Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
karaca26
16 yıl önce - Çrş 12 Ksm 2003, 22:36
Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Tıp FakültesiTÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELER İNDEKSİ
.

GENEL
BAŞLIKLAR» FOTOĞRAF
BAŞLIKLARIÜNİVERSİTE
WEB LİNKLERİÜNİVERSİTE
LOGOLARI

.

ARASTIRMA-GELISTIRME


Fakültemizde araştırmaya yönelik olarak kurulan Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Elektron Mikroskop Ünitesi, Deney Hayvanları Araştırma Üniteleri tüm öğretim elemanlarımıza hizmet vermektedir. Son beş yılda yabancı dilde yayınlanan 1.200 makalenin 357’si SC indekse kayıtlı dergilerde yayınlanmıştır. Bunlardan 104’ü 2001 yılına aittir.

Döner Sermaye bütçesinden Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi bütçesine ayrılan %1’lik payın 2002 yılında %10’a çıkartılması ile 2002 yılında 6 trilyon para araştırmaya aktarılmıştır. Araştırma ve projeleriyle birlikte E tipi proje kapsamında anabilim dallarımızın bazı altyapı ve demirbaş gereksinimleri, karşılanabilmektedir. Fakültemizin değişik birimlerinden beş yıl içerisinde 123 proje desteklenmiştir.

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI.
Merkezi araştırma laboratuvarı öncelikle Tıp Fakültesi çalışanlarının araştırma etkinliklerine destek olmak, bu konuda ortak kullanıma açık bir araştırma altyapısı oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Merkezi araştırma laboratuvarında özellikle biyolojik bilimlerle ilgili araştırmaların gerçekleştirilmesi için gerekli olan derin dondurucular, normal ve soğutmalı santrifüjler, PCR, nükleik asit elektroforez cihazları, steril kabinler, incerted mikroskop, flöresan mikroskop, HPLC ve benzeri araç-gereç bulunmaktadır. Doku kültürü, DNA, RNA ekstraksiyonu, mutasyon, polimorfizm çalışmaları, RFLP analizleri, şu anda aktif olarak kullanılan yöntemlerdir. 2003 yılından itibaren laboratuvarımızda otomatik gen dizin analizleri, primerlerin hazırlanması, akış sitometri, realtime PCR çalışmalarını yapmak mümkün olacaktır.

Halen laboratuvarımız kadrosunda biyolojik bilimlerle ilgili araştırmalara destek olabilecek yüksek lisans eğitimi almış 2 adet teknik eleman bulunmaktadır.Fakültemizde araştırmaya yönelik olarak kurulan Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Elektron Mikroskop Ünitesi, Deney Hayvanları Araştırma Üniteleri tüm öğretim elemanlarımıza hizmet vermektedir. Son beş yılda yabancı dilde yayınlanan 1.200 makalenin 357’si SC indekse kayıtlı dergilerde yayınlanmıştır. Bunlardan 104’ü 2001 yılına aittir.

Döner Sermaye bütçesinden Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi bütçesine ayrılan %1’lik payın 2002 yılında %10’a çıkartılması ile 2002 yılında 6 trilyon para araştırmaya aktarılmıştır. Araştırma ve projeleriyle birlikte E tipi proje kapsamında anabilim dallarımızın bazı altyapı ve demirbaş gereksinimleri, karşılanabilmektedir. Fakültemizin değişik birimlerinden beş yıl içerisinde 123 proje desteklenmiştir.

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI.


Merkezi araştırma laboratuvarı öncelikle Tıp Fakültesi çalışanlarının araştırma etkinliklerine destek olmak, bu konuda ortak kullanıma açık bir araştırma altyapısı oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Merkezi araştırma laboratuvarında özellikle biyolojik bilimlerle ilgili araştırmaların gerçekleştirilmesi için gerekli olan derin dondurucular, normal ve soğutmalı santrifüjler, PCR, nükleik asit elektroforez cihazları, steril kabinler, incerted mikroskop, flöresan mikroskop, HPLC ve benzeri araç-gereç bulunmaktadır. Doku kültürü, DNA, RNA ekstraksiyonu, mutasyon, polimorfizm çalışmaları, RFLP analizleri, şu anda aktif olarak kullanılan yöntemlerdir. 2003 yılından itibaren laboratuvarımızda otomatik gen dizin analizleri, primerlerin hazırlanması, akış sitometri, realtime PCR çalışmalarını yapmak mümkün olacaktır.

