Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
Aydinsert
13 yıl önce - Pts 16 Ağu 2004, 13:30
Yavuz Sultan Selim Türbesi (I. Selim, Abdülmecid)


Yavuz Sultan Selim Han
Fatih Sultan Mehmed’in torunu, Kanunî Sultan Süleyman’ın babası ve Osmanlı padişahlarının dokuzuncusudur. Babası Sultan İkinci Bayezid’in tahttan çekilmesi üzerine 1512’de 42 yaşında padişah oldu. 8 yıldan biraz fazla süren saltanatı süresince, Doğu Anadolu, Kuzey Irak, Lübnan, Suriye, Filistin, Mısır ve Hicaz’ı Osmanlı topraklarına katarak devleti iki kat büyüttü. Mısır’daki son Abbasî halîfesinden emanetleri alarak hilâfeti Osmanlı padişahlarına bağladı.
1516’da İstanbul’da ilk tersaneyi kurdu. Burada gemiler inşa edilerek büyük bir donanma yaptı. 1520’de son seferine çıkarken Çorlu ovasında hastalanarak vefat etti.
Türbesi, Sultan Selim Camii’nin kıble duvarının önünde, Haliç’e nâzır bir tepededir. Bu alandaki dört türbeden kıbleye göre en sağda olanıdır. Mimar Acem Ali yapısı, dört sütunlu giriş revakı olan, sekizgen plânlı bir yapıdır. Kubbesi yivlidir. Sedef kakma kapısı ve yine sedef kakma abanoz pencere kapakları, sedef işleme sanatının en güzellerindendir . Türbede sadece, mermer bir kaide üzerindeki, sedef kakmalı bir parmaklığın içinde bulunan Yavuz Sultan Selim’in sandukası vardır. Sandukasının başucunda, daha sonra, oğlu Kanunî zamanında 9’uncu Osmanlı Şeyhülislamı olan, büyük âlim İbni Kemal’in atının ayağından sıçrayan çamurla kirlenen (şereflenen) kaftanı asılıdır...(+) 

(+) 

(+)


Sultan Abdülmecid Han ve şehzadelerinin türbeleri(ziyarete maalesef kapalı!)

Osmanlı padişahlarının otuz birincisidir. Sultan İkinci Mahmud’un padişah olan iki oğlundan birincisidir. Babasının ölümü üzerine, 1 Temmuz 1839’da 16 yaşında tahta geçti.

Mecidiye (Galata) Köprüsü, Ortaköy (Büyük Mecidiye), Küçük Mecidiye ve Teşvikiye Camileri ile Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırdı. Ayrıca Hicaz ve Anadolu’da çok eserler yaptı. Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde hayatlarını sürdüren 23 Osmanlı şehzadesinin 22’si Sultan Abdülmecid’in neslindendir. Türbesi, Sultan Selim Camii’nin kıble duvarının önündeki dört türbeden, kıbleye göre en solda olanıdır. Giriş dışındaki her bir yüzünde üst üste ikişer pencere bulunan sekizgen plânlı bir yapıdır. Sultanın vasiyeti üzerine yükseklik bakımından, hemen ilerisinde, atası Yavuz Sultan Selim’in türbesinden daha aşağıda yapılmıştır. İçerisinde mermer kaideler üzerinde kendisi ile üç oğlunun sandukaları vardır.


 

(+) 

(+)Daha önceki Padişah Türbeleri çalışmalarımız: http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?p=64878
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?p=77495*selim*

