Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
eddy85

19 yıl önce - Sal 14 Ekm 2003, 18:19
Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve modern demiryolları


Arkadaslar hizli tren projesi cabuk ilerliyor bir haber:

YARIM ASIR SONRA İLK BÜYÜK  DEMİRYOLU PROJESİ

ANKARA- İSTANBUL MEVCUT DEMİRYOLU HATTININ İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

TÜRK DEMİRYOLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ


            Demiryolları... Ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel hayatına böylesine derin, böylesine kalıcı izler bırakan başka bir ulaşım sistemi yok dense yeridir.

           23 Eylül 1856 günü Türk Demiryollarının doğum günü olarak kabul edilir. İzmir-Aydın demiryolu hattı için ilk kazmanın vurulduğu bu tarihten günümüze kadar geçen 146 yıllık Türk Demiryolu Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğumuna, ekonomik, sosyal ve kültürel  gelişiminin de en önemli tanıklığını yapmaktadır. Çünkü tüm bu süreçte Türk Demiryolları, ülkemizin  kurtuluşunda, kalkınmasında, gelişiminde vücuda kan taşıyan damarlar gibi önemli bir işlev üstlenmiş, ülkemizin adeta cansuyu olmuştur. Örneğin; kısacık gibi görülen Ankara-Polatlı demiryolu hattı, Sakarya Meydan Savaşı’nın zaferle sonuçlandırılmasında hayati önem taşımış, demiryolları kahraman ordumuzun biricik zafer yardımcısı olarak nitelendirilmiştir.

            Savaşın acımasızlığında, sonrasında ise bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak yeniden yaratılmasında ulaşımın ne derece önem taşıdığını kavrayan Büyük  Atatürk, Kurtuluş destanından sonra ilk iş olarak  ülkenin dört bir yanının çelik ağlarla örülmesi yönünde hamle başlatmıştır. 1925-38 yılları arasındaki 14 yıllık  dönemde 3.064 km’lik demiryolu inşa edilmiştir. Diğer taraftan, yabancı şirketlerin elindeki hatlar da millileştirilmiş ya da satın alınmıştır. Bu mucize, Kurtuluş Savaşı’ndan çıkmış, dünya ekonomik bunalımı gibi nice zorluklara rağmen başarılmıştır. Ve Türk Demiryolları bu dönemde adeta altın çağını yaşamıştır.

          Ancak, Türk Demiryolları 1950’li yıllardan sonra üvey evlat gibi görülmüştür. Ulaşım sistemini oluşturan karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ulaşımının bir bütün olduğu, bu sistemlerin birlikte geliştirilmesi gerektiği göz ardı edilerek, karayolu ağırlıklı ulaşım politikaları uygulanmıştır. Örneğin; 1950-62 yıllarını kapsayan 12 yıllık  dönemde  sadece ve sadece 458 km’lik demiryolu yapılmıştır. 1950-80 yılları arasındaki dönemde ise demiryolu uzunluğundaki artış oranı % 104’ten % 117’ye çıkmasına karşın, karayollarındaki artış oranı aynı dönemde % 157’den % 1171’e yükselmiştir. Bunun doğal sonucu olarak, teknolojinin çok gerisinde kalan demiryollarının yolcu ve yük taşımacılığındaki payı sürekli düşüş göstermiş, 1950’li yıllarda yolcuda % 25, yükte % 60 olan demiryolu taşıma payı günümüzde yolcuda % 2’lere, yükte % 4’lere kadar düşerken, karayolunun payı ise sürekli yükselerek yolcuda % 96’lara, yükte ise % 72’lere  kadar çıkmıştır.  

           Evet...  Yıllardır birçok büyük demiryolu projesi raflarda bırakıldı, adeta yılan hikayesine dönüştürüldü, ülkemiz kaynakları heba edilirken, çarpık bir ulaşım sistemi yaratıldı. İşte... Yarım asır sonra ilk büyük demiryolu projesi olan “Ankara-İstanbul Mevcut Demiryolu Hattının Rehabilitasyon Projesi” bir anlamda demiryollarının yarım asırlık ihmalinin artık bittiğini gösteriyor... “Kara Tren” sembolü ile çağın gerisinde görülen demiryollarının artık bu imajını köklü bir biçimde değiştirmeyi hedefliyor... Kısaca ülkemizin çağdaşlaşma sürecinde dev bir adımı simgeliyor...  

ANKARA-İSTANBUL MEVCUT DEMİRYOLU HATTININ İYİLEŞTİRİLMESİ  PROJESİ’NİN HAYATA GEÇİRİLME ÖYKÜSÜ
Ülkemizin ve Devlet Demiryollarının çehresini değiştirecek olan Ankara-İstanbul Mevcut Demiryolu Hattının İyileştirilmesi Projesi’nin öyküsü 1994’de başladı. TCDD’nin Yatırım Programı’nda yer alması DPT Müsteşarlığı tarafından uygun bulunarak, Hazine Müsteşarlığı’ndan kredili ihale izni alındı. Projenin birinci bölümü 28 Nisan 2000 tarihinde ihale edildi. Ve çıkılan uluslararası ihaleye altı adet konsorsiyum teklif verdi. En uygun fiyat ve kredi teklifini veren ALSİM-ALARKO liderliğinde İspanyol OHL Firması ile oluşan konsorsiyum ihaleyi kazandı.

İhaleyi kazanan konsorsiyum ile TCDD arasında 23 Kasım 2000 tarihinde ticari sözleşme imzalandı. Kredi işlemleri için 7 Aralık 2000 tarihinde Hazine Müsteşarlığı’na müracaat edildi.

            İspanya Hükümet kredisi, İspanya Bakanlar Kurulu’nca 17 Ocak 2003 tarihinde onaylandı.

ANKARA- İSTANBUL HATTININ MEVCUT DURUMU
Ankara-İstanbul  mevcut demiryolu hattı, 198 km’si çift hat, 378  km’si tek hat olmak üzere toplam 576 km’dir. Bu hat kesiminin tümü sinyalli ve elektrikli olmasına karşın, altyapı bakımından standart dışı özelliklere sahip bulunmaktadır.

 Bu güzergah gerek yolcu, gerekse yük taşımacılığı açısından en önemli ulaşım koridorudur. Bu koridorda, 2001 yılında çeşitli ulaşım vasıtaları ile yolcu taşımacılığında 12.5 milyon kişi ve 48 milyon ton yük taşınmıştır. Bu koridorda taşınan yolcu taşımasında karayolunun payı % 73, demiryolunun payı % 10 ve havayolunun % 17, yük taşımasında ise  karayolunun payı % 97, demiryolunun payı % 3’dür. Bu demiryolu hat kesiminin iyileştirilmemesi durumunda ise, demiryolunun yolcu ve yük taşımacılığındaki payı sürekli olarak düşmeye devam edecektir.  

ANKARA-İSTANBUL MEVCUT DEMİRYOLU HATTININ İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ
   Ankara-İstanbul Mevcut Demiryolu Hattının İyileştirilmesi Projesi ile; Türkiye’nin en büyük iki kenti Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresini azaltmak, hızlı, konforlu, güvenli bir ulaşım imkanı yaratmak ve ulaşımda demiryolu payını artırmak amaçlanmaktadır. Düşük yatırım bedeli ile en fazla zaman kısalmasını sağlayacak olan Proje, 2 aşamada gerçekleştirilecektir.

  Projenin ilk aşamasını, 296 km’lik Ankara-Eskişehir (İnönü) kesimi oluşturuyor. Bu kesimde yapılacak alt ve üst yapıdaki iyileştirmeler sonucunda, yol uzunluğunda 15 km’lik bir kısalma olacaktır. Ankara-İstanbul arasında şu anda 6 saat 30 dakika olan seyahat süresi ise, standart trenlerle ( lokomotif + vagon) 5 saate, saatte 200 km hız  yapabilen tren setleri ile 4 saat 10 dakikaya inecektir.

