Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
İzmir Alsancak Limanı
123 ... 121314   sonraki »

ANA SAYFA -> İZMİR
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
sayfa 1
ümit
14 yıl önce - Prş 28 Ekm 2004, 12:38
İzmir Alsancak Limanı


İzmir Limanı
 

(+)


 

(+)


egeerhan
13 yıl önce - Sal 03 Oca 2006, 04:10(+)
Bülent
13 yıl önce - Sal 03 Oca 2006, 11:45


kaynak: www.cerrahogullari.com.tr

--------------------------------------------------------------------------------------
Liman İşleticisi/Port Operator:
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)
General Directorate of Turkish State Railways

Adres/Address:
TCDD Liman İşletmesi Müdürlüğü İzmir - TÜRKİYE

Telefon/Phone:
90-232-463 16 00 (5 hat / 5 lines )

Faks/Fax:
90-232-463 22 48

E-posta/E-mail:
izmirliman@tcdd.gov.tr

Konumu/Position:
Enlem/Latitude 38° 25' 00" N
Boylam/Longitude 27° 04' 30" E

Çalışma Saatleri/Port Working Hours:
  İdari/Administrative 08:30 - 17:30
  Gemi ve Yük Operasyonları/Operational: 3 vardiya, 24 saat kesintisiz ,3 shifts (08:00-16:30, 16:30-00:30,00:30-08:00), 24 hours a day

Liman Müdürü/Port Manager:
90-232-463 22 52

Yardımcısı/Assistant Manager:
90-232-464 77 84

Yardımcısı/Assistant Manager:
90-232-464 77 83
--------------------------------------------------------------------------------------

Liman Özellikleri

KONUM İzmir, Ege Denizi'nin batı kıyısında konuşlanmakta olup, nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye'nin üçüncü büyük şehri ve iş merkezidir. Liman geniş tarımsal ve endüstriyel hinterlanda sahiptir. Ege Bölgesinin tarım ve endüstri limanı olan İzmir, aynı zamanda ülkenin ihracatında hayati rol oynar. Limanda her türlü yüke hizmet verilmekte olup, liman genişleme çalışmaları sürmektedir. Liman demiryolu ve karayolu şebekesi ile bağlantılıdır.

PİLOTAJ/RÖMORKAJ Limana giren ve çıkan gemiler için kılavuz almak zorunludur. Pilotaj ve Römorkaj hizmetleri, 24 saat boyunca, TDİ tarafından verilmektedir.

DENİZ VASITALARI 90 ton kapasiteli bir yüzer vinç ile 1 adet palamar botu mevcuttur.

ELLEÇLEME EKİPMANLARI Terminaldeki konteyner elleçleme operasyonları 40 tonluk 5 adet gantry crane, 40 tonluk 19 adet lastik tekerlekli transtainer, 25-42 tonluk 20 adet dolu ve 8-10 tonluk 20 adet boş konteyner forklifti ile gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında 3-25 tonluk 7 adet rıhtım vinci, 5-25 tonluk 12 adet mobil vinç, 20 adet kısa mastlı forklift bulunmaktadır. Ayrıca, terminalde, reefer konteynerler için uygun reefer panoları da mevcuttur. Konteyner yıkama tesisinin kapasitesi günlük 20 TEU'dur.

3. ŞAHIS ELLEÇLEME EKİPMANLARI 2 adet 100 tonluk MHC.

DÖKME YÜK TESİSİ Toplam 70.000 ton kapasiteli TMO'ya ait iki beton siloya sahip olan limanda rıhtımla bağlantılı bir konveyör sistemi de mevcuttur.

YOLCU HİZMETLERİ İzmir'in Ege'deki tarihi ve turistik yerlere çok yakın olmasından dolayı, liman yolcu terminali önemli ölçüde trafiğe sahiptir.

Limanın Tarihçesi

1875 tarihinde Sultan Aziz tarafından inşa ettirilen limanın imtiyazı Fransız Şirketi M.R.Gifre'ye verilmiştir. Pasaport – Konak arası ile mendirek inşası mezkür şirket tarafından 1877 tarihinde tamamlanmıştır.

