Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Atilla DÜNDAR
12 yıl önce - Cmt 12 Ağu 2006, 23:55
Ankara Kronolojisi ve Ankara'nın Tarihçesi


( Kaynak ) www.ankarakalesi.com

Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti Ankara'ya geçmişten günümüze bakış.

Türkiye Cumhuriyet'inin başkenti olan Ankara kenti topraklarına, çok eski tarihlerde yerleşilmiştir. Bunda en büyük etken, bu topografya koşullarının ve Anadolu yolları üstündeki konumunun, merkez rolü oynayabilecek bir kentin kurulmasına elverişli olmasıdır.

ANKARA KRONOLOJİSİ  

İ.Ö. VIII-VII.yy Frigler
İ.Ö.VII-547 Lidyalılar
İ.Ö.547-331 Persler
İ.Ö.331-278 Helenistik dönem
İ.Ö.278-189 Galatlar
İ.Ö.189-İ.S.395 Romalılar
395-1073 Bizans Dönemi
1073 Selçuklular'ın Ankara'yı ele geçirmesi
1101 Haçlı orduları'nın Ankara'ya girişi
1127 Danişmendoğullarının kenti Selçukluların elinden alması
1143 Kentin üçüncü kez Selçukluların eline geçmesi
1202 Muhiddin Mesud'un egemenlik kurması
1204 Rükneddin Süleyman'ın kenti ele geçirmesi
1304 Kentin İlhanlıların eline geçmesi
1344 Ahi yönetiminin kurulması
1354 Süleyman Paşa'nın kenti Osmanlı topraklarına katması
1362 Ankara'nın sınırlı bağımsızlığının sona ermesi
1402 Ankara Savaşı
1413 Ankara'nın Anadolu Eyaleti'nin bir sancağı olması
1595 Ankara Celali İsyanlar'ndan etkilenmeye başlaması
1832 Mehmed Ali Paşa'nın Ankara'ya işgali
1864 Ankara'nın vilayet merkezi olması
1873 Kıtlık
1892 Demiryolunun Ankara'ya ulaşması
1919 Mondoros Mütarekesi sonrası Fransız ve İngiliz işgal kuvvetlerine bağlı bir müfrezenin Ankara'ya gelmesi
27 Aralık 1919 Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Ankara'ya gelişi
6 Nisan 1920 Anadolu Ajansı'nın kurulması
23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi'nin açılması
7 Ekim 1920 Resmi Gazete'nin (Ceride-i Resmiye) yayına başlaması
20 Ocak 1921 İlk Anayasa'nın (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) Meclis'te kabulü
12 Mart 1921 İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi
31 Temmuz 1922 İstiklal Mahkemelerinin kurulması
1 Kasım 1922 Hilafet ve Saltanatın birbirinden ayrılarak saltanatın kaldırılması
13 Ekim 1923 Ankara'nın başkent olması
29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilan edilmesi, Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi
16 Şubat 1924 Hilafetin kaldırılması
20 Nisan 1924 1924 Anayasa'nın kabülü
26 Ağustos 1924 İş Bankası'nın kurulması
16 Şubat 1925 Tayyare Cemiyeti'nin (THK) kurulması
5 Mayıs 1925 Atatürk Orman Çiftliği'nin kurulmaya başlanması
1 Eylül 1925 I.Tıp Kongresi'nin toplanması
19 Ekim 1925 Ankara Tıp Fakültesi'nin açılması
5 Kasım 1925 Ankara Hukuk Mektebi'nin (1931'de fakülte oluyor) açılması
11 Eylül 1926 Ankara otomatik telefon santralının açılması
24 Kasım 1927 Ulus Meydanı'ndaki Zafer Anıtı'nın açılması
18 Temmuz 1930 Etnografya Müzesi'nin açılması
10 Nisan 1931Türk Ocakları'nın kapatılması
12 Nisan 1931 Türk Tarih Tetkik Cemiyeti'nin kurulması
3 Ekim 1931 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açılması
19 Şubat 1932 Halkevi'nin açılması
2 Temmuz 1932 I.Türk Tarih Kongresi'nin toplanması
12 Temmuz 1932 Türk Dil Tetkik Cemiyeti'nin kurulması
30 Ekim 1933 Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün açılması
4 Mart 1934 Ankara Radyosu'nun yayına başlaması
1 Kasım 1934 Güvenlik Anıtı'nın açılması
25 Mayıs 1935 I.Türk Basın Kongresi'nin toplanması
23 Ekim 1935 Etibank'ın açılması
24 Ekim 1935 I.Belediyeler Kongresi'nin toplanması
9 Ocak 1936 Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin açılması
3 Kasım 1936 Çubuk barajı'nın açılması
15 Aralık 1936 Ankara Stadyumu'nun hizmete girmesi
29 Ekim 1937 Ankara Garı'nın açılması
20 Kasım 1938 Atatürk'ün naaşının Ankara'ya getirilmesi
21 Kasım 1938 Atatürk'ün naaşının Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konması
19 Mayıs 1943 Gençlik Parkı'nın açılması
9 Ekim 1944 Anıtkabir'in temelinin atılması
7 Ocak 1946 Demokrat Parti'nin kurulması
15 Ağustos 1948 Milli Kütüphane'nin açılması
30 Ekim 1951 Arkeoloji Müzesi Hitit Eserleri Salonu'nun açılması
10 Kasım 1953 Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e konması
27 Mayıs 1960 Ordunun yönetime el koyması
9 Temmuz 1961 1961 Anayasasının halk oylaması sonucunda kabulü
12 Mart 1971 Ordunun yönetime el koyması
12 Eylül 1980 Ordunun yönetime el koyması
1983 Ankara'nın Metropol Şehir olması
1987 Kocatepe Camii'nin açılması
16 Eylül 1988 Doğalgazın Ankara'da kullanılmaya başlaması
16 Şubat 1989 Buz Pateni Sarayı'nın açılışı
Kasım 1989 Atakule açılışı
27 Aralık 1992 Altınpark açılışı
10 Eylül 1994 Aşti'nin açılışı
30 Ağustos 1996 Ankaray'ın faaliyete geçişi
13 Eylül 1996 Dikmen Vadisi açılışı
27 Eylül 1997 Tatlar Atıksu Arıtma Tesisleri'nin faaliyete geçişi
28 Aralık 1997 Ankara Metrosu'nun hizmete girmesi
29 Ekim 1998 Aski Kapalı Spor Salonu'nun açılışı
5 Temmuz 2003 Göksu Parkı'nın açılışı
30 Ağustos 2003 Harikalar Diyar'nın açılması


