Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
Burhanettin Akbaş

12 yıl önce - Cmt 23 Hzr 2007, 04:24
Kayseri Uçak Fabrikası


Kayseri Uçak Fabrikası, Cumhuriyet Döneminde Türk Havacılık Tarihinde önemli bir yeri olan kurumdu. Maalesef Türk Havacılık Sanayinin bu önemli kuruluşu bu günlere kadar devam edemedi. Bu fabrika hakkında elinde belge ve bilgi bulunan arkadaşları bu sayfada bizimle paylaşmaya davet ediyorum. Ben toparladığım bilgileri ve fotoğrafları sizinle paylaşmak istiyorum. özellikle o zamana ait fotoğrafları ve uçak modellerini bizimle paylaşırsanız çok memnun olurum:

BİLGİ:
Alıntı:
Birinci Dünya Savaşı ve daha sonra Kurtuluş Savaşı süresince uçak sanayimizin bulunmayışı büyük sıkıntılara sebep olmuştur. Bu sıkıntılar kimi zaman öyle boyutlara ulaşmıştır ki, malzemesizlik ve bakımsızlıktan uçaklar onarılamaz hale gelinmiştir.
Bu durumu bizzat yasayan büyük önder Atatürk, savunma ve harp sanayi konusundaki son teknolojiyi temsil eden havacılık sanayinin kurulması için Cumhuriyet'in ilanından sonra direktif vermiştir.
Fabrikanın kurulusu için çalışmalara başlanmıştır. Bunun için geniş çaplı bir araştırma yapılmış ve konuyla ilgili olarak yurtdışındaki firmalara teklifler götürülmüştür. Çalışmaların sonucunda, Türk Tayyare Cemiyeti ile Alınan uçak üreticisi Junkers Flugzeugwerke A.G. arasında 15 Ağustos 1925 tarihinde yapılan anlaşma gereğince, Türkiye'de uçak ve motorlarını imal etmek amacıyla Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAS) kurulmuştur.
Merkezi Ankara'da olan şirket ilk olarak Eskişehir'de küçük bir tesis kurarak Hava Kuvvetlerinde bulunan Junkers uçaklarının küçük onarım islerini yapmaya başlamıştır. Ayrıca Hava Kuvvetlerinde bulunan Junkers uçaklarını geniş çaplı bakımlarını yapmak ve üretimini gerçekleştirmek amacıyla Kayseri'de bir fabrika kurulması kararlaştırılmıştır. Bu fabrikanın Kayseri'de kurulmasında, etrafı dağlarla çevrili bir ovadaki şehrin stratejik konumunun ve havacılık için 1. derecede önemli olan, şehrin güney kesimindeki geniş ve düz bir alanın varlığı önemli birer etken olmuştur.
Kurulacak fabrika için her türlü teçhizat Almanya'dan getirilmiştir. Gerekli malzemeler Hamburg'dan Mersin'e kadar denizyolu ile, Mersin'den Ulukışla'ya kadar trenle, Ulukışla'dan Kayseri'ye dek ise zamanın en çok kullanılan ulaşım aracı kağnı ve develerle taşınmıştır. Tamamını çelik konstrüksiyon olan 11 liangarm temeli atılmış, bunların 6'sının inşaatı 1 yıl içinde tamamlanmış ve tezgahlar monte edilmiştir. Fabrikanın kurulmasında ve işletmeye açılmasında kalifiye insan gücü ihtiyacı, Almanya'dan getirilen 5 mühendis, 120 Alman işçisinin yanı sıra 240 Türk isçisi ile karşılanmıştır.
Fabrika 6 Ekim 1926'da Milli Müdafaa Vekili Recep PEKER, TOMTAS İdare Meclisi Baskanı Refik KORALTAN ve Kayseri Belediye Reisi İbrahim SEFA tarafından açılmıştır. Fabrikada 6 hangarda, birisi 100 Kw'hk, ikisi de 200 Kw olan dizel motorlarından enerji elde edilerek, 170 personel ile faaliyete başlanmıştır. Böylece şehirde modem tarzda ilk büyük sanayi tesisi üretime geçmiştir. Aynı zamanda fabrikadaki Türk işçileri, daha doğrusu Kayseri halkı da makine, motor ve metalle tanışmıştır..
