Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
Akın Kurtoğlu

14 yıl önce - Pzr 22 Ekm 2006, 10:22
Türkiye genelindeki araç plakalarının gelişimi


Bu başlık altında, konuyla yakından ilgili birkaç üyeden gelen istek üzerine, İstanbul araç plakalarının gelişimi, tarih içinde geçirdiği evreler, araç adetleri ve dağılımları hakkında geçmişe ve günümüze yönelik çeşitli listeler, görsel malzemeler, eski trafik envanterleri vs... biriktirilecektir.

Akın KURTOĞLU


Necdet Cevahir
14 yıl önce - Pzr 22 Ekm 2006, 16:47

Selamlar. Önce plaka ve kanun maddesindeki yeri nedir ona kısaca bir göz atarak bu başlığa katkıda bulunalım. Başlığın devamını yavaş yavaş doldururuz. Aşağıdaki bilgiler Karayolları Trafik Kanunu'ndan alınmıştır. Tarafımdan oldukça kısaltılmıştır.

Trafik belgesi ve tescil plakası alma zorunluluğu
MADDE 21- Tescil edilen araçlar, “Trafik Belgesi” ve “Tescil Plakası” almadan karayoluna çıkarılamaz.
(Değişik: 25.05.1997-4262/4 md.) Bu madde hükmüne uymayan sürücüler 265.300.000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.
Bu gibi araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilir.
Trafik belgesi, tescil belgesi geçersiz duruma gelince sürekli olarak, üzerinde eksiklik ve yanlış bilgi bulunması halinde geçici olarak trafik zabıtasınca geri alınır.

Belge ve plaka vermeye yetkili kuruluşlar
MADDE 22- (Değişik: 18.0l.l985-KHK 245/8 md./değişik: 28.03.l985-3176/8 md.)
Yönetmelikte gösterilen esaslara göre;
a) Askeri maksatlarla kullanılan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bütün araçlar  ile çeşitli anlaşmalara göre  askeri  amaçla   yurdumuzda  bulunan  kuruluşlara ait araçların tescilleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nce,
b) Raylı sistemle çalışan  araçların tescilleri,  kullanıldığı  yerlere   göre  ait   olduğu kuruluşlarınca,
c) İş makinesi türünden araçların tescilleri;
1.Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,
2. (Değişik: 17.10.1996-4199/10 md.) Özel veya tüzel kişilere ait olanlardan; tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca, tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri, üyesi oldukları ticaret, sanayi,  veya ticaret ve sanayi odalarınca,
d) Tarım kesiminde kullanılanlar hariç İl Trafik Komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz  taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce,
e) Yukarıdaki bentlerde sayılanlar dışında kalan bütün motorlu araçların tescilleri trafik tescil kuruluşlarınca,
Yapılır, belge ve plakalar verilir.

Belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu
MADDE 23- Araçlar, tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakaları araç üzerinde ve uygun durumda bulundurulmadan trafiğe çıkarılamaz.
(Değişik: 25.05.1997-4262/4 md.) Bu madde hükmüne uymayanlar 32.100.000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

               Geçici trafik belgeleri ile geçici tescil plakaları
MADDE 25- Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak araçlara mali mesuliyet sigortası yaptırılmış olmak şartı ile ilgili tescil bürosundan geçici trafik belgesi ile geçici tescil plakası alınması zorunludur.
Geçici trafik belgeleri ve geçici tescil plakalarının çeşitleri, verilme şartları, geçerlilik süreleri, nicelik ve nitelikleri, yurtdışından getirilecek veya yurtdışına götürülecek olan araçlara, geçici tescil plakası verilmesi şartları ile diğer esaslar yönetmelikte belirtilir.
(Değişik: 25.05.1997-4262/4 md.) Bu madde hükümlerine uymayanlar 64.700.000 lira para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca, trafik zabıtasınca bu geçici belge ve plakalar iptal edilerek, araçlar trafikten men edilir.

               Devlet malı araçların ayırım işaretleri ve tescil plakaları
MADDE 28- Devlet malı araçların tescil plakalarının rengi ayrı olur.
Emniyet araçlarının renklerine göre boyama şekli, ayırım işaretleri, diğer resmi ve özel kuruluşlarla gerçek ve tüzelkişilere ait araçlarda kullanılamaz.
Bu maddenin ikinci fıkrasına aykırı olarak boyanan veya ayırım işareti kullanan araçlar aykırılık giderilinceye kadar trafikten men edilir.

        Ticari Plaka Verilecekler
        Madde 3- Ticari plaka verilebilmesi için;
           1. Taksi, dolmuş ve minibüslerde; şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise şoförler odasına üye olmak (Değişik:10.11.2003-25285),
           2. Umum Servis Araçlarında; şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçtiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde şoförler odasına üye olmak veya ticaret odalarına kayıtlı taşımacı şirketlerce şehir içinde taşımacılık yapmak (Değişik:10.11.2003-25285),
şartı aranır.
Taksi, dolmuş ve minibüs sahipleri, bu plakaları bu maddenin (1) numaralı bendinde sayılan şartları haiz kişilere, umum servis aracı sahipleri, bu maddenin (2) numaralı bendinde sayılan şartları haiz kişilere ve taşımacı şirketlere satabilirler. (Değişik: 04.06.1998-23362)


Necdet Cevahir
14 yıl önce - Pzr 22 Ekm 2006, 17:12

1939 - 1962 Yılları arasında dağıtılan plakalardan bir örnek :

 



1962 Yılından sonra dağıtılmaya başlanan plakalardan iki örnek :

 



1980 li yılların başında İstanbul 2 harf 3 rakam limitini doldurduğu için tek harf 4 rakam serisine geçildi :

 




1985 Yılından itibaren bu plaka grubuda bittiği için 3 harf 2 rakam serisine geçildi. Örneğimiz Ankara'ya ait olmakla birlikte Ankara çok daha sonra bu seri plakayla tanıştı.

 


Necdet Cevahir
14 yıl önce - Pzr 22 Ekm 2006, 18:39

TEK HARF DÖRT RAKAM VEREN İLLER

Örnek : 34 A 0001 - 34 Z 9999
İstanbul - Ankara - İzmir - Kocaeli - Bursa - Balıkesir - Adana - Mersin - Konya - Antalya - Aydın - Trabzon - Manisa - Muğla - Erzurum - Kayseri - Hatay - Ağrı - Muş - Maraş - Afyon - Tekirdağ - Gaziantep

ÜÇ HARF İKİ RAKAM VEREN İLLER

Örnek : 34 AAA 01 - 34 ZZZ 99
İstanbul- Ankara - İzmir - Antalya - Bursa - Konya

ESKİ HARF GRUPLARINA B - G - J - M  VEREN İLLER

Örnek : 34 AB 001 - 34 ZM 999
İstanbul - Ankara - Bursa - Antalya - Konya - Adana - Tokat - Denizli - Afyon - Muğla - Uşak - Bolu - Karabük - Düzce - Samsun - Bartın - Kocaeli - Gaziantep

İKİ HARF DÖRT RAKAM VEREN İLLER

Örnek : 34 AB 0001 - 34 ZZ 9999
İstanbul - Ankara - İzmir - Manisa - Muğla - Bingöl

TEK HARF BEŞ RAKAM VEREN İLLER

Örnek : 35 S 00001 - 10 S 52500
İzmir - Balıkesir - Bursa


En son Necdet Cevahir tarafından Pts 23 Ekm 2006, 02:39 tarihinde değiştirildi, toplamda 3 kere değiştirildi


ümit 806

14 yıl önce - Pzr 22 Ekm 2006, 18:53

Ayrıca plakalarımızda noktalı ve çizgili harfler Ç, Ğ, İ, Ö, Ü ve rakamlarla karıştırılabilecek olan I, O harfleri kullanılmıyordu. Üç harf iki rakamlı plaka serileri bitince I ve O harfleri sadece ortada olabilecek şekilde kullanılmaya başlandı.



Necdet Cevahir
14 yıl önce - Pts 23 Ekm 2006, 01:58

Bir zamanlar Türkiye'de çalışan yabacı uyruklulara verilen plakalardan bir örnek. Daha sonra bu plakalar güvenlik nedeniyle geri alınarak yerine MA 001 - MZ 999  serisi verildi




Emniyet araçlarına verilen plakalardan bir örnek

 


Süha
14 yıl önce - Pts 23 Ekm 2006, 02:08

Yalovada Şu an iki harf iki ve üç rakam olarak veriyorlar.başka görmedim bilmiyorum bildiklerim bunlar.

Yalova nasılsa istanbulun eski ilçesi ikende plakada

3 harf 2 rakam vardı 34 YBC 75 diye vardı ondan hatırlıyorum.


Necdet Cevahir
14 yıl önce - Pts 23 Ekm 2006, 02:16

Alıntı:
3 harf 2 rakam vardı 34 YBC 75 diye vardı ondan hatırlıyorum.


Yalova İstanbul'a bağlı iken harf grubu olarak YAA serisini dağıtmaya başlamıştı. Fakat il olduktan sonra zamanla bu plakalar İstanbul'a iade edilerek kendi 77 kodlu plakalarını dağıtmağa başladı. Halen YAA serisi İstanbul'da dağıtılmaya devam etmektedir.


Ayhan
14 yıl önce - Pts 23 Ekm 2006, 02:20

Necdet Beyin mesajına biraz ekleme yapmak istiyorum :

TEK HARF DÖRT RAKAM VEREN İL

Örnek : 27 B 0001 - 27 D 9999
Gaziantep

ÜÇ HARF İKİ RAKAM VEREN İL

Örnek : 42 AAA 01 - 42 AZZ 99  (yeni)
Konya

ESKİ HARF GRUPLARINA B - G - J - M  VEREN İL

Örnek : 27 BA 001 - 27 BZ 999
Gaziantep

İKİ HARF DÖRT RAKAM VEREN İLLER

Örnek : 48 TM 0001 - 12 KT 0001
Muğla - Bingöl

TEK HARF BEŞ RAKAM VEREN İLLER

Örnek : 16 M 00001 - 16 K 00001
Bursa


Ayrıca birkaç ilde sadece polis araçlarına yönelik 3 harf + 2 rakam şeklinde AAA serisi plakalar verilmeye başlandı. Aklıma gelenler: Balıkesir, Kayseri, Erzurum, Trabzon, Erzincan, Niğde, Bayburt...

Ayrıca Konya'da yine polise özel Türkiye'nin tek 3 harf + 3 rakam şeklinde plakası verildi.
Örnek : 42 AAA 001


En son Ayhan tarafından Pts 23 Ekm 2006, 02:34 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


OsMaN UyGuN

14 yıl önce - Pts 23 Ekm 2006, 02:29

[ Verilen link artık çalışmıyor - Burç - Çrş 27 Tem 2011 11:12 ]

adresinden yuleyeceğiniz yaklaşık 500 kb'lık bir program ile istediğiniz İstanbul plakasını sorgulayabilirsiniz.. sorgu sonucu plakanın hangi semtten verildiği çıkıyor.. bu program ayrıca İEM'in sitesinde de muvcut.


 



sayfa 1
ANA SAYFA -> ULAŞIM