Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
Rafet Alatlı
11 yıl önce - Cum 29 Arl 2006, 13:33
İzmir'e Balon ve Zeplin Projesi


İZMİR TİCARET ODASI, ŞEHRİ DÜNYA MARKASI HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLEYEN 427 SAYFALIK İKİ PROJE HAZIRLADI
Balon ve zeplinler kenti olacağız

Yönetim, ilin cazibe noktaları arasında turistleri gezdirmek ve ulaşımı rahatlatmak için, hava araçları kullanılabileceğini önerdiİzmir Ticaret Odası (İTO), İzmir'i New York, Barcelona ve Paris gibi bir dünya markası haline getirmek için çarpıcı öneri ve projeler hazırladı. 2007'yi 'Her Şey Güzel Bir Yaşam, Güzel İzmir ve Güzel Türkiye İçin Çalışma Yılı" ilan eden İTO Yönetim Kurulu, bu amaçla 427 sayfalık 2007 çalışma programında 'Marka Kent: Güzel İzmir' ve 'Ortak Akıl' başlıkları altında ayrıntılı bir harekat ve öneri planı sundu. İzmir'i simgeleyip sembolize edecek bir logo hazırlamak için bütçesinden 400 bin YTL ayıran İTO, zeplin ve balonları kullanarak turizmde fark yaratılabileceğini belirtti. Bu proje hayata geçirilirse, turistler İzmir'in tarihi ve turistik yerlerini zeplin ve balonlarla gezebilecek. Bu, İzmir'in dünya çapındaki imajına yeni bir güç katacak. İzmir dünyada "zeplin ve balonlar kenti" olarak anılmaya başlayacak ve rakiplerine fark atacak.

Yaratıcı girişimler
İTO Yönetim Kurulu, projeyle ilgili raporda, şu görüşleri dile getirdi:
"Benzer durumdaki birçok dünya kentinin arasında kıyasıya rekabet sürmektedir. Üstelik bu kentler yarışa çok önceden başlamış ve oldukça yol almışlardır. Dolayısıyla kent turizmine ivme kazandıracak yaratıcı girişimlere ihtiyaç bulunmaktadır. İzmir yerleşim alanı ve coğarafi konumu gereği günün değişik saatlerinde son derece panoromik bir görünüme sahiptir. Öte yandan İzmir geneli düşünüldüğünde gelen konukları gezdirebileceğimiz çeşitli yükseltilerde ve farklı uzaklıklarda bir takım cazibe noktaları mevcuttur. İşte bu noktalara hem ulaşımı daha sorunsuz sağlayacak hem de farklı bir kent motifi olacak 'balon/zeplin' gibi hava araçları kullanılabilir."
Proje konusunda oda yönetimi ayrıca şöyle bir öneri de getirdi:
"Bu hava araçlarıyla ve yapılacak uygun platformlarla Liman-Kadifekale-Agora-Konak-Balçova-İnciraltı-Tepekule-Liman gibi tespit edilecek güzergahlarda yabancı konukların ulaşımı uygun noktlarda inerek gezi ve alışverişlerini yapmaları ve tekrar limana ulaşmaları sağlanabilir. Proje geliştirilerek daha büyük ölçeklerde hava araçlarıyla ziyaretçiler İzmir üzerinden Selçuk ve Efes gibi noktalara ulaştırılabilir."

Toz bulutu silkelenecek
İzmir'in sahip olduğu değerlerin dünyaya tanıtılması ve bunun artı değere dönüştürülmesi zamanının geldiğini belirten İTO Başkanı Ekrem Demirtaş, "İzmir, Akdeniz'de üzeri tozla örtülmüş, benzersiz güzellikte bir prenses gibi. Yapmamız gereken kentin güzelliklerini örten toz bulutun silkelemek ve İzmir'i marka bir kent yapmak. İzmir, geleneksel, tarihsel ve kültürel özelliklerini ön plana çıkaran, farkı yaratan, tüm bu özelliklerinin yanı sıra değişime ayak uydurabilen, modern bir kent markasıyla ve bu kapsamda yaratacağı firma markalarıyla küresel rekabet ortamında yerini alacak" diye konuştu.
Markalaşan kentlerde, odaklaşma ve uzmanlaşmanın arttığını, nüfusun niteliğinin değiştiğini, gayrimenkullerin değerinin arttığını ve kent insanın kendini kente ait hissetme duygusunun geliştiğini ifade eden Demirtaş, "Marka değeri, gelecek değeridir" dedi. Bu çalışmalarıyla İTO olarak İzmir'in Las Vegas, Paris, Rio de Jenario, Barcelona, Moskova, New York gibi marka şehir olmasını hedeflediklerini kaydeden Demirtaş, şöyle devam etti:
"Bu kent son 50 yılda çok kötü kullanıldı. O eşsiz çehresi üzerine çirkin yapılaşmalar kuruldu. Rahmetli Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina zamanında bu örtüyü kaldıracak çabalara başlandı ve halen de devam ediyor. Ancak asıl mesele yapılan bu çalışmaları artı değere, ekonomik değere dönüştürmektir. Bunun da temelinde marka kent olmak yatıyor."

