Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
hilal gür
11 yıl önce - Cum 25 Ağu 2006, 23:07
Bursa Gürsu Projeleri, İnşaatları ve Haberleri


2006 bahar yarıyılında bitirme projem gürsu idi ve bunlar da Gürsu Nazım İmar Plan'ı raporumdandır..


Tarihi Gelişim

Gürsu ilçesi, yerleşim birimi olarak Bursa’ya yakın olması nedeniyle coğrafi ve stratejik özelliği itibariyle her çağda Bursa’nın tarihi ve idari etkisi altında kalmıştır. Dolayısıyla tarihini incelediğimizde Eti, Frigya, Bitinya, Roma ve Bizans Uygarlıklarının izlerini görürüz. İlk yazılı bilgilere göre miladi 1310 yılında Kebir Susurluk adıyla Bucak merkezi olarak kurulduğu, toprağa bağlı devamlı yerleşik hayat süren MANAV denilen yerli halkın ürettiği tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemek üzere Jandarma Karakolu kurularak kesin yerleşime açıldığı bilinmektedir. Daha önceki tarihi hakkında kesin yazılı bilgiler bulunmamasına rağmen çok eski bir yerleşim merkezi olma ihtimali yüksektir.

1926 yılında bucak merkezi bir ara Kestel’e alınmış, 1937 yılında tekrar Gürsu’ya taşınıp 1939 yılında halk tarafından yaptırılan idari binanın hizmete girmesiyle yeniden idari merkez olmuştur. 1 Mart 1930 yılında Susığırlık Belediyesi adıyla belediye teşkilatı kurulmuştur. Balıkesir’e bağlı Susurluk ile isim benzerliği yüzünden meydana gelen karışıklığı önlemek için tekrar Kebir Susurluk olarak değiştirilmiştir. 1931 yılında zamanın Bursa Valisi Şefik Dinler, Kebir Susurluk’u ziyaret ettiğinde kendisine bucağın isminin değiştirilmesi teklif edilir. Sunulan teklifler arasında ilkokul öğretmenlerinden Muazzez Hanım’ın teklifi benimsenerek GÜRSU olarak değiştirilmesi kararlaştırılır. Zafer, İstiklal, Kurtuluş, Yenidoğan Mahalleleri’ne ek olarak, Adaköy, Ağaköy, Hasanköy ve Kumlukalan Köyleri’nin de mahalle vasfı kazanmasıyla ilçenin mahalle sayısı 8’e çıkmıştır. İlçedeki köy sayısı ise 6’dır. Gürsu, Bursa’nın Yıldırım İlçesi’ne bağlı bir bucak iken 9 Mayıs 1990 tarih ve 3644 sayılı kanunla ilçe statüsü kazanmış, Ekim 1991 tarihinde kuruluş işlemlerini tamamlamıştır.

Tarihsel Çevre

Gürsu, kentsel ve arkeolojik sit alanlarıyla korunması gerekli tarihsel bir çevreye sahiptir. Gürsu, girişindeki tarihi çınar ağaçları, Osmanlı evleri, tarihi hamam ve camisi ile bu şirin ilçe adeta geçmişten günümüze bir köprü görünümündedir.

Kent Estetiği

Gürsu’daki tarihi çınar ağaçları ve Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk dönemi sivil mimari esreleri Gürsu’daki estetik çevrenin en önemli elemanlarıdır. Bu elemanlar aynı zamanda Gürsu’nun kentsel kimliğinin de ayrılmaz bir parçasıdır. Bütün bu yapılar Gürsu Kentsel Sit Alanı içinde yer almaktadır.

Gürsu kent merkezinde bulunan çınar ağaçlarının 1992 yılındaki tescil işlemi sırasında tescile değer sivil mimarlık örneği ve anıtsal yapıların da tespiti yapılmış ancak tescil işlemi ve kentsel sit alanı belirlenmesi 16.09.2005 ve 908 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla gerçekleştirilmiştir. Bu tescille korumaya değer 56 ev sivil mimari örneği olarak, Orta Camii ve Hamamın anıtsal yapı olarak korunmasına karar verilmiştir.

Konumu

Gürsu, Bursa kent merkezinin kuzeydoğu bölümünde, Bursa kent merkezine yaklaşık 15 km mesafede bir ilçe merkezidir. 40’ıncı kuzey enlemi ile 28–30 doğu boylamı arasında yer alır.  Bursa-İnegöl-Ankara Karayolu üzerinde, karayolunun kuzeyinde ve karayoluna yaklaşık 2 km mesafede, Bursa Ovası’nın doğu bölümü dahilinde konumlanmıştır. İlçe’nin doğusunda İnegöl, batısında Yıldırım ve Osmangazi, kuzeyinde Gemlik, güneyinde Kestel ilçeleri ile çevrili olup, yüzölçümü 11.300 hektardır. İlçe deniz seviyesinden 100 m. rakımlıdır.