Halen laboratuvarımız kadrosunda biyolojik bilimlerle ilgili araştırmalara destek olabilecek yüksek lisans eğitimi almış 2 adet teknik eleman bulunmaktadır.

TIP FAKÜLTESİ ELEKTRO MİKROSKOP GÖRÜNTÜ ÜNİTESİ (TEMGA)


Fakültemiz bünyesinde LEO 906E TEM ve LEO 1430 SEM modeli mikroskoplardan oluşan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Elektron Mikroskop Görüntü ünitesi 01.01.2002’den itibaren interdisipliner olarak hizmete açılmıştır. Burada elektron mikroskobun çalışma prensipleri, özellikleri, TEMGA’nın imkanları, doku hazırlama teknikleri, tanı ve tedavi amaçlı doku analiz ve yorumu, interdisipliner işbirliği süreci gibi konularda eğitim verilmektedir.

TEMGA ünitesi başta Tıp Fakültesi olmak üzere üniversitemizin tüm birimlerinin Araştırma Fonu, TÜBİTAK, DPT, ya da özel kurul ve kuruluş destekli projelerinin gerçekleşmesi için hizmet vermektedir. Ayrıca, klinik tanıya yönelik istemler için rutin hizmet verilmektedir.
DENEY HAYVANLARI ÜNİTESİ


Deney Hayvanları Ünitesi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde araştırma ve eğitim etkinliklerinde gereksinim duyulan deney hayvanlarının yetiştirilmesi, bakımının sağlanması ve bu hayvanlar üzerinde yapılacak deneysel araştırmaların alt yapısını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Deney Hayvanları Ünitesi, Hayvan Bakım ve Kullanım Kurulu’nun denetiminde bir veteriner hekim, bir teknisyen ve üç hayvan bakıcısı ile hizmet vermektedir. 500 metrekare kapalı alan üzerinde kurulmuş olan ünitede sıçan, fare, kobay ve tavşan olmak üzere dört türden hayvan yetiştirilmektedir. Bir başkan ve dört üyeden oluşan Hayvan Bakım ve Kullanım Kurulu, Tıp Fakültesi Dekanlığı’na karşı sorumlu olup, ünitede yapılacak olan tüm deneysel çalışmaların Deney Hayvanları Destekleme Kriterleri’ne uygunluğunu denetlemekle yükümlüdür. Hayvan Bakım ve Kullanım Kurulu faaliyete başladığı tarihten itibaren toplam 115 adet proje kurulun onayına sunulmuş ve 105 proje kurul onayından sonra yürürlüğe girmiştir. Bunlardan 90 proje tamamlanmış, 15 proje halen devam etmektedir.

Ünitemizde Eylül 1999 tarihinden itibaren düzenli olarak her ay yapılmakta olan "Deney Hayvanına Temel Yaklaşım Kursu" ile daha önce deney hayvanı çalışma tecrübesi olmayan araştırıcılar eğitilmekte ve başarılı olan araştırmacılara hayvanlarda deneysel çalışma yapma izni verilmektedir. Bu kurslara 20’si diğer üniversitelerden olmak üzere toplam 165 araştırmacı katılmış ve başarılı olan 154 araştırıcıya katılım sertifikası verilmiştir.


ETİK KURULLAR


Genel Etik Kurulu ve İlaç Araştırmaları Etik Kurallarımız Fakülte içi, yerel ve ulusal alandaki etik sorunlara yönelik olarak düzenli çalışmalar yapmaktadır. Etik kurullarımız uluslar arası kabul gören referans kurullar niteliğindedir.


Onur Taner

13 yıl önce - Pts 22 Oca 2007, 23:39(+)


arda84

13 yıl önce - Sal 23 Oca 2007, 00:35

Onur'un affına sığınarak (eksi benden değil, yanlış anlaşılmasın)

Musa07
12 yıl önce - Pzr 21 Ekm 2007, 00:13

Kuzeyindeki bulvar üzerinde bulunan bir yaya üst geçidi.(+)


turgutakbaş
10 yıl önce - Cmt 05 Arl 2009, 14:14

türkiyenin en temiz hastahanelerinden birisi kesinlikle ... bu kadar büyük ölçekli bir hastane genelde çok kirli oluyor ... ülkemizdeki maalesef devlet ve tıp hastaneleri içerisinde bu kadar temizi çok az ...sayfa 1
ANA SAYFA -> ANTALYA