   Diğer taraftan, Ankara-Eskişehir arasında gerçekleştirilecek olan bu proje, ülkemizin demiryolu yolcu taşımacılığı bakımından ikinci önemli arteri olan Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini de yaklaşık 1.5 saat azaltacaktır. Bu nedenle, bu kesimlerde de gerek yolcu ve gerekse yük taşımacılığında demiryolu taşıma payının artması sağlanacaktır.

  Projenin 1. aşaması olan Ankara-Eskişehir ( İnönü) kesiminin maliyeti 437 Milyon EURO’dur. Projenin anahtar teslim  süresi, 34 Ay’dır. Ancak son görüşmelerde projenin bitiş tarihi 1 Aralık 2005 olarak belirlenmiştir ( 30 Ay).

Ayrıca, proje ile eş zamanlı olarak 10 adet hızlı tren setinin temin edilmesi çalışmaları da sürdürülmektedir.

Projenin ikinci aşamasını 180 km’lik Eskişehir (İnönü) - Köseköy kesimi oluşturmaktadır. Bu hat kesiminin iyileştirilmesi ile yol uzunluğunda 25 km’lik kısalma sağlanacaktır. Proje maliyeti 701 milyon EURO’dur. Proje süresi 36 ay’dır.  

            Projenin her iki etabının tamamlanması sonucunda; Ankara-İstanbul hattındaki seyahat süresi  200 km sürat yapan trenlerle 3 saat 10  dakikaya  inecektir.

           Ankara-İstanbul arasında halen günde ortalama 4000 yolcu taşınırken, proje tamamlandığında 25.000 yolcu taşıma kapasitesine ulaşılacaktır. Diğer bir ifade ile;  yolcu taşımacılığında yaklaşık % 10 olan demiryolu payının % 50’ye, yaklaşık % 3 olan yük taşımacılığı payının da % 5’e çıkartılması hedeflenmiştir.

            Projenin tümüyle tamamlanması sonucunda yılda 100 Milyon Dolar gelir hedeflenmektedir

Yani saate 200 kmh yapacak.

P.S bir haber daha:
Demiryollarının kuruluşunun 147 yıl dönümü Ankara Garda çeşitli etkinliklerle kutlandı..
Raillifedeyayında...TCDD'nin aylık yolcu dergisi Anahat Trenlerimizde yolcularımızın beğenisine sunuldu..
Yeni Yönetim Kurulu Üyelerimiz göreve başladı. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Şükrü KUTLU ile Kara Ulaştırma Genel Müdürü Talat AYDIN TCDD Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı...
9 Eylül Ekspresi Seferde... İzmir'in kurtuluş yıldönümünde Ankara - Eskişehir - Kütahya - Balıkesir - Manisa - İzmir Hattında TVS 2000 vagonlardan oluşan 9 Eylül Ekspresi 9 Eylül 2003 tarihinde Ankara Gar'da törenle hizmete verildi