Nüfus Yapısı ve Kentsel Nüfus Değişimi

Gürsu İlçesi’nin 1950 yılından itibaren sayım yıllarına göre gelişi incelendiğinde 1950 yılında yapılan nüfus sayımına göre 3422 olan İlçe merkezi nüfusu süreli bir artışla 1960 yılında 3964 kişiye, 1970 yılında 4970 kişiye, 1980 yılında 8755e, 1990’da 12730’a ve 1977’de 20022’ye, 2000’de ise 28000 kişiye ulaşmıştır. Aynı dönemde Kestel İlçe merkezi 1892 kişiden 44194 kişiye, Bursa kent merkezi de 103812 kişiden 2125140 kişiye yükselmiştir.

Kestel’in nüfus gelişim indeksi ise 1955 yılından itibaren sürekli Gürsu İlçe merkezinin üstünde seyretmiştir ve 1997 yılına gelindiğinde Gürsu gelişim indeksinin 3 katına ulaşmıştır. 2000 yılında ise bu oran azalmış ve 2,5 katına inmiştir. Aynı nüfus dönemleri içerisinde Bursa kent merkezi nüfus gelişim indeksi incelendiğinde indeksin Gürsu İlçe merkezi indeksinin çok üzerinde gerçekleştiği ve 1997 yılı itibarı ile Gürsu nüfus gelişim indeksinin 2 katına ulaşmıştır. Yine 2000 yılında bu oranda 1,5 katına inmiştir.

Sosyal Yapı
Öğretim
:

Gürsu ilçesinde okuma yazma oranı yüksektir. İlçe’de 11 ilköğretim, 1 Sağlık Meslek Lisesi, 1 Çok Programlı Lise, 1 Anadolu Lisesi, 1 Endüstri Meslek Lisesi, 2 Anaokulu ve 1 Özel Okul bulunmaktadır.

Gürsu’da 2005–2006 döneminde Anaokullarında 12, ilköğretimde 262, ortaöğretimde 73 ve özel öğretim okullarında 22 öğretmen görev yaparken; öğrenim gören öğrenci sayıları ise anaokullarında 205, ilköğretimde 6699, ortaöğretimde 1497 ve özel öğretim okullarında 236 öğrencidir.

Sağlık

İlçe merkezinde 2 (iki) adet, ilçe genelinde ise toplam 4 adet sağlık tesisi bulunmaktadır. Mevcut sağlık tesisleri ile hem ilçe merkezine hem de ilçe kırsalına hizmet verilmektedir. Bu sebeple sağlık tesislerinin hizmet verdiği nüfus sayısı 25.000 dolayındadır. Gündüzleri sanayi bölgesinde çalışanların da bu tesislerden faydalandığı dikkate alınırsa sağlık tesislerinin hizmet verdiği kişi sayısı 30.000’i aşar.


Sağlık tesislerin birisi sorumlu hekim olmak üzere toplam 12 adet hekim hizmet vermektedir. İlçede 1 adet laboratuar teknisyeni, 12 adet hemşire, 9 adet ebe, 4 hizmetli personel çalışmaktadır. Buna göre sağlık sektöründe çalışanların toplam sayısı 39 kişidir. Hekim başına ortalama 3000 kişi düşmektedir. İlçede sağlık tesislerinin sayı, uzman hekim, hemşire, personel ve teknik cihaz bakımından yeterli olmadığı görülmektedir.

Ekonomik Durum

Gürsu Bursa Ovası’nın doğu bölümündeki verimli tarım arazileri üzerinde kurulmuştur. Bu sebeple bir tarımsal yerleşim birimi olarak kurulmuştur. Ekonomisi uzun yıllar sadece tarıma dayalı kalmıştır. 1980’li yıllardan itibaren ülke ve Bursa ölçeğinde sanayileşme hareketlerinin hız kazanması ile birlikte öncelikle tarımsal sanayi bölgede yer seçmiştir. Daha sonra Bursa-İnegöl-Ankara Karayolu ve yakın çevresinde başta tekstil sektörü olmak üzere çeşitli sanayi kuruluşları yer seçmiştir. Bölgede sanayinin yer seçmesi ile birlikte ekonomik yapıda değişmeler olur ve sektörel dağılım farklılaşır. Önceleri sadece tarıma dayalı olan ekonomik yapı zamanla sanayi sektörüne doğru kaymaya başlar. Sanayinin bölgede yer almasının ardından ise hizmetler sektörü gelişme eğilimine girer.

