Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı

UKOME kararlarından memnun musunuz?
Evet 33.3%  33.3%  [6]
Hayır 44.4%  44.4%  [8]
Bir fikrim yok 22.2%  22.2%  [4]
Kararsızım 0.0%  0.0%  [0]
Toplam Oy : 18

Akın Alan
15 yıl önce - Cum 08 Arl 2006, 04:35
BUR » E1.10. 2007 Ulaşım Yatırımları UKOME ( Ulaşım Koordinasyon Merkezi )




UKOME'nin görev ve yetkileri

•  Bursa Büyükşehir Belediyesinin ulaşım ana planını yapmak-yaptırmak,
•  Ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak,
•  Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını ile bilet ücret ve tarifelerinin belirlemek,
•  Toplu taşım araçlarının zaman ve güzergâhlarının tespit etmek,
•  Toplu taşım araçlarının durak yerlerinin belirlemek,
•  Karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini belirlemek,
•  Trafik hizmetlerini plânlanması, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespit etmek,
•  Yapım ve bakımından sorumlu bulunduğumuz yollarda trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak,
•  Sayım ve etütler sonucu gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik ışıklı işaretleri, işaret levhalarını koymak ve yer işaretlemelerini yapmak,
•  Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak- aldırtmak ve denetlemek,
•  Karayolunda trafik için tehlike teşkil eden engelleri gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek veya ortadan kaldırmak/,kaldırtmak
•  Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak,
•  Karayolu kenarında yapılacak ve açılacak tesislere 2918 Sayılı Kanun kapsamında çıkarılan Yönetmelik Doğrultusunda Geçiş Yolu İzin Belgesi düzenlemek,
•  Bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.


Personel Durumu :

Şube Müdürlüğü İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler, Sinyalizasyon Merkezi, Trafik Levha Atölyesi ve Yol Çizgi Atölyesinden oluşmaktadır.

UKOME Şube Müdürlüğünde; 1 Şube Müdürü , 2 İnşaat Mühendisi , 1 Mimar , 1 Şehir Plancısı , 1 Elk.-Elektronik Mühendisi , 1 Bilgisayar İşletmeni , 1 Zabıta Memuru , 2 İnşaat Teknikeri , 9 Teknisyen , 4 Büro Elemanı , 13 Atölye İşçisi , 3 Şoför , 2 Hizmetli olmak üzere toplam 41 personel bulunmaktadır

HİZMET ARAÇLARI

Müdürlüğümüzde ; 2 Binek oto , 1 Minibüs , 1 Kamyon (Bakım Onarım Aracı), 3 Kamyonet (Bakım Onarım Aracı) olmak üzere 7 araç ile 1 Sepetli Sinyalizasyon Aracı ve 2 Yol Çizgi Makinesi ile hizmet verilmektedir.

e-posta: ulasim@bursa-bld.gov.tr

 


Kaynak:Bursa Büyükşehir Belediyesi


Süha
13 yıl önce - Çrş 03 Arl 2008, 23:28

2007 Ulaşım yatırımları UKOME ( Ulaşım Koordinasyon Merkezi )'nin bir şekilde misyonunu yerine getirmiş olup, arşivlenmek üzere kilitlenmiştir.

3 Aralık 2008 / Çarşamba
Ulaşım - Marmara Denetçisi
Süha


ANA SAYFA -> ULAŞIM - Marmara