15 Mayıs 1919 tarihinde Yunanlılar işletme imtiyazını tekrar Gifre şirketine vermişlerdir.

İzmir'in 9 Eylül 1932 de düşmandan kurtuluşuna müteakip millileştirilen İzmir Liman ve Körfez İşleri İnhisarı T.A.Ş; 1.8.1934 yılında İzmir Liman İşletmeleri Umum Müdürlüğü'ne devredilmiştir. 1.6.1936 yılında İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü adını alan işletme, 1.1.1936 yılından itibaren Denizbank'ın bir şubesi olarak faaliyetine devam etmiş ve yeniden kurulan Denizcilik Bankası T.A.O'na bağlanmıştır.

Bu arada, Demiryollarına bağlı olarak işletilen Alsancak İşletmesi yerine Bayındırlık Bakanlığınca tevsiat programı gereğince inşa edilen Alsancak Beton İskelesi'nin 13.3.1957 T. ve 4/8783 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla TCDD'ye devri sağlanmış ve iskele 1.6.1959 tarihinden itibaren işletmeye açılmıştır.

22.01.1960 T. ve 4/12662 sayılı Vekiller Heyeti kararıyla Denizcilik Bankası T.A.O.na devri kararlaştırılmış ve iskele 27.4.1960 tarihinde Denizcilik Bankası T.A.O.lığına devredilmiştir.

1964 yılından itibaren 440 sayılı Kanun çerçevesine alınan Denizcilik Bankası T.A.O. İktisadi Devlet Teşekkülü olarak faaliyetine devam etmiştir.

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarının yeniden düzenlenmesi için çıkartılan 17 Haziran 1982 tarih ve 2680 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan 10 Ekim 1983 tarih 117 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Türkiye Denizcilik Kurumu adı ile 14 Kasım 1984 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Kamu İktisadi Teşekkülü ana statüsü ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü adı verilerek yeniden düzenlenmiştir.
Yüksek Planlama Kurulunun 16 Aralık 1988 T. ve 88/121 sayılı kararı ile İzmir Liman İşletmesi; 1 Ocak 1989 tarihi itibariyle Kuruluşumuza devredilmiştir.

kaynak: http://www.tcdd.gov.tr/liman/izmir.htm


Alsancak Limanı

Alsancak Limanı Türkiye'nin iş hacmi ve ihracat açısından en büyük limanıdır. Ege Bölgesi'nin konteynır elleçleyip depolayabilen tek limanı olması önemini daha da arttırmaktadır. Limanda Kargo, Ro-Ro, dökme katı ve dökme sıvı konteynır gemilerine hizmet veren 3400 m. uzunluğunda 24 adet rıhtım mevcuttur. Limandaki 2959 metre rıhtım uzunluğunun 1415 metresi konteynır molü rıhtım uzunluğudur. Liman sahası 902 000 m 2 , derinliği ise (-7m.)-(-13m) arasındadır. Limanın konteynır stoklama kapasitesi, 266. 000 TEU/yıl, yük elleçleme kapasitesi ise 5 551 000 ton/yıldır.

kaynak: http://www.izmir.gov.tr/izmir/ulasim.aspx


Mimarlar, Çevre Mühendisleri, Gemi Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Şehir Plancıları ve Orman Mühendisleri Odalarının İzmir Şubeleri tarafından açıklanan, 13 Mayıs 1999 tarihli basın açıklamasında,
“[...] Yakın bir gelecekte, TCDD Alsancak Limanı’nın fiziksel gelişme olanaklarının sınırlılığı nedeniyle, yörenin ve ardalanlarının gereksinimlerini karşılayamayacağı görülmektedir. Ayrıca Liman’ın yanaşma kanalının sığlığı nedeniyle büyük tonajlı gemilere hizmet veremeyecek olması da bir handikap oluşturmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, İzmir ve ardalanı için özellikle konteyner taşımacılığı gereksinimlerine yanıt verecek ikinci bir liman projesinin hayata geçirilmesi kaçınılmazdır.”
denmiştir.

Limanı da için alan, Halkapınar, Turan, Bayraklı bölgelerini kapsayan yaklaşık 550 hektarlık bir alanda, Büyükşehir Belediyesi tarafından getirilecek kararlara ve planlama çalışmasına veri oluşturacak “Uluslararası Fikir Yarışması” şartnamesinin hazırlanmasında “Alsancak Limanı”nın bulunduğu yerde daha fazla büyüyemeyeceği ve zaman içinde yük limanı işlevinin Çandarlı’ya taşınmasıyla Liman’ın yola (turizm) liman işlevine dönüşmesi” saptaması, Mimarlar Odası İzmir Şubesi önerisi dikkate alınarak yer almıştır.(1)

Liman trafiğinin kent trafiğini olumsuz etkilediği, konteyner depolama alanının genişleme kapasitesine sahip olmadığı ve “görüntü kirliliği” yarattığı, dile getirilen diğer eleştirilerdir...

Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, görüşünü daha sonra değiştirmiş ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin bundan önceki Yönetim Kurulu ile birlikte, Liman’ın konteyner taşımacılığı ve yolcu taşımacılığı işleriyle İzmir’de varlığını sürdürmesi gerekliliği üzerinde durmuşlardır.

27 Şubat ve 05 Mart 2004 tarihli İzmir Kent Gazetesi’nde Fatih Dalan, konu hakkında şunları dile getirmiştir:
“[...] İzmir uzun yıllar liman sayesinde önemli bir ticaret ve yolcu trafiğine sahip olmuştur. Ege Bölgesi’nin ve hinterlandındaki illerin çoğunun ithalat ve ihracat yüklerini taşımıştır.”

“En büyük rakibi olan Yunanistan’ın Pire Limanı ile karşılaştırıldığında çok daha avantajlı bir konuma sahiptir. Yapılan düzenlemelerle kapasitesinin 500.000 ile sınırlı olduğu iddia edilen limanda, 2003 yılı itibariyle bir önceki yıl 573.000 TEU -adet alan toplam elleçlenen konteyner sayısı, 700.000’e çıkarak % 22 artmıştır. Dökme katı ve sıvı yüklerle birlikte toplam hacim 2002’de 9.6 milyon tondan, 2003’de % 15 artışla 11.1 milyon tona yükselmiştir.”

“İzmir Limanı konteyner ağırlıklı çalışan bir liman olarak kalmaya devam etmelidir. Dökme yük trafiğinin başka bir alana aktarılması, rıhtım tevsi çalışmalarının tamamlanması ve yükleme boşaltma ekipmanlarını yenilenmesi ile birlikte kısa vadede önce 1 milyon ve daha sonra da 2 milyon konteyner kapasitesine ulaşabilecektir.”

“Liman’a giriş ve çıkış trafiği mevcut viyadüklerle rahatlatılmalıdır...” (Viyadükler konusuna yazının sonunda değinilecektir.)

Konu hakkında İnşaat Mühendisleri Odası eski genel başkanı ve CHP Konak Belediyesi Başkan Adayı Sayın Muzaffer Tunçağ, isteğimiz üzerine görüşlerini şöyle dile getirmiştir:
“Değerli araştırmacı Doç.Dr. Emel Kayın, İzmir Kent Kültürü dergisinin 2. sayısında ‘Tarihsel Süreçte İzmir Limanları’nı çok güzel anlatır. Biliriz ki, bir zamanlar körfezin eşiğindeki Tepekule’de gelişmeye başlayan İzmir, limansız düşünülemez. Liman, belki 8000 yıldan fazla, İzmir’in de İzmirlinin de ayrılmaz bir parçasıdır. Liman İzmir’in genlerinde vardır.”

“Elbette burada söz konusu olan yük limanıdır, limanın ticari niteliğidir. İzmir Limanı bugün 12 milyon tona yaklaşan yük hacmiyle ve 700.000 TEU olan konteyner stoklama kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük limanıdır. Arkasında demiryolu desteği vardır. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün anlamsız direnci kırılırsa, viyadüklerin limana bağlanması ile doğrudan ‘ekspres yol’ desteği de sağlanmış olacaktır.”

“Türkiye’nin dış ticaretinin % 90’dan fazlasının deniz yoluyla sağlandığı düşünülürse, İzmir Limanı’nın tarihsel öneminin hâlâ sürdüğü görülebilir. 5-6 milyar ton kapasiteye sahip uluslararası dünya ticaretinin % 90’dan fazlası deniz taşımacılığıyla gerçekleştirilmekte ve bunun % 25’i Süveyş Kanalı’ndan Doğu Akdeniz’e geçen gemilerle yürütülmektedir.”

“Bu kapsamda İzmir Limanı, Akdeniz’deki en büyük ilk 10 liman arasında yer almaktadır. Akdeniz limanlarının en büyüğü, İspanya’nın Cebelitarık Boğazı’na bakan Algeciras Limanı’dır. Akdeniz’in büyük konteyner limanları arasında İspanya’da Barselona, Valensia, İtalya’da Cenova, Yunanistan’da Pire, İsrail’de Hayfa, Fransa’da Marsilya liman kentleri sayılabilir. Hollanda’da Rotterdam ve Amsterdam, Almanya’da Hamburg, Belçika Antwerb Avrupa’daki diğer ünlü liman kentleridir. Ünleri şarkılara bile geçmiştir.”

“Bu nitelikleriyle İzmir Limanı’nın ticari niteliğinden vazgeçmenin son derece hatalı bir karar olduğunu düşünüyorum. Bazı mimar, şehir plancısı, giderek inşaat mühendisi dostlarımdan bu konuda ayrı düştüğümün farkındayım. Onlar yalnızca Çandarlı Limanı’na odaklanıyor ve İzmir Limanı’nın yolcu taşımacılığına ve yatlara ayrılmasını istiyorlar. Ancak, bunu ileri sürerken, neden çevresi düzenlenmiş halkın limanla bütünleşebildiği bir düzenleme öngörülmüyor? İşte Barselona örneği, işte Pire, Rotterdam, örnekleri çoğaltmak mümkün . Yeni imar planlaması kapsamında, Alsancak-Bayraklı arasındaki bölge, Şark Sanayi, Elektrik Fabrikası gibi tarihi yapılardan yararlanarak liman ticaretine hizmet edecek şekilde, iş merkezleri büyük mağazalar, eğlence mekanları, parklar ve benzerleri ile yeniden düzenlenemez mi?”

Sayın Tunçağ, önerilen Çandarlı Limanı için şunları söylemektedir:
“[...] Çandarlı için Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü‘nce yapılmış bulunan fizibilite çalışmasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Birçok liman projesi yapmış büronun ortağı olarak, saptanan maliyetleri oldukça iyimser bulduğumu söylemeliyim. Tasarlanan liman, ilan ettikleri kadar az bütçe ile gerçekleşemez.”

“Ayrıca şu sorulara da cevap aranmalıdır: Etkin bir fay zonunun içindeki Çandarlı Koyu’nun depremselliği göz önüne alınmış mıdır? Konteyner taşımacılığının ayrılmaz parçası olan demiryolunun liman sahasına getirilmesi için nasıl bir zamanlama öngörülmektedir? Çandarlı Koyu’na limanı olan antik Elea kentinin durumu iyi araştırılmış mıdır? Yoksa Alinois, Zeugma ve benzeri örneklerinde olduğu gibi iş işten geçtikten sonra, ne yaptık diye başımızı taşlara mı vuracağız?”

“Alsancak Limanı’nın ticari niteliğiyle varlığını sürdürmesi İzmir’i İzmir yapan bir özelliğin sürdürülmesi demektir. Başka bir alanda kuru dökme yük iskelesi oluşturulabilir. Bu anlamda Çandarlı, Alsancak Limanı’nın alternatifi değil, tamamlayıcısı olabilir.”

http://old.mo.org.tr/mimarlikdergisi/index.cfm?sa ...;RecID=369egeerhan
13 yıl önce - Pts 20 Şub 2006, 09:48

Alsancak Limanı denizden.


(+)
(+) 

(+)


egeerhan
13 yıl önce - Pts 20 Şub 2006, 09:56

Kötü hava ve aceleden fotoğraflar çok iyi değil(bilgi için  şimdilik)


(+)
(+) 

(+)
sayfa 1
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
123 ... 121314   sonraki »
ANA SAYFA -> İZMİR