Tarım ve Hayvancılık

Gürsu önemli bir tarım merkezidir. Bursa Ovası’nın doğu bölümündeki verimli tarım arazilerini içermektedir. Bu sebeple tarım önemli bir sektör durumundadır. Özellikle meyve ve sebze üretimi ön plandadır. Başta Armut, Ayva, şeftali, Erik, Elma, Salatalık, Domates, Marul üretimi yapılmaktadır. Bununla birlikte az miktarda da olsa Mısır, Buğday ve Arpa üretimi de yapılmaktadır.

Gürsu ilçesi sınırları kapsamındaki arazilerin toplamı 113.000 da büyüklüğündedir. Bu arazilerin %46.6’lık bölümü orman alanlarından oluşmaktadır. %42.8’lik bölümü kültür arazilerinden oluşmaktadır. Kültür arazilerinden sulanabilir niteliğinde olanların toplam arazilerden aldığı pay %30.9, sulanamaz nitelikte olanların aldığı pay %11.9 düzeyindedir. Kültür arazilerini kendi içerisinde değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda kültür arazilerinin %72.2’si sulanabilir arazilerden oluşurken, %27.8’lik bölümü sulanamaz nitelikli tarım arazilerinden oluşmaktadır. Toplam alanın %10.3’lük bölümü ise yerleşim alanı, yol alanı ve kanallar gibi tarım dışı alanlardan oluşmaktadır.
Gürsu İlçesi sınırları dahilinde çayır ve mera niteliğindeki alanlar yok denecek kadar azdır ve genel toplamdan aldığı pay %1 değerinin altındadır.

Gürsu İlçesinin 2001 Yılı verilerine göre ürünler itibariyle tarımsal geliri (G.S.H.) aşağıda verilmiştir. Gürsu İlçesi’nin 2001 yılı itibarıyla tarım sektöründeki GSMH’sı (geliri) 26 Trilyon TL’dir. Bu değere hayvansal gelirler dahil edilmemiştir. Hayvansal gelirler de dahil edildiğinde gelir 28 Trilyon TL’ye ulaşmaktadır.

Çalışan sayısı

Gürsu İlçesi sınırları içerisinde toplam 5874 hane bulunmaktadır. Bu hanelerin 1318’i (%22,4) tarımla iştigal etmektedir. Tarımla iştigal edenlerden 1287’si toprak sahibi durumundadır. Tarımla iştigal edenlerden 31’i toprak sahibi olmayıp, toprak üzerinde kiracı veya yarıcı durumundadır.
İlçe sınırları içerisinde toplam 1318 hane tarımla iştigal etmektedir. Ortalama hane büyüklüğü 5 kişi olarak kabul edildiğinde tarımsal nüfus 6590 kişi olarak bulunur. Tarımsal işletmeler aile işletmesi niteliğinde olduğu için aile bireylerinin tamamı dönem dönem tarımsal faaliyetlerde görev almaktadır. Bununla birlikte hanedeki ebeveynlerin sürekli tarımla iştigal ettikleri çocukların ise aralıklarla tarımsal faaliyetlere yardımcı olduğu kabul edilmektedir. Buna göre aile başına tarım çalışanı 3 kişi olarak kabul edilebilir. Neticede ilçe kırsalında toplam 4000–4500 kişinin çalıştığı kabul edilebilir. İlçe merkezinde ise 250 hanenin tarımla iştigal ettiği ve geçimini tarımdan temin ettiği varsayılmaktadır. Geçimini tarımdan sağlamamakla birlikte tarımsal faaliyetlerde bulunan aile sayısı da en az 250 olarak kabul edilmelidir.NOT:BU RAPOR BU KADAR DEĞİL, GÜRSU HAKKINDA BİRŞEYLERE İHTİYACI OLAN BANA ULAŞSIN  


rasimc82
10 yıl önce - Çrş 20 Hzr 2007, 13:15
gür su dan
(+)(+)(+)


[ -Arka arkaya gönderilen mesajlar birleştirilmiştir. Atilla Dündar - Çrş 20 Hzr 2007, 12:27 ]

[Güzel olmayan fotoğraflar silindi. - Hakan Aydın - Çrş 20 Hzr 2007, 19:44 ]


Koray Cerit
10 yıl önce - Cum 01 Şub 2008, 10:47

Bende Gürsuda Özel bir Erkek Öğrenci Yurdunda kalıyorum.Daha doğrusu orada okuyorum.
Bundan 3 hafta önce Yurdumuzu Gürsu Belediye başkanı Sn. Orhan...BEY ziyaret etti ve bizler ile konuşmasında nelerin yapılacağı ve yapılıp faaliyete geçeceği hizmetlerden bahsetti.Eğer bu bahsettikleri hayata geçerse gerçekten Gürsu bambaşka bir yer olabilir.Anlattığına göre Gürsu gerçekten ilerde iyi bir yere gelebilirminne
10 yıl önce - Cmt 02 Şub 2008, 12:22

