Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
emreddr
13 yıl önce - Sal 20 Şub 2007, 03:08
Eczacıbaşı Holding Boğaziçi Üniversitesine El Attı!


Eczacıbaşı Holding Boğaziçi Üniversitesi’ne el attı!
GÜÇLERİN BİRLİĞİ Mİ? SERMAYENİN KUŞATMASI MI?

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Eczacıbaşı Holding arasında 14 Şubat tarihinde bir işbirliği protokolü imzalandı. Basına yansıyan haberlerde, protokolün üniversite-sanayi işbirliğini kuvvetlendirmeye ve geliştirmeye yönelik olduğu belirtildi.

Anlaşmaya göre Eczacıbaşı Holding, Mühendislik Fakültesi’nde yüksek lisans yada doktora yapan öğrencileri burs karşılığı kendi projelerinde çalıştıracak. Yüksek lisans veya doktora için fakülteye başvuran öğrenciler, Eczacıbaşı Holding’in araştırma faaliyeti bünyesindeki konu başlıklarında araştırma yapabilecekler. Araştırmada bulunan öğrencilere, bu faaliyetin karşılığında burs önerilecek.

Yukarıda anlatılanlar, üniversitelerimizdeki sinsi planın en masum görünümüdür. Türkiye’nin büyük bir sermaye grubu, Türkiye’nin en iyi olarak bilinen üniversitelerinden biriyle anlaşma yapıyor. Bu anlaşma medyada “güçlerin birliği” şeklinde yer buluyor.

Halbuki bu durum, üniversitenin araştırma altyapısının tam anlamıyla tasfiyesidir. Bu modelde, Eczacıbaşı holdingin yada bir başka sermaye kurumunun ticari kaygılarıyla oluşturulmuş üretim ihtiyacının, üniversitedeki ucuz yada neredeyse bedava işgücü ile desteklenmesi önerilmektedir.
Doktora araştırmalarında öğrenciler için araştırmacı kadrosu atama yada burs tahsis etme sıkıntısı yaşayan üniversitelerimiz adım adım holdinglerin ucuz/bedava işgücü deposu haline gelmektedir.

Basit bir hesapla, doktora düzeyinde bir kişiyi, maaşlı olarak istihdam etmenin maliyetleriyle kıyaslandığında Eczacıbaşı Holding’in bulduğu çözüm oldukça hesaplıdır. Çalıştıracağı öğrencilerin, uzman olarak holding bünyesinde çalıştığı koşullarda yaratacağı maliyetler, sosyal güvenlik giderleriyle birlikte, önerilen burs formülüne göre oldukça yüksektir. Halbuki bu modelde, süreklilik garantisi olmayan bir burs önerilmekte, ancak neredeyse tam zamanlı bir çalışma talep edilmektedir.

Anlaşmanın bir diğer kritik yönü ise yüksek lisans, doktora tez konularının iki kurum tarafından ortaklaşa belirlenecek olmasıdır. Bugüne kadar tez önerilerini zaten üniversitenin belirlediği düşünüldüğünde, projenin hayata geçmesi için diğer tarafın önerecekleri projenin yönünü tayin edecektir. Yapılan işbirliğinin sonucunda araştırmacılar şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda araştırma yapmak durumunda kalacak, kısa dönemde ticari bir çıktısı olmayan temel bilimsel çalışmalar ise arka sıralara itilecek, giderek üniversitenin araştırma hedefleri arasından silinecektir. Bu durum, bilimsel gelişmeden yana kamu yararını gözeten araştımacıların akademik araştırma özgürlüğünün önünde bir engel olacaktır.

Üniversite Konseyleri Derneği, kuruluşundan bu yana toplumcu bir ekonominin bir parçası olarak, üniversite-sanayi işbirliğinin toplumsal gelişmeye olan katkılarını önemsemiş, bu yönde araştırmalar yapmış ve günümüz koşullarında Türkiye’deki üniversite sisteminin piyasa ekonomisi karşısında zayıf düşürülen yanlarına sürekli olarak vurgu yapmıştır.
Boğaziçi örneğinde ve geçmiş diğer örneklerde görüldüğü gibi, Türkiye’de üniversite ile sanayinin işbirliği, sermayenin üniversiteyi kuşatması şeklinde gerçekleşmiştir.

Bilimsel araştırmalar, kamu yararı taşımayan kurumların keyfi yönlendirmelerine terk edilemez. Bilimsel araştırma konularının belirlenmesinde ve teknoloji projelerinin geliştirilmesinde ülke ve toplumumuzun ihtiyaçları merkeze konmalıdır.

Üniversite Konseyleri Derneği, üniversitelerde eğitim ve bilimsel üretimin ticari kâr kaygılarına ve bireysel çıkarlara göre değil, tüm toplum çıkarını gözeten, rekabet değil, paylaşımın merkeze konduğu eşitlikçi ve ilerici bir anlayışla yapılmasını savunmaktadır.

Üniversitelerimiz, Türkiye’nin aydın yetiştiren kurumlarıdır. ÜKD tüm üniversite bileşenlerini; üniversitelerimizi, bu rolünden uzaklaştıracak her türlü müdahalenin karşısında durmaya davet etmektedir.

Üniversite Konseyleri Derneği


ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET