cepheler gibi  konularda proje bütünlüğü  sağlamak ve proje onaylanmadan komşu parsellere muvafakatını  almak koşulu ile parsellerde ikili blok  düzeni uygulanabilecektir.
3-Parsellerde  Max.TAKS=0.25 .max. Hmax=6.50, ve inşaat alanı 115 m2’yi geçemez.
4-Binaların giriş kotu +- 1,50 m’de tesis edilebilir.
5-Her parselde 1 adet bağımsız bölüm yapılacaktır.
6-Çekme mesafeleri en az  ön=3m , yan=3 m,arka=5m olacaktır.
7-En az parsel cephesi 13 m olacaktır.

B ve C işaretli konut alanlarında 4000 m2 ve üzerindeki parseller ile ada bazında uygulama yapılacak alanlarda,max.TAKS:0.35,max.KAKS:1.40,hmax:serbest olmak üzere inşaat alanı %10 artırılabilir,konut sayısı 1000 m2 arsaya 12 konutu geçmeyecek şekilde hesaplanacaktır.Konut hesaplamalarında küsürlü sayı elde edilmesi halinde 0,5 ve üzerindekiler bir üst sayıya tamamlanır.(Ankara B.şehir Bld.Mcl. 17.02.2006 tarih /496 s.lı kararı)

BÖLGESEL  MERKEZ
1-Alanın bütününe ilişkin 1/1000 ölçekli planda gösterilmeyen yapılaşmaya ilişkin ayrıntıları (kotlandırma,yapı yaklaşma  mesafeleri vb. konuları)içeren kentsel tasarım projesi hazırlanıp,ilçe belediyesi imar müdürlüğünce onaylanmadan uygulamaya geçilemez.
2-Bölgesel merkezde,kapalı ve açık Pazar yerleri ticaret,iş merkezleri ve idari bilimler yer alacaktır.
3-Bölgesel merkez konut dışı amaçla kullanılacaktır.Zemin katların iç yüksekliği temiz 5.20 m.olacaktır.
4-Ticaret adalarında Hmax=serbesttir.
5-Bodrumlarda tevsil yapılabilir.

KENTSEL SERVİS ALANLARI
1-Bu alanlarda özel ve kamu kuruluşlar,ticaret ve iş merkezleri,turizm,eğitim ve sağlık tesisleri,sosyo-kültürel,eğlence,dinlenme ve spor tesisleri,bölgesel ticaret merkezleri ve yurtlar yer alabilecektir.
2-Minimumparsel büyüklüğü 1000 m2,E=1,60’dır.

AÇIK VE YEŞİL ALANLAR
1-Plan onama sınırı içindeki ticari rekreasyon alanlarında piknik alanları,kır tesisleri,lokanta,dinlenme ve eğlence tesisleri ve spor alanları yer alabilecektir.Bu alanlarda minimumparsel büyüklüğü 5000 m2,max.E=0,05, Hmax=4.00 m yapılanma koşulları uygulanacaktır.
2-Açık  ve  yeşil alanlarda yer alacak teknik altyapı  ve hizmet tesisleri (trafo,su deposu,reglaj istasyonu vb)nin belirlenmesinde 3194 ve 3030 sayılı kanun hükümlerine uyulacaktır.
3-Yaya yolları  servis ve otopark girişi olarak kullanılabilir.


aykut2000
13 yıl önce - Sal 10 Tem 2007, 19:09

İmar planları hazırlanmış, alt yapısı tamamlanmış ve yıllarca kötü niyetli kişiler tarafından sürüncemede bırakılmış, şehrin göbeği sayılacak bu bölgede mülk sahibi olan bizlerin gözü aydın. Nihayet inşaat ruhsatları verilmeye başladı. Hatta inşaat bile başlamış.

aykut2000
13 yıl önce - Prş 12 Tem 2007, 12:18

Doğukent Projesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan son imar planıdır. Türkiye genelinde içerisinde bu kadar yeşil alan barındıran bir proje daha olduğunu sanmıyorum.

aykut2000
13 yıl önce - Pts 16 Tem 2007, 12:27

Doğukent projesi ANKARA’nın güney doğusunda yer almaktadır.Çankaya’ya 4 km,Atakuleye 5.5 km mesafededir. Çankaya ilçe sınırı aynı zamanda Doğukent Projesinin  sınırıdır.
Eski çöplük alanı 2005 yılından itibaren düzenlenmeye başlanmış , TEMMUZ.2007 tarihi itibariyle çevresindeki duvarlar kaldırılarak içerisinde kafeler, golf sahaları,üniversite kampusü,seyir alanları ve sosyal alanlar hizmet vermeye başlayacaktır.
Projenin tüm şehir bağlantı yolları yapılmış ve hiç trafiğe girmeden şehrin tüm noktalarına rahatlıkla ulaşmak  mümkün hale gelmiştir.Aynı zamanda çevre yolu bağlantı kavşağı projenin bulunduğu alandadır.
Ankara Büyükşehir belediyesinin 1/25.000 lik nazım imar planlarında doğu aşti (terminal ) çevre yolu bağlantı kavşağında yer almaktadır.Doğu Aşti’nin 2009 yılı itibariyle hizmete geçeceği öngörülmektedir ,Metro (Ankaray) hattı bu alana ve Doğakent projesine  hizmet verecek şekilde  planlanmıştır.      
Proje içerisinde Doğal parklar ,semt parkları,ticaret merkezleri,okullar ve sosyal tesisler yer almaktadır.
Projede alt yapı çalışmaları yapılmış,ana yollar ve bağlantı yolları açılmıştır
-Minumum parsel büyüklüğü 1000 m2 dir.
-1000 m2 lik parsele 12 adet konut yapılmaktadır. Konutların büyüklüğü brüt 136 m2 olmaktadır.
      Bölgenin imar çalışmaları tamamlanmıştır.
      Bölgede minimum parsel büyüklüğü 1000 m2 dir
      Şu an itibariyle Ankarada çok katlı yapılaşmaya izin veren tek bölgedir
      4000 m2 ve üzerindeki arsalarda daire sayısı geçmeyecek şekilde %10 inşaat artış izni verilmiş ve bina yükseklikleri serbest bırakılmıştır. Buda beraberinde site tarzı yapılaşmayı getirecektir. Bu proje Ankara'nın gurur duyacağı bir proje olacaktır.


Yiğit cas
13 yıl önce - Sal 17 Tem 2007, 14:01

Alıntı:
4000 m2 ve üzerindeki arsalarda daire sayısı geçmeyecek şekilde %10 inşaat artış izni verilmiş ve bina yükseklikleri serbest bırakılmıştır. Buda beraberinde site tarzı yapılaşmayı getirecektir. Bu proje Ankara'nın gurur duyacağı bir proje olacaktır.

Yeni bir Batıkent'ten lüks Eryaman'a dönüştürüldü desenize proje. Hep dikey hep dikey ruhsuzlaşıyor semtler. Batıkent'i şahsen bu sebepten seviyorum, bazı tepeler hem manzara korunması için hem de ferahlık sağlaması için çift katlı müstakil evlerle de doldurulmalı. Dengeli olmalı.sayfa 1
ANA SAYFA -> ANKARA - Haberler ve Sohbet