Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
Mustafa Can Karakus
13 yıl önce - Prş 14 Eyl 2006, 17:41
İstanbul'daki Köklü Okullar


istanbuldaki köklü okulların tarihçeleri varsa resimleri mezunları yazın paylaşalım.
VEFA LİSESİ

Vefa Lisesi, 1872 yılında kurulmuş olan; Dedeefendi Caddesi No:5 Şehzadebaşı Eminönü İstanbul adresinde bulunan; 100 kontenjanlı bir kız yurdu, 500 metrekarelik kapalı spor salonu, 400 kişilik konferans salonu ve 70 kişilik sinevizyon salonu, 2 bilgisayar, 1 fizik, 1 kimya, 1 biyoloji olmak üzere toplam 6 laboratuarı, 1 resim atölyesi bulunan bir Anadolu lisesidir.

Ülkemizin en eski okullarından birisi olan ve Türkiye'de ilk Türkçe eğitim yapan lise olma özelliğini taşıyan Vefa Lisesi pek çok ünlü kişiye de eğitim vermiştir
       

Tarihçesi
1872: Vefa Lisesi, yüksek okullara öğrenci yetiştirmek üzere, bugün Eminönü Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan binada "Dersaadet İdadi-i Mülkiye-i Şâhâne" adıyla öğretime başladı.

1881: Okul, Maarif Nezareti'nce satın alınan Mütercim Rüştü Paşa'ya ait üç katlı konağa taşındı ve İstanbul'un Türkçe eğitim veren ilk mülkiye idadisi olarak eğitim ve öğretime devam etti. Bu arada ismi bulunduğu semtin adını alarak "Vefa İdadisi" oldu.

1908: Okulun adı "Vefa Sultanisi"ne çevrildi.

1910: İstanbul'daki büyük yangın sonrası Mütercim Rüştü Paşa Konağı ailelere verildiğinden, okul Vezneciler'deki Saffet Paşa Konağı'na taşındı.

1912: Balkan Savaşı sırasında birçok öğrenci ve öğretmen gönüllü olarak cepheye gitti ve geri dönmedi. Bu sırada Mütercim Rüştü Paşa Konağı Hilâl-i Ahmer (Kızılay) Hastanesi olarak kullanıldı.

1914: Okul geçici olarak önce Cağaloğlu'ndaki Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin bulunduğu binaya, daha sonra Cağaloğlu Anadolu Kız Meslek Lisesi'nin bulunduğu binaya taşındı.

1917: Okul, tekrar Mütercim Rüştü Paşa Konağı'na döndü.

1924: Okul "Vefa Lisesi" ismini aldı.

1925: Okulun lise kısmı kapatıldı ve Kadırga'da bir binaya taşınarak "Vefa Orta Mektebi" adıyla öğretimine devam etti.


Vefa Lisesi - Tepeden görünüm1933: Vefa Lisesi mezunlarının ısrarlı çalışmaları sonucu lise kısmı tekrar açıldı ve okul tekrar eski binasına bir daha geri dönmemek üzere taşındı.

1949: Bugün Pansiyon olarak kullanılan bina, Yüksek Öğretmen Okulu'nun kapatılması üzerine Vefa Lisesi'ne devredildi.

1958: Vefa Lisesi bünyesinde İstanbul'un ilk Akşam Lisesi açıldı. Bu okul, 1976 yılından sonra sırasıyla Pertevniyal Lisesi, Şehremini Lisesi, Vatan Lisesi ve Davutpaşa Lisesi'ne nakledildi.

1959: Okulda yatılılık uygulaması başladı ve Pansiyon'a erkek öğrenci alındı. 12 Eylül 1980'den sonra Pansiyon'a kız öğrenci alınmaya başlandı. 1971: 1968 yılında temeli atılan Ana Bina hizmete girdi.

1984: Orta Bina Vefa Lions Kulübü'nce onartılarak hizmete sokuldu.

1990-1991: Okul bünyesinde İngilizce eğitim veren "Vefa Anadolu Lisesi" açıldı.

1995-1996: Okul tamamen Anadolu Lisesi statüsüne kavuştu.

1999: 17 Ağustos Depremi'nde Pansiyon ve Orta Bina hasar görerek kapatıldı. 2000-2001 öğretim yılında Pansiyon Binası, 2001-2002 öğretim yılında Orta Bina, İMKB ve MEB imkanlarıyla onarılarak tekrar hizmete sokuldu.

2001: 6 Kasım'da okulun statüsü değiştirilmeden adı, Bakanlığımızca tarihi adı olan Vefa Lisesi'ne dönüştürüldü. Okulun bütün birimleri mezunlarca modernize edildi ve donatıldı.

Boza Günü
1876 yılında Vefa semtinde üretilen ve halen üretimine devam edilen Vefa Bozası için Vefa Lisesi mezunları da, öğrencilik dönemlerini anmak için okullarında toplanmak üzere belirledikleri geleneksel mezunlar gününe Boza Günü adını vermişlerdir. Boza Günü, her Mayıs ayının ilk Pazar günü düzenlenir.

Vefa Lisesi'nden Mezun Ünlüler
Hasan Ali Yücel
Mehmet Akif Ersoy
Yahya Kemal Beyatlı
Hüseyin Cahit Yalçın
Peyami Safa
Feridun Fazıl Tülbentçi
Ahmet Altan
Fuat Miras
Tınaz Titiz
Aytekin Kotil
Tunca Toskay
Ahmet Tan
İbrahim Köseoğlu
Uğur Dündar
İslam Cupi
Sadettin Teksoy
Abdülkadir Yücelman
Elif Naci
Tevfik Gelenbe
Gazanfer Özcan
Kemal Sunal
Şener Şen
Müjdat Gezen
Erol Büyükburç
Ersan Erdura
Yusuf Kurçenli
Ruhi Ayangil
Memduh Ün
Adnan Adıvar
Mithat Cemal Kuntay
Yusuf Ziya Ortaç
Ekrem Akurgal
Tarık Minkari
Toktamış Ateş
Esad Coşan


En son Mustafa Can Karakus tarafından Prş 14 Eyl 2006, 23:56 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


Mustafa Can Karakus
13 yıl önce - Cmt 16 Eyl 2006, 00:08

GALATASARAY LİSESİ

Galata Sarayı Ocağı, Galata Sarayı Medresesi, Mekteb-i Sultani, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi
Galata Sarayı Humayun Mektebi adıyla da bilinen bu kurum enderuna (saray mektebi) üst düzeyde eğitimli görevli yetiştirirdi. O yıllarda enderun, Osmanlı sarayında padişahın günlük yaşamını geçirdiği, sarayın eğitim birimlerinin, kütüphanenin, hazine odasının yeraldığı büyük bahçe içine kurulu bir kompleksti.