Atilla DÜNDAR
12 yıl önce - Pzr 13 Ağu 2006, 00:03

TARİHİ VE COĞRAFİ DURUMU ( Kaynak ) http://rehber.be/ankara1.php?id=2

TARİHİ DURUMU

Ankara’nın kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte yapılan araştırmalar, bölgedeki yerleşmelerin insanlık tarihi kadar eski olduğunu ortaya koymaktadır. Belgelere dayanmamakla birlikte ilk adının Galatlar tarafından 'Ankyra (Ancyra)' olarak verildiği ve zamanımıza kadar 'Angora', 'Engürü' ve 'Ankara' şeklinde değişime uğradığı tahmin edilmektedir.

Tarihi, Hitit devrine kadar takip edilebilen Ankara; daha sonra sırasıyla Frigyalılar, Kimmerler, Persler, Lidyalılar, Makedonyalılar, Galatlar, Romalılar ve Selçuklular'ın hakimiyetinde kalmıştır. 1354 yılında Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa tarafından Osmanlı topraklarına katılan Ankara; 1902 yılında 5 sancak, 21 kazayı kapsamakta iken 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile sancaklar kaldırılmış, Ankara'ya bağlı olan Kayseri, Yozgat, Kırşehir ve Çorum Sancaklarına da 'İl' statüsü verilmiştir.

Temsil Kurulu’nun çalışmalarını yürütmek için karargâh olarak seçtiği Ankara'da 27 Aralık 1919’da büyük bir coşkuyla karşılanan Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini de burada atmıştır. 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM Hükümetinin idare merkezi ilan edilen Ankara, 13 Ekim 1923'de çıkarılan bir kanunla da Türkiye'nin Başkenti olmuştur.

Başkent olduktan sonra hızlı bir şekilde sosyal, ekonomik, siyasal, askeri ve kültürel gelişime sahne olan Ankara; bugün, tüm sektörler itibarıyla kalkınmış, ülkemizin ikinci büyük metropolü haline gelmiştir.

COĞRAFİ DURUMU

İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısında, 39o 57' kuzey enlemi ve 32o 53' doğu boylamı arasında bulunan Ankara'nın doğusunda Kırşehir ve Kırıkkale, batısında Bilecik-Eskişehir, kuzeyinde Çankırı, kuzeybatısında Bolu, güneyinde Konya ve Aksaray illeri yer almaktadır. Göller dışında 24.521 km²’lik yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümü içerisinde % 3,19’luk bir paya sahiptir. Rakımı, ortalama 830-890 metre dolayındadır.


galpay

12 yıl önce - Cmt 19 Ağu 2006, 07:23
Ankara Tarihi - Lydialılar Dönemi


Ankara'da Lydia Krallığı (MÖ 676/546) Dönemi

Lydia Krallığı Sardes başkent olmak üzere Batı/Orta Anadolu’da hüküm sürer.
MÖ VII. yy Lydialılar krallık sınırlarını Kızılırmak’a kadar genişleterek, Frig Krallığı’nı egemenlik altına alırlar.
MÖ VII yy Lydialılar ilk madeni parayı basarak tarihteki yerini alır.

MÖ 631/619 Lydia Kralı Sadyattes
MÖ 619/560 Lydia Kralı Alyattes II
MÖ 584 Lydia kralı Alyattes II; Med kralı Kyaksaras ile yaptığı savaşta ordusunu Ankara üzerinden gönderdi
MÖ 574 Persler Ankara da


MÖ 547 Pers kralı Cyrus II  (550/529) Lydia Kralı Croesus (560/546)’u yendi
MÖ 547 Persler Ankara da

Lydia hakimiyeti Persler tarafından yıkılır ve Anadolu ondan sonra MÖ 334 senesine kadar Pers egemenliği altında kalır.En son galpay tarafından Cmt 19 Ağu 2006, 07:32 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


galpay

12 yıl önce - Cmt 19 Ağu 2006, 07:29
Ankara Tarihi - Frigyalılar Dönemi


Ankara'da Frigyalılar Dönemi

ANKARA'da izlerini bulabilmek için Phryg (Frigler) (1200-676) tarihine bir göz atalım...
Geçici Kronolojik Dizin yapalım...

MÖ 1200’lerde Trakya ve Boğazlar üzerinden Anadolu’ya gelen Deniz Kavimleri Göçleri köklü değişikliklere neden oldu. Balkan kökenli Frigler ilk yıllarda Trakya ve Güney Marmara Bölgesi’nde geçici yerleşim merkezleri kurduktan sonra Batı Anadolu’nun iç kesimlerine de yayıldılar.
Anadolu’nun büyük bir bölümüne egemen olan Hitit İmparatorluğu’na son verdiler.

MÖ 1163/1150 Muşkiler batı Anadolu’dan orta ve güneydoğu Anadolu’ya göçen akıncılardır. Önceleri Elazığ yöresine yerleşmişlerdi. Muşkiler MÖ XII. yy itibaren Asur belgelerinde yer almışlardı. MÖ 1115 Asur Kralı I. Tiglat Muşkileri yener

MÖ XI. yy Frigler Sakarya nehri boyunu yurt edindiler

MÖ 1000/500 Anadolu, çeşitli bölgelerde kurulan Geç-Hitit, Urartu ve Frig krallıkları idaresi altında kalır.

MÖ IX. yy da Frigler Orta Anadolu’ya tamamen yerleştiler

MÖ VIII. yy Frigler – Midas – Ankyra
Friglerin Anadolu topraklarında ilk siyasal birliği kurmaları MÖ 750 yıllarına rastlar.


Hint-Avrupa kökenli oldukları halde kısa bir sürede Anadolulaşmışlar, ve bir yandan Hellen öbür yandan Geç Hitit etkileri altında kalmış olmakla birlikte özgün ve Anadolulu bir kültür oluşturmuşlardır

MÖ 725/676 Frig Kralı Midas döneminde bütün Orta ve Güneydoğu Anadolu’ya egemen, güçlü bir krallık düzeyine ulaşmışlardır.

Aynı tarihlerde, Dor göçlerinden nasibini alan Helen halkı ise, adalar üzerinden Anadolu’ya geçerek yerli halkla kaynaşır ve İon Uygarlığı’nın temelini atar. Böylece, İonia'da ilk koloni yerleşimleri kurulur.

MÖ VII. yy itibaren Friglerin Helen halkları ile olan ilişkileri başlamıştır
MÖ 700-300 tarihleri arasında, güneybatı Anadolu’da Karia ve Lykia uygarlıkları vardır.
MÖ 700 yıllarına doğru, Kafkaslar üzerinden Doğu Anadolu’ya giren Kimmerler, önce bölgedeki Urartular’ı güçsüzleştirdikten sonra Kızılırmak’a kadar uzanırlar.

