Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
Akın Kurtoğlu

15 yıl önce - Pzr 18 Şub 2007, 23:23
İstanbul Metrobüs Hatları için Çok Elverişli Bir Aktarma İstasyonu: Zincirlikuyu“ESENTEPE” KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI, METROBÜS SİSTEMLERİ İÇİN ÖNEMLİ VE PRATİK BİR ENTEGRASYON NOKTASI OLARAK DÜZENLENEBİLİR Mİ?

Esentepe Köprülü Kavşağı Nerededir?

Beşiktaş’tan itibaren başlayan Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu’ya doğru tırmanmasının sonlarına doğru, Çevre Yolu ile bir noktada kesişir. Bu kesişim noktasında bir köprülü kavşak mevcuttur. İETT duraklarında; “Köprülü Kavşak” olarak, halk arasında da genellikle "Esentepe Kavşağı" olarak anılır. Barbaros Bulvarı köprü ile üstten aşarken, altından Çevre Yolu geçer. Bu kavşakta her iki anayolu birbirine bağlayan çeşitli bağlantı yolları oluşturularak, yarım yonca yaprağı meydana getirilmiştir. İnşası, Boğaziçi Köprüsü’nün inşa edildiği yıllar olan 1970-73 arasında tamamlanan Kavşak, günümüzde 35 yaş civarındadır.

(+)

(+)

Bu kavşak; Levend-Etiler ve Balmumcu-Esentepe civarlarının Çevre Yolu katılımında da önemli bir rol oynar. Bilhassa Mecidiyeköy son duraklı Boğaz Köprüsü geçişli İETT otobüs hatlarının, köprüden geçtikten sonra yolcularını şehrin muhtelif bölgelerine dağıtma görevini üstlenen ilk durağın da bulunduğu yerdir. Kadıköy yakası yolcuları, bu kavşağın altında bulunan durakları kullanarak, Beşiktaş-Kabataş ve Zincirlikuyu-Levend istikametlerine dağılırlar.

Bulunduğu bölge itibarıyla, köprünün bağlantı yollarını oluşturan geçişlerin her iki yanı, ileriki zamanlarda gerçekleşmesi muhtemel olası genişletilmeler gözönüne alınarak bir miktar boş bırakılmıştır. Alanın dört yanı yeşil alan olarak âtıl vaziyette beklemektedir.

(+)

(+)

İstanbul Belediyesi’nin uygulamaya koymayı planladığı METROBÜS ile toplu taşımacılık projesinin kesişim yerlerinden biri olarak son derece uygun bir noktadır. Topkapı-Cevizlibağ-Okmeydanı yoluyla gelerek Mecidiyeköy’de sonlanacak olan metrobüs hattı ve Kabataş (Beşiktaş)’tan kalkarak Barbaros Bulvarı yoluyla Zincirlikuyu-Levend’e ulaşması düşünülen diğer metrobüs hattı ve de Kadıköy yakasında E-5’in üzerinden hareketle, Boğaziçi Köprüsü’nü geçerek Avrupa yakasına geçmesi muhtemel olan bir üçüncü metrobüs hattının güzergâhları, sözünü ettiğimiz ve bundan böyle “ESENTEPE KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI” olarak bahsedeceğimiz noktadan ya direkt olarak geçecek, ya da oldukça yaklaşacaklardır.


(+)

Şu anda Belediye tarafından planlanan Metrobüs hatlarının ulaşacakları son kalkış noktalarını gösterir çizim...


Bu özelliği ve konumunun merkezîliği düşünüldüğünde ESENTEPE kavşağının Metrobüs sistemleri için bir toplayıcı/dağıtıcı istasyon olarak düşünülmesi de (en azından bizim kafamızda) elzem olmuştur.


(+)

Bu bölgede uygulanması mantıklı olacak Metrobüs son noktaları ve renklerle gösterimi...