Ve burada, başta padişah olmak üzere, saraydaki diğer görevlilerin danışabileceği, bir çok alanda bilgi sahibi kişiler hizmet vermekteydi. Bu kişilerin eğitimi ise 15. yüzyıl sonundan (1481) 18. yüzyıl (1715) başlarına kadar işlevini sürdüren Galata Sarayı Ocağı 'nda veriliyordu.

Evliya Çelebi 'nin aktardığı üzere; sultan II. Beyazıd (1481 - 1512) bir kış günü Galata sırtlarında avlanırken son derece bakımlı büyük bir bahçe içinde köhnemiş küçücük bir kulübe görür. Kulübenin sahibi Gül Baba ile tanışan padişah, onu bahçeye gösterdiği özenden dolayı ödüllendirmek ister ve Gül Baba'nın isteği üzerine bu bahçeye bir mektep ve bir darülşifa (hastane) inşaa ettirir.

Hikaye her ne kadar bize okulun bir dilek üzerine kurulduğunu söylese de biz biliyoruz ki; İstanbul'u alan Fatih, antik kültürün izlerini taşıyan bu şehirde kuracağı devletin payidar olabilmesi, mesela bir Bizans İmparatorluğu gibi bin yıl yaşayabilmesi için, önceki kültürleri araştırmakta ve sürekli verdiği talimatlarla çevrilen klasik eserleri okumaktaydı. İşte bunlardan biri olan Platon'un ( Eflatun MÖ 427 - 347) "Devlet" adlı eseri; devleti ancak filozofların yönetebileceğini yazmaktadır. Peki Osmanlı'nın yükselmeye başladığı o yıllarda devleti yönetecek filozoflar nasıl yetiştirilecekti? Saray Okulu vardı ancak bu okula gelecek öğrencilerin ilk ve orta öğrenimleri nerede verilecekti? İşte bu düşüncelerin neticesinde, II. Bayezıd, babası Fatih'in idealindeki okulu "Galata Sarayı Ocağı" adıyla kurarak Osmanlı Saray eğitiminin önemli bir parçasını oluşturmuş oluyordu.

1675 yılına gelindiğinde ise, ocaktaki içoğlanlardan yeteneklileri saraya alınırken diğerleri süvari bölüklerine dağıtılır ve kurum on yıllığına tasfiye edilir. 1715 yılında yeniden açılan ocak, tekrar acemioğlanların eğitimini üstlenir.

1820 yılına dek Osmanlı'nın en önemli kurumlarından biri olan Galata Sarayı Medresesi bu yıldan sonra Tıbbiye ve Askeri Kışla olarak kullanılır.

Sonraki yıllarda gün geçtikçe önemi ve işlevi artan kurum, Osmanlı'da Batılılaşma döneminin ve Tanzimat uygulamalarının bir sembolü olur. Çünkü bu kez de Osmanlı'da hukuksal, siyasal, ve sosyal alanda gerçekleştirilecek yenilikleri yaşama geçirecek aydın kadrolara ve bu kadroların yetiştirilmesi için, geleneksel eğitimin dışında batılı programları da bünyesinde barındıran bir eğitim kurumunua ihtiyaç vardır. Bu amaç doğrultusunda 1 Eylül 1868'de sultan Abdülaziz 'in katıldığı bir törenle Mekteb-I Sultani adıyla kurum yeniden faaliyete geçer. Dönemin Paris Büyükelçisi Cemil Paşa ile Hariciye Nazırı Fuad Paşa 'nın çabalarıyla kurum Fransa'daki lise eğitimine denk ve aynı kalitede öğrenci yetiştirir. Ve bu öğrencilerin arasında katolik, ortodoks ve musevi öğrenciler de vardır. 9 - 12 yaşlarında, öğretime başlayabilen bu öğrenciler dil durumlarına göre fransızca ya da türkçe hazırlık okumaktadırlar. 1908 yılında müdür Tevfik Fikret Bey 'in yaptığı yeniliklerle; ilk, orta ve lise için 3'er yıllık program hazırlanarak eğitim süresini 9 yıla çıkar. Ayrıca Farsça, Arapça, İtalyanca, Latince, Rumca, Ermenice ve Almanca dersleri isteğe bağlı olarak seçmeli ders statüsüne getirilirken, piyano ve keman dersleri de programa dahil edilir.

1924 yılında kurum, Galatasaray Lisesi adıyla ve Cumhuriyet devrimlerine uygun olarak eğitime başlar. Tenefüslerde Fransızca konuşma zorunluluğu kaldırılır ve genel kültür dersleri Türkçe verilmeye başlar. 1967 yılında okula kabul edilen kız öğrenciler için Feriye Sarayları hizmete açılır. Bir yıl sonra Mektebi Sultani'nin 100. Kuruluş yılı kutlamaları nedeniyle dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle liseyi ziyaret eder. 1975'de ise kurum, Anadolu Lisesi konumuna getirilir ve eğitim 8 yıl olur. Son olarak, 14 Nisan 1992 yılında Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand ile 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal arasında imzalanan protokolle ilkokul ve üniversite eğitimini de kapsayan Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu (GEÖK) hayata geçirilir.

Galatasaray'da eğitim görmüş ünlü kişiler
Nedim Gürsel
Barış Manço
İlhan Usmanbaş
Nazım Hikmet Ran
Feza Gürsey
Ahmet Haşim
Ulvi Cemal Erkin
Reşat Nuri Güntekin
Tevfik Fikret
Cemal Reşit Rey
Ahmet Taner Kışlalı
Fatin Rüştü Zorlu
Ziya Osman Saba
Ferhan Şensoy
Haldun Dormen
Işıl Kasapoğlu
Engin Ardıç
İlhan Mimaroğlu
Abdülhak Şinasi Hisar
Kemal Tahir
Haldun Taner
Nihat Erim
Çetin Altan
Yalçın Tura
Esat Mahmut Karakurt
Mehmet Ali Aybar
Sadun Boro
Asaf Halet Çelebi
Sıddık Sami Onar
Candan Erçetin
Turgay Şeren
Mehmet Günsür
Özdemir Asaf
Ziyad Ebüzziya
Cihat Burak
Zeki Ömer Defne
Ahmet Kutsi Tecer
Tahsin Yücel
Aydın Köksal
Erol Özbilgin
Aleko Mulos
Cezmi Or
Selim Sırrı Tarcan
Suat Hayri Ürgüplü
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Mümtaz Soysal
Timur Selçuk
Sedat Simavi
Bekir Sami Bey
Hıfzı Topuz
İlhan Ayverdi
Orhan Veli Kanık
Ali Sami Yen
Okan Bayülgen
Tuna Kiremitçi
Umur TaluMustafa Can Karakus
13 yıl önce - Cmt 16 Eyl 2006, 00:11