eddy85

19 yıl önce - Pzr 02 Ksm 2003, 17:46

ANKARA-İSTANBUL 3 Saat
Ankara-İstanbul arasındaki mevcut demiryolunun projesi 206 kilometrelik birinci etabın yapım çalışmaları 30 ayda tamamlanacak ve güzergah 3 saate inecek
Bakanlar Kurulu, Ankara-İstanbul (Haydarpaşa) mevcut demiryolu rehabilitasyon projesi için çeşitli uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan toplam 437 milyon Euro'luk İspanyol kredisini onayladı. Edinilen bilgiye göre, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından ele alınan Ankara-İstanbul mevcut demiryolu rehabilitasyonu kapsamındaki Ankara-Eskişehir (İnönü) birinci etabın yapımına yönelik inşaat çalışmalarına da bu ay içinde başlanması bekleniyor.
Türkiye'nin en önemli güzergahları arasında yer alan Ankara-İstanbul arasındaki mevcut demiryolunun projesi 206 kilometrelik birinci etabın yapım çalışmalarının 30 ayda tamamlanması öngörülüyor. Programa göre mevcut demiryolunun modernizasyonu 2006 yılının Nisan ayında tamamlanmış olacak. Ankara-Eskişehir kesiminin tamamlanmasıyla mevcut yol uzunluğunda 15 kilometrelik bir kısalma olacak. Söz konusu modernizasyon projesi ile birlikte Ankara-İstanbul arasındaki ulaşım süresi 3 saat 10 dakikaya indireceği gibi Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresi de yaklaşık 1.5 saat kısalacak. Ankara-İstanbul arasında halen günde ortalama 4 bin yolcu taşınırken, proje tamamlandığında günde 25 bin yolcu taşıma kapasitesine ulaşılmış olacak.

28.10.2003


Mehmet CK
19 yıl önce - Pzr 02 Ksm 2003, 20:06

Bu tren hatti cift mi olacak, tek mi?

messiah_haktan

19 yıl önce - Pzr 02 Ksm 2003, 20:34

Kolaysa tek yapsinlar,fururum hepsini alinlarindan!Bu proje cift olcak ama,yani zor kurtuldular elimden Adam gibi Ankaradan Istanbula gitmek istoyrum artik,neydi o öyle,otobüsle 7 saat 9 saat!Eziyetti ya!

messiah_haktan

19 yıl önce - Pzr 02 Ksm 2003, 20:38

Benim anlamadigim sey,yeni hat elektirkli olacak ama alinan yeni tren setleri ise DIZEL,bu nasil oluyor?Bari trenleride elektirkli alsinlar!eddy85

19 yıl önce - Pzr 02 Ksm 2003, 21:11

Messiah mahalesef bütün Ankara Istanbul seyahati elektrik raylarda gecmiyecek onun icin dizel set trenleri gerek. 200km/ gidecek diyorlar ama yüzde yüz bu sürati problemsiz gecer. Bir iki denemeden sonra esas hizi belli olur!

Mehmet CK
19 yıl önce - Pzr 02 Ksm 2003, 21:16

eddy su anki mevcut Ankara-Istanbul hatti tamen elektrikli

messiah_haktan

19 yıl önce - Pzr 02 Ksm 2003, 21:40

Eddy yeni hattin hepsi elektrikli ve cift hat olcak,tekirin dedigin bi su anki hat bile eletrikli!

Patron
19 yıl önce - Pts 05 Oca 2004, 12:17

Hızlı trene süper ödenek


TCDD Genel Müdürlüğü'nün Ankara - İstanbul arasını 3 saate düşürecek hızlı tren projesine, bu yıl 272 trilyon liralık ödenek tahsis edildi. İnşaat çalışmalarına başlanan sistemin yapımı 34 ayda tamamlanacak. Projenin 206 kilometrelik birinci kesimi Ankara -Eskişehir arasında gerçekleştirilecek. Bu hattın yapımı için gerekli olan 437 milyon euroluk kredi anlaşmaları da imzalanmıştı. Hızlı trenin yaklaşık 1.2 milyar dolara malolması planlanıyor.

milliyet


ASLI
19 yıl önce - Pts 05 Oca 2004, 13:41

Bu vesileyle gunubirligine Ankara'yi ziyaret bayagi populer olur! Guzergah uzerinde duraklar olacak mi peki.. Tabii ki her semtte duracak degil de , bir iki durak olabilir ana noktalarda!

Gelecek trenlerle ilgili herhangi bir bilgi var mi? Avrupa da kullanilan Eurostar tarzinda trenler mi olacak? Ve benim belki gozumden kacmistir, ne zaman bu nimetten faydalanmaya baslayacagiz?

Thanks in advance!sayfa 1
ANA SAYFA -> ULAŞIM