Topkapı-Cevizlibağ’dan gelen ve çalışmada kırmızı ile göstereceğimiz metrobüs hattı, Belediye tarafından Mecidiyeköy’de sonlanmak üzre tasarlanmıştır. Oysa, bu hat Mecidiyeköy’de son bulmak yerine 1 istasyon daha ilerleyerek ESENTEPE’de köprülü kavşağın hemen altında sonlanırsa, Beşiktaş yönünden çıkan ve Zincirlikuyu-Levend yönüne devam edecek olan diğer Metrobüs hattıyla (mavi renkle göstereceğiz) tam olarak kesişecektir.

Aynı şekilde Boğaziçi Köprüsü yoluyla Kadıköy yakasından gelen bir üçüncü Metrobüs hattı da
(yeşil renk ile göstereceğiz) yine ESENTEPE köprülü kavşağının altından geçerek (ancak burada sonlanmayarak) Mecidiyeköy’e kadar 1 istasyon daha devam ederse, bu noktada 3 önemli Metrobüs hattı birbirleriyle entegre olacaklardır. Her 3 sistemin de bir noktada kesişmeleri, Metrobüs yolcuları olarak tabir edeceğimiz hızlı yolcuların, zaman kaybetmeden ve gereksiz mesafeler katetmeden bir diğer sisteme çok seri bir şekilde geçebilmelerine olanak sağlayacaktır.

Kırmızı ve Yeşil Renkli Metrobüs Hatları; “Esentepe-Mecidiyeköy” Arasında Neden Birbirlerinin Üzerine Binecekler?

Kadıköy yakasından gelerek şehrin önemli merkezlerinden biri kabul edilen Mecidiyeköy-Şişli son duraklarına kadar gidecek olan Metrobüs yolcularını, gereksiz yere 1 duraklık mesafe için aktarma yapmak mecburiyetinden kurtarmak ve yine Topkapı istikametinden gelen Batı bölgesi İstanbul yolcularını, karşı yakaya veya Beşiktaş ile Levend taraflarına aktarmaları durumunda Mecidiyeköy’den itibaren Esentepe’ye kadar gereksiz bir fazla vesait kullanmalarının önüne geçerek, halkın mümkün mertebe az aktarma yapmasını sağlamaktır. Burada, her iki Metrobüs hattının da ortak kullanacağı olan yolun uzunluğu, aşağı-yukarı 1 kilometre civarındadır.

Esentepe’nin Ne Gibi Bir Avantajı Olacaktır?

Levend bölgesinin ve gerekirse 4. Levend’e kadar uzatılarak iş merkezlerinin bağrına kadar girip, bu bölgenin yolcularını Beşiktaş’a sahile, yani vapur aktarmasına, ya da Kabataş’ta Cadde tramvayına veyahut da Taksim Füniküleri’ne aktarma yapmalarına zemin hazırlayacaktır. Ayrıca ileride Hacıosman-Sarıyer’e kadar düşünülen Metro hattına uygun iki noktada (Levend ve 4. Levend) geçilebilmesini sağlayacaktır.

Avcılar bölgesinden Londra Asfaltı yoluyla Cevizlibağ’a gelen dördüncü bir metrobüs hattının (bu hattın tek parça olarak “Avcılar-Cevizlibağ-Mecidiyeköy” olarak da planlanabileceği gözönüne alınarak) Kadıköy yakasına kolaylıkla entegre olabilmesini de sağlayacaktır.

ESENTEPE’de Kesişecek Olan 3 Ayrı Metrobüs Hattının Detayları:

  • "Topkapı-Cevizlibağ-Mecidiyeköy-Esentepe" Metrobüs Hattı: Batı ucu olan Topkapı/Cevizlibağ’da Avcılar’a kadar devam edecek olan bir diğer metrobüs hattıyla ve Cadde Tramvayıyla, ayrıca Cebeci’den gelerek Topkapı’da sonlanacak olan hafif metro hattıyla, Otogar, Bakırköy ve Havaalanı’na giden LRT hattıyla uygun bir noktada, doğu ucunda da Levend-Taksim Metrosu ile Mecidiyeköy’de ve ESENTEPE’de de; “Beşiktaş-4.Levend” ile “Mecidiyeköy-Esentepe-Boğaziçi Köprüsü-Anadolu Yakası” metrobüs hattıyla irtibatlandırılmış olacaktır.

  • “Mecidiyeköy-Esentepe-Boğaziçi Köprüsü-Anadolu Yakası” Metrobüs Hattı: Doğu ucunda Kadıköy yakasının muhtelif sistemleriyle kesiştikten sonra, Köprü’yü atladıktan sonra da Batı ucunda, ESENTEPE’de; “Beşiktaş-4.Levend” Metrobüs hattına (dolayısıyla Beşiktaş ve Kabataş sayesinde denizyoluna ve Cadde Tramvayı’na, Taksim Füniküleri’ne) ve Mecidiyeköy’de; “Topkapı” Metrobüs hattına ve yine Mecidiyeköy’de Taksim Metrosu’na entegre olacaktır.

  • “(Kabataş) Beşiktaş-Barbaros Bulvarı-Esentepe-Zincirlikuyu-Levend-4.Levend” Metrobüs Hattı: Kuzey ucunda iki noktada (Levend ve 4 Levend) Metro hattına, orta kesiminde, ESENTEPE’de; Mecidiyeköy ile Anadolu yakasına hareket eden Metrobüs hatlarına, güney ucunda ise; denizyolu ve Cadde Tramvayı ile Füniküler’e entegre edilmiş olacaktır.

Sistemin Sorunsuz Bir Şekilde İşleyebilmesi için, Kavşağın Her İki Katında da Yapılması İcabedecek Ek Çalışmalar ve Genişletmeler:

Bilhassa köprülü kavşağın alt kısmı (günümüzde İETT transit durakları olarak kullanılan kesimi), Topkapı ve Anadolu taraflarına uzanan Metrobüs hatlarının birlikte kullanacağı ortak bir platform olarak düzenlenebilir. Tam üzerine denk gelen ve Beşiktaş-Levend Metrobüs hattının durağı olarak kullanılacak platformdan indirilecek merdivenlerle, her iki istasyon arasında kolaylıkla bağlantı sağlanabilir. Köprünün altında oluşturulacak platform, Çevreyolu’nun şerit adedinden çalacak olmasına rağmen (2 şerit + 1 şeritten fazla platform eni), yolun her iki yanı da sorunsuz bir şekilde genişlemeye müsait olduğundan, platform ve metrobüs şeritlerinden kaybedilen bant genişliği, her iki taraftan yol yayılarak rahatlıkla kazanılabilir.

(+)

(+)

(+)

Köprülü Kavşak'taki olası pratik platform yerleşimleri...


 (+)

Ortofoto görünüm...


Aynı şekilde köprünün üzerinden geçecek olan “Beşiktaş-Levend” Metrobüs istasyonunun da eninden kaynaklanan dezavantaj, bugünün teknolojisiyle, köprünün her iki yanına ilâve edilecek olan ek birer şerit ile çözülebilir. Benzer örnekleri; birkaç sene evvel Haliç Köprüsü'nde ve kentin muhtelif yerlerindeki köprülü kavşaklarda başarıyla uygulanmış ve istenilen genişlik sağlanmıştır.

NETİCE:

Buraya kadar olan anlattığımız düzenleme çalışmaları bir şekilde gerçekleştirilecek olursa; “ESENTEPE” istasyonu, son derece önemli bir yükü üstlenerek, fizikî yeterliliğinin de vermiş olduğu avantajla bu dağıtım görevini başarıyla yerine getirecektir. Benim bu yöndeki nâçizâne tahminim budur...

