Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
ahmet seven

13 yıl önce - Pts 22 Oca 2007, 00:38
Konya Ateşbaz Veli Türbesi ve Tekkesi


Konya nın havzan yöresinde şimdiki adı ile Orgeneral  Turhal mahalesindedir.
Eski kitaplarda eskimeram yolundan Aşkana sapan yolun sağında diye tarif eder.
Mevlananın Has Müridlerinden (Ateşbaz Veli) ünvanı ile tanınmış İzeddin oğlu Yusufa ait 634 H. (1285M.)  yılnda yaptırılmıştır. Bitişiğinde ayrıca bir zaviye mevcuttur.
Girişteki taş kitabede bize şunları öğretmektedir.
Şair Sıdkı dede nin bu kitabesi bize:
Mevlana Celal-ed-din-i rumi dergahı postşini Vahid Çelebi ATEŞBAZ türbesinin yanına 1315H. 1897M yılında bir tekke yaptırmıştır. Bu kapıdan girince solda gördüğümüz iki katlı çatı örtülü kerpiçden yapı Vahid Çelebinin yaptırdığı tekkenin ayakta kalan parçasıdır.


 

(+)


Sağda Ateşbaz türbesi vardır. Sekiz yüz olan türbenin  altı tamamen muntazam ve kırmızımtrak kesme taş, mahruti olan üst kısmı tuğla ile yapılmıştır.


 

(+)
(+)


 

(+)

(+) 

(+)
Türbenin ve altındaki cenazelik, bodrum kapıları kuzeye açılır.
Bu bodrum kapısının kemeri yekpare taştır. Burada Ateşbaz merkadı görülür. Üstüne tuğla ile bir sanduka yapılmıştır. Bu katın kapısının sağından ve solundan ikişer basamaklı taş merdiven ile asıl türbenin kapısına çıklır.

 

(+)


 

(+) 

(+) 

(+)


ATEŞBAZ  vasfının niçin verildiği hakkında ciddi güvenilir bir vesika yoktur. Ateş oyunları yaptığı veyahut matbahda meşgul olduğu için böyle vasıflandırıldığı ağız rivayetleri vardır.
Kendisi aslen Larendeli (Karamanlı) imiş. Mevlana Celal-ed-din-i Rumi ve babası ile beraber Konya ya gelmiştir.
Mevlana hizmetinde aşçılık yaptığıda rivayet edilir.

Beyşehrinde bir ATEŞŞHAR MESCİDİ'ne rastlıyoruz Şems-ed-din Yusuf ateş ile oynadığı gibi mescidin banisi de zahir ateş yermiş.galpay

13 yıl önce - Pts 22 Oca 2007, 01:13

Şu yukardaki mükemmel takdimi incelediğim zaman, memnun oldum.
Bu sayfayı zenginleştirmede katkıda bulunabileceğimi düşündüm.

Ateşbaz-ı Veli, Hz. Mevlana’nın muasırı olup, esas ismi Şemseddin Yusuf, babasının adı ise İzzeddin’dir.
Ateşbaz-ı Veli olarak ün yapmış ve gönüllerde taht kurmuştur.
Ateşbaz-ı Veli'nin Baha Veled’le birlikte Belh’ten veya Karaman’dan geldiği, dergahta yetiştiği ve aşçılık yaptığı rivayet edilir.
Ateşbaz, ateşle oynayan demektir.
Onun Hz. Mevlana ve Mevleviler arasında önemli bir yeri vardır.
Ateşbaz makamı bir terbiye ve eğitim makamıdır.

Ateşbaz Veli ile ilgili pek çok menkıbe anlatılır. Bunlardan birisi şöyledir:
Bir gün, dergahın mutfağında yemek pişirmek için odun kalmamıştır.
Dergahın aşçısı olan Ateşbaz Veli, durumu Hz. Mevlana’ya bildirince Hz. Mevlana Latife yollu,
“Odun kalmadıysa ayaklarını kazanın altına sok da yemeği onunla pişir.”
der.
Ateşbaz Veli için şaka da olsa emir emirdir.
Mutfağa gider, ayaklarını kazanın altına sokar ve parmak uçlarından çıkan ateşle yemeği pişirir.
Büyükler arasında açık keramet ızharı hoş karşılanmadığından Mevlana, bu duruma muttali olunca, hoşnutsuzluğunu “Hay ateşbaz hay” diyerek ortaya koyar.

Kaynak - Baha Veled’den Günümüze Konya Alimleri ve Velileri, Av. M. Ali Uz, Konya Mayıs 1993
.


Muammer Ulutürk

13 yıl önce - Çrş 30 May 2007, 02:03
Türbe içi


Ateşbaz-ı Veli türbesi nadiren açılıyor. Bir vesile ile böyle bir günde türbe içi fotoğraflarını çektim.
wowturkey'de ilk defa görüyor olacaksınız.

(+) 

(+) 

(+)

[/u]Ahmet CAN

13 yıl önce - Pzr 08 Tem 2007, 11:27

bizim evin arkasında bu turbe orgeneral tural mahallesi veli turbe sokak diye gecer adres.bu kucucuk turbeye bile pek tanınmamasına rağmen otobus otobus turist gelirdi bende evin camından bakardım ama genelde yerli turistler ziyaret ediyor bu turbeyi

MeramLi Mustafa
12 yıl önce - Prş 13 Eyl 2007, 03:24

doğrudur biladerim çoğu konyalı daha bırak yerini adını duymamışken dışardan birçok insan geliyor ziyarete.bize anlatılan bu zatımuhremin Hz.Mevlananın aşcısı olduğu yönündedir.Kerameti ise birgün dergahta yemek yapacak odun kalmaz ve durumu Mevlanaya iletir oda odun yoksa ellerin ne güne duruyor der ve bunun üstüne bu zat ocağın başına giderek ellerini ateşe tutar ve yemeği pişirir bunuda alelen herkes görmüştür bunun üstüne Mevlana bu zata Ateşbaz demiştir...sayfa 1
ANA SAYFA -> KONYA