İSTANBUL LİSESİ

OKULUMUZUN TARİHÇESİ
İstanbul Lisesi'nin esasını, ilk özel okul olarak açılan Şems-ül Mekatip oluşturmaktadır. Bu okulu Selanik'li Abdikamil Efendi ile Emekli Bahriye Yüzbaşısı Nadir Bey, 1884 yılında açmışlardır. Ancak iki ortak uzun süre birlikteliklerini sürdürememiş ve ayrılmış, daha sonra Nadir Bey 1885'de Süleymaniye civarında Numune-i Terakki'yi kısa zamanda gelişmiş ve tanınmış, modern bir okul haline getirmiştir. Bu durum Maarif Nezareti'nin dikkatini çekmiş ve 1896 yılında okulu satın alarak resmileştirmiştir.

Numune-i Terakki İdadisi, 4 ilkokul, 3 rüşdiye ve 3 idadi olmak üzere 10 sınıflı idi. Ancak 2. Meşrutiyet zamanında ilk kısmı ile rüşdiye sınıfları birleştirilerek 5 yıla indirildi. 1909 yılında ise İSTANBUL LEYLİ İDADİSİ olarak degiştirildi. Bu zamanda okul Sultan Mahmut Türbesi arkasındaki Bezmi Alem Sultan'ın yaptırmış olduğu binada bulunuyordu. 1910 yılında asıl okul İSTANBUL LİSESİ adını aldı. Böylelikle lise sözcüğü ülkemizde ilk kez kullanılmış oluyordu.

Bu aşamadan itibaren lisenin temelleşme devrinin başladığını söylemek yerinde olur. 1913 yılında okulun adı İSTANBUL SULTANİSİ'ne çevrildi. Okulda yine, ilk, orta ve lise kısımları mevcuttu. Fransiz lise müfredatı uygulanıyor, ilk kısımdan itibaren, o dönemin en popüler yabancı dili Fransızca okutuluyordu. Bu devrede okul güçlü eğitim kadrosu ve sistemiyle, dönemin en tanınmış ve başarılı okulu haline geldi. Okul ülkenin içinde bulunduğu zor koşullara rağmen çalışmalarını sürdürüyor, ancak bu arada okul öğrencilerinden bazıları süregiden savaşlarda ülkesini savunmak için, vatan sevgisi ile dolu olarak cepheye koşuyor ve İstanbul Lisesi şehitleri bu başarılı okulun tarihine şanlı sayfalar ekliyorlardı. Eğitim öğretmeni Ahmet Robenson İstanbul Spor Kulübünü kurmuş, okulda İstanbul Sultanisi Keşşafları adlı izci teşkilatını oluşturmuştur.

1. Cihan Savaşı'nın başlaması ile 1914 yılında okul Saint Benoit binasına nakledildi. Bu arada vatansever ağabeylerimizden bir kısmının yine saldırganlara karşı güzel vatanı savunmak için Çanakkale'ye koştuğunu ve birçoğunun burada şehit düştüğünü önemle belirtmek gerekir.

1911 yılında okulun Almanca öğretim yapmasına karar verildi. Almanya'dan 22 değerli Alman öğretmen getirtildi. Edebiyat ve tarih dersleri dışında tüm dersler Almanca okutuluyordu. 1919 yılında okul Saraçhane başındaki Münir Paşa Konağı'na taşınmak zorunda kaldı. Kısa bir süre sonra da Mercan Sultanisi'ne nakledildi. 1923 yılında okulun adı İSTANBUL ERKEK LİSESİ oldu ve Beyazıt'daki Fuat Paşa Konağı'na nakloldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında okulun öğretim kadrosu yine çok güçlü idi. Zengin bir kitaplığı, çok iyi laboratuvarları, yüce önder Atatürk'ün takdirlerini kazanan Sakarya adlı bir izci oymağı vardı.

1958-59 ders yılından itibaren, okul Alman öğretmenlerin de katkısı ile Almanca öğretim yapmaya başlamıştır.

1982-1983 ders yılında okulun adı tekrar İSTANBUL LİSESİ olarak değiştirilmiştir.


Mustafa Can Karakus
13 yıl önce - Cmt 16 Eyl 2006, 00:17

PERTEVNİYAL LİSESİ

Pertevniyal Anadolu Lisesi, Sultan II. Mahmut'un eşi, Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan tarafından 3530 altın harcanarak yaptırılmıştır. İnşaatı iki yıl sürmüştür. Kargir olarak inşa edilmiştir. Pertevniyal Valide Sultan Camii'nin arkasında yeralmaktadır. Cami ve okul inşaatları aynı zamanda başlanmıştır.

6 Nisan 1872 yılında eğitime Mahmudiye mektebi adıyla başlamıştır. Okul ilk kurulduğunda sübyan ve rüştiye olmak üzere iki kısımda eğitim vermekteydi. Sübyan kısmında okuma, Kur'an, Türkçe, tecvit, ilmihal, ahlak ve yazı dersleri, Rüştiye kısmında ise Arapça, Farsça, Matematik, imla ve inşa dersleri verilmekteydi.

1911 Aksaray yangınında okul binası tamamen yandı. Okul yine Aksaray'da Sinekli Bakkal Sokağı'ndaki bir konakta eğitim faaliyetlerine devam etti. 1883 senesinde vefat eden Pertevniyal valide sultan geriye okulun ihtiyaçlarını karşılaması için vakıf gelirleri bırakmıştı. Bu gelirle okul binası bu günkü yerinde 1930'da yapımına başlandı. 17 sınıfı, 4 laboratuarı, spor salonundan oluşan yeni bina Mart 1968'de tamamlanarak hizmete girdi.

Okul daha sonra tadilat nedeniyle 1986 senesinde Çapa Yüksek Öğretmen okulunun binasına taşındı. Tadilatın 1992 yılında bitirilmesinden sonra tekrar Aksaray'daki binasına geri döndü. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli çalışmalarıyla önce süper lise sonra Anadolu lisesi oldu.

OKULUN ÜNLÜ MEZUNLARI

Gizem Çakıl
Hüseyin Rahmi Gürpınar,
Metin Akpınar,
Halit Kıvanç,
Doğan Hızlan,
Reha Yurdakul,
A. Şenol Köseoğlu,
Aydın Boysan (gazeteci yazar),
Neco (sanatçı),
Zihni Göktay (sanatçı),
Ercan Akyol (gazeteci),
Ali Sami Alkış (gazeteci),
Nezih Alkış (gazeteci),
Sayra Okan (sanatçı),
Fatih Mühürdar (sanatçı),
Ali Esin (sunucu),
Metin Erksan (senarist),
Doğan Heper (gazeteci),
Ünal Sakman (gazeteci),
Prof. Ayhan Arıtimur,
Prof. Cemi Demiroğlu,
Prof. Mehmet Karaca,
Prof. Muhittin Dilege,
Prof. Farabi Bora,
Prof. Dinçer Erimez,
Prof. Nail Kır,
Prof. İhsan Kurtbay,
Prof. Tarık Minkari,
Prof. Şerafettin Oydaşık,
Prof. Sümer Saldıray,
Prof. Kut Sarpyener,
Prof. Nejat Veziroğlu,
Prof. Mete Sümer,
İbrahim Artvinli (siyasetçi),
Sabahattin Özbek (siyasetçi),
Osman Özbek (siyasetçi),
Zeki Yavuztürk (siyasetçi),
Fehmi Yavuz (siyasetçi),
Hüsamettin Özkan (eski başbakan yard.),
Yaşar Okuyan (eski çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı),
Tevfik Ertüzün (siyasetçi),
Sabri Tavazar (emekli orgeneral),
Ali Ayağ (Milletvekili),
Tahir Sert (Mimar- Çanta Belediye Başkanı),
İsmail ünal (Mimar - Beşiktaş Belediy Başkanı),
Ahmet Genç (Eyüp Belediye Başkanı),
Alaattin Ersoy(Sultanbeyli Belediy Başkanı),
Cemil Demirci (Sigortacı),
Cenk Ünnü (sanatçı),
Hakan Utangaç (sanatçı),
Güngör Doğaner(Diş Hekimi),
Doç. Dr. Tufan Tükek (Doktor)
Murat Sarıçiçek (doktor)
Murat ERENOĞLU (kaptan)
Mustafa Bıçakcı(İş Adamı-Danışman),
Korkmaz Yiğit (İş Adamı),
Metin Egeli (İş Adamı),
Selami ÇELEBİOĞLU


Mustafa Can Karakus
13 yıl önce - Cmt 16 Eyl 2006, 00:23

KABATAŞ ERKEK LİSESİ

7 Mart 1908: Padisah 2.Abdulhamit`in fermaniyla Kabatas Erkek Lisesi  “Kabatas Mekteb-I Idadisi” adi altinda kuruldu.18 Nisan 1908: Kabatas semtinde, set ustundeki binada ogretim basladi. 1909/1910: 23 Ogrenci mezun oldu.

18 Nisan 1908 Cumartesi…Kabatasdaki Esma Sultan Konaklarinda kurulan Kabatas Erkek Lisesinin ilk gunu…Mudur Hasan Tahsin(Avni),bu buyuk gunden aylar oncesinde Kabatas Mekteb-i  Idadisi`nin kadrosunu olusturup egitim programini duzenliyor.Istanbulun Galata, Beyoglu ve Bogazici`nin Rumeli yakasinda oturup Istanbuldaki idadilere devam eden ogrencilerin naklen kaydi yapiliyor. Ve Kabatas Mekteb-I Idadisi, 276 ogrenci ve tum siniflariyla ogretime basliyor. Yillar icinde, universitelerin cesitli bolumlerine, yuksekokullara devam eden  Kabatas Erkek Lisesi mezunlari , ogretim kadrosunun mukemmelligini ozellikle belirtikleri ve dikkat cekici

basarilar kazandiklari icin  olusan imaj, okula kaydolmak isteyen ogrenci sayisinin artmasina neden oluyor. Eski binalar yetersiz kalinca okul Feriye Saraylari olarak insa edilen binaya tasiniyor… Gecen yillar beraberinde yalniz mekan degisimini getirmiyor Kabatas icin…Ucuncu heyet-I Ilmiye`nin aldigi kararla onbir ve onikinci siniflar birlestiriliyor once,  sonra ilk kez  kiz ogrenciler aliniyor okula, ardindanda cagin gereklerinden olan yabanci dil agirlikli egitime geciliyor. Kabatas Erkek Lisesini gezdikce, mezunlarla konustukca, yilliklari inceledikce lisenin siluetini olusturan cizgiler netlesiyor. Kabatas Erkek Lisesinin en onemli ozelliklerinden biri Turkiye Cumhuriyeti`nin pek cok burokratini yetistirmis olmasi… Bunun nedeni; o donemde cogunlukla  Anadoludan  gelen parlak ogrencilerin lise egitiminin ardindan Mulkiye`ye girmeyi tercih etmeleri…Okulun bir baska ozelligide , ogrencilerin yillar sonra yasantilarinin sekillenmesinde etkili olan ciddi egitim ve ogretim gelenegi …  Mezunlarin cogu okul gunlerini siki calisma temposu ve terliyerek gecirdigi sinavlarla animsiyor. Kabatas Erkek Lisesi`nin  en onemli ozelliklerinden bi digeri ise ; mezunlarin esine az rastlanan bir birliktelik duygusu ile okullarina sahip cikmalari … Bunun en guzel ornegi 1980`lerin basinda yasandi .O donemde  cikan bir yasa geregi  Kabatas Lisesinin`de icinde bulundugu  bolgenin sahil turizmine acilmasi ve okul binasinin otele donusturulmesi istegine karsi Kabataslilar  ortak bir tavir gosterdi… Feyyaz Tokar onderliginde kurulan  Kabatas Erkek Lisesi  Egitim Vakfi  lisenin otele donusmesini engelledigi gibi okulun cagdaslasmasinada  buyuk katkilar saglamis oldu. Kabataslilar bu bagliliklarini surdurmeye devam ediyor. Ve Kabatas Erkek Lisesi  bugun de; Istanbul Bogazinin olanca azametinin basucunda yukselen binasi, birbirinden unlu ogretmenleri, ogrencileri ve guclu egitim gelenegi ile ayakta duruyor. Yeni Behcet Necatigil`ler, yeni Hasan Pulur`lar ve yeni Adnan Kahveci`ler yetistirecegi ogretim yillarini bekliyor sessizce…
 