Akın KURTOĞLU


Semih Yaşar

15 yıl önce - Pts 19 Şub 2007, 00:16
Esentepe aktarma istasyonu


Akın Üstad yine döktürdün, fikir süper.

Köprülü kavşaktan, E-5 üzerindeki istasyonlara yolcu transferi için
yürüyen merdiven yapılmalı. Bu kadar büyük ve önemli projede bu ayrıntının
fuzuli masraf olmayacağını  düşünüyorum, gereksiz kullanımları engellemek için
belki akbil basma işlemi yürüyen merdiven başlangıcına konacak turnikelerde bile
yapılabilir. Amacımız en fazla sayıda yolcuyu rahat bir şekilde E-5 metrobüs
isyasyonuna indirip  çıkarabilmek olmalı. Bu düşündüğümüz Metrobüs projeleri
gerçekleşirse  yeni bir köprü yapmadan Asya ve Avrupa hızlı bir toplu taşıma sistemiyle
bağlanmış oluyor.


yasar22
15 yıl önce - Pts 19 Şub 2007, 00:49
Metrobüs üzerine düşüncelerim


Akın abimiz bu kadar güzel bir çalışma yapınca benimde bir şeyler yazasım geldi.

Öncelikli olarak bu metrobüs sistemine gereğinden çok fazla güvenildiğini düşünüyorum.Cevizlibağ'a hatta Okmeydanı civarına kadar yeterli genişlik olduğu doğru.Okmeydanı rampasını çıkıp 2. Köprü sapağını geçtiğinizde yolun normal 3 şerit + 1 şerit bile olmayan ek şeritten oluştuğunu biliyoruz.Perpa'yı Mecidiyeköy yönüne geçince çevre yolunun üstünde bir köprü var.Buradaki köprü yolu genişletme aşamasında sorun çıkaracaktır.Çevre yolunun Mecidiyeköy üzerinden geçen bölümünde 3 şeritten oluştuğunu, ek şeridin ise normalde çok dar bir şekilde tasarlandığını; bu bölümün genişletme yapılmasının şu anki durumuyla imkansız olduğunu eklemeliyim.Bu bölümde köprü tarafına ilerlerken köprünün, sağ taraftaki binalara teğet geçtiğini; Ali Sami Yen stadına ise neredeyse atlanacak kadar yakın olduğunuda hepimiz biliyoruz.

4. Levent'ten Beşiktaş'a yapılacak bir metrobüs hattınıda yolun en çok sıkıştığı bölüm olan Gayrettepe sapağı açısından inceleyelim.Zincirlikuyu'dan Barboros bulvarına devam eden araçlar  yeni yapılan 2*2 şeritli alt geçitten geçiyorlar.Buradan metrobüs hattını geçirirsek iki taraftanda 3 şerit olarak gelen yoğun trafiği tek şeride düşürerek yoğunluk yaratmak ne kadar mantıklı olur diye düşünüyorum.

Boğaziçi köprüsünün 3 şeritten 4 şeride çıkarılmasının kanımca imkansız olduğunu belirtmiştim.Köprü akışının etkilenmiyeceği bir şekilde - ki buda nasıl olacak bilemiyorum - metrobüs sistemi kurulabilir.Köprü üzerinden her iki taraftanda bir şeridin metrobüse tahsis edilmesinin köprüye getireceği muazzam trafik yoğunluğunu düşünmek bile istemiyorum.Köprüyü geçtiğini düşündüğümüz metrobüsü nereye kadar götürücez?Kozyatağı bence olmaz.Zaten Marmaray E-5 e paralel olarak yol alacak.Metrobüsün gidebileceği en uzak yer Göztepe olmalı.Metrobüsü geçirdiniz, otobüsleri kaldırdınız; Beşiktaş'a gidecek yolcuları nasıl götüreceksiniz.Bindin metrobüse, indin Esentepe'de, Beşiktaş'a gitmek için aktarma hakkın gitti.Yada şu an benimde oturduğum Libadiye caddesinden Beşiktaş'a gitmek için 3 araç değiştirmek zorunda kalmamı nasıl engelleyeceksiniz?