Fabrikanın açılmasıyla birlikte, JUNKERS A 20, F 13 ve G-23 uçaklarının bakim, onarım ve revizyon işlemlerine başlanmıştır.
Fabrikada çalışan Alman isçi ve mühendislere verilen yüksek ücretlerin bakım ve onarım maliyetlerini artırması, Alman ve Türk personel arasında huzursuzluğa yol açan ücret farkı, anlaşma gereği yükümlülüklerden bazılarının yerine getirilmemesi gibi sebeplerden dolayı anlaşmazlık çıkmış ve şirket 28 Haziran 1928 tarihinde kapatılmıştır.
1930 yılında Tayyare Cemiyeti, şirketi hesabına tasfiye ederek fabrikayı Milli Müdafaa Vekaleti'ne devretmiş ve yıl sonuna doğru tekrar uçakların bakim ve onarımına devam edilmiştir. Mevcut tesisler 1932 yılında Tayyare Fabrikası adım atmıştır. 1932 yılında Milli Müdafaa Vekaleti ile Amerikan ilie Curtiss Aeroplane and Motor Company mc. Firması arasında yapılan anlaşma sonucu, Curtiss Hawk ve Fledgllng uçaklarının üretimine başlanmıştır. Toplam 33 adet Curtiss Hawk ve 8 adet Fledgling uçağı imal edildikten sonra bu uçakların üretimine son verilmiştir. Fabrikada imal edilen Fledglinglerden birisi Yzb. Enver AKOLU (Emekli General) tarafından Tahran'a götürülerek Türk Devletinin hediyesi olarak İran'a verilmiştir.
Fabrikada imal edilen ve revizyonu yapılan uçaklar iniş ve kalkış için fabrikaya 5 km. mesafede, şehrin batısında bulunan Çorakçılar Mevkiine şehrin caddeleri dar olduğu için kanatlan sökülüp atlı arabalarla çekilerek götürülüp getirilmiştir. Tecrübe uçuşlarını genç Türk pilotları gerçekleştirmiştir.
1933 ortalama doğru fabrika tümüyle Milli Müdafaa Vekaleti'ne devredilerek yeniden bir açılış yapılmıştır. 1935 yılında 3 ayrı tipte toplam 50 adet planör, Türkkuşu adına imal edilmiştir. 1933-1934 yıllarında fabrika sahasındaki meydan uçuşa açılmıştır.
1936 yılında Alman uçak üreticisi Gothear Waggoii Fabrik A.G. ile lisans anlaşması yapılarak 1937 yılından itibaren Gotha 145 uçaklarının, üretimine başlanmış ve bu uçaklardan toplam 45 adet imal edilmiştir.
Yine 1936 yılında Polonya'nın Panstwowe Zaklady Ionicze firması ile lisans anlaşması yapılarak 1937 yılından itibaren PZL- 24A -24C uçaklarının imalatına başlanmıştır. Bu uçaklardan da toplanı 24 adet üretilmiştir.
1940 yılında ise İngiliz Philhips And Powis Aircraft Ltd. firmasıyla lisans anlaşması yapılarak Magister imalatına başlanmıştır. Bu uçaktan toplam 24 adet imal edilmiştir. Yaklaşık 10 yıl içerisinde 5 farklı tipte toplam 134 uçak üretilmiştir. Ayrıca 1937-1947 yılları arasında 24 tip uçak fasbatı ve 14 tip motor revizyonu gerçekleştirilmiştir.
1950 yılından itibaren Tayyare Fabrikası'nın adı kaldırılarak Hava ikmal Merkezine dönüştürülmüştür. Tesis, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait pervaneli uçakların, onarım ve fasbatların, muhtelif tip taşıt araçları ile yer teçhizatı onarım ve revizyonlarını üstlenmiştir.
Dış kaynaklardan yedek malzeme temini güçleştikçe, Hava Kuvvetlerinin ikmal, bakım ve onarım gücünün devam için fabrika geliştirilerek bir kısmı malzemenin üretimine geçilmiştir. Türkiye'deki üç ikmal merkezinden biri olan Kayseri 2. Hava İkmal Bakini Merkezi'nde günümüzde yüksek teknolojik sistemlerle Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları yönünde üretim yapılmaktadır.


