Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
cansu_KFL

14 yıl önce - Prş 26 Ekm 2006, 23:13
Kırklareli şehir merkezi fotoğrafları


KIRKLARELİ ve KIRKKİLİSE OLAYI

Türkler, Kırklareli 'ni Bizanslılardan 1368 de ikinci kez aldıkları zaman adı Rumca 'da "yurttaşlar topluluğu" anlamına gelen SARANTA ECCLESIA idi; yani KIRKKİLİSE. İlimiz Kırkkilise ismini muhtemelen Hırıstiyalığın 313. yılında İmparator Konstantinus tarafından serbest bırakılıp varlığının Roma Devleti tarafından resmen kabul edilmesinden sonra almıştır.
Yunancada "yurttaşlar topluluğu " kelimesinden alınan kilise ismi " Dindarlar Birliğini" oluşturdu. Bundan sonra kilise eyalet yöntemlerine uygun olarak dinsel bölgeler oluşturmaya başladılar. Kırklareli bu dönemde yurttaşlar topluluğunun yeriydi. Kırklareli aynı zamanda "İlk Hıristiyan Yeri" olması dolayısıyla da "Kutsanmış Kent" olarak geçmektedir tarihe. Sonraki yıllarda Dindarlar Topluluğu tarafından "Ruhların Kurduğu Kent" olmuştur.

1603 yılında ilimize gelen gelmiş olan Polonyalı yazar Simeon, Kırklareli 'nin kayalık bir arazi üzerine kurulduğunu ve kilise çokluğundan dolayı Greklerin buraya Dessera Kondi Eklesiai denildiğini yazmaktadır.

Türkler, Kırkilise adının Hıristiyanlık inancı ile yakın ilgisi olduğundan şehri aldıktan sonra buna saygı göstermişler ve geleneklere uygun olarak adını değiştirme çabasına girmemişlerdir. Cumhuriyetin gelmesi ile "Kırkazizler" olarak ifade edilen şehrin adı Kırklareli olarak değiştirilmiştir.


Kırklar Olayı; Peygamberimizin gece yolculuğu sırasında Arş'da (göğün dokuzuncu katında) meydana gelmiştir. " Kırk Hatun Ziyareti " ve " Kırk Kızlar " da bu " Kırk Olayları " ndan belli başlılarıdır. Görülüyor ki; Kırklar Olayı tarih içerisinde Trakyayı ve Balkanları derinden etkilemiş, özgün bir kültürün ve efsanenin yaratılmasına neden olmuştur.


En son cansu_KFL tarafından Prş 26 Ekm 2006, 23:31 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


cansu_KFL

14 yıl önce - Prş 26 Ekm 2006, 23:15

Trakya'nın Turizme açılan ilk ve tek mağarası: Dupnisa Mağarası

İkinci Jeolojik zamanın Jura (günümüzden yaklaşık 180 milyon yıl önce oluşmuş) mermerler içerisinde gelişen mağaralar, birbirine bağlı iki kat ve üç mağaradan oluşmuştur.Toplam uzunluğu 2720 metre olan sistemin üst katını, Kuru ve Kız mağaraları oluşturur. Gelişimini tamamlamış bu mağaralardan 50-60 metre aşağıda Sulu Mağara yer alır. İçinden devamlı akışı olan bir yer altı nehri akan ve deniz yüzeyinden 345 metre yukarıda giriş ağzı bulunan bu mağaranın toplam uzunluğu 1977 metredir. Son noktası ise, girişten 61 metre daha yukarıda yer alır.

Istıranca Dağları’nı derin vadilerle yardığı, vahşi görünüme sahip bir bölgede yer alır. Kırklareli’nin 58 kilometre kuzeydoğusunda Demirköy İlçesi Sarpdere Köyü yakınındaki mağaraların İstanbul’a uzaklığı 230 kilometredir.

Tarihten gelen bir işletme: Demirköy Fatih Demir Dökümhanesi

Demirköy Fatih Dökümhanesi, Kırklareli’nin Demirköy İlçesi’ne güneydoğu istikametinden 3.800 metre mesafede bulunmaktadır. Toplam 10000 metrekare kapalı alan ihtiva ettiği bilinen tarihi kompleksin döneminin bölgedeki en modern işletmesi sayılmaktadır. Dökümhanede, büyük ve küçük olmak üzere iki dökümhane bulunmaktadır. Büyük dökümhaneye 230 metre  mesafede bulunan küçük dökümhanede de iki ergitme fırını bulunmaktadır.