Logo belirlenecek
Kentin bir logosu olmadığını ve İzmir'i her isteyenin istediği gibi yazdığını kaydeden Demirtaş, "Bu yılın bizim açımızdan en önemli projesi marka kent kimliğini oluşturma yolunda atılacak logo çalışmasıdır. Bunun için İTO bütçesinden 400 bin YTL'lik bir kaynak ayırdık. Bu ve benzeri çalışmalarla hedefimiz, İzmir'i bulunduğu coğrafyanın Barcelona'sı yapmak" dedi.
Gündeme getirilen balon, zeplin projesi, İyonya tarih parkı ve yaşam alanı projesi gibi çalışmaların ortak akıl projeleri olduğunu ifade eden Demirtaş, "Biz İTO olarak proje üretiriz. 65 bin üyemiz, onların meclise gönderdiği temsilciler, yönetim kurulu ve tüm İTO çalışanlarına danışarak ortak akıl projesi ürettik. Balon zeplin, iyon antik kenti, genç beyinler haftası eğlence merkezi projesi bunlardan sadece birkaçı" dedi.

Neler planlanıyor?
1)İzmir Ekonomisini Geliştirilmesi Amaçlı Projeler:
* Marka şehir İzmir Merkezi kurulacak: İzmir'in markalaşması için gerekli projeleri üreten, kurumlar arası diyologu sağlayan, kentsel sinerji yaratan bir merkez kurulmalı. Bu merkez konusunda uzmn yerli ve yabancı profesyonellerden oluşacak belirlenen marka strtejisi ile kendi ve diğer kurumların faaliyetlerine yön verecek.
* Dünya Ekonomik Forumu düzenlenmeli: Türkiye, geçmişe oranla dünya üzerinde çok daha önemli ve stratejik bir yere sahiptir. İzmir, İktisat Konrgresi referansı ile Dünya Ekonomik Forumu toplantılarını yapmaya aday avantajlı bir kenttir. İsviçre Davos'ta düzenlenen bu forum için İzmir de aday olunmalıdır.
* İş Bulma ve Eşleştirme Bürosu: İzmir'in önemli sorunu işsizlik konusunda, teknolojik olanakları kullanarak bir eşleştirme portalı hazırlanabilir. Böylece hangi nitelikte olursa olsun eleman arayan üyeler, havuzda biriken başvurulardan hedefledikleri insan kaynağına da ulaşabilecektir.
* Kuzey Ege Çandarlı Limanı Projesi: Özelleştirme sürecindeki Alsancak limanı'nın büyüme kapasitesi sınırlıdır. Aliağa Nemrut Koyu'ndaki iskelelerin liman statüsüne sokulması devlet müdahelesi dışında imkansız gibidir. Türkiye'nin en batısında bulunan ve lojistik merkezi konumundaki İzmir'de yeni ve kapasiteli bir liman yapılması gerekmektedir. Bu liman da Kuzey Ege Çandarlı Limanı'drır. Bu limanın hayata geçirilmesi ile ilgili ortak girişim grubunun kurulmasına da önc ülük edecektir.

2) Mekansal Alanda Yapılacak Projeler:
İzmir Eğlence Merkezi oluşturulmalı: İzmir kentinin tam anlamıyla bir ticaret merkezi olması isteniyorsa işe eğlenceyi birlikte ele alan bir anlayışla çalışma yapmalı ve bu çalışmaları şehir turizmi ve kültürel faaliyetlerle zenginleştirilmelidir. İzmir'in geçmişte Batı Anadolu'nun ticaret merkezi iken aynı zamanda tüccar ve sanayiciler kentimize sadece iş için değil eğlence için de gelmekteydiler. İzmir bu özelleğini İstanbul'a kaptırmıştır. İzmir'de yeme-içme ve eğlenme faaliyetlerinin birarada gerçekleştirileceği, İzmir'in geleneksel eğlence kültürü ile uyum sağlayan bir eğlence merkezine ihtiyaç vardır. Bu merkez, İzmir'in yeni merkezi iş alanı olacak liman arkasında, Turan bölgesinde Mezarlıkbaşı, Tilkilik bölgesinde veya Kadifekale eteklerinde yer alabilir.

3- Sosyal ve Kültürel Hizmetleri Kapsayacak Projeler:
* Uluslararası Arkeoloji Kongresi düzenlenmesi: İzmir'de çok sayıda antik kent bulunuyor. Bu tarihsel mirasın dünya kamuoyunda da bilinirliliğini artırmak ve bu alanların projelendirmelerinde uluslararası know-how desteği almak amacıyla 2 yılrda bir ve her seferinde ayrı bir antik kent merkezi değerlendirilerek 'Antik ve Uluslararası Arkeloloji Kongresi düzenlenmesi İzmir'e yeni bir kongre kazandırmanın yanısıra bu alanların dünya mirasına kazandırılması açısından da büyük avantajlar sağlamaktır.
* Ege yemekleri festivali: İzmir'de yemek üzerine yapılacak bir festival, İzmir'in ve kente ait yemek kültürünün tanıtılmasında yarar sağlayacaktır. Bu festivallerde komşu ülkelerin ve hatta tüm dünya ülkelerinin davet edildiği bir lezzet ortamı yaratılmış olunur.
* Genç Beyinler Haftası: İzmir'de yapılacak böyle bir etkinlikte teknolojik altyapının hazırlanması ve sosyal ve kültürel değerleri değiştirip, geliştirebilecek daha da önemlisi öğrenme becerilerini artırmaya sağlayacaktır.
* İonia Tarih Parkı ve Yaşam Alanı Projesi
Benzeri İstanbul ve Antalya'da hayata geçirilen Miniatürk projesinin Antik dönem kıyı çizgilerine sadık kalınarak 12 İyon kentiyle oluşturulması esasına dayanıyor. Projeye göre İyon coğrafyası, Ege Denizi ile birlikte 1 kilometrelik bir parkurda canlandırılacak. Bu alanda Smyrna'nın Bayraklı ve Kadefekale'de kurulan gentlerini ön plana çıkaran görsel farklılıklar yansıtılacak, İyon kentlerinin, kent planlarına sadık kalarak, mimari yapılarının 1/ 10 gibi maket ölçülerini yerleştirilerek, birteras üzerinde tarih parkına üstten bakılmasını sağlanacak. Bu alanın bir bölümünde ayrıca özgün mimariye sahip en az bin yataklı otel inşasının yanı sıra, Antik dokuya uygun hediyeliklerin, anı eşyalarının satılacağı 15- 20 dükkanla birlikte antik döneme özgü formlarda kayıklar inşa ederek ziyaretçilere Ege Denizi canlandırması üzerinde İyon kentlerini deniz yoluyla gezme imkanı verilecek.

http://www.yeniasir.com.tr/ya2006/12/29/index.php ...lum=gunluk


EnderYıldırım
11 yıl önce - Cum 29 Arl 2006, 13:44

İzmir Ticaret Odası Başkanı, Ekrem Demirtaş, İzmir' e gönlünü kaptırmış. Gerçekten İzmir için bu kadar emek harcayan ve gelişmesini isteyen başka bir insan daha görmedim. İşte olay bu, yaşadığı yer için herkes birşeyler yapmaya çalışmalı. Ekrem bey ise herkese örnek olacak bir kişilik. Expo ismini bize duyuran, kentimize gelmesi için büyük istekle çalışan, İzair' i kuran, Ekonomi üniversitesini kuran ve daha nice projelerlerle, İzmir' i ihya eden Ekrem Demitaş' ı, tebrik ediyorum.

OrhunAlac
11 yıl önce - Cmt 30 Arl 2006, 02:35

Bu proje aynen Dalgakiran projesi gibi utopik ve tamamen gereksiz. Arada sehrimizin buyuklerine boyle ilhamlar gelir, "Izmir'in ihtiyaci balon" diye konusmalar yapilir, medya da bu balonu bir guzel sisirir.

Izmir'e gerekenler ozetle:

* Tarihi binalarin roleveleri cikarilmali ve bu binalar (bkz. Aya Vukla, Alsancak'in evleri, Asansor civari) COKMEDEN tamir edilip sehre kazandirilimali.

