Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Şanlıurfa - Göbeklitepe
123 ... 262728   sonraki »

ANA SAYFA -> Diğer Şehirler
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
sayfa 1
yavuzyel

10 yıl önce - Cmt 07 Nis 2007, 19:04
Şanlıurfa - Göbeklitepe
(+)


 

(+)


 

(+)


 

(+)GÖBEKLİ TEPE

Şanlıurfa'nın 20 km . doğusundaki Örencik Köyü yakınlarında bulunan bir kazı alanıdır. Mezopotamya'daki en eski tapınaktır.

1996 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI) ile Şanlıurfa Müzesi'nin ortak çalışması ile yapılan kazılarda günümüzden 11.000 yıl öncesine ait (Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem) büyük bir tapınak kalıntısına ulaşılmıştır. Ayrıca tapınağı süsleyen doğal boyutlarında taştan oyulmuş yaban domuzu, kaplumbağa ve akbaba heykelleri de bulunmuştur.

Göbekli Tepe'de ortaya çıkan tapınağı önemli kılan neden, tapınağı yapanların, yerleşik hayata geçmemiş avcı-toplayıcı insanlar olmasıdır. Bu da yerleşik yaşama geçişte ekonomik ya da ekolojik değil, kalabalık ve uzun süreli dinsel törenlerin rol oynamış olabileceğini gösteriyor.

Göbekli Tepede arkeologlar 15 metreye varan daire biçimli üç alan ortaya çıkarmışlardır. Kazı yerinde üzerlerinde çeşitli hayvan kabartmaları ya da bunların taşa kazınmış figürlerinin yer aldığı "T" biçimli 16 destek ve kireçtaşı tabakası bulunmuştur. Ayrıca bulunan bazalttan yapılmış kaplar ve işlenmiş çakmaktaşlarından, burada yaşayanların kalıcı olmasa da en azından geçici bir süre burada yaşadıkları anlaşılıyor. Büyük olasılıkla Göbekli Tepe, bölgede yaşayan insanlarca dinsel amaçlar için düzenli olarak ziyaret edilen bir buluşma yeri idi.

Burada bulunan yapıların eski tarihlileri dairesel, daha yeni olanlar ise dikdörtgen biçimlidir

http://www.urfakultur.gov.tr/arkeoloji.htm

Ayrıca ilgili haberler ve kaynaklar için:

http://www.ntvmsnbc.com/news/375759.asp (Türkçe)

http://www.ntvmsnbc.com/news/379621.asp (Türkçe)

http://www.thefirstpost.co.uk/index.php?menuID=2& ...subID=1049 (english)

http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe (english)

http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe (deutsch)

http://www.dainst.org/index_642_de.html (deutsch)

Böyle bir yerin hala yeteri kadar tanınmaması ve gereken ilgiye kavuşmaması üzücü. Göbeklitepe'nin tanınır ve bilinir bir yer haline gelmesi Şanlıurfa ve ülkemiz için turizm açısından önemli bir kazanç olacaktır.mimar m. karakoç

10 yıl önce - Cum 07 Eyl 2007, 13:21
Göbeklitepe 02 eylül 2007
(+)

(+)