FOTOĞRAFLAR:
 
Kayseri Uçak Fabrikası
Fotoğrafın büyük biçimi için bakınız:
http://wowturkey.com/t.php?p=/tr119/Atilla_Dundar ...rikasi.jpg

Üretilen Modeller: 

(+) 


 

(+) 

(+)

 


 


 

Uçak modellerinden Jurkens A-20 hakkında verilen bir bilgi:


Alıntı:
JUNKERS A-20
1.Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşma gereği Almanya’da savaş uçağı yapımı yasaklanmıştı. Bu nedenle Alman Junkers firması yurtdışında arayışlara başladı. Bunun neticesi olarak Ruslarla birlikte Moskova yakınındaki Fili kasabasında bir uçak üretim tesisi kuruldu. Buna ilaveten Türkiye’de de havayollarının kurulması için çalışmalar başlamıştı. İlk havayolu çalışmalarını başlatmak üzere 1925 yılında Türk Hükümeti Junkers ile bir anlaşmaya vardı. Aynı yıl içinde de tecrübe seferleri başladı. Buna paralel olarakta Junkers firması ile Türkiye’de uçak üretimi üzerine görüşmeler başladı. Alman hükümetinin de desteğiyle 1925 Ağustos’unda bir kontrat imzalandı. %50’si Hugo Junkers’e %50’si Türk Hükümetine ait olmak üzere Kayseri’de kurulan bu şirkete TOMTAŞ adı verildi. Sözleşme gereği Junkers Kayseri’de bir motor imalat tesisi kuracak, Türk Hükümeti de savaş uçaklarını Tomtaş’tan satın alacaktı. 40 yıllık bir süre için geçerli olacak bu anlaşma gereği Kayseri’deki  fabrikanın kapasitesi yılda 250 uçak olacaktı. Junkers Kayseri’de dört adet hangar yapacaktı. Ancak  bu hangarlardan 1927 yılına kadar ikisi gerçekleşebildi. Ancak Junkers’in iddiaları göre Türk Hükümeti gerekli sermaye ödemelerinde gecikince 1928’in Mart ayında sözleşme feshedildi ve Junkers Türk havacılık sahnesinden çekildi. Ancak bu arada Junkers 20 adet silahsız A20 uçağını ilk parti 1925 Mart’ında, ikinci parti 1926’da olmak üzere teslim etmişti. Bu uçaklardan kaç adedinin A20W tipi kızaklı deniz uçağı olduğu bilinmemektedir. Eldeki fotoğraflara göre asgari 3 adet A20W geldiği bilinmektedir ancak bunların da seri numaraları bilinmemektedir. Bu uçaklara Kayseri’de Madsen makinelı tüfekleri ve bomba kızakları takıldı. Bu uçaklara ilaveten 45 adet A20 de Junkers’ten gönderilen parçalarla Kayseri’de üretildi.
Junkers A20’ler alttan tek kanatlı, tamamen metalik gövdeli uçaklardı. Teknoloji ve konstrüksiyon olarak çağının diğer uçaklarından oldukça ilerideydi. Ancak Türk Ordusu’nun şart koştuğu 200 km/saat hıza erişemediğinden problemler yaşanmıştı. Berlin-Ankara arası ilk hava postasını da 5 Temmuz 1924’de  J.0458 fabrika seri no.lu bir Junkers A20W taşımıştır.
A20’ler Gaziemir’deki 4. Tayyare Bölüğü ile Eskişehir’deki 6. Tayyare Bölüğü’ne atanmışlardır. 1928’den itibaren 21.,24.,27.,28. ve 29. Tayyare Bölükleri’ne kaydırılmış, 1930’daki Kürt ayaklanmasında aktif görev almışlardır. 1929’dan itibaren Breguet XIX’ların gelişi ile görev dışı bırakılmalarına başlanmış, son 6 adet A20 de 1933 yılında 29. Tayyare Bölüğü’nden emekli olmuştur.
Burhanettin Akbaş

