Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 2
Nazli Atak

13 yıl önce - Prş 19 Nis 2007, 17:12(+)
adnan-a
12 yıl önce - Prş 13 Arl 2007, 02:05

KAZAN İLÇESİ ÖRENCİK KÖYÜ
İlçeye uzaklığı 6 km. Rakım 1075. İlçenin Kuzey Batısında yer alır. Eski ismi Virancık. Köy 36 hane, nüfusu 1 33’tür. Daha önceleri köy halkı leblebi ticaretiyle uğraştığı için diğer köyler arasında leblebici Örenciği olarak anılırmış. Hıdır Dağı’nın eteğinde Harmanboğazı denilen bir derenin içinde kurulmuştur. Eskiden köylerden haraç alan eşkiyalardan korunmak için böyle bir yer seçilmiş. Örencik Köyü’nün topraklarının tamamı Akıncı Ovası’nda bulunur.
Geçim kaynağı tarımdır. Yetişen ürünler kavun, karpuz, fasulye, arpa, buğday.
Sülale isimleri: Ömerler (Güler), Çavuşlar (Atak), Kara Ömerler (Codur), Çaydaroğulları (Peker), Kadı Hüseyinler (Şentürk), Hatipler (Öztürk), Yanikiler (Yıldıztepe), Mülazımlar (Atalay), Gömmeciler (Demirtaş), Karagümüşler (Ayaş), Çoban Zalifler (Kuşdemir)Karagüdükler (Koç), Coşomarlar (Ozer).
Tarihi turistik yerleri: Örencik Göleti, Delikayıncak Tepe (Burada yapılan doğa tarihi araştırmalarında 10 milyon yıl öncesine ait bir filin fosillerine rastlanmıştır) Örencik Bağları. Aynı isimle anılır ve ilçede bilinen belli başlı mevkiler arasındadır.Kazan ilçesine bağlı örencik köyü göletin'den resimler

adnan-a
12 yıl önce - Cum 14 Arl 2007, 02:18

KAZAN İLÇESİNİN TARİHTEKİ YERİ

İlçemizin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak,yapılan kazılar sonucunda çıkan bir çok tarihi eser çok değişik medeniyetlerin zamanında ilçemiz ve köylerinde yerleşmiş olduğunu göstermektedir.

Oldukça yaygın bir söylentiye göre KAZAN adının 1402 yılında Osmanlı Hükümdarı Yıldırım Beyazıt ile Türk-Moğol Hükümdarı Timurlenk arasında Ankara savaşı bilindiği üzere Çubuk ovasında yapılmıştır. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğunun toprakları Kayseri-Kemah, Erzincan Hattına dayanmakta idi. Ancak Moğol imparatoru Timurlenk Osmanlı topraklarını ele geçirerek Ankara yakınlarına kadar dayanmıştır.Savaş bu yörede devam ettiğinden,ilçenin bulunduğu bölgede askerlere verilen yemeklerde büyük kazanlarda pişirilmiştir.İlçemizin adının bun nedenle verildiği söylenmekte ise de;

İlçemize bağlı köylerin isimleri incelendiğinde ve Osmanlı kayıtlarından Alpagut, Kayı, Peçenek, Ahi gibi köy isimleri Kazan'ın bir Türk boyu olduğu ve Orta Asya dan geldiği aşikardır.

İlçemiz Türk Egemenliğine Selçuklu döneminde girmiştir. Beyliklerin kısa egemenliğinden sonra da Osmanlı egemenliğine girmiş ve kesin olarak Türkleşmiştir.

Kaynaklara bakıldığında Kazan'da bakır çağı'na uzanan bir tarihi süreç görmekteyiz. İlçemiz sınırlarında yapılan araştırmalar , yörenin çok eski dönemlerden itibaren yoğun bir yerleşmeye sahne olduğu göstermektedir.

İlçenin bilinen en eski isimleri Mürted Ovası ve Murtaza Abad dır. Kazan ve civarı 1127 de Türk hakimiyetine girmiş, 1402 de Yıldırım Beyazıd ve Timurlenk arasındaki Ankara Savaşı sonrasında kısa bir süre Moğol hakimiyetinde kalmıştır.1414 den itibaren yeniden Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Kazan'a ait kayıtlar Osmanlının 1463 yılı Ankara tahrir defterinde yer almaktadır. O zamanki ismiyle Mürted Ova olarak karşımıza çıkan Kazan 67 köy ve mezraya sahip bulunmaktaydı. 1961 yılında Bucak merkezi olan Kazan da 1971 yılında Belediye teşkilatı kurulmuş, 1987 yılında ilçe olmuştur. 23 Temmuz 2004 tarihinde 5216 sayılı yasa gereği Ankara'nın metropol ilçeleri arasına girmiştir.

Kazan, Ankara'nın kuzey batısında bulunan Akıncı Ovası üzerinde kurulmuştur. 47000 hektarlık yüzölçümü 13 köyü ve 30 Mahallesi ile 29773 kişilik nüfusa sahip ülkemizin en hızlı gelişen ilçeleri arasındadır.

İlçemiz Kazan tarih ve turizm potansiyeli bakımından da oldukça zengindir. Köylerde bulunan tarihi eserleri, hafta sonu turizminde elverişli göletleri ve mesire alanları, şehrin gürültüsünden uzaklaştırmak isteyen Ankara halkına alternatif mekanlar sunmaktadır.

Bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkan eserlere bakıldığında, Kazan'ın tarihinin oldukça eskiye dayandığı görülmektedir. Mürted (Akıncı) Ovası tarih öncesi devirlerden beri yerleşmelere sahne olmuştur. Ovada yer alan Bitik Höyüğü'nde yapılmış olan kazılarda, Bakır Çağı'na kadar inen yerleşme katlarına rastlanmıştır. 1942 yılında yapılan Bitik Höyüğü kazısında 9 tane yerleşim katı ortaya çıkartılmıştır. Bunlardan en alttaki Bakır Çağı'na aittir. Bunun üzerinde Hitit, Frig ve Klasik Döneme ait yerleşim katları tespit edilmiştir.

Yine yörede bulunan Sancar Höyüğü'nde Bakır Çağı'ndan Klasik Döneme kadar yerleşmeler olduğuna dair ipuçları veren çanak çömlekler toplanmıştır. 1933 yılında yapılan Karalar kazısında bir Klasik Dönem (Manegerdos) yerleşmesi ortaya çıkartılmıştır. Bitik Höyüğü ve Karalar dışında, araştırma alanında bir çok höyüğün bulunması, yörenin çok eski dönemlerden günümüze yoğun bir yerleşmeye sahne olduğunu kanıtlamaktadır.En son adnan-a tarafından Cum 14 Arl 2007, 02:42 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


adnan-a
12 yıl önce - Cum 14 Arl 2007, 02:36

TÜRKİYENİN İLK KADIN MİLLET VEKİLİ.

SATIKADIN:

İlçemizin yetiştirdiği ve bizleri dünyada ve ülkemizde ilklerin arasında tanıtmaya vesile olan Satıkadın Kazan'lıdır.

1890 yılında Kazan'da doğdu. Kazan Köyünde muhtarlık yaptı. Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının 5 Aralık 1934'de Anayasada yeralmasının ardından yapılan ilk genel seçimlerde (1935-1939) 5. Dönem Ankara Milletvekili olarak T.B.M.M'de görev yaptı. 1956 yılında ölen Satıkadın'ın mezarı Kazan'da kendi adını taşıyan Satıkadın Mahallesinde bulunmaktadır.

Gençliğinde köyünün mütagallibesiyle mücadele edip üstün gelen, îstiklal Savaşı'nda Milli Kuvvetlere erzak temim için canla başla çalışan, nihayet Kazan Köyüne muhtar, daha sonra da Ankara mebusu seçilen Satıkadın, vazifesini yapmış bir insan huzuru içinde ebediyete göçtü. Türk Inkılap tarihi Satıkadın'ı sadece bir sembol olarak yazmayacaktır. Çünkü O Büyük Millet Meclisine girmenin ne demek olduğunu bilmiştir. Vazifesini hakkıyla yapmış bir insan olarak yaşadı ve öldü.

1938 yılında halkevinde verilen bir müsamerede Satıkadın bir köylü grubunun içeri alınmadığını görür. Sebebini sorduğunda kapıdaki görevli "Efendim bugün milletvekillerinin günü" der. Bunun üzerine Satıkadın köylüleri göstererek "Bunlar milletin vekilleri değil asıllarıdır" diyerek yana çekilir ve köylülere yol gösterir.
adnan-a
12 yıl önce - Cmt 26 Tem 2008, 14:58(+)(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)


KAZANI CANLI SEYREDİN...


http://www.kazan.bel.tr/canli_yayin.aspsayfa 2
« önceki   123 ... 131415   sonraki »
ANA SAYFA -> ANKARA