MÖ 676 Frig-Kimmer savaşı sonunda Phrygia (Frigya) tamamen tahrip olur.
Frigler Kimmerler tarafından yok edildi.
Kral Midas ise öküz kanı içerek yaşamına son verir (MÖ 676).
.


galpay

12 yıl önce - Cmt 19 Ağu 2006, 07:49
Ankara Tarihi - Frigyalılar Dönemi


Ankara'da Frigyalılar Dönemi

Frigyalılar devrinde; Ankara'nın meskun olduğu bilinmekte...
Ankara ili sınırları içinde yapılan çeşitli kazılarda Frigyalıların eserlerine rastlanmış...
Frigyalılar'ın Başşehri olan "GORDİON" Polatlı İlçesi yakınlarında...

Frigyalılar neler yapmışlar? Nasıl yaşamışlar?
Nereden gelmişler? Nereye gitmişler?
Ne gibi eserler bırakmışlar?

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?p=102658#102658

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?p=137123#137123
.galpay

12 yıl önce - Cmt 19 Ağu 2006, 08:26
Ankara Tarihi - Persler Dönemi (MÖ 546/334)


Ankara'da Persler (MÖ. 546/334) Dönemi

MÖ 546 da Lidya Krallığı’nın Perslerin eline geçmesinden sonra Gordion da Perslerin yönetimine girmiş ve Kral Yolu üzerindeki önemini korumuş.
MÖ 545 Pteriada Savaşı
MÖ 539 Pers kralı Cyrus II (550/529) büyük bir törenle Babil’e girdi
MÖ 529 Pers kralı Cyrus II (550/529) Sakalar ile yaptığı savaşta öldü
MÖ 529/521 Cyrus II oğlu Pers Kralı Cambyses II (529/521)
Persler Mısır’ı ele geçirdiler
MÖ 521/521 Cambyses II kardeşi Pers Kralı Smerdis
MÖ 521/485 Smerdis’in kayın biraderi ve Arsamas’ın torunu Pers Kralı Darius I (521/486)
Perslerin Grek istilası Marathon Savaşı ile neticesiz kaldı
Persler en geniş sınırlara ulaştılar. Indus Nehrinden Trakya’ya kadar
kral yolu büyük önem kazandı ve son şeklini aldı

MÖ 485/465 Darius I oğlu Pers Kralı Xerxes I
Perslerin Grek istilası yine neticesiz kaldı. Grek toprakları ele geçirilemedi.
MÖ 464/424 Xerxes I oğlu Pers Kralı Artaxerxes I
MÖ 424/423 Artaxerxes I oğlu Pers Kralı Xerxes II
MÖ 424/423 Xerxes II üvey kardeşi Pers Kralı Sogdianus
MÖ 424/404 Sogdianus üvey kardeşi Pers Kralı Darius II
MÖ 408 Daskyleion satrabı Pharnabazos Gordion’dan geçmiş,
MÖ 404/358 Darius II oğlu Pers Kralı Artaxerxes II

MÖ 395 Sparta Kralı II. Agesiloas Perslere karşı yaptığı saldırıda kenti kuşatmış ancak ele geçirememiş.

Ankara'da Cappadocia Satraplığı Dönemi (MÖ. 380-334)

MÖ 380/331 Persler hakimiyetinde Cappadocia Satraplığı
MÖ 380/362 Cappadocia Satrapı Datames c.380-362 BC
MÖ 362/350 Cappadocia Satrapı Ariaramnes I 362-350 BC
MÖ 358/338 Artaxerxes II oğlu Pers Kralı Artaxerxes III
MÖ 350/331 Cappadocia Satrapı Ariarathes I 350-331 BC
MÖ 338/336 Artaxerxes III oğlu Pers Kralı Arses
MÖ 336/330 Darius II torunu Pers Kralı Darius III Codomannus

MÖ 334 Ankara Makedonyalılar'ın hakimiyeti altına girer.
.


