Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 5
Mehmet DK

wedatben28

5 yıl önce - Pts 30 Eyl 2013, 15:26
Kadıköy Atatürk Fen Lisesi


İstanbul Atatürk Fen Lisesi (İstanbul Fen Lisesi Kadıköy Kampüsü olarak da kullanılır),

İstanbul'un ilk, Türkiye'nin ikinci Fen Lisesi'dir.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Kuyubaşı semtindedir.
İstanbul Atatürk Fen Lisesi, 1982 yılında Fen Lisesi Projesi kapsamında dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in isteği doğrultusunda kuruldu. 17. yy.da V. Murat'a ait bir av köşkünün de yer aldığı 40 dönümlük bir bahçe içinde, Marmara Üniversitesi kampüsüne komşu bir şekilde yer almaktadır. Okul binası daha önceleri İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü olarak kullanılıyordu. 12 Eylül Darbesi sırasında bina ve arsa garnizon komutanlığı olarak kullanılmıştır.

İlk mezunlarını 1985’te verdi. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği temel eğitimini bitiren öğrencilerin katıldığı SBS (Seviye Belirleme Sınavı) ile öğrenci almaktadır.
Okulun bir de kendine ait ilk dönem öğrencilerinden Alper Eğmir ve Osman Teoman Turgut tarafından yazılmış bir marşı vardır:

Bir kuvvet gibiyiz çağlardan taşan,
Kutsal bir emanetin peşinden koşan,
Bir güneş ki yükseliyor ufuktan,
O güneştir yarınları yaratan.
Bilmin bütün yurtta gürleyen hür sesi,
Kıvancımız Atatürk Fen Lisesi.
Yol verin zafer artık daha yakın,
Şimdiden başlasın bu görkemli akın,
Aşalım tüm engelleri bırakın,
Yayılsın ışığı o aydınlığın.
Bilmin bütün yurtta gürleyen hür sesi,
Kıvancımız Atatürk Fen Lisesi.


24 kişilik sınıflarda dersler karşılıklı tartışmalarla geçer. Yatılı olan öğrenciler sabah ve akşam etüt saatlerinde çalışmalarına aralıksız devam ederler. Matematik ve geometri okul süresince en önemli ve temel dersler olarak kabul edilir. İlk iki senede verilen temel fen müfredatından sonra son sınıfta verilen ileri fen dersleri, öğrencilerin ilgi duydukları fen alanında kendilerini yetiştirmelerine olanak sağlar. Yabancı dil olarak da İngilizce dersi okutulmaktadır. Okulun hedefi bilimsel düşünmeyi ilke edinmiş donanımlı gençler yetiştirerek ülkenin bilimsel gelişimine katkıda bulunmaktır. Öğrencilerinin Ulusal ve Uluslararası Proje Yarışmalarında, Uluslararası Bilim Olimpiyatları ve TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'nda başarı oranı çok yüksektir.

İstanbul Atatürk Fen Lisesi, 1982 yılında Fen Lisesi projesi kapsamında Türkiye’de ki ikinci fen lisesi olarak kurulmuştur. İlk mezunlarını verdiği 1985′ten bugüne mühendislikten tıbba, temel bilimlerden sosyal bilimlere Türkiye’nin yarınlarında söz sahibi olacak yetenekli, bilgili ve sosyal açıdan kendine güvenen, Atatürk ilke ve inkılaplarının takipçisi gençler yetiştiren, ülkemizin en gözde liselerinden biri olmuştur.


  (+)


hgbuka
5 yıl önce - Cum 20 Arl 2013, 18:23
BüyükReşitPaşa İlkokulu


Okulumuz İstanbul Fatih İlçesi Molla Fenâri Mahallesinde bulunmaktadır. Okulumuz adını Tanzimat Dönemi sadrazamlarından Mustafa Reşit Paşa`dan almıştır. Okulumuza adını veren Mustafa Reşit Paşa Tanzimat`ın ilanında ve uygulamasında önemli rol oynamış bir devlet adamıdır. Usta bir devlet adamı olarak tanınan Mustafa Reşit Paşa dört kez hariciye nazırlığı, altı kez de sadrazamlık yapmıştır. Bu görevlerinin dışında Londra ve Paris büyükelçiliği de yapmıştır. Sadrazamlık görevini yürütürken Tanzimat Fermanının öngördüğü yeniliklerin uygulanması için çaba harcayarak özellikle yönetim, eğitim ve hukuk alanlarında atılımlar yapmıştır.
1850 yılında & ;Sıbyan Mektebi olarak eğitime açılan okulumuz 1948 yılında Büyükreşitpaşa adını almıştır. Bugün İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü D Blok olarak kullanılan okulumuzun ilk binası Osmanlı padişahlarından II. Mahmut&`un eşi ve Padişah Abdülmecit&`in annesinin adını taşıyan Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakfına aittir.
1997 yılında ilköğretim okullarında sekiz yıllık eğitime geçiş yapılmıştır. Bu süreç içerisinde okulumuz 1999 yılının nisan ayında sayısının yetersizliğinden dolayı (Mahmut Paşa Ortaokulunun Kadırga İlkokulu ile birleşmesi ile boşalan ) şu an kullanmakta olduğumuz Mahmut Paşa Külliyesinin bir parçası olan binaya taşınmıştır.
Okul binamız İstanbul&`da aynı mimari özelliğe sahip olan sekiz okul binasından biridir. Okulumuz şu an, Fatih İlçesi Molla Fenari Mahallesi&`nde Adem Yavuz sokakta Eğitim-Öğretim hizmeti vermektedir.
  (+)mehmetcelnk

5 yıl önce - Cmt 15 Mar 2014, 23:12

Simdiki adi ile Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik meslek lisesi ozamanki adiyla Yuksek denizcilik okulu.

Mehmet DK

5 yıl önce - Cum 23 May 2014, 21:34

İSTANBUL LİSESİ


(+)


Bilgiler için tıklayınız.ayhan gencer
4 yıl önce - Cmt 26 Tem 2014, 14:09
Özel ESENİŞ LİSESİ
1 Kasım 1962 Tarihinde, Sayın, Adnan Eseniş tarafından Kurulan Özel Eseniş Lisesi 1996-1997 son mezunlarını verdikten sonra maalesef kapanmıştır..
Biz mezunlar olarak,beraberliklerimizi sürdürmek adına, https://www.facebook.com/esenis.lisesi link'inde sosyal medya'da varlığımızı sürdürmeye çalışıyoruz..ADNAN ESENİŞ - Kurucumuz
Özel ESENİŞ LİSESİ'nin kurucusu eğitimci Adnan Eseniş 5 mayıs 1913 yılında istanbul'da doğmuştur.
ilk ve orta öğremini İzmir Amerikan Lisesi'nde yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi dil-tarih-coğrafya fakültesi'nin ingiliz filolojisi'nde yapmıştır.
Üniversite üstü öğrenimini abd-northwestern üniversitesi'nde tamamlayıp master derecesi almıştır.
Adnan Eseniş'in 1934-1935 İzmir Erkek Lisesi'nde ingilizce öğretmeni olarak başladığı meslek hayatını sürdürmüş, kamu hizmetini İstanbul Atatürk Deneme Lisesi müdürlüğü sıfatı ile 1962'de noktalayıp, aynı yılın eylül ayında çok sevdiği Özel Eseniş Lisesi'ni kurmuştur.
Yaşamını çok sevdiği öğrencilere adamış olan Adnan Eseniş 2 kasım 1993 tarihinde vefat etmiştir..

OKULUMUZU AİT MUHTELİF RESİMLER

Melih Tarı

4 yıl önce - Pts 28 Tem 2014, 07:00

Kadıköyde'de 50 yılı çoktan devirmiş bir çok okul sayılabilinir.