Aslında soruları çoğaltmak mümkün.
Benim birde merak ettiğim dünyada metrobüs uygulamalarının nerelerde vede ne kadarlık bir nüfusa uygulandığı.Avrupa yakasın nüfusunun 6-7 milyon olduğunu, bunun yarısının Topkapı'dan Trakya yönünde yaşadığını ve buradaki ulaşım araçlarını kullandığını düşünürsek; metrobüsler bunu kaldırabilecekmi?Bölünmeden önce metrobüs sayfalarının birinde metrobüs uygulamalarının 100-200 bin nüfusa uygulandığını okumuştum.Zeytinburnu-Kabataş tramvayının halini gördükçe bu metrobüslerin minübüs ve otobüslerin bu yoldan çekildiğinde yetersiz geleceğine eminim.Akşam saatlerinde 3-5 dakika arayla gelen tramvayların - ki bir tramvay kapasite açısından 2 tane metrobüs yapar sanırım - Beyazıt, Sultanahmet arasında ağzına kadar dolduğuna inmek ve binmenin imkansız olduğuna çok defa şahit oldum.Resimlerden gördüğüm kadarıyla metrobüste 3 kapı var.Tramvayda en az 2 katı kapı olduğu halde iniş-binişin çok yavaş olduğu ortada.İnsanların binmek ve inmek için bu 3 kapıda çarpışmalarında kaybedilecek zaman, yoğunluktan dolayı kapıların kapanmamasından metrobüsün hareket edememesinide hesaba katmalıyız.Büyükşehirin canlandırma resimlerinde, duraklarda bekleyen bir kaç insan çok rahat şekilde binip-inerken tasvir edildiğinden, çoğumuz metrobüslerle yolculuğun ferah, rahat olacağını düşünüyoruz.Ama benim nacizane fikrim, hiçte öyle olmayacağı yönünde.


Semih Yaşar

15 yıl önce - Pts 19 Şub 2007, 01:05
metrobüs


Alıntı:
Boğaziçi köprüsünün 3 şeritten 4 şeride çıkarılmasının kanımca imkansız olduğunu belirtmiştim.Köprü akışının etkilenmiyeceği bir şekilde - ki buda nasıl olacak bilemiyorum - metrobüs sistemi kurulabilir.Köprü üzerinden her iki taraftanda bir şeridin metrobüse tahsis edilmesinin köprüye getireceği muazzam trafik yoğunluğunu düşünmek bile istemiyorum


Yaşar çok güzel şeyler yazmışsın ama , biz köprüyü 2x4 yapmaktan vazgeçtik.
Ortadaki emniyet halatlarının olduğu alanın genişliği 1,60 metre, biz bunları sağa ve sola
1'er metre öteleyip tek şerit ilave edeceğiz köprüye,  otomobillerin kullandığı 3'er şerit
azaltılmayacak , toplam 7 şerit olacak Bogaziçi köprüsü.

Metrobüsün en başarılı uygulaması Transmilenio'dur, günde 800,000 kişi taşınır,
Bogota 8 milyon nüfuslu bir şehir.


Semih Yaşar

15 yıl önce - Pts 19 Şub 2007, 01:11
Beşiktaş-4. Levend


Ben Beşiktaş-4.Levend arasında  yoldan şerit alınmasını pek mümkün görmüyorum,
ortadaki çok güzel ağaçlanmış kısmı da kesmeye değmez, yazık olur.
Bu güzergahtan çok büyük beklentilere gerek yok, inşallah Metro projesi bir an önce biter,
bana kalırsa yolun sağından normal otobüslerin devam etmesi yeterlidir.
Bu otobüslerle de pekala  Esentepe Metrobüs istasyonuna transfer yapılabilir.
Akbil aktarması konusu birşekilde halledilir diye düşünüyorum, önemli olan hızlı bir şekilde
karşıya geçebilmek.Akın Kurtoğlu

