Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Emre Alkor
13 yıl önce - Çrş 20 Arl 2006, 05:32
Büyükşehir Kaçak Yapı Sorununa da El Attı


Bugünkü olay gazetesindeki A.Emin Yılmaz'ın köşe yazısındaki ilgili yazıyı aktarıyom.

ilçe belediyelerinin sanki bilerek göz yumduğu bir konuya büyükşehirin ve özellikle Hikmet Şahinin normalde hiç görevi olmamasına rağmen el atmış olması çok güzel. gerçekten bu çarpık yapılaşma konusundan rahatsız olduğu belli. benim bildiğim kaçak yapılarla mücadele aslında ilçe belediyelerinin yetki alanıdır.Durum değişiyor galiba

sebebi şağıda....
Alıntı:

Bir süre oluyor... Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin ile konuşurken bir düşüncesini açtı:

`Büyükşehir Belediyesi olarak, yapı polisi gibi çalışacak ve denetim yapacak bir ekip kurmayı düşünüyorum.`

Gerekçesi şuydu:

`Son zamanlarda kaçak inşaatların arttığı ve buna karşı Büyükşehir sınırları içindeki ilçe belediyelerinin yetersiz kaldığı yolunda bir inanış var.`

Kaygısı şuydu:

`Doğrusu istenirse, bu durum beni rahatsız ediyor. Onun için de sorumluluk almak ve gereğinin yapılmasını sağlamak gerektiğine inanıyorum.`

Doğrusu İmar mevzuatının ilçe belediyelerine verdiği inşaat denetleme konusunda, kamuoyuna yayılan olumsuz izlenim üzerine bir Büyükşehir Belediye Başkanı ilk kez sorumluluk üstlenmek adına adım atma gereği duyuyor.

Görüşümüzü O gün Başkan Şahin`e de aktardık.Dahası arttığına inanılan kaçak inşaatların denetlenmesi ve önlenmesi yanında, ilçe belediyeleri arasında koordinasyon sağlanması açısından da böyle bir birimin çok iyi olacağına dair görüş belirttik.

Ardından İki hafta önce İstanbul`daki film festivali tanıtımı öncesinde Başkan Şahin`in gazeteci arkadaşlarımızla yaptığı söyleşiyi, meslektaşımız Selahattin Adıgüzeller köşesinden aktardı. Şahin orada da, `Büyükşehir sınırlarındaki ilçelerde kaçak inşaatların arttığı ve bu inşaatlara ilçe belediyelerinin göstermelik yıkımlar yaptığı izleniminden duyduğu rahatsızlığı` dile getiriyordu.

İşte bu kaygılar Büyükşehir`i farklı bir arayışa yönlendirdi.Çünkü az önce de belirttiğimiz gibi, imar mevzuaatı denetimleri ilçe belediyelerine bırakıp kaçak inşaatla mücadeleden de ilçeleri sorumlu tutuyor.
O nedenle Büyükşehir Belediyesi`nde, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı`na bağlı olan İmar Uygulama Şube Müdürlüğü bünyesinde iki özel ekip oluşturulması kararına varıldı.

Özellikle Seçim dönemlerinde kaçak yapılaşmanın arttığı gerçeği göz önünde bulundurularak, karar hemen uygulamaya geçirildi. Teknik özelliklere sahip üçer kişiden oluşan ekiplere de, Büyükşehir`e bağlı tüm ilçe ve beldeleri sokak sokak taramaları, inşaatları denetlemeleri görevi verildi.

İki özel ekip sokak sokak yaptıkları denetimler sırasında kaçak olduğunu belirledikleri inşaatlar için ilgili ilçe belediyesini uyarıp harekete geçecekler.

Hatta yapılan işlemden sonuç alınması ve gerekirse yıkımın gerçek anlamda olması için de sekreterya görevi üstlenecekler.Ekipler kuruldu ve çalışmalarına başladılar. Üstelik, ilk tespitlerini de ilgili ilçe belediyelerine bildirdiler. Nitekim daha önceki tespitlere yönelik uygulama olsa bile, son bir ay içerisinde kaçak inşaat yıkımları ilçe belediyeleri tarafından daha farklı yapılıyor.

Böylece kaçak inşaata karşı Bursa`da yeni bir dönem başlamış oldu. Gerçi Başkan Şahin`in kafasında imar polisi uygulaması vardı ama, yasa böyle bir düzenlemeye elverişli değil. O nedenle adına imar polisi denmeden, imar polisi gibi çalışacak bir organizasyona gidildi. Ancak bu noktada da farklı algılama şekilleri ortaya çıkıyor.

Örneğin...

Dışarıdan bakıldığında, Büyükşehir Belediyesi ile sınırları içinde kalan ilçe ve ilk kademeyi oluşturan belde belediyeleri arasında denetimin denetimi anlamına gelebilecek bir durum doğuyor.Bu da belediyeler arasında zaman zaman güven bunalımına yol açabilir. O da hesapta olmayan sorunları doğurabilir.

A.Emin Yılmaz


ziya güney
13 yıl önce - Çrş 20 Arl 2006, 16:58

KAÇAK VE ÇARPIK YAPILAŞMA..