11 yıl önce - Cmt 05 Ağu 2006, 13:56
Yavuz Sultan Selim Türbesi


Yavuz Sultan Selim:
Amasya'da doğdu. Küçük yaştan itibaren Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis ve fıkıh dersleri yanında yüksek fen ilimlerini de öğrendi. Çok çevik ve zeki olup ok atmak, güreş tutmak ve kılıç kullanmak hususunda maharet sahibiydi. Arabi ve Farisi'yi mükemmel bir şekilde konuşurdu. Babası II. Bayezid padişah olduktan sonra , askeri sevk ve idare ile devlet yöneticiliğini öğrenmesi için Trabzon'a vali tayin edildi.
Osmanlı Devleti'nin topraklarını iki buçuk mislinden fazla genişletti. Babasından devraldığı 2,373,000 kilometrekarelik olan ülke toprakları onun zamanında 6,557,000 kilometrekareye çıktı.
İhtişama önem vermez, sadeliği sever ve sade giyinirdi. Kendisi için fazla para sarfıyla köşk ve lüks şeyler yapılmasını istemezdi.
Sultan Selim Han evliyaya rağbet eder onların sonbetlerine katılmayı bulunmaz bir nimet sayardı. Devamlı; "Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga imiş - Bir veliye bende olmak cümleden ala imiş." buyururdu.
Kahire-Şam yürüyüşü sırasında, Yavuz at üstünde giderken, aynı zamanda Anadolu Kazaskeri olan büyük ilim adamı Kemal Paşazâde ile sohbet ediyordu. Çamurlu bir sahadan geçilirken, Kemalpaşazâde’nin atı sürçmüş (bir su çukuruna basmış) ve sıçrayan çamurlar, Yavuz'un kaftanına kadar yükselmişti. Büyük bilgin derin bir mahcubiyet içinde kalmış, telaşından özür bile dileyememiş, fakat Yavuz:
- Bir âlimin atının ayağından sıçrayan çamur, bana şeref verir. Öldüğüm zaman, bu çamurlu kaftanı, sandukamın üzerine koysunlar! demiştir.
Vefatından sonra bu vasiyeti yerine getirilmiş, o zamandan beri çamurları ile muhafaza edilmiş olan kaftanı, sandukasının üzerine örtülmüştür

Saltanatı: 1512-1520
Babası: II. Bayezid Han - Annesi: Aişe Hatun
Doğumu: 10 Ekim 1470 Vefatı: 22 Eylül 1520

Türbesi Fatih'in Çarşamba semtinde Yavuz Selim Camii yanındadır..


 

(+)


 

(+)


 

(+) 

(+)


En son *selim* tarafından Cmt 05 Ağu 2006, 23:35 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


Sinan Doğan

11 yıl önce - Cmt 05 Ağu 2006, 19:02

Türbenin yanında bir diğer Osmanlı Padişahı Abdülmecid'in Türbesi var. Ayrıca Şehzadeler Türbesi olarak bilinen Bir türbe daha var ve burada Yavuz Sultan Selim'in iki kızı ile Kanuni Sultan Süleyman'ın 3 oğluna ait 5 sanduka var. Açık alanda Yavuz Sultan Selim'in eşi Hafza Sultan'ın mezarıda bulunmaktadır, en son gittiğimde (3 ay önce kadar) ne yazıkki Abdülmecid ve Şehzadeler Türbesi Kültür Bakanlığı kararı ile ziyarete kapalı idi(+)


Şehzadeler Türbesi(+)


Abdülmecid Türbesi 

(+)


Hafza Sultan'ın mezarıSinan Doğan

11 yıl önce - Pts 09 Ekm 2006, 21:22(+)
Türbelerin bulunduğu avludaki Çeşme


*selim*

11 yıl önce - Sal 31 Ekm 2006, 15:29(+)


Üzerine çamur sıçrayan kaftanı göremeyince sordum ve bakıma alındığını ve yaklaşık 1sene içerisinde gelmeyeceği cevabını aldım.

Bu süreçler Türkiye'de neden bu denli uzun sürer anlamıyorum.  Umarım ileride daha düzgün işleyen bir yapı kazanırız her konuda...

O mükemmel kişinin huzurunda olup, bu denli bir işi bile yıllarca süren zaman aralıklarına yaymaya alışmış kişileri görünce kendimizi biraz sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum...sayfa 1
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> İSTANBUL