15 yıl önce - Pts 19 Şub 2007, 02:04

Alıntı:
Zincirlikuyu'dan Barboros bulvarına devam eden araçlar  yeni yapılan 2*2 şeritli alt geçitten geçiyorlar.Buradan metrobüs hattını geçirirsek iki taraftanda 3 şerit olarak gelen yoğun trafiği tek şeride düşürerek yoğunluk yaratmak ne kadar mantıklı olur diye düşünüyorum.

Barbaros Bulvarı çıkışı için değil ama, Mecidiyeköy üzerinden geçen viyadük yüzeyinde bir istasyon yapılması biraz zor olacaktır. Bu yüzden; Topkapı-Okmeydanı yönünden gelen Metrobüsler, Karkuyusu hizalarında Çevreyolu'nun üzerinde oluşturulacak bir orta rampa ile anayoldan ayrılıarak yere inebilirler. Burada "Mecidiyeköy" istasyonunu yaptıktan sonra, viyadüğün altındaki eski tercihli yolu takip ederek, Ali Sami Yen / Likör hizaları geçildikten hemen sonra, Gayrettepe-Yıldız Posta yol ayrımında yeniden bir ikinci rampa ile ortadan Çevreyolu'na tırmanır ve tekrardan ortadaki iki banda yerleşerek Esentepe Köprülü Kavşağı'na doğru devam ederler.Akın KURTOĞLU


Semih Yaşar

15 yıl önce - Pts 19 Şub 2007, 10:12
Mecidiyeköy istasyonu


Akın günaydın,

Mecidiyeköy istasyonunu senin resmettiğin şekilde,  aşağıya indirmek ilginç bir fikir ama,
Mecidiyeköy-Zincirlikuyu arasındaki otomobil trafiğini olumsuz etkilemez mi?
Yoksa istasyonu  eski Mecidiyeköy merkez durağının olduğu  bölgeye mi
yapılmasını öngörüyorsun? Şu da düşünülebilir, bugün karşıya geçen bütün otobüsler
Likör Fabrikası durağı nedeniyle yolu zaten tıkıyorlar, bu durak iptal edilir ve yolun ortasına
alınır diye düşünüyorsan olabilir sanki.


Semih Yaşar

15 yıl önce - Pts 19 Şub 2007, 11:41
Esentepe aktarma istasyonu


Esentepe aktarma istasyonu için yapılabilecek yaya yolu aşağıdaki gibi
düşünülebilir.
Akın Üstad , Mecidiyeköy istasyonu için buna benzer bir uygulama yapsak,  araçları
aşağıya indirmektense yolcuları senin çizdiğin krokidekine  benzer bir şekilde
yürüyen merdiven kullanarak  Mecidiyeköy simitçiler meydanına (şu anda uydurduğum isim)  
indirsek nasıl olur.kagancan
15 yıl önce - Pts 19 Şub 2007, 11:54

Harika bir çalışma olmuş Akın Bey

Benim de bir sorum olacak, bu aktarma istasyonunun Gayrettepe-Esentepe metro istasyonuna uzaklığı nedir, bağlanabilme olasılığı var mıdır? Çünkü buradan doğrudan metroya bağlantı sağlanırsa işlevselliği müthiş artar haliyle. Fakat özel bir bağlantı olmazsa, şu andaki durumla 10-15 dakikalık bir yürüme gerektirmekte.


En son kagancan tarafından Pts 19 Şub 2007, 12:09 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


Semih Yaşar

15 yıl önce - Pts 19 Şub 2007, 12:01
metro aktarması


Kagancan, Metro'ya aktarma herhalde Mecidiyeköy'de daha uygun olur.sayfa 1
ANA SAYFA -> ULAŞIM