Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Adana Ticaret Borsası
12   sonraki »

ANA SAYFA -> ADANA
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
sayfa 1
ersin01

12 yıl önce - Prş 03 Ağu 2006, 11:49
Adana Ticaret Borsası


Alıntı:
ADANA TİCARET BORSASI’NIN TARİHÇESİ

Adana’da çok eskiden beri pamuk ziraatı yapılmakta ise de ihraç imkânları bulunamadığından ancak dahili ihtiyaçları karşılayacak miktarda ekilmekte idi.

Fransızlar tarafından Adana-Mersin Demiryolunun inşaatından sonra gelişen pamuk ticareti, pamuk ziraatının da günden güne artmasına sebep oldu. Pamuğun istihsal miktarının artmasıyla bu mevzuda ticaret yapan birçok perakendeci, toptancı ve ihracatçı tüccarlar türedi. O zamanlar pamuk mahsulü, Pamuk Pazarı denilen yerde dünya piyasasından habersiz olarak alınıp satılırdı. Dünya pamuk fiyatlarından ancak ihracat işleriyle meşgul olan tüccarlar kendi müşterilerinden hususi olarak aldıkları telgraflar sayesinde haberdar olabilirlerdi. Böylece piyasada nazım rolünü de bu ihracatçı tüccarlar ifa ederlerdi. Bu durum karşısında Adana tüccarları ve çiftçileri Ticaret Odası’na başvurarak Adana’da bir pamuk borsasının açılması için gerekli teşebbüslere girişmişlerdi.
O yıllarda, yürürlükte bulunan 15 Nisan 1886 tarihli Umum Borsalar Nizamnamesine göre borsaların bugünkü gibi müstakilen kurulmaları mümkün olmadığı ve ancak Odalara bağlı olarak kurulabilecekleri hükme bağlanmış bulunduğundan Borsamızın kuruluşu o günkü adıyla Adana Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilmişti. Adana’da bir Borsa açılmasına dair Ticaret Odası kararının Vilâyet Makamına bildirilmesi üzerine Adana Valiliği 22 Mayıs 1329 (1913) tarihli 153/31976 sayılı yazısıyla Adana’da (Ticaret Borsası) unvanını taşıyan bir Borsanın kurulmasına izin vermiş ve Adana Borsası’nda, devlet şurası adliye ve Nafıa dairelerinin kararıyla İzmir Borsası nizamnamesinin tatbik edileceğini tebliğ etmiştir. Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde bir şube (Borsa Şubesi) olarak ortaya çıkan Borsa’ nın ilk hazırlık çalışmalarına Ticaret ve Sanayi Odasınca tahsis olunan bir odada başlanmış ve ilk iş olarak muamele salonu haline getirilebileceği düşüncesi ile o yıllarda Küçük Saat meydanında bulunan Yıldız Kıraathane' si kiralanarak 17 Eylül 1913 yılında Resmi Törenle Borsamız faaliyete geçirilmiş ve ilk Borsa Heyeti olarak Vilayet Makamınca aşağıda isimleri yazılı yedi kişi tayin olunmuştur.

1- Abdurrahman bey (Bağdadi zade)
2- Fuat bey (Şeyh Garip zade)
3- Anastas efendi (Kara Yusuf oğlu)
4- Boğos efendi (Dilferiyan)
5- Agop efendi (Ohanyan)
6- Merküryan
7- Gatenyo

Bu 7 kişilik hey’ete ilave olarak Ticaret Odası üyeleri arasından Bosnalı Salih Efendi ile Yovanaki Biberoğlu’nu temsilci aza tayin etmişti. Bu suretle Borsa Heyeti 9 kişi olarak teşekkül etmiştir.
Borsa Heyeti ilk toplantısını 06 Eylül 1329 (1913) günü yaparak Reisliğe Anastas Karayusufoğlu’nu, Reis Vekilliğine Salih Bosnalı’yı, Sandık Eminliğli’ne (Muhasip Üyeliğe) Doyçe Oryantbank Müdürü Gatenyo’yu seçmiş ve Borsa umumi Kâtipliğine Ohenes Kunduracıyan’ı tayin etmiştir. Borsa Komiserliği’ne de Vilayet Makamınca Suphipaşa zade Abidin Ramazanoğlu tayin edilmiştir.
Teşekkül eden heyetin Borsada muamele görmesine karar verdiği maddeler şunlar olmuştur.

1- Pamuk,
2- Koza,
3- Pamuk çiğidi,
4- Susam,
5- Buğday,
6- Arpa,
7- Yulaf.
Borsamız bu şekilde faaliyete geçtikten sonra Borsa Yönetimi (o günkü adıyla, Borsa Encümeni) tüccar ve çiftçileri dış piyasa fiyatlarından haberdar edebilmek için, kuruluşundan bir ay kadar sonra 27 Ekim 1913 tarihinde Liverpool Borsasından telgrafla pamuk fiyatlarını temin etmeye başlamış daha sonraları o zamanlar hiç tanınmayan bir radyo cihazı tedarik edilerek dış fiyatların ajans ve özel haberlerden doğrudan doğruya tespitine de gayret edilmiş ve böylece faaliyete geçişinin ilk yıllarında yabancı borsalarla temas sağlayan ve ileri bir anlayışla çalışan ilk ve örnek bir borsa sıfatını kazanmıştır.  
www.adanatb.org.tr  den ALINMIŞTIR


   

(+) 

(+)
Furkan Özer1
4 yıl önce - Prş 01 Oca 2015, 20:26


(+)


murat-tekin

3 yıl önce - Sal 27 Oca 2015, 03:50


(+)
Resul GUL

3 yıl önce - Prş 16 Nis 2015, 14:12
Adana Ticaret Borsası Binası


Atatürk Caddesinde Adana Hastanesinin yanında yer almaktadır..Resul GUL

2 yıl önce - Sal 25 Ekm 2016, 17:32

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 0,94 liradan satıldı.kaynak:

http://www.sondakika.com/haber/haber-adana-ticare ...2-8894036/sayfa 1
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> ADANA