Daha önce kapsamlı bir işletme olduğu anlaşılan Dökümhâne’nin, II. Mahmud (M.1808-1839) döneminde esaslı bir biçimde ihya edildiği anlaşılmaktadır.

Vize Antik Tiyatrosu

Antik Bizye Tiyatrosu’nda caveanın bir bölümü ve orkestranın önemli oranda açığa çıkarılmıştır. Yapılan çalışmalar sonrasında tiyatronun hayli geniş bir orkestraya sahip olduğu görülmüştür. Tiyatronun bakış açısı güney istikametini göstermektedir. Geniş bir orkestrayı ışınsal açılarla mermer cavea kuşatmaktadır. Caveayı 6 kerkides oluşturmakta ve bunların arasında ise üç tanesi orkestraya ulaşan 7 klimaks  bulunmaktadır. On basamak halinde yükseldiği anlaşılan mermer cavea grubunun hemen üstünde bir diazomanın bulunduğu, bundan da caveanın iki ayrı oturma sistemine sahiptir. Bu durumda, Antik Bizye Tiyatrosu’nun daha önce tahmin edildiği gibi küçük değil, orta büyüklükte bir tiyatro olduğu düşünülmektedir.

Bir antik Kent: Aşağıpınar
Aşağıpınar Tarihöncesi yerleşmesi Kırklareli İl merkezinin 500 metre kadar güneyindedir. Tarihöncesi dönemler boyunca Trakya ve Balkanlar’a özgü yerleşme türü özelliklerinin tümü Aşağığınar’da görülür. Yerleşme dere boyundaki küçük bir tatlı su kaynağının oluşturduğu  gölcüğün kenarında kurulmuştur. Ancak zamanla, gölün sınırlarının değişmesine bağlı olarak yerleşme de yer değiştirmiş ve giderek batıya doğru kaymıştır.

Günümüze değin yapılan araştırmalar, Anadolu’daki Neolitik Dönem kültürünü yaşayan insanların Trakya’ya gelerek ilk olarak Aşağıpınar’da yerleştiğini ve bölgesel etkileşim neticesinde yeniden şekillenen uygarlık düzeyinin, buradan Avrupa’ya nüfuz ettiğini göstermektedir.

Antik kentlerden bir örnek: Kanlıgeçit

Kanlıgeçit yerleşimi Kırklareli il merkezinin hemen güneyinde, Aşağıpınar’ın 500 metre kadar batısında, Haydardere’nin iki yakasında yeralmaktadır. 1994 yılında Aşağı Pınar projesi kapsamında başlayan Kanlıgeçit kazıları halen sürmektedir.

Kanlıgeçit’in ilk olarak Son Kalkolitik Çağ’da (İ.Ö. 3600), Aşağıpınar’ın terk edilmesinden sonra yerleşildiği anlaşılmaktadır. Kanlıgeçit’teki esas yerleşim İlk Tunç Çağı’na aittir. Burada yaklaşık olarak M.Ö. 3000 yıllarında, yerel özellikler gösteren, dal ve ahşap kulübelerden oluşan büyükce bir yerleşme kurulmuş, ancak İlk Tunç Çağı’nın sonlarına doğru giderek Anadolu etkileri artmıştır.


cansu_KFL

14 yıl önce - Prş 26 Ekm 2006, 23:17

EĞİTİM

Kırklareli’nde okuma yazma oranı 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre yüzde 93’dür. 1970’de 71, 1975’de 75, 1980’de 80, 1985’de 86, 1990’da 88 olan okuma yazma oranı 2000 yılında yüzde 93’e çıkmıştır. 2000 sonuçlarını ilçelere göre değerlendirdiğimizde okuma yazma oranının ilçe merkezleri için Merkez’de 94, Babaeski’de 94, Demirköy’de 92, Kofçaz’da 96, Lüleburgaz’da 95, Pehlivanköy’de 94, Pınarhisar’da 94, Vize’de 92, bucak ve köylarde yüzde 91 olduğu görülmektedir.

Genel Okul Durumu

İlimizde 2005-2006 öğrenim yılında toplam 299 okulda, 60.987 öğrenci eğitim görmekte ve 2.394 öğretmen görev yapmaktadır.

Okul Öncesi Eğitim


Okul öncesi eğitimde, üç bağımsız anaokulu, iki kız meslek lisesi bünyesinde uygulama anasınıfı bulunmaktadır. 99‘u da ilköğretim okulu bünyesinde anasınıfı olmak üzere toplam 104 okul öncesi eğitim kurumunda 111 öğretmen görev yapmakta ve 3.140 öğrenci eğitim görmektedir. Okul öncesinde okullaşma oranı yüzde 26'dır.

İlköğretim

İlimizde 151 ilköğretim okulu bulunmaktadır. Öğrenci sayılarının yetsiz olması nedeniyle 105 köyümüzün okulu kapalıdır. Bu okullarımızın öğrencileri taşımalı eğitim uygulamasından yararlanmaktadır. İlköğretimde ikili öğretim yapan okulumuz bulunmamaktadır. İlköğretimde 1.401 öğretmen  görev  yapmaktadır.  İlköğretim okulu öğrenci sayısı 37.139’dur. Bir dersliğe 21, bir öğretmene 26 öğrenci düşmektedir. İlköğretimde okullaşma oranı yüzde 96'dır.

Orta Öğretim

İlimizde 19’u genel lise, 18’i mesleki ve teknik lise olmak üzere toplam 37 lise bulunmaktadır.

Orta öğretim kurumlarında 801 öğretmen görev yapmaktadır.Orta öğretimde  eğitim ve öğretime devam eden öğrenci sayısı 15.169’dur. Bir dersliğe 27, bir öğretmene 19 öğrenci düşmektedir. Orta öğretimde okullaşma oranı yüzde 62'dir.

Yüksek Öğretim

Trakya Üniversitesi'ne bağlı olarak İl merkezinde Kırklareli Teknik Eğitim Fakültesi, Kırklareli Sağlık Yüksekokulu, Kırklareli Meslek Yüksekokulu ile Babaeski, Lüleburgaz ilçesinde bir meslek yüksekokulu, Pınarhisar ilçesinde bir meslek yüksekokulu ve Vize ilçesinde birer meslek yüksekokulu olmak üzere bir fakülte, bir yüksekokul ve beş meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bu okullarımızda  toplam 81 öğretim elemanı görev yapmakta ve 5.539 öğrencimiz eğitim görmektedir.


KÜLTÜR

Merkez ve beş ilçemizde 12 halk kütüphanesi bulunmaktadır. İlimiz tarihi yapılar bakımından zengin bir kültür mirasına sahip illerden biridir. Bu eserler arasında camii, hamam, çeşme, şehitlik, külliye, köprü ve türbeler yer almaktadır. Keza ülkemizde en çok tümülüs grubu ilimiz sınırları içinde, özellikle Vize ilçesinde bulunmaktadır. Ayrıca, bir çok dolmen de ilimizde yer almaktadır. Kale ve kule kalıntıları da ilimizin kültür zenginliğini arttırmaktadır.

Höyük ve tümülüs kazılarına devam edilmektedir. Bu kazılar Kırklareli’nin yakın zamana kadar hiç bilinmeyen erken dönemlerine ait yeni bilgileri ortaya çıkarmaktadır. Vize Çömlektepe’de yapılan kazıda tüm Trakya’da şimdiye kadar bilinen tek antik tiyatro açığa çıkarılmıştır.

İstanbul’un Türkler tarafından fethi sırasında kullanılan top güllelerinin bir bölümü Demirköy ilçesinde bulunan Dökümhane’de imal edilmiştir. Burada yapılan kazılar büyük bir uygarlığı ortaya çıkaracaktır.

İlimiz merkezinde bir müze bulunmaktadır. 1999 yılında 12.915, 2000 yılında 11.730, 2001 yılında 10.249, 2002 yılında 11.677, 2003 yılında 15.524, 2004 yılında da 14.723 kişi müzeyi ziyaret etmiştir


cansu_KFL

14 yıl önce - Prş 26 Ekm 2006, 23:23

2006 ÖSS yerleştirmede Kırklareli 1. oldu! İşte sonuçlar:

İL                                         YERLEŞME YÜZDESİ
1.Kırklareli                                     50.28
2.Tekirdağ                                     50.16
3.Bilecik                                        49.00
4.Kocaeli                                       48.83
5.Eskişehir                                     48.47


cansu_KFL

14 yıl önce - Prş 26 Ekm 2006, 23:28


Eski Vali Konağı

 

(+)

Hızırbey Külliyesi

 

(+)

İğneada

 
Kırkşehitler Anıtı

 
Kıyıköysayfa 1
123 ... 232425   sonraki »
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler