Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
erkmen se

15 yıl önce - Prş 05 Ekm 2006, 21:25
Milas - Kıyıkışlacık - İasos Antik Kenti


İasos. Mandalya Körfezinin dibinde kurulmuş, daha eski plan ve haritalarda Asin kale ve Asin Kurin olarak adlandırılmaktadır. Antik Kentin hemen yanında kurulmuş modern köy Kıyıkışlacıktır (Milas, Muğla)
Gelenek İasosu, Argos kolonisi olarak kabul eder; bununla beraber kazılar, sit alanında Erken Bronzdan beri oturulduğunu ve Orta ve Geç Bronz Çağlarnda da, yakındaki Miletosda olduğu gibi Miken kültüründen insanların yerleştiğini ortaya koymuştur. İ.Ö. V.yy.ın ortaları sırasında, Attik-Delos Birliğine vergi ödeyenler arasında görülür. Peloponnesus savaşlarındaki olaylara oldukça karışmış, İ.Ö. IV. yy.ın başlarında Hekatomnid Satraplığının bir parçasını oluşturmuştur. Büyük İskender tarafından kurtarılmış ve Makedonun ardıllarını birbirine düşüren arda arda gelen olaylardan sonra, İ.Ö. 125 yılında, Romalılar tarafından bütün Karia gibi Asia Eyaletine eklenmiştir. İmparatorluğun ilk yüzyılları boyunca gelişmiş, belki de Erulilerin İ.S. III. yy.daki akınlarından zarar görmüştür. Erken Bizans Dönemi boyunca gelişimini tekrar bulmuştur. En geç arkeolojik izler İ.S. XV-XVI. yy.a çıkar; daha sonraları sit terkedilmiş; XIX.yyın gezginleri tarafından tekrar bulunmuştur.
İasos bir kıstak tarafından karaya bağlanan bir yarımadayı kapsar. Kalker yapılı ve iğ biçimli yarımada (Antik dönemlerde olasılıkla ada), 1km. uzunluğa ulaşmaz, 450 m.lik bir genişliği vardır ve deniz seviyesinden 90 m. yüksekliktedir. Olasılıkla değişik kullanım amaçlı iki limansal girinti, en eski yerleşimin kuruluşundan itibaren saygın olan denizciliğe kentin doğal eğiliminin ne olduğunu açıkça yansıtır.
İasos'taki Prehistorik Kent:
İasos Yarımadasındaki ilk yerleşimin Orta Bronz Çağına çıktığı kabul edilebilir. Sonraları tarihselkent dokusu olacak üç noktada derince yapılan araştırmalar bunu onaylamaktadırlar. Üç açmanın içinde en yaygın olanı Agoradadır. Burada, iki yanına taş döşemeli yollar yaslanmış kuvvetli duvarla karakterize edilmiş bir yapı kısmen gün ışığına çıkartılmıştır. Kısacası, bunlardan ve bulunan çanak çömlekten ve diğer malzemelerden oluşan diğer bilgiler; Karia sahillerinde bazı zamanlardan beri oluşmuş ticarete destek olan bir yer sabit yerleşmenin varlığına işaret eder. Karia sahillerinin bu noktasında, ticaret; yerel halkla uzak denizlerden gelen tacirler arasında bir ilişki kurulma olasılığını yaratmıştır. Yerleşmenin en eski ve en önemli dönemleri, Bristol Üniversitesi, Pisa Üniversitesi ve CNR Roma Miken ve Ege-Anadolu Araştırmaları Enstitüsünün çalıştıkları B.A.C.I. (Bronze Age Carian İasos) projesinin hedeflerini oluşturur.    
Prof.Bilge UMAR kentin isminin Luvi dilinde İA-ASSA yani Toprak ananın yerleşimi anlamına geldiğini söylüyor.KAYNAKLAR:
            Karia'da bir liman kenti:D.Baldoni-C.Franco-P.Belli-F.Berti (İasos kazı ekibi)Homer Yay.
             Karia:Bilge Umar-İnkilap yay
             Eskiçağda Menderesin Ötesi:George Bean-Arion yay.
             Anadolu Medeniyetleri:Prof.Ekrem Akurgal-Net Yay.

           


kadirbaba
15 yıl önce - Prş 05 Ekm 2006, 23:52

Antik çağın İasoslularının en büyük geçim kaynaklarından birisi zeytincilikmiş. Günümüzde de bu küçük kıyı kasabasının her yeri zeytinlerin gümüşî yeşiline boyanmış.


(+)(+)(+)(+)(+)(+)(+)


erkmen se

15 yıl önce - Çrş 18 Ekm 2006, 19:59

İasos. Mandalya Körfezinin dibinde kurulmuş, daha eski plan ve haritalarda Asin kale ve Asin Kurin olarak adlandırılmaktadır. Antik Kentin hemen yanında kurulmuş modern köy Kıyıkışlacıktır (Milas, Muğla)
Gelenek İasosu, Argos kolonisi olarak kabul eder; bununla beraber kazılar, sit alanında Erken Bronzdan beri oturulduğunu ve Orta ve Geç Bronz Çağlarnda da, yakındaki Miletosda olduğu gibi Miken kültüründen insanların yerleştiğini ortaya koymuştur. İ.Ö. V.yy.ın ortaları sırasında, Attik-Delos Birliğine vergi ödeyenler arasında görülür. Peloponnesus savaşlarındaki olaylara oldukça karışmış, İ.Ö. IV. yy.ın başlarında Hekatomnid Satraplığının bir parçasını oluşturmuştur. Büyük İskender tarafından kurtarılmış ve Makedonun ardıllarını birbirine düşüren arda arda gelen olaylardan sonra, İ.Ö. 125 yılında, Romalılar tarafından bütün Karia gibi Asia Eyaletine eklenmiştir. İmparatorluğun ilk yüzyılları boyunca gelişmiş, belki de Erulilerin İ.S. III. yy.daki akınlarından zarar görmüştür. Erken Bizans Dönemi boyunca gelişimini tekrar bulmuştur. En geç arkeolojik izler İ.S. XV-XVI. yy.a çıkar; daha sonraları sit terkedilmiş; XIX.yyın gezginleri tarafından tekrar bulunmuştur.
İasos bir kıstak tarafından karaya bağlanan bir yarımadayı kapsar. Kalker yapılı ve iğ biçimli yarımada (Antik dönemlerde olasılıkla ada), 1km. uzunluğa ulaşmaz, 450 m.lik bir genişliği vardır ve deniz seviyesinden 90 m. yüksekliktedir. Olasılıkla değişik kullanım amaçlı iki limansal girinti, en eski yerleşimin kuruluşundan itibaren saygın olan denizciliğe kentin doğal eğiliminin ne olduğunu açıkça yansıtır.
İasos'taki Prehistorik Kent:
İasos Yarımadasındaki ilk yerleşimin Orta Bronz Çağına çıktığı kabul edilebilir. Sonraları tarihselkent dokusu olacak üç noktada derince yapılan araştırmalar bunu onaylamaktadırlar. Üç açmanın içinde en yaygın olanı Agoradadır. Burada, iki yanına taş döşemeli yollar yaslanmış kuvvetli duvarla karakterize edilmiş bir yapı kısmen gün ışığına çıkartılmıştır. Kısacası, bunlardan ve bulunan çanak çömlekten ve diğer malzemelerden oluşan diğer bilgiler; Karia sahillerinde bazı zamanlardan beri oluşmuş ticarete destek olan bir yer sabit yerleşmenin varlığına işaret eder. Karia sahillerinin bu noktasında, ticaret; yerel halkla uzak denizlerden gelen tacirler arasında bir ilişki kurulma olasılığını yaratmıştır. Yerleşmenin en eski ve en önemli dönemleri, Bristol Üniversitesi, Pisa Üniversitesi ve CNR Roma Miken ve Ege-Anadolu Araştırmaları Enstitüsünün çalıştıkları B.A.C.I. (Bronze Age Carian İasos) projesinin hedeflerini oluşturur.    
Prof.Bilge UMAR kentin isminin Luvi dilinde İA-ASSA yani Toprak ananın yerleşimi anlamına geldiğini söylüyor.KAYNAKLAR:
            Karia'da bir liman kenti:D.Baldoni-C.Franco-P.Belli-F.Berti (İasos kazı ekibi)Homer Yay.
             Karia:Bilge Umar-İnkilap yay
             Eskiçağda Menderesin Ötesi:George Bean-Arion yay.
             Anadolu Medeniyetleri:Prof.Ekrem Akurgal-Net Yay. 

(+)           


 erkmen se

15 yıl önce - Çrş 18 Ekm 2006, 20:03

İasos antik kentinden fotoğraflar;

 

(+) 

(+)


erkmen se

15 yıl önce - Çrş 18 Ekm 2006, 20:11

İasos kazı araştırması Kitabı,Homer Yayınlarından antik kent ve çevresi ile ilgili bilgiler ve rehber niteliğinde...
 
 


 

(+)
sayfa 1
123 ... 91011   sonraki »
ANA SAYFA -> MUĞLA