Özel Saint Joseph Fransız LisesiModa’dan Yoğurtçu Parkı’na giden Doktor Esat Işık Caddesi’ndedir. 1857 senesinde Beyoğlu’nda, İmam sokağında Pensionnat Saint-Joseph adıyla açılan okul, 1864 yılında yer darlığından dolayı Moda’ya geçmiş; ancak bina mal sahipleri tarafından satılınca tekrar Beyoğlu’na dönmek zorunda kalmıştır. 1870 yılı Haziran ayındaki Beyoğlu yangınından sonra Kadıköy’de, yeni okul binası inşa edilmiş ve aynı yılın Kasım ayında da yeni binada derslere başlanmıştır. Okulun şöhreti hızlı bir şekilde yayılmaya başlayınca artan öğrenci sayısıyla orantılı olarak okul genişletilmeye, yeni binalar eklenmeye başlanmış, 1907 senesinde ise okul şimdiki halini almıştır. Spora, özellikle voleybol ve basketbola çok önem veren bir okul olan Saint-Joseph Lisesi, Türkiye’nin altı defa katıldığı Dünya Liselerarası Voleybol Şampiyonası’nda beş kez Türkiye’yi temsil etmiş, 1976 senesinde Hollanda’da Dünya Liselerarası Voleybol Şampiyonu olmuştur. Günümüzde Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi adıyla eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Zühtüpaşa İlkokuluKızıltoprak’ta, Hasan Amir sokağındadır. II. Abdülhamit devrinde Maarif ve Bayındırlık bakanlıkları görevlerinde bulunmuş olan Zühtü Paşa’nın Vakıflar Umum Müdürlüğü Vakıf Kayıtları Müdürlüğü’nde saklı bulunan 1305 tarihli (Miladi 1889) vakfiyesinde Kızıltoprak civarında, tren istasyonu yakınlarında bulunan arazisinde bir okul yaptırdığı kayıtlıdır. Ancak günümüzdeki Zühtü Paşa İlkokulu Zühtü Paşa’nın vefatından yaklaşık on iki, on üç sene sonra, 1915 yılında, Feneryolu Hatboyu Caddesi’nde (Günümüzdeki Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi) Deli Fuat Paşa’nın damadı Muammer Bey’in köşkünde üç kız, üç erkek olmak üzere toplam altı öğrenci ile eğitime başlamıştır. 1916 senesinde Murad-ı Hamis adını almış, 1923 senesinde Bağdat Caddesi’nde bulunan Rıfat Bey’e ait köşke taşınmış, 1924 senesinde eski vakıf okulları kapatılarak öğrencileri bu okula nakledilmiş, okulun adı 6. Okul olmuştur. 1929 senesindeki Hüseyin Paşa Köşküne taşınmış; son olarak da 1929 senesinde Zühtü Paşa’nın vasiyeti gereği günümüzdeki yerine taşınmış, 1949 senesinde ise Zühtü Paşa İlkokulu adını almıştır. 1952 senesinde bugünkü kâgir bina inşa edilmiş ve zaman içerisinde artan nüfusla birlikte bina ihtiyacı karşılayamaz hale gelince ek binalar inşa edilmiştir. Günümüzde Zühtü Paşa İlkokulu ve Zühtü Paşa Ortaokulu olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir.


Alıntı : http://http://kadikoylu.net/eser25.htmMisafir ed1

4 yıl önce - Cmt 04 Ekm 2014, 14:54

F.M.V. IŞIK LİSESİ

Kuruluş

Ondokuzuncu yüzyılın başlarında Balkanları Akdeniz'e bağlayan çok önemli bir ticaret merkezi olmasının dışında Selanik, Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzü Batı'ya dönük, en aydın şehri olarak dikkat çekmekteydi. Neredeyse tüm ilerici fikirlerin filizlenip geliştiği bu liman şehrinde yaşayan Türkler de son derece kozmopolit bir nüfusa sahip bu yerde varlıklarından söz ettirebilmenin tek yolunun eğitimden geçtiğini biliyorlardı. Bu konudaki ilk adım 1872'de sonraları Atatürk'ün de ilköğretmenliğini yapacak olan Şemsi Efendi tarafından atıldı. Şemsi Efendi'nin kendi okulunda uygulamaya koyduğu "Usul-u Cedid" metodu (Yeni Usul), ders programları, ödüller ve cezalar açısından eğitimde bir devrim niteliği taşıyordu. Kısa zamanda bu okula karşı gösterilen büyük ilgi varlıklı Türk ailelerini harekete geçirdi. 1883'de Mısırlızade'lerden Mümeyyiz Tevfik Efendi önderliğinde bir heyet yeni bir okul açmak üzere çalışmalara başladı ve bu heyet 14 Aralık 1885'te Selanik'in Katip Muslihiddin Mahallesinde Feyz-i Sıbyan adı ile mütevazı bir ilkokul açmayı başardı.

Feyz-i Sıbyan'dan Işık'a Feyziye Mektepleri

Feyz-i Sıbyan kısa zamanda Selanikliler'in sevgilisi oldu. Hızla gelişiyordu. Kısa zamanda ortaokul ve lise sınıfları açıldı. 1900'e gelindiğinde artık yuvadan liseye, modern binalarda eğitim veren tam teşekküllü bu okulun adı "Feyziye" olarak değiştirilmişti. Bu arada Şemsi Efendi de kendi okulunu kapatıp Feyziye ile birleşmişti. Feyziye mezunları bir süre sonra çok önemli görevlere gelmeye başladılar, ülke yönetiminde söz sahibi oldular. Bunlar arasında bakanlar, valiler, mühendisler, doktorlar ve son derece önemli ticaret adamları bulunuyordu.

Feyziye'nin bu parlak günleri Balkan Savaşı'na kadar sürdü. Savaş sonrasında yaşanan Yunan işgali sırasında birçok Feyziye yöneticisi İstanbul'a göç etti. Bu durumda Selanik'teki okul bir süre İstanbul'dan yönetilmek zorunda kaldı. Balkan Savaşı'nın ardından I. Dünya Savaşı patlak verdi. Selanik açısından durum ümitsizdi. Tüm zorluklara rağmen ünlü eğitimci Nakiye Elgün müdürlüğünde Feyziye Mektebi açıldı. Beyazıt'taki Feyziye de tıpkı Selanik'te olduğu gibi öğrencilere çağdaş bir eğitim verme geleneğini sürdürdü.

1923'te buhranlı günler geride kalmıştı. Selanik Feyziye'sinin tüm öğrencileri Anavatana gelmiş, Selanik'teki okul kapanmıştı. Bir süre sonra Beyazıt'taki okul binası yetersiz kalmaya başladı. Bunun üzerine Teşvikiye'deki Naciye Sultan Konağı kiralanarak buraya yerleşildi. Kısa bir süre sonra da bu bina ve arazisi satın alındı. 17.12.1934'te Okulun ellinci yılı kutlamaları sırasında Yönetim Kurulu okulun adını Işık Lisesi olarak değiştirdi ve karar Atatürk tarafından onaylandı.

1955-56 yıllarında yapılan çalışmalar sonucunda vakıflaşma işlemleri bitirildi. Nişantaşı'nda bir biri ardına yapılan binalarla okul son derece modern bir eğitim kurumu halini aldı. Ancak zaman içinde bu da yeterli olmadı. 1986'da Ayazağa Kampüsü kuruldu. Bunu 1996'da Işık Üniversitesi takip etti. 2000'de Erenköy'de ilköğretim Kampüsünü devreye sokan Feyziye Mektepleri Vakfı, 2003 yılında Şile'de Işık Üniversitesi Kampüsünü genç Işıklılar'ın hizmetine sundu.

İlklerin Okulu

FMV Işık Okulları pek çok "ilk"i de hayata geçirmiş bir kurumdur.

Cumhuriyetin ilanı ile ilk kez hazırlık sınıflarından itibaren yabancı dil öğreten, henüz resmi okullarda uygulanmadan Arapça ve Farsça'yı programdan çıkaran yerine felsefe, sosyoloji, mantık, ticaret gibi dersleri koyan, ilk defa cinsiyet farkı gözetmeden karma eğitim yapan FMV Işık Okulları, Sokrates- Commennius programını Türkiye'ye getiren ilk okullardan biri olma özelliğini de taşımaktadır.

Feyziye Mektepleri Vakfı Önce İyi İnsan Yetiştirir

"Önce iyi insan yetiştirmek" gayesiyle hareket eden Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları günümüzün en gelişmiş eğitim ve öğretim sistemlerini uygulamakta ve insan haklarına saygılı, çağdaş, laik ve demokrat, bilimsel düşünen, sorgulayan, araştıran, sosyal yaşamlarında etkin nesiller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilere modern ve kaliteli bir eğitim almanın yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle de yeteneklerini geliştirme şansı sunulmakta.Tüm dünyada geçerliliği olan Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası ( ECDL) programının uygulandığı FMV Işık Okulları, 1999 yılında tüm kurumu kapsamı içine alan ISO 9002:1994 Kalite Güvence Belgesini almıştır.Sistemdeki zorunlu versiyon değişikliği gereğince 2003 yılında BVQI firması tarafından denetlenen ve sıfır hatayla sonuçlanan dış denetimle kurumumuz "ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi"ne sahip olmuştur.

[/img][/quote]


Misafir 796

4 yıl önce - Sal 14 Ekm 2014, 18:00

topkapı mehmet bey ilkokulu ile düzgün bilgi istiyorum kim tarafından yapıldı ünlü mezunlar varmı

Husnu Kursun
4 yıl önce - Çrş 15 Ekm 2014, 20:54

Eger yanmasaydi Ortakoydeki Gazi Osman Pasa orta okulunuda bu listeye koymamiz gerekirdi.sayfa 5
ANA SAYFA -> İSTANBUL - Haberler ve Sohbet