Bilindiği gibi  12 Kasım 2004 tarihinde yeni TCK nunun  kaçak yapılarla ilgili 184. maddesi yayınlanarak yürürlüğe girdi..

Bu maddenin değişik fıkralarında  ruhsat almadan veya ruhsata aykırı yapı yapanlara, bu inşaatların şantiyelerine elektrik ,su veya telefon bağlanmasına müsaade edenlere.yapı kullanma izni almadan bu yapılarda sınai faaliyetin icrasına müsaade edenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor..

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de ilk defa yürürlükte bulunan bu kanun hükümlerine göre Bursa 4. Asliye ceza Mahkemesi kaçak inşaat yapmaktan yargılanan 20 kişiye 10 ay ile 1 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi..
Ancak aynı mahkeme daha sonra bu hapis cezalarını para cezasına çevirdi ve 5 yıl süre  ile erteledi.

Ancak daha sonra ülkemizin değişik kentlerindeki mahkemeler kaçak inşaata hapis cezası vermeye devam ettiler ve ediyorlar..

TCK ile ilgili değişiklik tasarısı TBMM de ilgili komisyonda görüşülürken mevzubahis kanunun 184. maddesinin kaçak inşaat yapan ve bu inşaata elektrik,su telefon bağlanmasını sağlayanlara hapis cezası öngören maddeleri “ 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz “ hükmü getirilerek bu tarihten önce yapılmış binalar ile bunlara elektrik,su ,telefon vb. bağlayanlar örtülü bir şekilde affedilmiş oluyor..

Ülkemizde 1950 de önce İstanbul Ankara ,İzmir gibi büyük kentlerimizde gecekondulaşma olarak başlayan çarpık yapılaşma 1970 lerden itibaren nitelik değiştirerek ve başta Bursa olmak üzere birçok  kentimizi de etkisi altına alarak “ kaçak yapılaşmaya “ dönüştü..

Günümüze kadar da özellikle her seçim öncesinde çıkarılan imar aflarıyla yasal statüye kavuştu..

Bugün türkiye’de toplam 14 milyon 772 bin kaçak yapı bulunuyor..

Kentimizin de % 55 i kaçak yapılardan oluşmakta ve son 1 yılda merkezdeki belediyelerin tuttuğu kaçak yapı zabtı 5000 İ bulmaktadır.

Kaçak yapı olayını yalnız ceza yaptırımları ile çözüme kavuşturmanın imkansızlığını bu sütunlar da dahil olmak üzere her zeminde dile getirdik ve getirmeye devam edeceğiz..

Olay’ın ülkemizin tarım ve kırsal kesimin problemlerini yerinde çözmekten, imar planlama, şehircilik. çevre politika ve mevzuatımızı günümüz şartlarına göre değiştirmekten, metropolün  1/100 bin ve 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planlarını tamamlamaktan, 1/5 bin nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını bir an önce nazım planla uyumlu hale getirmekten, buna paralel olarak ucuz konut ve sanayi arsası üretmekten, proje ve denetim halkasını güçlendirmekten bu konulardaki bürokratik engel ve işlemleri asgariye indirmekten , vergi ve harçları düşürmekten geçen birçok boyutu ve birbirine bağlı halkaları vardır.

Kaçak ve çarpık yapılaşma olayına  geniş perspektiften bakamadığımız için ülkemiz özellikle de büyük kentlerimiz ve yakın çevreleri kaçak yapı cenneti haline geldi..

Kaçak ve çarpık yapılaşma olarak  gerek yerleşim birimlerinde gerekse stratejik öneme sahip verimli tarım arazileri ile her türden su kenarlarında karşımıza çıkan olaya bir taraftan imar kirliliği olarak bakarken diğer taraftan da insan sağlığı ve güvenliği açısından bakmamızın zamanı çoktan gelmiş hatta geçmiştir bile..

Olayı bütün boyutları ile  ile görüp kaçak yapı zincirindeki bütün halkalara ait hukuki, idari, belediyecilik, şehircilik tedbirlerini bir arada ve birbirini tamamlar şekilde merkezi idare -yerel yönetimler işbirliği içinde ele almadığımız taktirde kaçak ve çarpık yapılaşmanın önüne geçmek mümkün değildir.

Hele hele bu konuyu birkaç kaçak yapıyı yıktırarak önleyeceğeni zanneden ve göz boyamaktan öteye hiçbirşey yapmayan yerel kadro ve zihniyetle çözmek imkansızdır.


En son ziya güney tarafından Prş 21 Arl 2006, 09:45 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


SABRİ BİLGİN
13 yıl önce - Prş 21 Arl 2006, 00:03

Kaçak yapıların tespitine yönelik söz konusu ekibin kurulması kaçak yapıyla mücadeleyi biraz daha kolaylaştıracaktır.Ancak önemli olan kentte sayıca ne kadar kaçak yapı olduğunu tespit etmek değil,tespit edilen kaçakları yıkmaktır.Kendi adıma iyi bir adım atıldığını düşünüyorum.ANA SAYFA -> BURSA - Haberler ve Sohbet