12 yıl önce - Pzr 24 Hzr 2007, 02:04

Gotha Go-145 Uçakları ile ilgili bilgiler şöyledir:

 


 


 


Alıntı:
Tarihçe :

Alman Gotha firması tarafından üretilen iki kişilik bir eğitim uçağıdır. Gotha firması bombardıman uçakları ürettiği için I.Dünya Savaşı sonu imzalanan antlaşma gereği 1919'da kapatılmış, 2 Ekim 1933'de ise tekrar üretime başlamıştır. İlk üretimi silahsız Go-145 eğitim uçağıdır. İlk prototip uçuşu 1934 Şubat ayında gerçekleşmiştir. Toplamda 12000 den fazla üretilmiştir. Go-145'ler İspanya ve Türkiye'de lisans altında üretilmiştir. İlk 3 uçak Almanya'dan getirilmiş, kalan 43 uçak ise 1936-39 arasında Kayseri Tayyare Fabrikası'nda üretilmiştir.

Özellikleri :

Mürettebat:2,
Motor: 1 x Argus AS10C,
Motor gücü: 240HP,
Kanat açıklığı: 9.0m,
Uzunluk:8.7m,
Yükseklik: 2.9m,
Kanat alanı: 21.75m2,
Azami hızı: 212 km/h,
Menzil: 630km,
Uçuş tavanı: 3700m,
Boş ağırlığı: 880kg,
Azami kalkış ağırlığı: 1380kg

Kit :

Modelimiz 1:72 ölçek Alman Huma Modell'in 3002 nolu kiti. Toplam 42 parçadan oluşan model tek çerçeveden oluşuyor.Kitten çıkan parçalarla Go-145'in A-B-C ve D modellerini yapmak mümkün.Ölçeği göz önüne alınırsa yeterli detaya sahip.Plan tek sayfa ama yeterince açık. Alman ve Avusturya Hava kuvvetlerinin dekalleri çıkıyor. Kit oldukça eski tarihli 90'ların başında piyasaya çıkmış.Çerçevede West Germany ibaresi varJ.

Türkiye'de üretilmiş ender uçaklardan biri olan Gotha Go-145A modelini yapmak isteyenler için tek alternatif Huma Modell.

Kaynak: http://www.modelsitesi.com/inceleme/go145/index.htm


M.Tuna
12 yıl önce - Pzr 24 Hzr 2007, 02:51
Junkers Ucak Modelleri / Almanya ve Kayseri Junkers A20,G23 ve F13 resimler


Alıntı:

Kayserde üretilen Junkers A20


Junkers G23


Kayseri Junkers F13Kaynak: Junkers.de
En son M.Tuna tarafından Pts 25 Hzr 2007, 01:17 tarihinde değiştirildi, toplamda 10 kere değiştirildi


M.Tuna
12 yıl önce - Pzr 24 Hzr 2007, 03:08
Junkers Ucak Modelleri /Almanya


Alıntı: 


  


 En son M.Tuna tarafından Pts 25 Hzr 2007, 01:21 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


M.Tuna
12 yıl önce - Pts 25 Hzr 2007, 01:08
Junkers ucaklari /Almanya


Alıntı: 


 


  

http://www.junkers.de/flugzeuge/juxx/medienbibliothek/En son M.Tuna tarafından Pts 25 Hzr 2007, 01:52 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


sayfa 1
123 ... 91011   sonraki »
ANA SAYFA -> KAYSERİ