Alıntı:
sanayi ile iç içe bir yer olduğundan görüntüler artık o kadar iştah açıcı değil

Gursunun sanayi ile okadar iç içe oldugunu sanmıyorum, Annemler Gürsulu cocuklugum hep o köyde geçti diyebilirim, yani ben cocukken orası bir köydu ozamanları hatırlıyorum ve şimdiki zamanla kıyaslanamayacak şekilde değişim süreci gecirdi.


çiğdem a.
10 yıl önce - Cmt 02 Şub 2008, 12:41

Alıntı:
sanayi ile iç içe bir yer olduğundan görüntüler artık o kadar iştah açıcı değil


Gürsu sanayi ile iç içe olan bir yer değil ama sanayi bölgelerine yakın olduğundan dolayı böyle düşünüyorsunuzdur.Gürsu'nun şu anki konumu ki ben merkez için konuşuyorum köyleri hakkında bir bilgim yok,Gürsu da gözlemlediğim şu oldu.eğer düzenli bir yerleşme planı olursa yeşillikle iç içe güzel bir ilçe haline gelir.ama plansız yapılar yapıldıkça çarpık yerleşim ortaya çıkabilir.bildiğim kadarıyla Gürsu nun gelişmesi ile ilgili önemli işler yapılıyor.şu an Gürsu iyi durumda.gelişmeye devam ettikçe daha iyi konumda olacağı kanısındayım.


minne
10 yıl önce - Cmt 02 Şub 2008, 13:17

Alıntı:
düzenli bir yerleşme planı olursa yeşillikle iç içe güzel bir ilçe haline gelir

Aynen çiğdem hanım yazdıklarınıza katılıyorum, Gürsu çok güzl bi yer umarım Gürsu için yapılan projelerde yeşillin kaybolmaması içinde adımlar atılır.
Özellikle yamaç paraşüt alanıda oldugu için eminim bu yaz gecen senelere göre daha cok ilgi görücektirçiğdem a.
10 yıl önce - Cmt 02 Şub 2008, 13:27

Alıntı:
Özellikle yamaç paraşüt alanıda oldugu için eminim bu yaz gecen senelere göre daha cok ilgi görücektir


haklısınız.yamaç paraşütünü unutmuştum ben.yamaç paraşütü sayesinde Gürsu adını rahatlıkla duyurabilir.bu konu sayesinde daha güzel konumlara ulaşabilir.yeni yeni adını duyurmaya başladı zaten Gürsu yamaç paraşütü.her geçen yıl daha ilgi göreceği şüphesiz.


gurhavk
9 yıl önce - Pzr 01 Hzr 2008, 00:00

Gürsu ilçesi son yıllarda ülke genelinde yamaç paraşütü ile anılmaktadır...

yusuf ülkü
9 yıl önce - Pzr 01 Hzr 2008, 00:41

Alıntı:
şu an Gürsu iyi durumda.gelişmeye devam ettikçe daha iyi konumda olacağı kanısındayım.

Ben Gürsuluyum.Yazları zamanımın büyük bir kısmı Gürsuda geçer.Gürsu gelişecekse tarım ile gelişmelidir.Bunun dışında ki her türlü gelişim, Gürsu nun değil, Bursa ovasının bitmesine yol açar.


Hüdavendigar
9 yıl önce - Pzr 01 Hzr 2008, 12:29
Gürsu ve önemi


    Arkadaşım çok güzel söylemiş aslında , Gürsu tarımıyla gelişirse en azında Bursa da hala yeşillik var diyebileceğimiz alan kalabilir. Tabii ki yamaç paraşütü de aynı derecede önemli. Ama eğer para hırsı bazı duyguların önüne geçerse o zaman pişman olunacak yollara sapılabilir. Dengeyi kurması gerekenlerin dikkatli davranması gerekmektedir. Hele bu zamanda yeşilliğimizin neredeyse griye teslim olduğu Bursa da bu çok önemlidir. Utanmasalar Uludağı düzleyip orayada bina dikecekler. Bursalılara söylemek durumundayım ne yazık ki gelecekte tek yeşil alan Uludağ etekleri kalacak gibi gözüküyor. Bursa yı AVM ler , fabrikalar , gecekondular .... çöplüğü halinde göreceğiz bu gidişle

    Saygılarımla.
sayfa 1
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> BURSA - Haberler ve Sohbet