* Kemeralti Kordon Konak civarinda polis jandarma asker ne gerekiyorsa konuslandirilip guvenlik saglanmali.

* Kadifekale Agora aksinin onarilip insanlarin guvenli bir sekilde gezebilecegi bir park haline getirilmeli (Mesela Atina'daki Akropolis Plaka Monestraki alanlarinda yapildigi giib)

* Para ve kaynak artarsa da, Sari Kisla aynen yerine insa edilebilir. Avrupa ulkeleri yapti boyle projeler.

Bu 4 basit is halledilsin, Izmir hem turist hem hemserisi icin daha guzel bir sehir olacak. Izmir de cok kisi balona binip turlamaz, ama konak meydani onunden alsancak'tan hergun binlerce kisi geciyor.

Gereksiz proje onerileriyle kimsenin zamanini harcamasinlar. Kimse bu i$e parasini da harcamaz cunku.tahsinsonerada

11 yıl önce - Cmt 30 Arl 2006, 04:55

Sn Alaçatı lı ,
sizinde önerdiğiniz projeler biran önce yapılması gereken projeler. Ancak onların yapılması demek , diğer projelere kapalı olalım demek değil!
herşeyin ütopiksayıldığı bir memlekette nasıl büyük projelerden bahsedebiliriz ki? örnek verdiğiniz avrupa şehrleri bu gereksiz bulduğunuz projeleri de gerçekleştirdiler ve bunun kaymağını da yediler.
hadi balon olayını geçtik, dalga kıran projesi kente inanılmaz bir ivme kazandıracaktır. şu anda bile, her geçen gün daha fazla turist gemileri kentimizi ziyaret ediyor. lazer ışıkları ile süslenmiş, kentin göbeğinde, doğal yapyı bozmadan oluşturulmuş bir marina ile bu gemi ve ziyaretçilerin sayısı katlanacaktır. ki bukadar güzel bir proje , Demirtaş ın ortaya attığı balon projesiyle de pekiştirilirse, zengin turist çekme konusunda bir adım daha ilerlemekle kalmayıp, hem iimajımızı düzeltiriz hemde sizin ve benimde çok istediğim tarihi yapıların onarılması projesinin yapımına zemin hazırlarız.
yani , herhangi bir kentte yapılacak hertürlü olumlu proje diğer gerekli projelerin yapımını da zorunlu kılacaktır. Ayrıca fizibilite çalışmaları iyi yapılmış bir dalgakıran projesi zannedilenden çok daha ucuza maledilebilir. Yeter ki nezaman , nereye ve nekadar harcanacağına doğru kararları verebilsinler.


erdal ırgat
8 yıl önce - Sal 09 Mar 2010, 17:09

Uzun süredir sözü edilen ama gerçekleşmesi hayal olan bu proje " balon" olup uçup gitti mi ? İzmirin değişen hava şartları umarım gözardı edilmemiştir... Bence balon yerine İzmir'in yüksek tepelerine Avrupa'daki gibi şehri kuşbakışı izleyebilecek sosyal donatı alanlarına sahip "seyir terasları" yapmak daha hayırlı olacaktır.

OrhunAlac
8 yıl önce - Sal 09 Mar 2010, 19:47

Sacmalik... Daha dogru duzgun deniz - kara yolu yokken sehrin, bir de balon guzergahiyla ugrasicaz..

Allah iyiliginizi versin... Kucukken balonla oynayamamis cocuklugunu yasayamamis bir kac hayal perestin fikirlerini, haber diye sunuyorlar ya, insanin tansiyonu dusuyor...Misafir 11a

1 yıl önce - Cum 15 Eyl 2017, 13:01

Balondan projeler yapmakda üstlerine yok.

alen Doğu Gencer
1 yıl önce - Cum 15 Eyl 2017, 13:17

misafirlik neden kapatılmalıya en güzel örnek ! 3-4 tane 11 senelik başlık ardı ardına hortlatılıyor. saçma sapan yorumlar yapılıyor. aynı şey ne istanbul nede ankara forumlarında var. sadece izmire özel yapıyor şerolar.

Misafir 042

1 yıl önce - Prş 05 Ekm 2017, 18:39

led zeppelin izmir'de. Tarihi efes kentini ziyarete gelen fransız rap grubu İzmiri çok beğendiğini ileride arsa alabileceklerini söyledi

Misafir f27

1 yıl önce - Prş 23 Ksm 2017, 16:44

Hani nerede fotoğraf zeplinsayfa 1
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> İZMİR - Haberler ve Sohbet