Kabataþ Lisesi, koridorlarýnda bir müze vardir. Müzede okulun tarihi boyunca kullananýlan ders araç gereçlerinin yanýsýra, çeþitli dönemlere ait, fotoðraf, diploma, defter gibi belgeler sergilenir. Ayrýca okulun baþarýlarýnýn ürünü ödüller de bu müzede yerini almýþtir. Yýldýz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün desteðiyle kurulan müzede Kabataþ Erkek Lisesi'nin tarihine parelel olarak eðitim tarihi de anlatýlýyor. Müze'den sonra okula baðýþlanan bilgi ve belgelerde artýþ oldu. Örneðin ünlü karikatürist Nehar Tüblek'in aldýðý tüm ödüller eþi tarafýndan okula baðýþlandi. Böylece bir Nehar Tüblek köþesi çýkti ortaya. Yakýn zaman içinde konferans salonuna okulun mezunlarýndan Ahmet Taner Kýþlalý'nýn adý verilecek.

Ünlü mezunlarından
Şair Özdemir Asaf
Futbolcu ve Beşiktaş Jimnastik Klübü'nün başkanı Süleyman Seba
Sinema oyuncusu Cilali İbo rolüyle ün yapmış Feridun Karakaya
Milletvekili, Kültür bakanı, Yazar Ahmet Taner Kışlalı
Şair ve Yazar Ahmet Yalçınkaya
Milletvekili ve Bakan Adnan Kahveci
Karikatürcü Nehar Tüblek
Gazeteci Hasan Pulur
Yazar ve Hekim Erdal Atabek
Gazeteci Yazar İsmet Giritli
Mimar ve Öğretim üyesi Metin Sözen
Milletvekili, Bakan Veysel Atasoy
Şair Küçük İskender
Bozkurt Güvenç, Prof. Dr. Antropolog - MimarMustafa Can Karakus
13 yıl önce - Cmt 16 Eyl 2006, 00:37

HAYDARPAŞA LİSESİ

Tarihçesi
     
Okul binasının yapımına Serasker Rıza Paşa’nın ve Gülhane Askeri Hastahanesi kurucusu  Bakteriyolog Ridar’ın büyük çabalarıyla 1893’te başlanmıştır. Bu çabalarla Üsküdar çevresinin kalkındırılması ve Askeri Tıbbiye’nin modernleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu temel amaçla kurulan binamızın mimari, İtalyan Valeri’dir. Okul inşaatı 1902’de bitirilmiştir. Bu temel yapı, bir kurum yapısı olmaktan öte, bir sanat eseridir. Düz hatlar yerine, eğriler yeğlenmiş; girinti ve çıkıntılar öne çıkarılmıştır, tavanlar oldukça yüksek tutulmuştur.
Okul binası, İkinci Abdülhamit zamanında(1903) Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ye tahsis edilmiştir. 1909 yılında Sivil Tıp Fakültesi’nin de taşınmasıyla tıp okulu olarak 1933 yılına kadar kullanılmıştır. Aynı yıl, üniversite reformu ile Tıp Fakültesi, Beyazıt’a taşınmıştır. Bina, bu nedenle bir yıl boş bırakılmıştır.            
Okul binasının lise olarak kullanılmasına büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün emriyle 26 Eylül 1934’te başlanmıştır. Okulumuzun adı, tarihi binanın yapımı sürerken ortaya çıkan Osmanlı-Yunan Savaşı’nda (1897) büyük yararlılıklar gösteren Haydar Paşa’dan almıştır.

Eğitim-öğretime açıldığında içinde “İstanbul Muallim Mektebi” ile “uygulama” bölümü de bulunduran okul 1936-1937 öğretim yılında bu okulların Çamlıca’ya taşınmasıyla bağımsız lise durumuna getirilmiştir. İlk açıldığında 1048 öğrencisi olan, kısa zamanda gelişerek çevrenin ‘yatılı ve gündüzlü’ ortaöğretim gereksinimini karşılayacak duruma getirilmiştir. O zamanlar okul, çok sayıda dersliğinin yanında 35 kurnalı hamamı, mescidi, reviri, yemekhanesi, 5 mutfağı, terzihanesi, demirhanesi, marazgozhanesi ve lojmanlarıyla küçük bir kasaba görünümündedir.

Haydarpaşa Lisesi, o yıllarda bu farklı birimleri bünyesinde bulundurduğu gibi, farklı öğrencilere de eğitim hizmeti sunmuştur. Lisenin bu özelliği, kayıt sırasında öğrencilere verilen okul numaralarından da açıkça anlaşılmaktaydı. Tek numaralar, yatılı öğrencileri; sonu 3 rakamıyla biten numaralar, parasız yatılı olanları; çift numaralar ise, gündüzlü öğrencileri göstermekteydi.

1948-49 Öğretim Yılı’na gelinceye kadar, Haydarpapşa Lisesi bir erkek lisesi durumunda olmuştur. Bu öğretim yılından itibaren, okulumuza kız öğrenciler de alınmıştır. Ancak bu uygulamaya 1958-59 yılında son verilmiştir. 1980-81 Öğretim yılında, yeniden karma eğitime başlanmıştır.

1979-1980 öğretim yılında yatılı bölümün kapatılmasıyla bina sorunu ortaya çıkmıştır. Çünkü, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin taşınması, okulun kullanım alanını daraltmıştır. Bu nedenle eğitim zorlaşmıştır. Kayıtların kısmen dondurulması gündeme gelmiştir. Haydarpaşa Lisesi, bu tarihi yuvasından, 1984 yılının temmuz ayında çıkartılmıştır. Binada halen Marmara Üniversitesi öğretimini devam ettirmektedir.1990 yılına kadar Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nin yeni yapılan ek binasında eğitim-öğretimini sürdürmüştür. 1990 yılının ara tatilinden yararlanılarak Altunizade’deki yeni yapılan binaya taşınılmıştır. Böylece daha sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamı elde edilmiştir.

1992-93 Öğretim yılında okulumuz önemli gelişmelerden birini daha yaşamıştır. Bu yıl Haydarpaşa Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise yani Süper Lise konumuna getirilmiştir. 1995-96 yılında verdiği mezunlarla üniversite kazandırma başarısını 3 kat arttırarak %66 düzeyine getirmiştir. Daha sonra 1998-99 öğretim yılında Anadolu Lisesi konumuna getirilmiştir.

Haydarpaşa Lisesi, ülkemize yalnızca sanatçı, politikacı, bilim adamı, sporcu yetiştirmekle kalmamış çevrede birçok kültürel etkinliklere de damgasını vurmuştur.

Okulumuz Üsküdar İlçesi’nde yer almakta olup Altunizade, Koşuyolu, Acıbadem ve Çamlıca’nın kesiştiği noktadadır ve Padişah II. Abdülaziz Av Köşkü’nün komşusudur.

ÜNLÜ MEZUNLARI
Bülent ULUSU  Deniz K.Eski Komutanı-Eski Başbakan  
Ercüment KONUKHAN Prof.-Parlementer
Nimet ÖZTAŞ Prof.-Eski Bakan
Haluk BAYÜLGEN Eski Bakan  
Kemal DEMİR Eski Bakan
Orhan APAYDIN Avukat-Eski Parlementer
İsmail HAKKI BİRLER Eski Parlementer
Lütfü TOKOĞLU Eski Parlementer
Orhan BİRGİT Eski Parlementer
Fikret GÜRDEĞER Eski Parlementer
Erhan IŞIL Eski Parlementer
Selahattin CİZRELİOĞLU Eski Parlementer
Sedak AKAY Eski Parlementer
Memduh  YAŞA Prof. Dr. Eski Parlementer
Vefa TANIR Meclis Başkan Vekili
Mehmet ALİ YILMAZ Parlementer
Seyfi OKTAY Parlementer
İbrahim YAZAR DEDELEK Parlementer
Ali ESER  Parlementer  
Şevket KAZAN Parlementer
Bahattin ELÇİ Parlementer
Av. Selami Öztürk Kadıköy Belediye Başkanı ve Haydarpaşa Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı
Emin SAVCI Prof. Dr.
Cevat  GERAY Prof. Dr.
Necdet GÖYÜNÇ Prof. Dr.
Kemal TORUN Prof. Dr.
Şener AKYOL Prof. Dr.
Nafi ORUNÇ Prof. Dr.
Nusret EKİN Prof. Dr.
İlhan KAYAN Prof. Dr.
Haşmet BAŞAR Prof. Dr.
Münir KUTLUATA Prof. Dr.


Mustafa Can Karakus
13 yıl önce - Cmt 16 Eyl 2006, 12:51

DAVUTPAŞA LİSESİ

1485 yılında II.Bayezit'in Sadrazamı olan Davut Paşa tarafından Sübyan Mektebi (İlkokul) olarak kurulmuştur. İstanbul'un ilk Türk okuludur. Fatih Döneminde Anadolu Beylerbeyi olarak Fetihte büyük yararları olan bu Paşa'ya Padişah büyük ayrıcalıklar vermiş, Aksaray Meydanından bugünkü Davutpaşa Kışlasının bulunduğu yere kadar olan alanı Paşa'ya bırakmıştır. Davutpaşa'nın Vakfı olan bu alan üzerinde adını taşıyan pek çok eser bulunmaktadır. Rumeli Beylerbeyi olarak 1478'de Rumeli'ye atanan Davut Paşa burada da pek çok eser inşa ettirmiştir

Okul, yıllar içinde Osmanlı Eğitim sistemindeki değişim ve gelişmelere paralel olarak değişik kademelerde hizmet vermiş, 1847 yılında açılan ilk Rüşdiye Mektebi yine Davutpaşa olmuştur. Dönemin Maarif Nazırı (Eğitim Bakanı) Kemal Efendi de bu okulda öğretmenlik yapmıştır.1894 büyük İstanbul depreminde bugün sokak tarafına bakan duvarı hariç yıkılmış, yeniden üç katlı yapı olarak inşa edilerek eğitime devam etmiştir. 1913 yılında Sultani olmuştur.

Cumhuriyet döneminde önceleri Erkek Orta Okulu, 1955'ten itibaren karma Ortaokul ve en sonunda 1969 yılında Lise olarak nice öğrenciler yetiştirmiştir. Bunların arasında, Aziz Nesin, Oğuz Aral, Fatma Girik, Ayşegül Aldinç, Perran Kutman, Aydın Boysan, Doğan Hızlan, Asaf Koçak ve Murathan Mungan sayılabilir.


Mustafa Can Karakus
13 yıl önce - Cmt 16 Eyl 2006, 23:10

BEYOĞLU ANADOLU LİSESİ

Okul ilk defa 1849 yılında Beyoğlu Bursa Sokağı'nda , İngiltere sefiri Viscant Stradford de Redcliffe'in eşi Lady Redcliffe tarafından açılmıştır.
         
Sultan Mecid bu girişimi takdirle karşılayarak Lady Redcliffe'e 1858 yılında bugünkü binayı hediye etmiştir. Türk-Rus Savaşı'nın başlaması üzerine altı yıl kapalı kalmış. Sultan Mecid binayı İngiliz Sefaretine devretmiştir. 1881 yılında yeniden öğretime başlamıştır.
         
1. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine ikinci kez kapanan okul, 1920 yılında tekrar öğretime açılmıştır.
Okulun kuruluşundan beri English High School olan adı 1.10.1979 yılında devletleştirilip "İngiliz Kız Ortaokulu" olarak değiştirilmiş, 1980 yılında lise kısmı açılarak adı Beyoğlu Anadolu Lisesi'ne dönüştürülmüştür.


Mustafa Can Karakus
13 yıl önce - Cmt 16 Eyl 2006, 23:16

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ

Kadıköy Anadolu Lisesi Maarif Koleji olarak eğitim ve öğretime başlayan ülkemizin altı okulundan biridir. Kadıköy Maarif Koleji olarak 1955-1956 öğretim yılında, şimdiki yerinde eğitime başlamıştır.

Kapusen tarikatı tarafından yapılan bir manastıra ait olan okulumuzun bulunduğu arazide, rahibeler tarafından 1. Dünya Savaşı sırasında kimsesiz çocuklar için okul açılmıştır. Okul, İstanbul' un işgali sırasında Fransız Kuvvetleri tarafından kapatılarak Karmelit Rahibeleri' ne verilmiştir. 1968-1969 yılında pansiyon binası, 1975-1976 yılında ise lise binası yapılmıştır. Dört hazırlık sınıfı ile eğitime başlayan Kolej, 1961-1962 ders yılında ilk mezunlarını vermiştir.

Dünya ile ilişkilerini kesmiş olan Karmelit rahibeleri' ne zamanın Milli Eğitim Müdürü Hayrullah Örs tarafından maddi destek sağlanarak arazi ve binalar boşaltılmış, Ankara ve İstanbul Yapı ve Sanat Enstitüleri tarafından restorasyonu yapılmıştır.
1968-1969 yılında pansiyon binası, 1975-1976 yılında ise lise binası yapılmıştır. Dört hazırlık sınıfı ile eğitime başlayan Kolej, 1961-1962 ders yılında ilk mezunlarını vermiştir.
1968-1969 öğretim yılına kadar yabancı uyruklu öğretmenlerle eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren okulumuzda 1969-1970 öğretim yılından itibaren yurtdışında öğretimini tamamlamış Türk öğretmenler göreve başlamıştır.
1991-1992 öğretim yılında hazırlık sınıfı iki yıla çıkarılmıştır.
2003-2004 öretim yılından itibaren 1 yıl hazırlık, dört yıl lise olmak üzere eğitim-öğretimine devam etmektedir.
Kadıköy Anadolu Lisesi 2004-2005 öğretim yılında 42. dönem mezunlarını vermiştir.
Kadıköy Anadolu Lisesi 2004-2005 öğretim yılında 42. dönem, 50. yıl mezunlarını vermiştir.
Okulumuzda orta öğretim kurumlarının yeniden yapılandırıldığı 2005-2006 eğitim öğretim yılında da bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı, 4 yıl lise olarak faaliyetini sürdüren tek eğitim kurumu olma özelliğini muhafaza etmektedir.

               


Mustafa Can Karakus
13 yıl önce - Cmt 16 Eyl 2006, 23:22

DARÜŞAFAKA

1863  
30 Mart 1863 tarihli Padişah fermanı ile “aceze-yi eytam ve etfal-i müslimenin talim ve terbiyeleri için” Cemiyet-i Tedrisiye- i İslamiye (İslam Okutma Kurumu) adlı bir cemiyet kuruldu. Cemiyetin kurucuları; Maliye Nazırı Yusuf Ziya Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Vidinli Tevfik Paşa, Hariciye Nazırı Sakızlı Esat Paşa ve Trabzonlu Ali Naki Efendi’dir.  
Cemiyetin ilk çabası Kapalı Çarşı’daki esnaf çıraklarına boş vakitlerinde okuma,yazma ve sosyal bilgiler öğretmekti. Bu amaçla Beyazıt’ta Simkeşhane’deki Valide Mektebi (Ümmet-ül Hatun Mektebi) onarılarak öğretime açıldı (1865). Okul esnaf çırakları ile devlet dairelerinde çalışan memur ve katipler arasında ilgi uyandırdı. Öğrenci sayısının çoğalması üzerine Aksaray’da Çakırağa Camii karşısındaki Ebubekir Paşa Mektebi de öğrenime açıldı ve 1873’te Darüşşafaka’nın öğretime başlamasına dek Cevdet Efendi’nin yönetiminde hizmet gördü. 1873’te Maarif Nazırı (Bakanı) Münif Paşa’nın emri ile Valide Mektebi’ndeki öğretime son verildi.  

1873  
Cemiyet kurucuları yetenekli ve yoksul kız ve erkek İslam çocuklarına daha yüksek düzeyde eğitim ve öğretim olanakları sağlayabilmek için çalışıyorlardı. O sırnee Militaire de la Fleche adlı okulun planlarını, programını, ders kitaplarını hatta öğrenci elbiselerini biada Paris elçiliğinden İstanbul’a dönen Sakızlı Esat Paşa, Paris yakınlarındaki Prytale birlikte  
getirmiştir. Bunlar cemiyet üyelerince benimsenerek Darüşşafakat-ül İslamiye kuruldu.
Yeni okulun binasının da Yavuz Selim ile Fatih Camileri arasında yapılması kararlaştırıldı. Fatih semtinde bulunan arsa devrin Padişahının bağışlarıyla satın alınmış, okul binasının projesi Dolmabahçe Sarayı’nın mimarı Balyan Efendi tarafından hazırlanmıştı.

Okul binasının yapımı, 14 Ağustos 1868’de başladı, 17 Haziran 1873’te bitirildi. Okulun adı 3 Ocak 1873’te Darüşşafaka olarak değiştirildi. 28 Haziran 1873’te derslere başlandı. İlk mezunlarını 1881 yılında verdi.

1903  
Okulun giderek mali olanaksızlıklar nedeniyle kötülemesi ve geleneksel disiplin anlayışına tepki gösteren Darüşşafaka öğrencileri okul müdürü Hüseyin Paşa’yı şikayet amacıyla Babıali’ye yürüdüler ve bunda bir başkaldırı gören II. Abdülhamid Darüşşafaka’yı Maarif Nezaretine bağladı.  

1908  
“Hürriyet”in ilanından kısa bir süre sonra toplanan bir grup Darüşşafaka mezunu 8 Ağustos 1908’de Darüşşafaka Mezunin Cemiyeti (Darüşşafakalılar Derneği) adıyla bir dernek kurdular. Darüşşafaka mezunları daha sonra Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’nin yeniden kuruluşuna öncülük ettiler ve daha sonra da Okulun yönetimini Maarif Nezaretinden geri aldılar.  

1914  
Darüşşafaka Terbiye Bedeniye Kulübü (Darüşşafaka Spor Kulübü Derneği) kuruldu.  

1935  
26 Nisan 1935’te Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiyenin adı Türk Okutma Kurumu olarak değiştirildi.  

1953  
3 Ocak 1953’te Türk Okutma Kurumu adı Darüşşafaka Cemiyeti olarak değiştirildi.  

1955  
1955-1956 öğretim yılı, Özel Darüşşafaka Lisesi tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu öğretim yılında Darüşşafaka Lisesi’nde yabancı dille öğretim başlamıştır. Orta ve lise sınıflarında Fen ve Matematik dersleri İngilizce olarak okutulmaya başlanmıştır.  

1964  
1964-1977 arasında okula sadece yetenekli yetimler değil, analı-babalı yoksul çocuklar da (%50 oranında) alınmış, ancak bu uygulama 1977-78 öğrenim döneminde kaldırılmıştır.  

1971  
1971-1972 öğretim yılından itibaren de okula kız öğrenciler alınmaya başlanarak, tarihi binanın yapısında somutlaşan ancak o günün koşullarında uygulanamayan, hem erkek, hem de kız öğrencilerin yatılı eğitim görmesi esasına göre karma eğitim sistemine geçilmiştir.

1993  
Darüşşafaka Lisesinde 1993-94 öğrenim yılı Maslak’taki yeni kampüste başladı. Değil lise düzeyinde yüksek okul düzeyinde bile bir örneği bulunmayan yeni kampüs, eski binanın satışıyla birarada yeni bir dönemin başlangıcı oldu.
Ayrıca Darüşşafaka Çetin Berkmen Sosyal Tesisleri örnek spor kompleksiyle Darüşşafaka Spor Kulübünün eski başarılı günlerine dönüşünün yolunu açtı.

1998  
Bağış potansiyelini arttırmak ve mali olanakları yüksek insanlarımıza bağışları karşılığında kaliteli bir yaşam ve huzurlu bir birliktelik sağlamak amacıyla Darüşşafaka Yakacık Sitesi hizmete açıldı.

2002
Darüşşafaka’nın öyküsü bitmedi, devam ediyor, edecek.

Darüşşafaka, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne bir hayır kurumu tarafından açılan ilk özel okul olarak miras kalmıştır.

Darüşşafaka, Yoksul ve yetenekli Türk ve İslam çocuklarına öğretim olanakları sağlaması bakımından İlk Halk Okuludur.

Darüşşafaka, tarihi “Eski Bina”nın projesinin esasını oluşturan hem erkek hem de kız öğrencilerin yatılı eğitim görmesine dayanan karma eğitim anlayışıyla bir öncüdür.

Darüşşafaka’nın bütün tarihi boyunca, öğrencilerin giyim, barınma, yemek ve kitap masrafları, sağlık hizmetleri dahil tüm ihtiyaçları Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılanır. Ayrıca okulumuzdaki her öğrenciye her ay belirli miktarda cep harçlığı verilmektedir.

Öğrencilerin sağlık kontrolleri okul revirinde ve ilgili sağlık kurumlarında yapılmaktadır. Okul bünyesinde; dahiliye, diş, kulak-burun-boğaz, cilt doktorları olmak üzere dört uzman doktor ve üç hemşire görev yapmaktadır. Ayrıca bir göz hastalıkları uzmanı da mevcuttur.

Okulumuzda, öğrencilerimize iyi bir öğrenim vermenin yanı sıra onları hayata hazırlamak ve kültürel yönden zengin kılmak bakımından sosyal etkinliklere de önem verilmektedir. Bu nedenle tiyatro, müze, inceleme, kitap fuarı, piknik gezileri yapılmaktadır.

Rehberlik servisimiz beş danışman öğretmenle grup çalışmaları, bireysel görüşmeler yaparak öğrencilerimizin her türlü sorunlarıyla ilgilenmekte, Ergenlik Dönemi Psikolojik Sosyal Gelişim, Duyguların İfadesi gibi seminerler, paneller konferanslar düzenleyerek öğrencilere bir çok konuda yardımcı olmaktadır.

Okulumuzda sportif faaliyetler yaygın şekilde sürdürülmektedir. 150 okul, 200 kulüp lisanslı öğrencimiz vardır. Yedi dalda (voleybol, basketbol, futbol, eskrim, hentbol, atletizm, izcilik çalışmaları yapılmakta, modern spor salonlarımızda geleceğin bir çok başarılı sporcusu yetiştirilmektedir.

Öğrencilerin laboratuarlarda tek tek deney yapabilmeleri için çeşitli olanaklar sağlanmıştır. Böylece öğrenciler, kişisel çalışmalarının sonuçlarını kendileri bulmakta ve izlemektedirler.

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra da okulla ilişiği kesilmemekte, Üniversiteyi kazanan her öğrenciye okulu bitirene kadar burs verilmektedir. Kazanamayan öğrencilere ise iş imkanı sağlanmaktadır.

Darüşşafaka da görgü, kültür ve sağlam karakterin yanında başarı esastır. Her yıl Üniversite sınavındaki başarı oranımız artmaktadır.

Darüşşafaka’da halen 181 kız 401 erkek olmak üzere toplam 582 öğrenci eğitim görmekte ve yüksek tahsillerine devam eden öğrencilere de burs ve diğer yardımlarla destek sağlanmaktadır. Bu yolla Başbakanlık ve Bakanlık müsteşarlarından diğer üst düzey bürokratlara, uluslararası ödül kazanmış bilim adamı ve sanatçılardan yüzlerce doktor, hukukçu, mimar ve mühendise, iktisatçı ve özel sektör müteşebbislerine hayat vererek onları yaşatan kutsal bir yuva olmuştur.

Darüşşafaka ailesi başta Darüşşafaka Cemiyeti ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları olmak üzere Darüşşafakalılar Derneği ve Darüşşafaka Spor Kulübü Derneği'nden oluşmaktadır. Bu dört unsura şimdi Yakacık Bağışçılar Sitesi de katılmıştır. Bu kuruluşlar arasında sıkı bir bağ mevcuttur ve tümünün amacı Darüşşafaka’nın adını her alanda yüceltmeye çalışmaktır.

Bu aile, çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle Darüşşafakalılık Ruhu'nu genç nesillere aktarmaya uğraşmaktadır.

MEZUN ÜNLÜLER

1. Ahmed Rasim
2. Ali Kami Akyüz
3. Adnan Sokullu
4. Ahmed Avni Konuk
5. Aziz Nesin
6. Berna Moran
7. Ferit Bey
8. İhsan Devrim
9. İsmail Safa
10.Kasımpaşalı Hilmi
11.Kazım Uz
12.Mahmut Cuda
13.Muhittin Sebati
14.Murat Alyüz
15.Rıdvan Cebiroğlu
16.Salih Zeki Bey
17.Salih Molla Aşki
18.Selçuk Mercan
19.Tekin Aral
20.Tolga Aşkıner
21.Turgut Yasalar
22.Vasfi Mahir Kocatürk
23.Vasıf Küçükoruç
24.Yalçın Granit
25.Yavuz Boraysayfa 1
ANA SAYFA -> İSTANBUL - Haberler ve Sohbet