A. ŞAFAK TOMRUK
12 yıl önce - Pzr 20 Ağu 2006, 08:27
Ankara' yı Taçlandıranlar (Clemens Holzmeister)


Ankara ikinci dünya savaşı günlerinde Avrupayı Hitler rejiminin baskı ve korkusunun sardığı yıllarda, Türkiye Nazizmin zulmünden kaçan yaklaşık 800 Avrupalı sanatçı ve bilimadamına Atatürk’ün isteği doğrultusunda kucak açtı. Bu değerli sanatçı ve bilim adamlarından bir taneside Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında eserleri ile Ankara’yı taçlandıran Avusturya’lı mimar, eğitimci ve ressam Clemens Holzmeister’dı. Şimdi bu değerli sanatçı ve bilimadamının ülkemiz ve Ankara' mız için neler yaptığını beraber okuyalım.

Konunun linki:http://www.inankara.org/ank_dos/ankarayi_taclandiranlar.html

Alıntı:
 Güven Anıtı

  Kentli olmak, yaşadığı kente karşı bir sorumluluk duymaktır. Kentini üretenlere, taş taş üstüne koyanlara, saygı duymak, dünün bugünün farkındalığı içinde kentinin geleceğine her platformda sahip çıkmaktır kentli olmak.
Ankara’lı olmak demek; Ankara’da solumak, Ankara’da beslenmek demek değildir yalnızca. Ankara’nın bugünlere kimlerin emekleri ile geldiğini , Ankara’yı Ankara yapan eserlere hangi sanatçıların, bilim adamlarının imza attığını bilmek ve bu bilgilerin farkındalığı ve sorumluluğu içinde yaşamaktır; Ankara’lı olmak.
Bu nedenke yukarıdaki başlık altında, sonsuz saygımızın ve vefa borcumuzun gereği olarak, sizlerinde katkıları ile Ankara’yı Ankara yapan eserlere imza atan sanatçıları, bilimadamlarını tanıtmaya çalışacağız sizlere.

  Atatürk’ün mimarı, Avusturyalı mimar, eğitimci ve suluboya ressamı Clemens Holzmeister olacak. Bu değerli sanatçı ve bilimadamı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında eserleri ile Ankara’yı taçlandıran Avusturya’lı mimar, eğitimci ve ressam Clemens Holzmeister’dı.

Merkez Bankası

Milli Savunma Bakanlığı

T.B.M.M

  Holzmeister 27 Mart 1886’da Tirol’de Fulpmes kentinde doğdu. 1906-1913 yılları arasında Viyana Teknik Üniversitesi’nde Mimarlıkeğitimini tamamladı, 1919’da Roma döneminden başlayarak Kilise yapımını inceleyen tezi ile doktor ünvanını aldı. 1919-1924 yılları arasında İnnsbruck’ta Devlet Yapı Sanat Okulu’nda öğretim görevliliğinin yanısıra kilise yapıları gerçekleştirdi ve Unterberger’de ideal tasarımlar sergisini açtı. Viyana Krematoryumu’nun tasarımı ve yapımı ile görevlendirilen Holzmeister 1924 yılı başlarında tamamladığı bu yapıyla Avusturya’da tanınmaya başladı. Yine aynı yıl Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim üyesi ve yönetici olarak göreve başladı. 1933-1937 yılları arasında aynı kurumun rektörlüğünü üstlendi.

  1924’te Viyana’da bir toplu konut uygulaması gerçekleştiren Holzmeister 1926’dan 1938’e değin sürecek olan Salzburg Festspielhaus’un yenileme çalışmalarını başlattı. 1928-1933 arasında Viyana’daki akademik çalışmalarının yanısıra Düsseldorf Güzel Sanatlar Akademisi’nde de dersler verdi. Almanya’daki bu akademik çalışmaları sırasında 1929’da daha sonra Hitler rejimince yıktırılan ve mekan açısından dönemin en etkileyici yapılarından biri sayılan Schlageter Anıtı’nı gerçekleştirdi. 1929 ile 1933 yılları arasında Blankenese, Merdingen, München-Gladbach, Cleve ve Berlin Lilienstrasse Kiliseleri Holzmeister’ın Almanya’daki diğer uygulamaları oldu. Aynı yıllarda Avusturya’da Linz’de Kreuzschwestern Okulu, Krim Kilisesi, Bad Ishl’de Dinlenme Evi, Grinzing’de Okul, Dornbach Kilisesi, Vogelweidplatz Kilisesi ve Viyana Radyoevi’ni inşaa etti. Hitler rejiminin baskıları nedeni ile 1933’te Düsseldorf’taki akademik görevinden ayrılmak zorunda kaldı.
Holzmeister 1928 yılında Almanya’nın Avusturya’yı işgali üzerine Viyana’dan ayrılarak İstanbul’a yerleşti. Daha önceleri 1927-1938 yılları arasında Viyana’daki bürosunda tasarladığı projeleri gerçekleştirmek için Ankara’ya gelen Holzmeister, Türkiye’nin yeni biçimlenen başkentinde çok sayıda kamu yapısı tasarlayıp gerçekleştirme olanağı buldu.
11 Ocak 1937’de çıkarılan bir yasa ile açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi proje yarışmasının Birincilik Ödülü’nü kazanan Holzmeister’ın bu yapılar içinde gerçekleştirdiği en önemli eseri 1963’te tamamlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi binasıdır. Milli Savunma Bakanlığı(1927-30), Milli Eğitim Bakanlığı(1929-34), Orduevi(1930-35), Harp Okulu(1930-35), Güven Anıtı(1931-36; Anton Hanak ve Joset Thorak ile), Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkü(1931-32), Ulus Merkez Bankası(1931-33), İçişleri Bakanlığı(1932-34) ve arkasında yer alan Vilayet Meydanı(1933-35), Bayındırlık Bakanlığ(1931-34), Yargıtay(1930-34), Ulus Emlak Bankası(1933-34) Holzmeister’ın Ankara’daki diğer önemli eserleridir.
Çok az sayıda mimarın elde edebileceği bir ayrıcalık olan yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin yönetim merkezinin, en önemli binalarının tasarlanması görevi, Holzmeister’ı o yılların en önemli ve en güçlü mimarı konumuna getirdi. Holzmeister, bu kamu yapılarını genç Türk devletinin gücünü ve kararlı  kalıcılığını göstermek için; anıtsal klasikçiliğin yanısıra modern mimarlık anlayışı ile tasarlayıp uyguladı.

Küçükesat Sezen Kalenderoğlu Koleksiyonu

Manolyalar Sezen Kalenderoğlu Koleksiyonu

  Holzmeister; 1940-49 yılları arasında İTÜ’de mimarlık dersleri verdi. Aynı yıllarda, Brezilya’ya giderek; Belo Horizonte Katedrali’ni ve Rio’da Prafektur’u tasarladı. 1951’de Graz Teknik Yüksekokulu’nda şeref doktoru ünvanını , 1953’te Avusturya Devlet Mimarlık Büyük Ödülü’nü aldı ve 1950’de Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki görevine yeniden getirildi. 1954 1957 yılları arasında bu kurumda yeniden rektörlük yaptı. 1956-60 arasında Salzburg’daki Festspielhaus’un 1926’dan beri devam eden yenileme ve geliştirme çalışmalarını tamamlayan Holzmeister, 1961’de akademiden emekli olup ve Salzburg’da çalışmalarına devam etti.
Holzmeister mimarlığı ve eğitimciliğinin yanında mükemmel bir suluboya ressamı olarakta tanındı. Eserleri mimari projeleri ile birlikte Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli organizasyonlara parelel olarak sergilendi. Holzmeister adına TBMM, Avusturya Büyükelçiliği, ODTÜ, İTÜ, T.C Kültür Bakanlığı’nın katkıları ile Ekim 2001- Ekim 2002 tarihleri arasında Ankara, İstanbul ve yurtdışında organizasyonlar ve çeşitli mekanlarda sergiler düzenlendi.
Yine 10-11 Nisan 2003 tarihlerinde İTÜ Taşkışla binasında Uluslararası katılımlı Sempozyum ve sergi düzenlendi.
Cumhuriyet’in 80. yılında Cumhuriyet Sempozyumu çerçevesinde mimar Behruz Çinici “Clemens Holzmeister’ın Türk Mimarisine Etkileri” başlığı altında bir bildiri sundu.
Holzmeister 1978’de son olarak Ankara’yı ziyaret edip Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının genişletilmesi çalışmalarına katıldı.
Holzmeister 12 Haziran 1983 yılında Avusturya’da aramızdan ayrıldı. Genç Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptığı katkılar ve Ankara’ya taktığı taçlar için kendisine sonsuz saygı ve sevgilerimizle.

                                                                                                       Cahit Kalenderoğlu


ankara ist
3 yıl önce - Çrş 30 Eyl 2015, 10:13

güzel ve bilgilendirici bir paylaşım olmuş teşekkürlercevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> ANKARA - Haberler ve Sohbet