AŞAĞIDAKİ YAZI GÖBEKLİTEPE DE KAZI ÇALIŞMASI YAPAN EKİP TARAFINDAN VERİLEN BİLGİDEN ALINMIŞTIR.
Alıntı:
Yaklaşık 12000 yıl önce, Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgede, insanlık tarihinin en önemli
değişimlerinden biri yaşanmaktaydı. insanoğlu avcı-toplayıcı bir yaşam tarzından, yerleşik hayata, çiftçi-üreticidüzene geçmek üzereydi. Binlerce yıl öncesinin avcı toplayıcılarının  bu geçiş öneminde,  sandığımız gibimütevazı ve basit bir yaşam tarzıyla yetinmemiş olduklarını, aksine, görkemli bir evre yaşadıklarını Göbekli Tepe'de bize bıraktıkları izlerde görebiliyoruz.
  Harran ovasını kuzeyde sınırlayan dağ silsilesinin en yüksek noktasında yer alan, topografik özellikleri ile geniş görüş mesafelerine hakim bir konumda bulunan Göbekli Tepe, avcı toplayıcı insanların yarattığı bir kült merkezidir. Arkeolojik araştırma tarihinde neolitik dönem için düşünülen modelleri, teorileri alt üst eden verileri günümüze ulaştırmaktadır. Üretime geçiş aşamasına yakın olan son avcı grupların anıtsal mimarilerini ve gelişkin sembolik dünyalarını bu dönem için beklenmedik bir düz'eye ulaşmış bir kültürü bize iletmektedir.
 Göbekli Tepe, çapı 30m. ye ulaşan yuvarlak ve oval planlı, sayışı 20 'yi bulan yapılardan oluşur. Bunlardan 6 tanesi kazı sırasında ortaya çıkarılmış, diğerleri jeomanyetik ve georadar yöntemleriyle yapılan ölçümler sonucunda belirlenmiştir. Bu ölçümlerle elde edilen sonuçlar Göbekli Tepe'nin neredeyse 12000 yıl öncesinde insanoğlu tarafından seçilen ve yaratılan büyük bir buluşma merkezi olduğunu, günlük yaşama yönelik mekanlarla değil, törensel amaçlı inşa edilmiş, anıtsal yapılarla kaplı olduğu görüşünü desteklemiştir.
  Yuvarlak planlı sözkonusu yapıların merkezinde iki tane serbest duran boyu 5m. yi bulabilen kireçtaşından şekillendirilmiş T biçimli dikilitaşlar bulunmaktadır. Aynı formda ama daha küçük boyutlu dikilitaşlar ise yapı duvarlarının iç çeperlerine merkez iki dikilitaşa yönlendirilmiş olarak yerleştirilmiştir.     Dikilitaşların üzerlerinde kabartma tekniğinde yapılan hayvan motifleri ve çeşitli soyut semboller bir tür haberleşme sisteminin kalıntılarını ,12000 yıl öncesinin sembolik dünyasını, hafızasın), mesajlarım bugüne ulaştıran bulgulardır.
 Göbekli Tepe' nin etkileyici anıtsal buluntuları yetkin bir taş işçiliğini yansıtmakta, taş üzerinde kabartma
tekniğiyle yapılarak aktarılan motiflerin içerik zenginliği ise karmaşık bir düşünsel düzeye ulaşıldığını
göstermektedir. Tüm bu bulguların yanında, eserlerin nitelik ve nicelikleri gözlemlendiğinde, raslantısal değil düzenli bir tekrarlama şeklinde saptanabilen büyük boyutluluk, anıtsallık ve sayısal yoğunluk, arka planda olması gereken gelişkin sosyal düzenin, organizasyon ve koordinasyon kabiliyetinin ipuçlarını vermektedir.
  Göbekli Tepe'nin anıtsal yapıları, onu yapan neolitik dönem insanları tarafından bilinçli olarak doldurulmuş, bir nevi gömülmüştür. Bu dönemde hayat tarzlarını da değiştirmeye başlayan son avcılar, eski kimliklerini, avcı  yaşamlarında onlar için önemli olan inanışlarını, sembol dünyalarını tahrip etmeden kapatarak terketmişlerdir. Bu nedenle son avcıların buluşma merkezi olan bu eşsiz tapınaklar dağı, ıssız, ırak, sessiz doğal ortamda, tahrip edilmeden günümüze kadar ulaşabilmişdir.
Göbekli Tepe ilk kez 1963 yılında İstanbul ve Chicago Üniversitelerinin ortaklaşa yaptığı bir yüzey araştırmasında V 52 adıyla neolitik yerleşme olarak saptanmış ve yüzey araştırması ile ilgili 1980 yılında yapılan yayında Peter Benedict tarafından yazılan makalede yerleşme ile ilgili ilk bilgiler verilmiştir. Bu makalede yer alan kısa tanımda  Göbekli Tepe' nin yamaçlarının çakmaktaşlarıyla dolu olduğu ve en yüksek iki tepeciğin üstünün gömütlüklerle kaplı olduğu yazılıdır. Ancak bu araştırmanın yapıldığı yıllarda neolitik dönem hakkında bilinenler. Göbekli Tepe'nin özel bir yer olarak anlaşılmasına olanak vermemiştir. Bu döneme ait büyük boyutlu heykeller, T-biçimli dikilitaşlar ilk kez 90' lı yıllarda Urfa yakınlarında bulunan Nevali Cori kazısında bulunmuştur. 1994 yılında Klaus Schmidt ekip üyesi-arkeolog olarak her kampanyasına katıldığı Nevali Cori kazılarının tamamlanması ve bu yerleşim yerinin Atatürk Barajı suları altında kalması sonrasında, yeni bir proje planlama düşüncesiyle, bölgede bilinen diğer neolitik yerleşmeleri ve bu çerçevede Göbekli Tepe' yi ziyaret eder. Nevali Cori kazılarının verdiği tecrübe, Klaus Schmidt' e, 1963 yılında Göbekli Tepe' de araştırmacıların gömütlük olarak tanımladıkları taşların,
üst kısımları görünen neolitik dönem dikilitaşları olduğunu farketme olanağını verir. Benin Alman Arkeoloji
Enstitüsü Orient bölümü uzmanı ve Erlangen Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Klaus Schmidt 1995 yılından beri aralıksız olarak Göbekli Tepe kazı çalışmalarını yürütmektedir.

www.dainst.de


kankaytsin
10 yıl önce - Prş 22 Ksm 2007, 16:36
Şanlıurfa- Göbeklitepe
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)


Göbeklitepe'de bir vatandaşımız.


(+)
Ahmet Yvzl
9 yıl önce - Prş 10 Tem 2008, 13:11Ahmet Yvzl
9 yıl önce - Prş 10 Tem 2008, 13:16

Göbeklitepe İngilizlerin de gündemine
Şanlıurfa'da bulunan 11 bin 500 yıllık yerleşim alanı Göbeklitepe'nin dünya basınında gündem oluşturması, Almanlar'dan sonra İngilizler'in de bu bölgeye yönelmelerine neden oldu.

İngiltere'nin güzide üniversiteleri arasında yer alan Glasgow Üniversitesi'nin 20 kişiden oluşan Arkeolog Grubu, Öğretim Görevlisi Mr. Lionel Masters başkanlığında 11 Temmuz Cuma Günü Şanlıurfa'ya geliyor.

Şanlıurfalı Turizm Rehberi Mahmut Çoban'ın daveti üzerine Göbeklitepe'de gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen arkeolog grubu, Göbeklitepe'nin yanı sıra Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik yerlerini de gezecek.

Şanlıurfa'nın 15 kilometre kuzeydoğusunda yer alan ve Neolitik döneme ait yerleşim birimi olduğu belirlenen Göbeklitepe, ilk kez 1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nden görevlilerin yürüttüğü yüzey araştırmaları sırasında fark edilmişti.

Geçtiğimiz yıl içersinde, Der Spiegel Dergisi'nde çıkan makalede, Hz. Adem ve Havva'nın burada yaşadığı iddiaları yer almıştı. Yetkililer, Göbeklitepe'de sürdürülen arkeolojik kazılarda, "Tarih öncesi yaşam ve uygarlığasayfa 1
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
123 ... 262728   sonraki »
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler