Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Manisa - Akhisar
123 ... 116117118   sonraki »

ANA SAYFA -> Diğer Şehirler
cevap yaz
sayfa 1
erkmen se

16 yıl önce - Prş 28 Eyl 2006, 02:09
Manisa - Akhisar


Akhisar ve Thyateira antik kenti:Akhisar şehir merkezi Batı Anadolu'da  Ege Denizi kıyısından yaklaşık 50 km. içeride, İzmir'in 80 km. Kuzey-Doğusunda ve  başkent Ankara'nın 485 km. Batısında kendi adıyla anılan ovanın ortasında yer  alır. Şehir, Türkiye'nin en önemli limanları olan İzmir ve İstanbul'a demiryolu ve  karayoluyla doğrudan bağlıdır.


Akhisar şehri, Kuzey-Güney  doğrultusunda uzanan 2400 km2'lik geniş ve verimli bir ovanın ortasında yer  almaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği genellikle 60 ila 100 m. arasında değişen  bu ovaya Akhisar Ovası denir. Akhisar ilçe arazileri Kuzey, Kuzey-Doğu  yönünde  tepeler ve dağlık alanlarla kaplıdır. Doğudaki Görenez Dağı  Yaylatepe Zirvesi 1295 m.'lik rakımıyla Akhisar topraklarının en yüksek noktasıdır.

Akhisar Ovası Kuzeyde Kadıdağ, Batıda  Yatağan Tepesi ve Yunt Dağı ile sınırlanır. Arazi yapısı genellikle alüvyondur.  Gürdük ve Kum çaylarının doğal olarak suladığı verimli bir arazidir. Akhisar  Ovası tamamen düz olmayıp, tatlı eğimleri olan hafif engebelerle kaplıdır. Bu  eğimlerde tütün tarlaları, zeytinlikler, çam ormanları bulunur. Akhisar'da 141500  hektar orman alanı bulunmaktadır. Tarıma elverişli alan yaklaşık 100000 hektar  kadardır. Şehrin hemen Güney-Batısında yeralan 400 m. yüksekliğindeki Karahöyük  Dağı, geniş Akhisar Ovası ve şehir merkezinin panoramik bir şekilde izlenebildiği  bir yerdir.

 


 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

Thyateira'dan bir yazıtlı taş,epigrafik bir buluntu;..
 

(+)
LİDYA, PERS VE  HELENİSTİK ÇAĞLAR

Thyateira antik Lidya Devletinin Kuzeydeki en  önemli kentiydi. Paranın Lidya'lılar tarafından icat edildiği düşünülürse,  Akhisar yeryüzünde paranın ilk kez kullanıldığı şehirlerden biridir denebilir.  Thyateira'da bulunan Lidya sikkeleri genellikle çift yüzlü balta ve anatanrıça  Kybele'yi tasvir eder. Kybele'ye verilen önem Lidya'daki anaerkil toplum yapısını da  ortaya koymaktadır.

Bulunan bazı kalıntılar Hitit  egemenliğinde geçen bir dönem bulunabileceğini akla getirmektedir. MÖ 500 civarında  Pers işgaline uğrayan Thyateira, daha sonra MÖ 300 civarında Büyük İskender  tarafından fethedilerek Makedonya egemenliğine girmiştir. Bu yıllar, Batı Anadolu'da  Helenistik devrin başladığı dönemdir. Sonraki yıllarda MÖ 80'de başlayan Roma  Devrine kadar Thyateira sırasıyla Seleucid'lerin ve Bergama Krallığı'nın  egemenliklerine girmiştir.

ROMA DEVRİ

Thyateira MÖ 80 yıllarında Roma  İmparatorluğu sınırları içine dahil olmuştur. Büyük Roma İmparatoru Sezar'ın  MÖ 48 yılında Thyateira'ya geldiği bilinmektedir. Roma İmparatorluğu devrinde  Thyateira önemini hiç kaybetmemiştir. MÖ 20 yıllarında gerçekleşen büyük bir  depremden sonra Thyateira'dan bir heyet Roma'ya giderek Batı Anadoluda yıkılan  şehirler için Roma Senatosundan yardım talep etmiştir.

Roma İmparatoru Caracalla MS 214 yılında  Thyateira'ya gelmiş ve şehri yargı yetkisine sahip bir bölgesel idari merkez  (conventus) olarak ilan etmiştir. Caracalla şehirde birkaç ay kalmış ve halk  tarafından çok sevilmiştir. Thyateira halkı daha sonra imparator anısına sikkeler  basarak, iyiliği karşılıksız bırakmamıştır. Thyateira Roma devrinde en parlak  devrini yaşamış, 3 tiyatrolu büyük bir metropol haline gelmiştir.
Thyateira antik kentinin günümüze kalan kalıntıları,tepe mezarlığı denilen bölümündedir.
Kent merkezinde  bulunan bu tepe mezarlığı bir höyüktür.1962 yılında Yusuf BOYSAL yönetiminde ;1968-1971 de de Rüstem DUYURAN yönetiminde kazı çalışması yürütüldü.Kentin sütunlu ana caddesinden bir bölüm,Roma dönemi kalıntılarıyla,ortaya çıkarıldı.
KAYNAKLAR:
LYDİA-Bilge UMAR
Anadolunun tarihi coğrafyası-Veli SEVİN


metin canbalaban

16 yıl önce - Cmt 25 Ksm 2006, 11:37

AKHİSAR GRAVÜRLERİ
1836 YILI

 

(+)


1863 YILI
 

(+)


1890 YILI
 

(+)


metin canbalaban

16 yıl önce - Prş 30 Ksm 2006, 15:28(+) 

(+)
metin canbalaban

16 yıl önce - Cum 01 Arl 2006, 15:20

1503 YILINDA YAPILAN YENİ CAMİ


 

(+) 

(+) 

(+)


metin canbalaban

16 yıl önce - Sal 05 Arl 2006, 12:55

Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi
 

(+)


1924 yılında Kaymakam Talat Bey ve General Fahrettin Altay'ın girişimleri ve ayrıca belediye başkanı Mehmet Müderrisoğlu'nun yardımıyla  yapımına başlanmıştır.1925 yılında yapımı biten bu okula Misak-ı Milli adı verilerek, o tarihte "Erkek Numune Okulu" olarak hizmete açılmıştır.

 08.03.1947 tarihinde,  Misak-ı Milli İlkokulu olarak Türk Milli Eğitiminin hizmetine girmiştir.

 8 yıllık temel eğitim uygulaması nedeniyle Misak-ı Milli İlkokulu ile Ali Şefik Ortaokulu birleştirilmiş ve Misak-ı Milli Ali Şefik İlköğretim Okulu olarak 2001 yılına kadar  ilköğretim okulu olarak hizmet vermiştir.

 Öğrenci sayısının artması ve binanın küçük gelmesi nedeniyle okul bahçesinin kuzeydoğusuna yeni binalar yapılmış ve Misak-ı Milli Ali Şefik İlköğretim Okulunun tüm bölümleri yeni yapılan binaya taşınınca, 2001 yılından itibaren Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi olarak hizmete girmiştir.

Alıntı:http://www.akhisaraol.k12.tr/sayfa 1
123 ... 116117118   sonraki »
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler